Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновляемых источников энергии

Проект закона Украины от 07.09.2009 № 5103
Дата рассмотрения: 07.09.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлюваних джерел енергії

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У пункті "д" статті 41 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 34, ст. 230; 2000 р., N 5, ст. 34; 2001 р., N 48, ст. 252; 2008 р., N 52, ст. 394) слова "нетрадиційних видів" замінити словами "відновлюваних джерел".

2. У першому реченні абзацу першого пункту "ч" та абзаці першому пункту "щ" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 2007 р., N 23, ст. 301; із змінами, внесеними Законом України від 5 червня 2009 року N 1474-VI) слова "нетрадиційних та поновлюваних" замінити словом "відновлюваних".

3. У Законі України "Про енергозбереження" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 30, ст. 283; 2007 р., N 23, ст. 301):

1) останній абзац преамбули викласти у такій редакції:

"відновлювані джерела енергії - це поняття використовується у значенні, наведеному у Законі України "Про відновлювані джерела енергії.";

2) в абзаці сьомому статті 5 слова "нетрадиційних поновлюваних" замінити словом "відновлюваних";

3) у частині другій статті 14 слово "нетрадиційної" замінити словом "відновлюваної";

4) у частині першій статті 16:

у пунктах "а", "б" та абзаці четвертому пункту "в" слова "нетрадиційних та поновлюваних" замінити словом "відновлюваних";

у першому реченні абзацу третього пункту "в" слово "нетрадиційних" замінити словом "відновлюваних";

в абзаці першому пункту "д" слова "нетрадиційних видів" замінити словами "відновлюваних джерел";

5) у другому реченні частини другої статті 17 слово "альтернативних" замінити словом "відновлюваних";

6) у другому реченні статті 19 слова "нетрадиційних і поновлюваних" замінити словом "відновлюваних".

4. У першому реченні підпункту 5.18.1 та першому реченні абзацу першого підпункту 5.18.2 пункту 5.18 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156; 2007 р., N 23, ст. 301) слова "нетрадиційних та поновлюваних" замінити словом "відновлюваних".

5. В абзаці другому підпункту 7.21.1 пункту 7.21 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2007 р., N 23, ст. 301) слова "нетрадиційних та поновлюваних" замінити словом "відновлюваних".

6. У Законі України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319, ст. 321; 2003 р., N 52, ст. 378; 2004 р., N 15, ст. 210; 2005 р., N 10, ст. 190, N 28, ст. 373, N 33, ст. 430; 2006 р., N 49, ст. 486; 2007 р., N 33, ст. 440; 2008 р., N 27-28, ст. 253; 2009 р., N 13, ст. 155, N 31, ст. 457, N 32-33, ст. 496):

1) у статті 1:

в абзаці тридцять першому слова "альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблена лише малими гідроелектростанціями)" замінити словами "відновлювані джерела енергії (з використанням гідроенергії - вироблена лише малими гідроелектростанціями) та вторинні енергетичні ресурси";

доповнити статтю абзацами такого змісту:

"вторинні енергетичні ресурси - доменний, коксівний, конвертерний, феросплавний газ, газ (метан) вугільних родовищ, перетворення скидного енергетичного потенціалу технологічних процесів;

гарантія походження електричної енергії - підтверджений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження документ, виданий суб'єктом господарювання покупцю електричної енергії, що підтверджує (є доказом) вироблення електричної енергії з відновлюваних джерел енергії.";

2) в останньому абзаці статті 5 слова "альтернативної енергетики" замінити словами "відновлюваної енергетики", а слова "альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями)" -словами "відновлювані джерела енергії (з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями) та вторинні енергетичні ресурси";

3) у частині другій статті 8 слова "альтернативної енергетики" замінити словами "відновлюваної енергетики";

4) у статті 12:

в останньому абзаці частини першої слова "альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій)" замінити словами "відновлювані джерела енергії (з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій) та вторинні енергетичні ресурси";

у частинах третій та четвертій слова "альтернативних джерел енергії" замінити словами "відновлюваних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів";

5) у статті 15:

у першому реченні частини першої слова "альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями)" замінити словами "відновлюваних джерел енергії (з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями) та вторинних енергетичних ресурсів";

у частині другій слова "альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями)" замінити словами "відновлювані джерела енергії (з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями) та вторинні енергетичні ресурси";

частину третю викласти в такій редакції:

"Електрична енергія, вироблена з відновлюваних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів, може бути реалізована за "зеленим" тарифом відповідно до прямих договорів із споживачами. За умови виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел енергії суб'єкт господарювання надає споживачеві підтверджений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження документ (гарантія походження електричної енергії). Порядок видачі такої гарантії встановлюється Кабінетом Міністрів України. ";

у першому реченні останнього абзацу частини восьмої слова "альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії -малим гідроелектростанціям)" замінити словами "відновлюваних джерел енергії (з використанням гідроенергії - малих гідроелектростанцій) і вторинних енергетичних ресурсів)";

6) в останньому абзаці частини п'ятої статті 151 та у другому реченні частини першої статті 17 слово "нетрадиційних" замінити словом "відновлюваних";

7) у статті 171:

у назві та частині другій слова "альтернативних джерел енергії" замінити словами "відновлюваних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів";

у частині першій слова "альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями)" замінити словами "відновлювані джерела енергії (з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями) та вторинні енергетичні ресурси";

доповнити статтю після частини шостої новою частиною такого змісту:

"Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з використанням вторинних енергетичних ресурсів, установлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року, помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням вторинних енергетичних ресурсів.".

У зв'язку з цим частини сьому - чотирнадцяту вважати частинами восьмою - п'ятнадцятою;

у частині восьмій:

в абзаці першому слова "альтернативних джерел енергії" замінити словами "відновлюваних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"1 - для електроенергії, виробленої з використанням вторинних енергетичних ресурсів.";

у другому реченні частини дев'ятої та у частині десятій слова "альтернативних джерел енергії" замінити словами "відновлюваних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів";

доповнити статтю після частини одинадцятої новою частиною такого змісту:

"У разі виробництва електричної енергії суб'єктами господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують відновлювані джерела енергії (з використанням гідроенергії - вироблену лише малими гідроелектростанціями) або вторинні енергетичні ресурси з частковим використанням традиційних джерел енергії, "зелений" тариф установлюється на обсяг електричної енергії, виробленої з використанням лише відновлюваних джерел енергії або вторинних енергетичних ресурсів.".

У зв'язку з цим частини дванадцяту - п'ятнадцяту вважати частинами тринадцятою - шістнадцятою;

у першому реченні частини чотирнадцятої слова "альтернативних джерел енергії" замінити словами "відновлюваних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів";

8) у другому та третьому реченні частини сьомої статті 24 слова "альтернативних джерел енергії" замінити словами "відновлюваних джерел енергії та вторинних енергетичних ресурсів".

7. У Законі України "Про альтернативні види палива" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 12, ст. 94; із змінами, внесеними Законом України від 21 травня 2009 року N 1391-VI):

в абзаці другому статті 3 слова "нетрадиційних та поновлювальних" замінити словом "відновлюваних";

в абзаці четвертому статті 9 слова "нетрадиційних та поновлюваних" замінити словом "відновлюваних";

у тексті Закону слова "нетрадиційні джерела" в усіх відмінках замінити словами "відновлювані джерела" у відповідному відмінку.

8. В абзаці шостому пункту 7 статті 8 Закону України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 13, ст. 93; 2009 р., N 16, ст. 219) слово "альтернативних" замінити словом "відновлюваних".

9. У Законі України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 24, ст. 155; 2009 р., N 13, ст. 155):

1) у статті 1:

абзаци другий і п'ятий викласти в такій редакції:

"відновлювані джерела енергії - джерела енергії, до яких належить вітрова, сонячна, геотермальна енергія, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газ із органічних відходів, газ каналізаційно-очисних станцій, біогаз;";

"об'єкти відновлюваної енергетики - обладнання, що виробляє енергію з повним або частковим використанням відновлюваних джерел енергії;";

доповнити статтю абзацом такого змісту:

"біомаса - цей термін використовується у значенні, наведеному у Законі України "Про альтернативні види палива".";

2) у статті 6:

у частині першій:

в абзаці першому слова "органами виконавчої влади" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження";

абзаци другий і третій виключити;

в абзаці четвертому слова "сонячне випромінювання, вітер, хвилі морського прибою" замінити словами "вітрову, сонячну, геотермальну енергію, енергію хвиль та припливів";

абзац шостий виключити;

частину другу виключити;

3) доповнити Закон статтею 61 такого змісту:

"Стаття 61. Порядок видачі, відмови у видачі дозволів та їх анулювання

Дозволи, передбачені статтею 6 цього Закону, видаються на безоплатній основі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження на підставі висновку про результати експертизи. Граничні розміри тарифів на проведення експертизи визначає Кабінет Міністрів України.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження протягом 15 робочих днів з дня надходження заяви приймає рішення про видачу дозволу або повідомляє про відмову в його видачі.

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

неподання заявником документів, необхідних для одержання дозволу, або їх оформлення з порушенням установлених вимог;

подання недостовірних даних або висновку про результати експертизи, який складено більш як за рік до дати реєстрації заяви;

встановлення згідно з висновком про результати експертизи невідповідності об'єкта експертизи вимогам законів, інших нормативно-правових актів у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та відновлюваної енергетики.

Дозвіл може бути анульовано наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження у разі:

подання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою заяви про анулювання дозволу;

припинення діяльності суб'єкта господарювання;

виявлення у поданих суб'єктом господарювання документах недостовірних відомостей про об'єкт, на який видається дозвіл;

невідповідність об'єкта відновлюваної енергетики проектній документації, на підставі якої видається дозвіл.

Про відмову у видачі дозволу або його анулювання з обґрунтуванням причин заявникові повідомляється у письмовій формі.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження оприлюднює інформацію про всі видані та анульовані дозволи.";

4) у статті 11:

у назві та абзаці першому частини першої слово "експлуатація" в усіх відмінках замінити словом "використання" у відповідному відмінку;

у частині другій слова "альтернативних джерел енергії" замінити словами "об'єктів відновлюваної енергетики";

5) у назві та тексті Закону слова "альтернативні джерела" та "альтернативна енергетика" в усіх відмінках замінити відповідно словами "відновлювані джерела" та "відновлювана енергетика" у відповідному відмінку.

10. У Законі України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373):

1) в абзаці двадцять третьому статті 1 слова "нетрадиційні та поновлювані види" замінити словами "відновлювані джерела";

2) в абзаці сьомому статті 6 слова "нетрадиційних і поновлювальних" замінити словом "відновлюваних";

3) в абзаці третьому частини третьої та частині четвертій статті 15 слова "нетрадиційні чи поновлювані" замінити словом "відновлювані";

4) в абзаці першому статті 16 та абзацах третьому і четвертому статті 17 слова "нетрадиційні або поновлювані джерела" в усіх відмінках замінити словами "відновлювані джерела" у відповідному відмінку;

5) у частині третій статті 20 слова "нетрадиційні та поновлювані" замінити словом "відновлювані";

6) у тексті Закону слова "нетрадиційних і поновлюваних" замінити словом "відновлюваних".

II. Цей Закон набирає чинності через 30 днів від дня його опублікування.

____________

Опрос