Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно невозможности навязывания потребителю третейского рассмотрения и безусловного права потребителя обратиться за защитой в государственный суд)

Проект закона Украины от 25.03.2009 № 4260
Дата рассмотрения: 25.03.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо неможливості нав'язування споживачу третейського розгляду та безумовного права споживача звернутись за захистом до державного суду)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни та доповнення до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради, 2006, N 7, ст. 84) статтю 22 доповнити частиною четвертою наступного змісту:

"4. У випадку укладення третейської угоди, споживач має право односторонньої відмови від такої третейської угоди.

Звернення споживача за захистом своїх прав до суду прирівнюється до відмови від третейської угоди.

Відмова від третейської угоди має наслідком розірвання такої третейської угоди.".

2. У Законі України "Про третейські суди" (Відомості Верховної Ради, 2004, N 35, ст. 412 із подальшими змінами):

1) статтю 39 доповнити частиною шостою наступного змісту:

"У справах, що випливають з правовідносин на які поширюється дія Закону України "Про захист прав споживачів" (послуги з залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; послуги з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; послуги у сфері страхування тощо) споживач має право односторонньої відмови від третейської угоди.

Заява про відмову від третейської угоди подається споживачем до третейського суду не пізніше першого засідання третейського суду, який вирішує спір.

Звернення споживача за захистом своїх прав до суду загальної юрисдикції прирівнюється до відмови від третейської угоди.

У разі відмови споживача від третейської угоди, така третейська угода є розірваною.

Наслідком відмови від третейської угоди є припинення третейського розгляду.

Відмова споживача від третейської угоди не позбавляє іншу сторону звернутись за захистом свого права до суду загальної юрисдикції.";

2) частину першу статті 53 доповнити дев'ятим абзацом наступного змісту:

"відмова від третейської угоди у випадках передбачених законом.".

3. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради, 2004, N 40-41, 42, ст. 492 із подальшими змінами):

1) частину п'яту статті 130 в кінці доповнити словами "за винятком позовів про захист прав споживачів";

2) пункт 6 частини першої статті 207 в кінці доповнити словами "за винятком позовів про захист прав споживачів".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 
В. М. ЛИТВИН

Опрос