Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно преодоления негативных последствий финансового кризиса

Проект закона Украины от 25.11.2009 № 5378
Дата рассмотрения: 16.02.2010 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подолання негативних наслідків фінансової кризи

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У тексті Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 40, ст. 364; 2007 р., N 44, ст. 510):

1) у частині першій статті 1 цифри і слова "90 календарних днів" замінити цифрами і словами "180 календарних днів";

2) у частині першій статті 2 цифри і слова "90 календарних днів" замінити цифрами і словами "180 календарних днів".

2. В абзаці першому підпункт 12.2.1 пункту 12.2 статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 4, ст. 28; 1997 р., N 27, ст. 181 із наступними змінами)

після слів "крім страхових компаній" доповнити словами "компаній з управління активами".

3. Статтю 42 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 42, ст. 351) доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Національний банк з метою надання підтримки банку, що потребує фінансового оздоровлення, та з метою забезпечення кредитних програм має право у встановленому Національним банком України порядку укладати договір про включення наданого банку кредиту рефінансування до складу субординованого боргу".

4. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6, ст. 30; 2006 р., N 43, ст. 414):

1) частину першу статті 31 викласти в такій редакції:

"Мінімальний розмір статутного капіталу на день реєстрації банку не може бути менше 120 мільйонів гривень. Національний банк України не має права вимагати змін до статутного капіталу банків, зареєстрованих до набрання чинності цим Законом, за винятком випадків, передбачених законодавством";

2) частину другу статті 35 доповнити реченням такого змісту:

"Мінімальний розмір регулятивного капіталу банку не може бути менше 75 мільйонів гривень";

3) пункти 5 - 6 частини першої статті 96 викласти в такій редакції:

"5) вимоги фізичних осіб, платежі яких або платежі на ім'я яких заблоковано (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності);

6) вимоги Національного банку України за кредитами рефінансування;

61) вимоги Міністерства фінансів України, що виникли у зв'язку з наданням державної фінансової допомоги, за виключенням внесків до статутного капіталу".

5. У Законі України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст. 80 із наступними змінами):

1) у статті 2:

абзац третій частини першої викласти в такій редакції:

"грошової одиниці України - відповідно до законодавства України";

частину другу виключити;

2) у статті 13:

частину першу виключити;

у частині другій слова "у майновій формі" виключити;

частину четверту виключити.

6. У розділі II Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 52, ст. 763):

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"Встановити, що пункти 6, 7 розділу II цього Закону діють до 1 січня 2011 року";

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Надати право комерційним банкам проводити за погодженням із кожним позичальником реструктуризацію заборгованості за кредитами позичальників - фізичних осіб.

Реструктуризація розповсюджується на:

1) кредити, видані комерційними банками;

2) кредити, номінальна сума яких не перевищує три мільйони гривень, у тому числі деноміновані в іноземній валюті.

Реструктуризація здійснюється шляхом:

1) надання позичальникам відстрочки сплати суми основного боргу за кредитними договорами на строк не більше трьох років;

2) подовження строку кредитних договорів з урахуванням обмежень, що діють в комерційних банках, та обставин щодо фінансового стану, в яких знаходяться позичальники;

3) у іншій спосіб, що не суперечить законодавству.

За реструктуризованими згідно з цією частиною кредитними договорами комерційні банки зобов'язані звільнити позичальників від сплати будь-яких штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов кредитних договорів, що виникли до дати такої реструктуризації.

У разі якщо позичальник у повному обсязі та своєчасно виконає реструктуризовані зобов'язання за кредитним договором протягом трьох років з дня реструктуризації боргу, він отримує право, а комерційний банк має зобов'язання на щорічне зменшення на 0,5 відсотка суми основного непогашеного боргу протягом наступних п'яти років з віднесенням зазначеної суми на валові витрати банку";

3) пункти 8-11 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити спеціальний механізм цільового кредитування реального сектору економіки.

____________

Опрос