Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" (относительно защиты государственных секретарей)

Проект закона Украины от 07.09.2009 № 5104
Дата рассмотрения: 07.09.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 17, ст. 117, N 33, ст. 235; 2003 р., N 28, ст. 210; 2004 р., N 22, ст. 312; 2005 р., N 48, ст. 480; 2006 р., N 1, ст. 18, N 8, ст. 88, N 16, ст. 134) такі зміни:

1. У статті 3N:

доповнити частину першу після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"На підприємствах, що провадять діяльність, пов'язану з державною таємницею, арбітражний керуючий повинен мати (оформити) допуск до державної таємниці.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

доповнити частину другу абзацом такого змісту:

"У разі відмови арбітражному керуючому в наданні допуску до державної таємниці або скасуванні раніше наданого допуску суддя виносить ухвалу про призначення іншого арбітражного керуючого в порядку, встановленому цим Законом.";

доповнити частину третю після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"особи, яким відмовлено у наданні допуску до державної таємниці або скасовано раніше наданий допуск, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов'язків, визначених цим Законом.".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

доповнити частину п'яту після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"здійснювати заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці у межах обов'язків, покладених на нього цим Законом;".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

доповнити абзац перший частини восьмої після слів "боржнику чи кредиторам" словами "або призвело до порушення законодавства України у сфері охорони державної таємниці у зв'язку з виконанням арбітражним керуючим своїх обов'язків".

2. Доповнити статтю 5 частиною такого змісту:

"11. Провадження у справах про банкрутство юридичних осіб, які здійснюють діяльність, пов'язану з державною таємницею, регулюється з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про державну таємницю.".

3. У статті 7:

доповнити частину третю після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"інформацію про наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею;".

У зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

доповнити статтю частиною такого змісту:

"14. Якщо боржник провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, при порушенні справи про його банкрутство повідомляється підприємство, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, установа та організація, що є замовником секретних робіт, а також орган Служби безпеки України, який надав дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, та в разі необхідності до розгляду справи залучаються їх представники.".

4. Доповнити частину третю статті 11 абзацом такого змісту:

"інформацію про наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.".

5. Доповнити частину третю статті 17 абзацом такого змісту:

"В ухвалі про призначення керуючого санацією господарський суд зобов'язує арбітражного керуючого у місячний строк з дня його призначення керуючим санацією подати суду інформацію про наявність у боржника спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, а також про наявний або наданий йому в цьому випадку допуск до державної таємниці.".

6. Доповнити частину першу статті 18 абзацом такого змісту:

"у разі провадження боржником діяльності, пов'язаної з державною таємницею, план санації повинен містити заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці.".

7. Доповнити частину першу статті 24 після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Господарський суд зобов'язує арбітражного керуючого у місячний строк з дня його призначення ліквідатором подати суду інформацію про наявність у боржника спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, а також про наявний або наданий йому в цьому випадку допуск до державної таємниці.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

8. Доповнити частину першу статті 25 після абзацу шістнадцятого новим абзацом такого змісту:

"у разі провадження боржником діяльності, пов'язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу. Для цього за погодженням із Службою безпеки України визначає склад ліквідаційної комісії режимно-секретного органу, яка формується в установленому законодавством порядку;".

У зв'язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом вісімнадцятим.

9. Доповнити частину першу статті 26 абзацом такого змісту:

"При ліквідації режимно-секретного органу матеріальні носії інформації, які стосуються наявних у боржника секретних незавершених науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, що виконувалися в рамках державного оборонного замовлення, передаються замовнику відповідно до договору, укладеного на виконання цих робіт.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк:

розробити і привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити розроблення і прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів відповідно до цього Закону.

____________

Опрос