Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам образования (относительно соблюдения государственных гарантий касательно лиц, обучающихся в частных учебных заведениях)

Проект закона Украины от 02.09.2009 № 5087
Дата рассмотрения: 02.09.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України з питань освіти (щодо дотримання державних гарантій стосовно осіб, які навчаються в приватних навчальних закладах)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про освіту" N 1060-XII від 23.05.1991 (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N34, ст. 451):

1) В пункті 2 статті 3 після слів "та інших осіб незалежно від форм їх навчання і типів" та перед словами "навчальних закладів, де вони навчаються" додати слова "форм власності та підпорядкування";

2) Пункт 2 статті 18 викласти в такій редакції:

"2. Навчальний заклад є юридичною особою у будь-якій організаційно-правовій формі, що визначена законодавством України.

Навчальні заклади, що засновані на державній власності, мають статус державного навчального закладу.

Навчальні заклади, що засновані на комунальній власності, мають статус комунального навчального закладу.

Навчальні заклади, що засновані на приватній власності, мають статус приватного навчального закладу";

3) Пункт 6 статті 18 викласти в такій редакції:

"6. Навчальні заклади діють на підставі власних статутів, затверджених:

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки стосовно державних навчальних закладів, що перебувають у його системі;

центральними органами виконавчої влади, яким підпорядковані державні навчальні заклади, за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки стосовно комунальних вищих навчальних закладів;

місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування стосовно державних та комунальних навчальних закладів (крім вищих навчальних закладів);

засновниками стосовно приватних навчальних закладів";

4) Пункт 7 статті 18 викласти в такій редакції:

"7. Навчальний заклад повинен мати найменування, в якому обов'язково вказується його тип (дитячий садок, школа, гімназія, ліцей, колегіум, коледж, інститут, консерваторія, академія, університет чи інше) та організаційно-правова форма. Найменування може містити також власну назву";

5) Пункт 2 статті 20 викласти в такій редакції:

"2. Керівники державних навчальних закладів, які підпорядковані спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань освіти і науки, обираються за конкурсом і призначаються на посаду спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки шляхом укладання з ними контракту відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України";

6) Пункт 3 статті 20 викласти в такій редакції:

"3. Керівники державних навчальних закладів, які підпорядковані іншим спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади, обираються за конкурсом і призначаються на посаду (за попереднім погодженням зі спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки) відповідними спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади шляхом укладання з ними контракту";

7) Пункт 4 статті 20 викласти в такій редакції:

"4. Керівники комунальних навчальних закладів, призначаються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань освіти і науки Автономної Республіки Крим, відповідними обласними, міськими, районними органами управління освітою і наукою за попереднім погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування";

8) Пункт 5 статті 20 викласти в такій редакції:

"5. Керівники приватних навчальних закладів призначаються їх засновниками або уповноваженими ними органами";

9) В пункті 2 статті 35 після слів "може отримуватись" слова "у різних типах навчальних закладів" замінити на фрази "у навчальних закладах різних типів і форм власності. В приватних загальноосвітніх навчальних закладах, які мають відповідний дозвіл (ліцензію) на свою діяльність, держава оплачує здобуття державного стандарту загальної середньої освіти";

10) Пункт 1 статті 61 викласти в такій редакції:

"1. Фінансування навчальних закладів та установ, організацій, підприємств системи освіти усіх типів і форм власності здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, коштів галузей народного господарства, підприємств і організацій, а також додаткових джерел фінансування";

11) В пункті 3 статті 61 після слів "кошти закладів і установ освіти та науки" слова "які повністю або частково фінансуються з бюджету" замінити на фразу "усіх форм власності";

12) В абзаці 1 пункту 5 статті 61 після слів "розмір плати за весь" і перед словом "навчання", слово "строк" замінити на слово "термін";

13) В абзаці 2 пункту 5 статті 61 після слів "розмір плати за весь" і перед словом "навчання", слово "строк" замінити на слово "термін";

14) В абзаці 2 пункту 5 статті 61 після слів "типовий договір" і перед словами "затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки", додати фразу "державних і комунальних навальних закладів";

15) В абзаці 3 пункту 5 статті 61 після слів "розмір плати за весь" і перед словом "навчання", слово "строк" замінити на слово "термін";

16) В абзаці 5 пункту 5 статті 61 після слів "може вноситися за весь" і перед словом "навчання", слово "строк" замінити на слово "термін";

17) В пункті 6 статті 61 після слів "закладам і установам освіти та науки" і перед словами "для здійснення освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності", фразу "метою діяльності яких не є одержання прибутку" виключити;

18) Додати до статті 61 новий пункт 9 такого змісту:

"9. На всі навчальні заклади, установи освіти та науки незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності розповсюджується однаковий режим оподаткування та оплати за комунальні послуги".

2. У Законі України "Про загальну середню освіту" N 651-XIV від 13.05.1999 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 28, ст. 230):

1) Пункт 3 статті 14 викласти в такій редакції:

"3. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань фінансів";

2) Пункт 4 статті 14 викласти в такій редакції:

"4. Для спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) кількість учнів у класі визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань фінансів";

3) Пункт 5 статті 14 викласти в такій редакції:

"5. Кількість учнів у групах продовженого дня та вихованців у групах загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань фінансів";

4)Пункт 6 статті 14 викласти в такій редакції:

"6. Наповнюваність класів, груп продовженого дня, порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у приватному загальноосвітньому навчальному закладі визначається його засновником або уповноваженим ним органом";

5) Пункт 3 статті 18 викласти в такій редакції:

"3. Зарахування учнів до державних та комунальних гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) проводиться у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки.

Зарахування учнів до приватних загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) проводиться у порядку, встановленому засновником або уповноваженим ним органом";

6) Пункт 2 статті 24 викласти в такій редакції:

"2. Посаду керівника державного та комунального загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування і типу може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшла атестацію керівних кадрів освіти у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки.

Посаду керівника приватного загальноосвітнього навчального закладу може займати особа, яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років";

7) До пункту 1 статті 25 додати абзац 6 такого змісту:

"Розміри тарифних ставок, розміри та порядок встановлення доплат за інші види педагогічної діяльності та розподіл педагогічного навантаження вчителів та вихователів приватного загальноосвітнього навчального закладу встановлюються і затверджуються його засновником або уповноваженим ним органом";

8) Абзац 2 пункту 2 статті 26 викласти у такій редакції:

"Призначення на посаду та звільнення з посади керівника, заступників керівника, педагогічних та інших працівників приватного загальноосвітнього навчального закладу здійснює його власник або уповноважений ним орган";

9) Пункт 4 статті 26 виключити;

10. У пункті 1 статті 31 слова "Міністерством освіти України" замінити на слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки";

11) Пункт 2 статті 31 викласти у такій редакції:

"2. Навчально-методичне забезпечення реалізації Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань освіти і науки для навчальних закладів усіх типів і форм власності";

12) У пункті 1 статті 43 назви законів "Про бюджетну систему України", "Про власність" замінити на назву закону "Бюджетного кодексу України".

3. В Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" N 2232-XII від 25.03.1992 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 27, ст. 385):

1) В абзаці 1 пункту 13 статті 17 після слів "загальноосвітні навчальні заклади" і перед словами "за умови повного навантаження на займаній посаді" додати слова "будь-якої форми власності".

4. В Законі України "Про плату за землю" N 2535-XII від 03.07.1992 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 38, ст. 560):

1) Пункт 4 статті 12 викласти у такій редакції:

"4. вітчизняні заклади культури, науки, освіти, у тому числі загальноосвітні навчальні заклади усіх типів і форм власності, охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізичної культури та спорту, споруди і земельні ділянки яких використовуються за призначенням";

2) До статті 12 додати новий останній абзац такого змісту:

"Якщо підприємства, установи та організації, які користуються пільгами щодо земельного податку, здають у тимчасове користування земельні ділянки, окремі будівлі або їх частини підприємствам, установам чи організаціям, які також мають пільги щодо земельного податку, податок за земельні ділянки, у тому числі зайняті будівлями або їх частинами, переданими в тимчасове користування, не нараховується і не сплачується".

5. В Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" N 334/94-ВР від 28.12.1994 (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 4, ст. 28):

1. В статті 7 додати новий підпункт 7.21.3 такого змісту:

"Доходи загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчально-виховних закладів незалежно від типу, організаційно-правової форми та форми власності, які отримані у вигляді коштів від здійснення або на здійснення освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної та культурної діяльності, передбаченої їх статутними документами".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

____________

Опрос