Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения прав участников дорожного движения

Проект закона Украины от 16.09.2009 № 5139
Дата рассмотрения: 16.09.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прав учасників дорожнього руху

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести такі зміни до законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) в абзаці другому статті 30 слова "або на строк до десяти років за систематичне порушення порядку користування цим правом" виключити;

2) у статті 121:

в абзаці другому частини третьої слова "або адміністративний арешт на строк від п'яти до десяти діб." - виключити;

в абзаці другому частини шостої ", з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого." - виключити;

3) частину третю статті 121-2 - виключити;

4) статтю 124 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Примітка. Не підлягають адміністративній відповідальності водії транспортних засобів, які самостійно в безспірному порядку визнали і зафіксували порушення правил дорожнього руху, що не завдало шкоди життю, здоров'ю чи іншому майну осіб, але спричинило незначне пошкодження транспортних засобів, на які видані поліси (договори) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка"), і дозволяє їм безпечно рухатися відповідно до Правил дорожнього руху.";

5) у статті 130:

абзац другий частини другої викласти в такій редакції: "тягне за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років або громадські роботи на строк від п'ятдесяти до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб і на інших осіб - громадські роботи на строк від п'ятдесяти до шістдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб.";

частину третю - виключити;

У зв'язку з цим частину четверту, п'яту та шосту вважати відповідно частиною третьою, четвертою та п'ятою;

6) в абзаці другому частини четвертої статті 140 слова "адміністративний арешт на строк від п'яти до десяти діб" замінити словами "громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин.";

2. У Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338):

1) частину першу статті 16 доповнити новим абзацом такого змісту:

"самостійно оформляти бланки фіксації безспірних страхових випадків встановленої форми у випадку порушення правил дорожнього руху, що не завдало шкоди життю, здоров'ю чи іншому майну осіб, але спричинило незначне пошкодження транспортних засобів, на які видані страхові поліси (сертифікати) про укладання обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, і дозволяє їм безпечно рухатися відповідно до Правил дорожнього руху;";

3. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 22, ст. 105):

1) у частині 10 статті 35 - слова "500 км" замінити словами "550 км";

2) в абзаці сьомому частини першої статті 60 - слова "500 км" замінити словами "550 км";

4. У Законі України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 1):

1) пункт 17.5 статті 17 викласти в такій редакції:

"17.5. При укладенні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик зобов'язаний надати страхувальнику спеціальний знак державного зразка та бланки фіксації безспірних страхових випадків, форма і кількість яких затверджуються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ.

Бланки фіксації безспірних страхових випадків повинні містити:

найменування страховика;

місце для заповнення інформації про: назву (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) страхувальника; найменування забезпеченого транспортного засобу; назву (для юридичної особи), прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) потерпілого; дату, годину і місце безспірного страхового випадку; вид і тип заподіяної шкоди; підписи страхувальника і потерпілого; дату, годину і місце оформлення бланку.";

2) у статті 33:

назву статті 33 викласти в такій редакції - "Фіксація безспірних страхових випадків або повідомлення про страховий випадок";

підпункт 33.1.1. пункту 33.1. викласти в такій редакції:

"у випадку заподіяння незначної шкоди забезпеченим транспортним засобам, що дозволяє їм безпечно рухатися відповідно до Правил дорожнього руху, відсутності шкоди життю, здоров'ю чи іншому майну осіб та добровільної згоди на самостійну фіксацію безспірних страхових випадків - оформити бланк фіксації безспірного страхового випадку установленої форми (водій транспортного засобу, який порушив правила дорожнього руху);

у випадку заподіяння незначної шкоди забезпеченим транспортним засобам, що дозволяє їм безпечно рухатися відповідно до Правил дорожнього руху, відсутності шкоди життю, здоров'ю чи іншому майну осіб, але відсутності згоди на самостійну фіксацію безспірних страхових випадків - терміново повідомити про дорожньо-транспортну пригоду страховика, з яким було укладено договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, або, у випадках, передбачених цим Законом, МТСБУ про настання дорожньо-транспортної пригоди;

у випадку заподіяння шкоди незабезпеченим транспортним засобам або життю, здоров'ю чи іншому майну осіб - терміново повідомити про дорожньо-транспортну пригоду органи Міністерства внутрішніх справ України та страховика, з яким було укладено договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, або, у випадках, передбачених цим Законом, МТСБУ про настання дорожньо-транспортної пригоди;";

абзац перший підпункту 33.1.2. - виключити.

пункт 33.3. викласти у такій редакції: "У випадку оформлення відповідних документів про дорожньо-транспортну пригоду страховиком чи працівниками органів Міністерства внутрішніх справ України, вони встановлюють та фіксують необхідні відомості щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності учасників цієї пригоди.";

3) у статті 34:

у пункті 34.1. слова ", але не пізніше трьох робочих днів (враховуючи день отримання письмового повідомлення про страховий випадок)," - виключити;

у пункті 34.2. замінити слова "у визначений строк" словами "протягом 3-х годин";

4) у статті 35:

назву статті 35 викласти в такій редакції - "Бланк фіксації безспірних страхових випадків, заява про страхове відшкодування";

пункт 35.1 після слів "МТСБУ)" доповнити словами "оформлений бланк фіксації безспірних страхових випадків або";

5) Закон доповнити новою статтею 35-1 такого змісту:

"Стаття 351. Дії страховика після отримання бланку фіксації безспірних страхових випадків

Страховик має право направити аварійного комісара або експерта після отримання бланку фіксації безспірних страхових випадків до місцезнаходження пошкоджених транспортних засобів для визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків.";

6) у пункті г) підпункту 38.1.1 пункту 38.1 статті 38 замінити слова " у підпункті 33.1.2" словами "у абзацах другому та третьому підпункту 33.1.1";

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України:

протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос