Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно борьбы с финансированием терроризма)

Проект закона Украины от 02.04.2009 № 4309
Дата рассмотрения: 02.04.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо боротьби з фінансуванням тероризму)

З метою удосконалення законодавства з питань боротьби з фінансуванням тероризму та приведення деяких законів України у відповідність із Міжнародною конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму, 1999 р., Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 25-26, ст. 131):

1) з частини першої статті 258-3 слово "матеріальне" виключити;

2) з частини першої статті 258-4 слова "фінансування, матеріальне забезпечення" виключити;

3) доповнити Кодекс статтею 258-5 такого змісту:

"Стаття 258-5 Фінансування тероризму

1. Фінансування тероризму, тобто умисні дії, вчинені з метою надання чи збору засобів або надання фінансових послуг з усвідомленням того, що їх буде використано для організації, підготовки і вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню терористичного акту, а також будь-якої іншої терористичної діяльності, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією засобів вчинення злочину та з конфіскацією майна.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або з корисливих мотивів, чи за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, або якщо вони, призвели до заподіяння значної майнової шкоди, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією засобів вчинення злочину та з конфіскацією майна.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, або якщо вони призвели до загибелі людини чи до інших тяжких наслідків, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією засобів вчинення злочину та з конфіскацією майна.

Примітка. 1. Засобами або фінансовими послугами відповідно до цієї статті є активи будь-якого роду, матеріальні чи нематеріальні, рухомі чи нерухомі, незалежно від способу їх придбання, а також юридичні документи або акти у будь-якій формі, в тому числі в електронній або цифровій, які засвідчують право на такі активи або участь у них, включаючи банківські кредити, дорожні чеки, банківські чеки, поштові перекази, акції, цінні папери, облігації, векселя, акредитиви і таке інше.

2. Фінансування тероризму визнається вчиненим у великому розмірі, якщо розмір наданих чи зібраних з наміром надання активів перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Фінансування тероризму визнається вчиненим в особливо великому розмірі, якщо розмір наданих чи зібраних активів перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2. У Кримінально-процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1961, N 2 ст. 15):

частину третю статті 112 після цифр "258-4" доповнити цифрами "258-5".

3. У Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (Офіційний вісник України, 2003, N 16, ст. 697):

1) у статті 1:

абзац одинадцятий викласти у такій редакції:

"фінансування та інше сприяння тероризму";

доповнити статтю абзацом дванадцятим такого змісту:

"фінансування тероризму - надання чи збір засобів або надання фінансових послуг з усвідомленням того, що такі засоби та послуги призначені для організації, підготовки і вчинення терористичного акту, що визначений Кримінальним кодексом України";

у зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - двадцять першим.

2) у статті 4:

в частині другій слова "Центральні органи виконавчої влади" замінити словами "Органи державної влади";

частину четверту доповнити словами "Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу";

в частині п'ятій слова "центральних органів виконавчої влади" замінити словами "органів державної влади";

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 
В. ЛИТВИН

Опрос