Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования состояния платежного баланса Украины

Проект закона Украины от 25.03.2009 № 4262
Дата рассмотрения: 25.03.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання стану платіжного балансу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України; 1995 р., N 14, ст. 93; 1999 р., N 7, ст. 49; 2003 р., N 7, ст. 62; 2005 р., N 3, ст. 78; із змінами, внесеними Законом України від 4 лютого 2009 року N 923-VI):

1) абзац п'ятдесят третій статті 1 виключити;

2) абзац восьмий частини другої статті 9 викласти у такій редакції:

"відповідно до своєї компетенції встановлює та скасовує додатковий імпортний збір у порядку, визначеному цим Законом;";

3) у статті 19:

абзац четвертий частини першої викласти у такій редакції:

"справляння додаткового імпортного збору.";

частину сьому після слів "попередніх імпортних депозитів" доповнити словами "або справляння додаткового імпортного збору";

частину восьму замінити частинами такого змісту:

"Додатковий імпортний збір встановлюється тимчасово Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України з метою регулювання платіжного балансу у випадку досягнення ним критичного стану, зокрема загрози значного скорочення золотовалютних резервів або необхідності досягнення задовільного темпу їх збільшення, відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року та Домовленості про положення Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року щодо платіжного балансу.

Перелік товарів, при імпорті (ввезенні) яких на митну територію України застосовується додатковий імпортний збір, із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, порядок справляння додаткового імпортного збору, його розмір у процентах до митної вартості товару, а також графік поступового зменшення та скасування додаткового імпортного збору встановлюються Кабінетом Міністрів України. Рішення про встановлення додаткового імпортного збору набирає чинності не раніше ніж на 30 календарний день після його офіційного опублікування.

Нарахування додаткового імпортного збору здійснюється незалежно від нарахування інших податків і зборів (обов'язкових платежів) та країни походження товару. Сума додаткового імпортного збору не входить до бази оподаткування митом, акцизним збором та податком на додану вартість.

Додатковий імпортний збір справляється у валюті України за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день сплати такого збору. Надходження від сплати додаткового імпортного збору спрямовуються в повному обсязі до Стабілізаційного фонду.

Після встановлення додаткового імпортного збору Кабінет Міністрів України відповідно до процедур, визначених статтею XII Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року та Домовленістю про положення Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року щодо платіжного балансу, невідкладно інформує відповідні органи СОТ та проводить з ними необхідні консультації, за результатами яких може прийняти рішення про дострокове скасування додаткового імпортного збору.

Додатковий імпортний збір встановлюється на строк, необхідний для регулювання платіжного балансу, що не може перевищувати 12 календарних місяців, наступних за місяцем набрання чинності відповідним рішенням Кабінету Міністрів України.";

4) частину четверту статті 31 після слів "антидемпінгові, компенсаційні або спеціальні заходи," доповнити словами "додатковий імпортний збір".

2. У Законі України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119, N 22, ст. 159; 1999 р., N 7, ст. 47; 2000 р., N 20, ст. 149; 2002 р., N 5, ст. 30; 2003 р., N 33-34, ст. 267; 2005 р., N 17-19, ст. 267; 2006 р., N 2-3, ст. 35):

1) у статті 1:

частину третю після слів "збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності," доповнити словами "додаткового імпортного збору";

доповнити статтю після частини п'ятої новою частиною такого змісту:

"Розмір та механізм справляння додаткового імпортного збору встановлюються відповідно до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати відповідно частинами сьомою - десятою;

2) у статті 14:

частину першу доповнити пунктом 29 такого змісту:

"29) додатковий імпортний збір;";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"7. Додатковий імпортний збір, зазначений у пункті 29 частини першої цієї статті, встановлюється та скасовується у порядку, визначеному Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

3. Абзац перший статті 1 Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" - із змінами, внесеними законами України від 25 грудня 2008 року N 800-VI і від 4 лютого 2009 року N 923-VI, після слів "та надходжень цих коштів у повному обсязі у 2009 році," доповнити словами "додаткового імпортного збору,".

4. Пункт 3 статті 3 "Прикінцеві положення" Закону України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 36-43, ст. 508) виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв'язку із світовою фінансовою кризою".

3. Кабінету Міністрів України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

____________

 

Опрос