Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения автоматизированной системы документооборота в административных судах

Проект закона Украины от 06.04.2009 № 4324
Дата рассмотрения: 06.04.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України від 09.09.2005 - 2005 р., N 35, (NN 35-36, 37), стор. 1358, стаття 446):

1) доповнити Кодекс статтею 151 такого змісту:

"Стаття 151. Автоматизована система документообігу суду

1. В адміністративних судах функціонує автоматизована система документообігу суду, основними завданнями якої є:

1) об'єктивний та неупереджений розподіл справ між суддями;

2) надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду справ щодо них;

3) централізоване зберігання текстів судових рішень, ухвал та інших процесуальних документів;

4) підготовка статистичних даних.

2. За допомогою автоматизованої системи документообігу суду здійснюється:

1) реєстрація вхідної кореспонденції;

2) розподіл справ між суддями;

3) видача виконавчих листів на підставі наявних в системі даних;

4) передача справ до електронного архіву.

3. Позовні заяви, скарги, подання та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження підлягають обов'язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду, яка здійснюється працівниками апарату відповідного суду в день надходження документів. До автоматизованої системи документообігу суду в обов'язковому порядку вносяться: дата надходження документів, інформація про предмет спору та сторони по справі, прізвище працівника апарату суду, який проводив реєстрацію, та інші дані, передбачені Положенням про автоматизовану систему документообігу суду.

4. Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи здійснюється автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації відповідних документів за принципом вірогідності, який враховує кількість справ, що знаходиться на розгляді у суддів. Справи розподіляються незалежно від спеціалізації суддів. Після визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретної справи, внесення змін до реєстраційних даних щодо цієї справи, а також видалення цих даних з автоматизованої системи документообігу суду не допускається, крім випадків, встановлених законом.

5. Доступ до автоматизованої системи документообігу суду надається суддям та працівникам апарату відповідного суду в залежності від їх функціональних обов'язків.

6. Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду має наслідком відповідальність, встановлену законом.

7. Порядок функціонування автоматизованої системи документообігу суду, у тому числі видачі виконавчих листів, передачі справ до електронного архіву, зберігання текстів судових рішень, ухвал та інших процесуальних документів, надання інформації фізичним та юридичним особам та підготовки статистичних даних визначається Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, яке затверджується Державною судовою адміністрацією України.";

2) статтю 23 доповнити частиною другою такого змісту:

"2. Суддя для розгляду конкретної справи визначається в порядку, встановленому частиною четвертою статті 151 цього Кодексу.";

3) у статті 24:

доповнити частину другу новим реченням такого змісту:

"У випадку подання клопотання про колегіальний розгляд справи або відповідної ініціативи судді, склад колегії суддів визначається в порядку, встановленому частиною четвертою статті 15-1 цього Кодексу.";

доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:

"7. Персональний склад колегії суддів для розгляду конкретної справи визначається в порядку, встановленому частиною четвертою статті 151 цього Кодексу.";

4) у статті 26:

частину першу після слів "інстанції незмінний" доповнити словами "крім випадків, встановлених законом";

перше речення частини другої після слів "інший суддя" доповнити словами "який визначається в порядку, встановленому частиною четвертою статті 151 цього Кодексу.";

5) частину першу статті 27 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) у випадку порушення порядку визначення судді для розгляду справи, встановленого частиною четвертою статті 151 цього Кодексу.";

6) частину першу та другу статті 32 доповнити словами "який визначається в порядку, встановленому частиною четвертою статті 151 цього Кодексу.";

7) частину першу статті 189 викласти в такій редакції:

"1. Адміністративна справа реєструється в день її надходження до адміністративного суду апеляційної інстанції в порядку, встановленому частиною четвертою статті 151 цього Кодексу, та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу.";

8) частину першу статті 214 викласти в такій редакції:

"1. Касаційна скарга реєструється у день її надходження до адміністративного суду касаційної інстанції в порядку, встановленому частиною четвертою статті 151 цього Кодексу, та не пізніше наступного дня передається судді-доповідачу.";

9) перше речення частини першої статті 250 викласти в такій редакції:

"1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, що надійшла до адміністративного суду, передається судді адміністративного суду, який визначається в порядку, встановленому частиною четвертою статті 15-1 цього Кодексу.".

2. Доповнити Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України від 29.06.2001 - 2001 р., N 25, стаття 131) статтею 3761 такого змісту:

"Стаття 3761. Несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду

Умисне внесення неправдивих відомостей чи несвоєчасне внесення відомостей до автоматизованої системи документообігу суду, несанкціоновані дії з інформацією, що містяться в автоматизованій системі документообігу суду, чи інше несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду, вчинене службовою особою, яка має право доступу до цієї системи, або іншою особою шляхом несанкціонованого доступу до автоматизованої системи документообігу суду, -

караються штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. Рекомендувати Державній судовій адміністрації України до набрання чинності цим Законом розробити Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

 

Голова Верховної Ради
України

 
В. М. ЛИТВИН

Опрос