Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в законы Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и "О Национальном банке Украины"

Проект закона Украины от 30.06.2009 № 4735-1
Дата рассмотрения: 30.06.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та "Про Національний банк України"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (із змінами, внесеними законами України від 3 лютого 2009 року N 908-VI, від 5 березня 2009 року N 1080-VI, від 17 березня 2009 року N 1131-VI, від 21 травня 2009 року N 1402-VI, від 10 червня 2009 року N 1498-VI та від 23 червня 2009 року N 1534-VI):

1) у статті 1:

у частині першій цифри "239.215.055,4" та "55.234.356,6" замінити відповідно цифрами "245.515.055,4" та "61.534.356,6";

у частині другій цифри "267.677.383,5" та "74.036.834,6" замінити відповідно цифрами "273.977.383,5" та "80.336.834,6";

2) пункт 44 статті 2 доповнити словами і цифрами "(крім надходжень, визначених пунктом 45 статті 6 цього Закону)";

3) частину другу статті 4 викласти в такій редакції:

"Установити, що Національний банк України у 2009 році вносить до Державного бюджету України перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України:

за підсумками 2008 року на суму не менш як 4.008.112 тис. гривень;

за підсумками поквартального виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України у поточному році на загальну суму не менш як 9.800.000 тис. гривень, в тому числі за перше півріччя не менш як 3.400.000 тис. гривень - до 20 липня, за третій квартал не менш як 3.400.000 тис. гривень - до 20 жовтня, за четвертий квартал не менш як 3.000.000 тис. гривень - до 10 грудня";

4) статтю 6 доповнити пунктом 45 такого змісту:

"45) надходження від перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України за результатами поквартального виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України поточного року";

5) статтю 34 доповнити пунктом 58 такого змісту:

"58) реалізацію Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, будівництво, реконструкцію, розвиток і утримання мережі автомобільних доріг, у тому числі будівництво та реконструкцію мостів державної та комунальної власності (включаючи будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві у сумі 650.000 тис. гривень), а також будівництво метрополітенів у містах Дніпропетровську, Донецьку, Києві та Харкові (за рахунок джерел, визначених пунктом 45 статті 6 цього Закону)";

6) доповнити статтею 341 такого змісту:

"Стаття 341. Установити, що перелік об'єктів, заходів та обсяги бюджетних коштів, які будуть спрямовані на їх виконання за рахунок бюджетної програми "Реалізація Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, будівництво, реконструкція, розвиток і утримання мережі автомобільних доріг, у тому числі будівництво та реконструкція мостів державної та комунальної власності (включаючи будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві у сумі 650.000 тис. гривень), а також будівництво метрополітенів у містах Дніпропетровську, Донецьку, Києві та Харкові" (код 3511460), та головні розпорядники коштів державного бюджету затверджуються Кабінетом Міністрів України за попереднім погодженням з комітетами Верховної Ради України з питань бюджету та з питань фінансів і банківської діяльності";

7) у статті 76:

пункт 5 та абзац четвертий пункту 7 частини першої виключити;

частину третю після слів Стабілізаційного фонду доповнити словами та розподіл нерозподілених коштів Стабілізаційного фонду;

8) внести зміни до додатків N 1 та N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" відповідно до додатків N 1 та N 3 до цього Закону.

2. Частину третю статті 5 Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121, N 42, ст. 351; 2002 р., N 5, ст. 30; 2009 р., N 14, ст. 181) замінити частинами такого змісту:

"Національний банк за підсумками кожного кварталу поточного року у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами вносить до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом, позитивну різницю до Державного бюджету України поточного року.

Позитивна різниця перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами за підсумками четвертого кварталу вноситься до Державного бюджету України поточного року на підставі затвердженого кошторису доходів і витрат Національного банку України до 10 грудня поточного року.

Позитивна різниця між сумою перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженою у звіті про виконання кошторису Національного банку за підсумками року, та сумою перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, внесеною до Державного бюджету України протягом звітного року, вноситься до Державного бюджету України до 20 січня поточного року.

Національний банк подає Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України звіт про виконання кошторису доходів та витрат Національного банку за формою, погодженою з Кабінетом Міністрів України:

щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, - звіт за попередній квартал;

щороку до 7 липня - звіт за попередній рік.".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною сьомою.

II. Прикінцеві положення:

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування;

У 2009 році перерахування позитивної різниці перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України здійснюється відповідно до статті 4 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік".

____________

 

Опрос