Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О статусе городов-героев Одесса и Керчь

Проект закона Украины от 14.07.2009 № 4822
Дата рассмотрения: 14.07.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про статус міст-героїв Одеса та Керч

Стаття 1. Загальні положення

Одеса - місто на чорноморському узбережжі України, найбільший морський порт в країні, місто обласного значення, центр Одеської області.

У 1965 р. за видатні заслуги перед батьківщиною, масовий героїзм, мужність і стійкість, проявлені у розгромі фашистських військ при визволенні міста, Одеса в числі перших з країн колишнього СРСР стала містом-героєм. Місту були вручені орден Леніна і медаль "Золота зірка".

Керч - крупний індустріальний і портовий центр півдня України, адміністративно-територіальна одиниця у складі Автономної Республіки Крим, місто Республіканського підпорядкування.

Указом Президії Верховної Ради СРСР від 14 вересня 1973 р. на відзнаку пам'яті героїчних подій у Великій Вітчизняній війні, місто Керч було удостоєно звання місто-герой з врученням вищих державних винагород: ордена Леніна і медалі "Золота зірка".

Спеціальний статус міст-героїв Одеса та Керч обумовлений:

- особливостями історичного та культурного розвитку,

- наявністю на території міст Одеса та Керч великої кількості унікальних пам'яток історії, культури, релігії та архітектури, що мають загальнонаціональне значення.

Стаття 2. Адміністративно-територіальний устрій міст-героїв Одеса та Керч

1. Систему адміністративно-територіального устрою міст Одеса та Керч складають райони в місті.

2. Межі міста Одеса встановлюються та змінюються Верховною Радою України з урахуванням історичних, соціально-економічних та інших особливостей території відповідно до чинного законодавства України.

Межі міста Керч встановлюються та змінюються Верховною Радою України за згодою Верховної Ради Автономної Республіки Крим з урахуванням історичних, соціально-економічних та інших особливостей території відповідно до чинного законодавства України.

3. Межі районів у містах Одеса та Керч встановлюються та змінюються за поданням відповідних міських рад в порядку, встановленому чинним законодавством.

Стаття 3. Символіка міст-героїв Одеси та Керчі

1. Офіційною символікою міст-героїв Одеса та Керч є відповідні герби та інша символіка міст Одеса та Керч.

2. Зміст, опис, порядок використання символіки визначаються Положенням про символіку, яке затверджується Одеською міською радою та Керченською міською радою та відповідними районними у містах радами.

Стаття 4. Система місцевого самоврядування

1. Місцеве самоврядування в містах Одеса та Керч здійснюються відповідними територіальними громадами міст як безпосередньо, так і через відповідні міські ради, районні у містах ради та їх виконавчі органи виходячи з інтересів населення, його історичних та інших традицій.

2. Місцеве самоврядування в місті Одеса здійснюється відповідно до Конституції України і Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Взаємодія органів місцевого самоврядування з органами державної влади визначається чинним законодавством з урахуванням правових і економічних пільг по даному статусу міста-героя Одеса.

Місцеве самоврядування в місті Керч здійснюється відповідно до Конституції України та Конституції Автономної Республіки Крим і Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Взаємодія органів місцевого самоврядування з органами державної влади та влади Автономної Республіки Крим визначається чинним законодавством з урахуванням правових і економічних пільг по даному статусу міста-героя Керч.

Стаття 5. Органи влади і посадові особи місцевого самоврядування

1. Діяльність по здійсненню місцевого самоврядування в містах Одеса та Керч очолює виборна посадова особа місцевого самоврядування - міський голова відповідного міста. Вибори міського голови здійснюються відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

2. Органами місцевого самоврядування в містах Одеса та Керч є відповідні міські ради і утворені ними органи міських рад.

Стаття 6. Особливості економічної і фінансової основи місцевого самоврядування міст-героїв Одеса та Керч

Планово-економічну основу місцевого самоврядування міст Одеса та Керч складають комунальна власність і фінансові ресурси, джерелами яких є доходи міського бюджету, позабюджетні і валютні фонди, а також кошти, які у вигляді субсидій, субвенцій, дотацій передаються до міського бюджету з Державного бюджету України і у випадку міста Керч - додатково з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим.

Доходи міських бюджетів формуються за рахунок закріплених і регульованих доходів, 100 % відрахування податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, плати за землю, прибуткового податку з громадян, а також дотацій і субвенцій з Державного бюджету і у випадку міста Керч - додатково з бюджету Автономної Республіки Крим на виконання делегованих державою повноважень, згідно ст. 134 Конституції України.

Передача коштів з міських бюджетів до центральних у вигляді перевищення доходів над витратами і інших внесків не допускається. Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків і зборів, розмір субвенцій, субсидій, дотацій, а також інші бюджетні показники взаємин бюджету міст з центральними бюджетами є стабільними і уточнюються лише при зміні податкового законодавства України або за поданням відповідних міських рад.

Стаття 7. Економічні і правові пільги

Прибуток підприємств і доходи, отримані від підприємницької і господарської діяльності в містах Одеса та Керч, оподатковуються в розмірі не більше 20 % від базової суми оподаткування.

Якщо доля іноземного учасника в капіталовкладеннях перевищує 40 % і пов'язана із залученням прогресивних технологій, податок на прибуток вилучається не більше 15 % від базової суми оподаткування.

Податок на репатрійований прибуток встановлюється наступним чином:

- 20 % при вивозі всього прибутку за кордон від бази оподатковування;

-15 %, якщо третина прибутку реінвестується в економічну діяльність міст Одеса та Керч або в створення спільних підприємств на території України;

- 10 %, якщо не менше третини прибутку вкладається в розвиток об'єктів соціальної сфери на території України.

Податок на додану вартість залишається у розпорядженні міських бюджетів міст Одеса та Керч.

Орендна плата за землекористування знижується до 50 % для об'єктів, чия діяльність направлена на підвищення добробуту населення (заклади охорони здоров'я, культури, учбові заклади і ін.), а також для проектів, що використовують передову технологію.

Стаття 8. Розпорядження міськими бюджетами міст Одеси та Керч

Органи місцевого самоврядування з метою виконання своїх повноважень самостійно розпоряджаються коштами міських бюджетів міст Одеса та Керч.

Сума перевищення доходів над витратами міського бюджету міста Одеса за наслідками підзвітного року не підлягає вилученню органами державної влади України. Збільшення витрат або зменшення доходів міського бюджету, ті, що виникли за наслідком рішень, прийнятих органами влади України, компенсуються органами, що прийняли зазначені рішення.

Сума перевищення доходів над витратами міського бюджету міста Керч за наслідками підзвітного року не підлягає вилученню органами державної влади Автономної Республіки Крим та України. Збільшення витрат або зменшення доходів міського бюджету, ті, що виникли за наслідком рішень, прийнятих органами влади Автономної Республіки Криму або України, компенсуються органами, що прийняли зазначені рішення.

Стаття 9. Міські позабюджетні засоби

За поданням виконавчих органів або за власною ініціативою міські ради міст Одеса та Керч мають право утворювати позабюджетні, у тому числі і валютні фонди та затверджувати Положення про них.

Положення про позабюджетні і валютні фонди встановлює джерела їх формування, порядок витрачання коштів, їх цільове призначення, контроль за витрачанням коштів фонду, а також порядок затвердження звіту про їх використання. Кошти позабюджетних фондів знаходяться на спеціальних рахунках, вилученню не підлягають і витрачаються відповідно до Положення про позабюджетні фонди.

Міські ради міст Одеса та Керч мають право випускати муніципальні позики і лотереї, отримувати і видавати кредити, а також з метою отримання додаткових прибутків до бюджету вкладати тимчасово вільні бюджетні кошти на депозит.

Стаття 10. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Положення даного закону є підставою для розробки Уставів територіальних громад міст-героїв Одеса та Керч.

 

Голова
Верховної Ради України

 
В. ЛИТВИН

Опрос