Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О службе в органах местного самоуправления" относительно усиления противодействия коррупции

Проект закона Украины от 30.03.2009 № 4278
Дата рассмотрения: 16.09.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" щодо посилення протидії корупції

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради, 2001, N 33, ст. 175) такі зміни:

1. Статтю 8 доповнити новою частиною другою такого змісту:

"Посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої та другої категорій, зобов'язані відкрити та використовувати у порядку, встановленому Національним банком України за погодженням із Кабінетом Міністрів України особовий (спеціальний) рахунок у банку для отримання усіх видів грошових доходів та здійснення під час виконання своїх повноважень усіх видатків та платежів за товари (роботи, послуги), вартість яких перевищує розмір мінімальної заробітної плати."

2. Частину другу статті 12 доповнити текстом такого змісту:

"Посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані не допускати дій, які можуть призвести до використання їх офіційного статусу, пов'язаних з ним авторитету і можливостей в особистих, групових чи інших неслужбових інтересах."

3. Статтю 13 доповнити новою частиною третьою такого змісту:

"Органи місцевого самоврядування розміщують на власних веб-сайтах відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном, осіб, посади яких віднесені до першої та другої категорій."

4. У статті 20:

абзац четвертий частини першої викласти у такій редакції:

"неподання у встановлений термін або подання недостовірних відомостей про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, у тому числі за кордоном (стаття 13 цього Закону)";

після частини першої доповнити новою часиною такого змісту:

"У разі порушення посадовою особою місцевого самоврядування, посада якої віднесена до першої або другої категорії, встановленого порядку відкриття та використання особового (спеціального) рахунку у банку для отримання усіх видів грошових доходів та здійснення під час виконання своїх повноважень усіх видатків та платежів за товари (роботи, послуги), вартість яких перевищує розмір мінімальної заробітної плати, така особа підлягає звільненню, якщо інше не передбачено Конституцією України."

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

2. Національному банку України разом із Кабінетом Міністрів України затвердити порядок відкриття та використання посадовими особами місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої або другої категорії, особового (спеціального) рахунку у банку для отримання усіх видів грошових доходів та здійснення під час виконання своїх повноважень усіх видатків та платежів за товари (роботи, послуги), вартість яких перевищує розмір мінімальної заробітної плати.

 

Голова Верховної Ради
України

 
В. ЛИТВИН

Опрос