Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об усилении ответственности за нарушение социальных и трудовых гарантий населения, обеспечения условий оплаты труда

Проект закона Украины от 02.11.2009 № 5298
Дата рассмотрения: 14.03.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про посилення відповідальності за порушення соціальних та трудових гарантій населення, забезпечення умов оплати праці

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Кодекс законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; 1991 р., N 23, ст. 267, N 30, ст. 382; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 33, ст. 467; 1996 р., N 30, ст. 143; 2000, N 8, ст. 53):

1) в частині першій статті 94 слова "як правило" виключити.

2) статтю 115 доповнити новими частинами такого змісту: "Якщо визначені цією статтею строки виплати заробітної плати або її частини порушено власником, уповноваженим ним органом, які є об'єднанням громадян, підприємством, установою, організацією, що не фінансуються і не дотуються з бюджету, додатково з компенсацією втрати частини доходу, працівнику виплачується пеня у розмірі одного відсотку від належної до виплати простроченої суми за кожний день затримки."

2. У Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР 1984, додаток до N 51, ст. 1122):

1) в абзаці другому частини першої статті 411 слова "трьох до десяти" замінити словами "п'яти до п'ятнадцяти"

2) в абзаці другому частини першої статті 413 слова "одного до п'яти" замінити словами "п'яти до п'ятнадцяти".

3. У Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 25-26,ст. 131):

1) в статті 172:

в абзаці другому частини першої слова "до п'ятдесяти" замінити словами "від п'ятдесяти до ста", слово "трьох" замінити словом "п'яти".

в абзаці другому частини другої слова "від п'ятдесяти до ста" замінити словами "від ста до двохсот", слово "двох" замінити словом "трьох".

2) в статті 173:

в абзаці другому частини першої слова "до п'ятдесяти" замінити словами "від п'ятдесяти до ста", слово "двох" замінити словом "трьох".

в абзаці другому частини другої слова "від п'ятдесяти до ста" замінити словами "від ста до двохсот", слово "трьох" замінити словом "п'яти".

3) в абзаці другому частини першої статті 174 слова "до п'ятдесяти" замінити словами "від п'ятдесяти до ста".

4. У Закон України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 17, ст. 121):

1) в частині першій статті 1 слова "як правило" виключити.

2) статтю 23 доповнити новими частинами такого змісту:

"У випадку якщо часткову виплату заробітної плати передбачено натурою, такі товари повинні призначатись для особистого користування працівника або членів його сім'ї.

Забороняється виплата заробітної плати у вигляді алкогольних, тютюнових чи наркотичних засобів."

5. У Закон України "Про колективні договори і угоди" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 36, ст. 361):

1) в статті 16 слова "Міністерством статистики України" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики".

2) в статті 17 слова "до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "у розмірі встановленому законом".

3) в частині першій статті 18 слова "ста" замінити словами "двохсот".

4) в статті 19 слова "п'яти" замінити словами "десяти".

6. У Закон України "Про державну статистику" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 43, ст. 608):

1). абзац третій частини першої статті 14 після слова "діяльності" доповнити словами ", зайнятості населення, ринку праці, дотримання соціальних та трудових гарантій".

2) частину другу статті 18 після слова "строки" доповнити словами "у встановленому законодавством порядку"

7. Частину восьму статті 9 Закону країни "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 40, ст. 365) доповнити новим реченням такого змісту: "Відповідальність за збереження первинних документів, пов'язаних з нарахуванням та виплатою заробітної плати несе безпосередньо керівник підприємства.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

В. М. Литвин

Опрос