Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Закон Украины "О теплоснабжении" (относительно урегулирования правоотношений в сфере горячего водоснабжения)

Проект закона Украины от 29.07.2009 № 5032
Дата рассмотрения: 29.07.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про теплопостачання"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373) такі зміни:

1. Статтю 1 доповнити абзацами 27 - 36, виклавши їх в такій редакції:

гаряча вода - вода, яка відповідає встановленим стандартам якості "Вода питна" та нормативним температурним показникам;

гаряче водопостачання - господарська діяльність, спрямована на задоволення потреб споживачів у гарячій воді належної якості, що подається в необхідних об'ємах та відповідної температури по приєднаній мережі в приміщення;

виробництво гарячої води - використання питної (холодної) води для підігріву до температур, встановлених відповідними нормативними документами, з дотриманням вимог Санітарно-гігієнічних і протиепідемічних правил і норм, за допомогою систем теплопостачання, водопідігрівачів (бойлерів), підвищувальних насосних станцій та циркуляційних систем, зовнішніх розподільних мереж та (або) внутрішньобудинкових систем гарячого водопостачання;

виробник гарячої води - підприємство, установа, організація, у якої знаходяться на балансі, у повному господарському віданні, управлінні, користуванні, концесії тощо об'єкти виробництва гарячої води (центральні та індивідуальні теплові пункти, водопідігрівачі (бойлери), котельні тощо), яка несе відповідальність за якісні параметри гарячої води відповідно до вимог Санітарно-гігієнічних і протиепідемічних правил і норм;

споживач гарячої води - фізична або юридична особа, яка використовує гарячу воду для забезпечення санітарно-гігієнічних, побутових, господарських та виробничих потреб на підставі договору;

якість гарячої води - гаряча вода, яка подається до споживачів, повинна відповідати чинному в Україні стандарту на питну воду та температурним

показникам згідно з вимогами чинних Санітарно-гігієнічних правил і норм;

кількісний показник послуг гарячого водопостачання - об'єм гарячої води, визначений у метрах кубічних (мі);

тарифи на надання послуг з постачання гарячої води - вартість надання одиниці послуги з постачання гарячої води визначеної кількості та відповідної якості, розрахованої на основі економічно обґрунтованих планових витрат відповідно до вимог чинного законодавства України, включаючи плановий прибуток та податок на додану вартість, та затверджена уповноваженими органами;

система гарячого водопостачання - система трубопроводів, споруд та обладнання для виробництва та транспортування гарячої води до споживача.

В статті 1 абзац 12 викласти в такій редакції:

теплоносій - рідка або газоподібна речовина, що циркулює у трубах або каналах і передає теплову енергію в системах теплопостачання, опалення, вентиляції, та технологічних установках, в тому числі для гарячого водопостачання власниками будинків або їх частини, що перебувають у приватній власності

В статті 1 абзац 20 викласти в такій редакції:

споживач теплової енергії - фізична або юридична особа, яка використовує теплову енергію на підставі договору для забезпечення своїх потреб в цьому виді енергії, в тому числі для надання послуг з гарячого водопостачання та централізованого опалення

2. Статтю 2 викласти в такій редакції:

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з виробництвом, транспортуванням, постачанням і використанням теплової енергії (в тому числі для надання послуг з гарячого водопостачання та централізованого опалення), державним наглядом за режимами споживання теплової енергії, гарячої води, безпечною експлуатацією теплоенергетичного обладнання, об'єктів виробництва гарячої води та безпечним виконанням робіт на об'єктах у сфері теплопостачання та гарячого водопостачання суб'єктами господарської діяльності незалежно від форм власності.

3. У Статті 24

Назву статті викласти в наступній редакції:

Права та основні обов'язки споживача теплової енергії та гарячої води

частину 3 статті 24 виключити.

доповнити новими частинами 3, 4 та 5, виклавши їх в такій редакції:

Споживач гарячої води має право на:

отримання гарячої води, яка відповідає установленим вимогам якості та відповідно до договору;

отримання інформації щодо якості гарячої води, тарифів, порядку оплати, режимів споживання гарячої води;

відшкодування згідно із законодавством збитків, завданих внаслідок постачання неякісної гарячої води, порушення інших його прав;

приєднання до мережі гарячого водопостачання відповідно до нормативних актів;

Основними обов'язками споживача гарячої води є:

своєчасне укладання договору з виробником гарячої води на постачання гарячої води;

додержання вимог договору, укладеного з виробником гарячої води, та нормативно-правових актів у сфері гарячого водопостачання;

своєчасно та у повному обсязі оплачувати послуги з гарячого водопостачання;

забезпечення безпечної експлуатації систем гарячого водоспоживання, не допускати витоків гарячої води із внутрішньобудинкових мереж та обладнання;

забезпечення безперешкодного доступу до власного інженерного обладнання в приміщеннях, приладів обліку гарячої води представникам виробника гарячої води за умови пред'явлення відповідного посвідчення при виконанні службових обов'язків;

при отриманні повідомлення виробника гарячої води про відключення гарячої води виконати комплекс заходів, спрямований на запобігання пошкодження обладнання, спустошення систем гарячого водопостачання, негативних екологічних та інших наслідків.

Споживачі теплової енергії або гарячої води несуть відповідальність за порушення умов договору з теплопостачальною організацією або виробником гарячої води, відповідних нормативно-правових актів та виконання приписів органів, уповноважених здійснювати державний нагляд за режимами споживання теплової енергії, гарячої води згідно із законом.

4. У статті 25:

Назву статті викласти в наступній редакції:

Права та основні обов'язки теплогенеруючої, теплотранспортної, теплопостачальної організацій та виробника гарячої води

після частини 1 доповнити новою частиною такого змісту:

Виробники гарячої води мають право:

укладати договори на постачання гарячої води зі споживачами;

на відшкодування збитків у разі наявності порушень у роботі обладнання споживача, що призвели до перебоїв у технологічному процесі гарячого водопостачання;

обмежувати або припиняти постачання гарячої води споживачам після письмового попередження, надісланого не пізніше, ніж за три робочі дні, в разі заборгованості за спожиту гарячу воду в порядку, встановленому законодавством;

обмежувати або припиняти постачання гарячої води споживачам у разі виникнення обставин непереборної сили, передбачених у договорі;

видавати дозволи та технічні умови на підключення споживачів до мереж гарячого водопостачання;

здійснювати контроль за технічним станом обладнання гарячого водопостачання будинків та споруд, вимагати термінового усунення витоків з внутрішньобудинкових мереж та обладнання гарячого водопостачання, безперешкодного доступу до інженерного обладнання та вузлів обліку споживання гарячої води споживачів;

розробляти і подавати на затвердження уповноваженим органам тарифи на послуги централізованого водопостачання і водовідведення з їх обґрунтуванням.

доповнити новими частинами такого змісту:

Виробники гарячої води зобов'язані:

при зміні тарифів на на гарячу воду повідомляти споживача письмово або в засобах масової інформації в порядку, встановленому законодавством;

на вимогу споживачів надавати інформацію про якість гарячої води, тарифи, порядок оплати, загальну вартість спожитої за розрахунковий період гарячої води, режими споживання гарячої води;

виробляти та постачати споживачам гарячу воду відповідно до умов договору та стандартів;

брати участь участь у фінансуванні реконструкції та розвитку об'єктів гарячого водопостачання, оснащення їх засобами обліку та регулювання споживання гарячої води;

відшкодовувати збитки, завдані юридичним і фізичним особам внаслідок порушення вимог законодавства у сфері гарячого водопостачання, що сталося з їх вини;

здійснювати постійний лабораторно-виробничий контроль якості гарячої води на відповідність її чинному в Україні стандарту на питну воду та температурним показникам згідно з вимогами чинних Санітарно-гігієнічних правил і норм на всіх етапах виробництва та у розподільчій мережі;

вирішувати ситуаційні питання, пов'язані з порушенням функціонування систем гарячого водопостачання (ліквідовувати аварійні ситуації).

Для виробництва гарячої води виробник гарячої води зобов'язаний купувати питну (холодну) воду у її виробника або постачальника в порядку, передбаченому Законом України "Про питну воду та питне водопостачання", на підставі укладеного договору за тарифами, затвердженими в установленому порядку.

Межею балансової належності між виробником та (або) постачальником питної (холодної) води та виробником гарячої води є лінія розподілу мережі питного (холодного) водопостачання, яка проходить по зовнішньому зрізу стіни теплового пункту (бойлера).

Точкою розподілу (передачі) послуги від виробника та (або) постачальника питної (холодної) води до виробника гарячої води є прилад обліку споживання питної (холодної) води, встановлений в тепловому пункті на трубопроводі питного водопостачання на відгалуженні до теплового пункту.

Відповідальність за якість гарячої води, яка надходить до споживача, покладається на організацію, що експлуатує системи гарячого водопостачання.

Межею балансової належності між виробником гарячої води та споживачем є зріз стіни житлового будинку.

Точкою передачі послуги з гарячого водопостачання від виробника гарячої води до її виконавця або споживача є вузол обліку споживання гарячої води, встановлений у житловому будинку в системі гарячого водопостачання.

Вартість втраченої гарячої води у мережах гарячого водопостачання відноситься на втрати власника (балансоутримувача) мереж гарячого водопостачання, пов'язані з їх експлуатацією.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у шестимісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із змінами і доповненнями, внесеними до даного Закону;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із змінами і доповненнями, внесеними до даного Закону.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос