Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О системе государственной поддержки экспорта товаров (работ, услуг) украинского происхождения

Проект закона Украины от 03.03.2009 № 4145
Дата рассмотрения: 03.03.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про систему державної підтримки експорту товарів (робіт, послуг) українського походження

Цей Закон спрямований на створення системи державної підтримки експорту товарів (робіт, послуг) українського походження для підвищення експортних можливостей вітчизняних підприємств, забезпечення захисту українських виробників та експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, підвищення конкурентоспроможності товарів українського походження на світових ринках та з метою застосування правових механізмів стимулювання національного експорту передбачених Світовою організацією торгівлі.

Стаття 1. Визначення термінів і понять

У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття вживаються в такому значенні:

український виробник - суб'єкт господарської діяльності, який здійснює виробництво товарів (робіт, послуг) українського походження та є резидентом України;

український експортер - суб'єкт господарської діяльності, який здійснює експорт товарів (робіт, послуг) українського походження та є резидентом України;

іноземний покупець - іноземний суб'єкт господарської діяльності, що здійснює придбання вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) згідно з укладеним з українським виробником або експортером зовнішньоекономічним договором (контрактом);

експортне фінансування - фінансово-кредитний механізм забезпечення виробництва товарів українського походження та його реалізації іноземним суб'єктам господарської діяльності. Експортне фінансування може здійснюватися як по відношенню до українського виробника та/або експортера на цілі, пов'язані з виробництвом товару (робіт, послуг) українського походження та/або його експортом, а також фінансування його участі у іноземних тендерах так і іноземного суб'єкта господарської діяльності для забезпечення придбання ним товару (робіт, послуг) українського походження;

фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру у порядку, встановленому законом.

кредитна установа - фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик;

кредит постачальнику - кредит, що надається банком або іншою фінансовою установою українському експортеру для забезпечення постачання товарів (робіт, послуг) відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) або українському виробнику на стадії виробничого циклу для забезпечення виробництва продукції за зовнішньоекономічним договором (контрактом);

кредит покупцю - кредит, що надається банком або іншою фінансовою установою іноземному покупцю або банку іноземного покупця для придбання товарів (робіт, послуг) українського походження відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного з українським експортером;

експортний кредит - кредит, що надається банком або іншою фінансовою установою, що включає кредит постачальнику або кредит покупцю;

страхування експортних кредитів - це відносини щодо захисту майнових інтересів українського виробника та експортера або банку-кредитора чи іншої фінансової установи в разі настання страхового випадку, пов'язаного з ризиками комерційного чи некомерційного характеру, за рахунок фінансових гарантій державного бюджету;

страхування зовнішньоекономічного договору (контракту) - це відносини щодо захисту майнових інтересів українського експортера в разі настання страхового випадку, пов'язаного з ризиками комерційного чи некомерційного характеру, за рахунок фінансових гарантій державного бюджету;

товар українського походження - товари (роботи, послуги), які експортуються, були виготовлені або піддані достатній обробці в Україні, а мінімальна частка вітчизняної складової в кінцевому продукті становить не менше 50 відсотків;

політичний ризик - ризик повної або часткової несплати боргу іноземним покупцем українському експортеру (за зовнішньоекономічним договором) чи банку-кредитору чи іншій фінансовій установі (за експортним кредитом), або українським експортером банку-кредитору чи іншій фінансовій установі (за експортним кредитом), спричиненої певними подіями чи рішеннями державних органів країни покупця, зокрема:

проголошенням мораторію на здійснення платежів у країні іноземного покупця або в країні, що бере участь у здійсненні платежів;

уведенням у дію нових або внесенням змін у чинні нормативні акти уряду чи інших державних установ країни іноземного покупця чи третьої країни, що бере участь у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту), які роблять виконання цього договору (контракту) неможливим;

установленням ембарго;

неможливістю або затримкою у здійсненні розрахунків у валюті боргу через політичну ситуацію, уведення в дію Закону чи адміністративних рішень владними структурами країни іноземного покупця;

прийняттям урядових рішень з питань зовнішньої торгівлі, що робить неможливим виконання зобов'язань експортера за зовнішньоекономічним договором (контрактом);

невиконанням іноземним покупцем зобов'язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом) або затримкою їх виконання більше ніж на 180 днів, якщо таким покупцем є держава або державний орган, приватна чи інша структура, виконання зобов'язань якої було гарантовано державою;

початком війни, повстання, революції, громадських заворушень, довготривалих страйків за межами України;

проголошенням націоналізації, здійсненням конфіскації майна, експропріації в країні боржника чи третій країні, що бере участь у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту);

іншими подіями чи рішеннями державних органів;

катастрофічний ризик - ризик повної або часткової несплати боргу іноземним покупцем українському експортеру (за зовнішньоекономічним договором) чи банку-кредитору або іншій фінансовій установі (за експортним кредитом) або українським експортером банку-кредитору чи іншій фінансовій установі (за експортним кредитом), пов'язаний із стихійними явищами природи, а також з діяльністю людини у процесі виробництва та споживання матеріальних благ, до яких належать:

стихійні явища (землетрус, виверження вулкану, повінь, цунамі, ураган тощо);

промислові аварії у зв'язку з пожежею, вибухом, аварії теплових, водопровідних та опалювальних систем, які призвели до надзвичайної ситуації, інші аварії та катастрофи, які мають техногенне походження;

некомерційний ризик - ризик, що включає в себе політичний та катастрофічний ризики;

комерційний ризик - ризик повної або часткової несплати боргу іноземним покупцем українському експортеру (за зовнішньоекономічним договором) чи банку-кредитору чи іншій фінансовій установі (за експортним кредитом), або українським експортером банку-кредитору чи іншій фінансовій установі (за експортним кредитом), пов'язаний з:

його неплатоспроможністю або банкрутством;

невиконанням зобов'язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом);

комерційний довгостроковий ризик - ризик, що виникає за зовнішньоекономічним договором (за експортним кредитом), термін дії якого перевищує 2 роки;

комерційний короткостроковий ризик - ризик, що виникає за зовнішньоекономічним договором (за експортним кредитом), термін дії якого не перевищує 2 роки.

Інші терміни і поняття вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у інших законодавчих актах України.

Стаття 2. Мета та заходи державної підтримки національного експорту

Метою державної підтримки національного експорту є:

застосування правових механізмів стимулювання національного експорту передбачених Світовою організацією торгівлі

забезпечення позитивного сальдо торговельного балансу України;

забезпечення стабільності банківської системи України;

підвищення рівня зайнятості населення України та створення нових робочих місць;

упровадження сучасних фінансово-кредитних механізмів у зовнішній торгівлі та механізмів державної підтримки експорту;

розвиток експорту товарів українського походження, насамперед стимулювання зростання експорту високотехнологічних товарів;

поліпшення доступу українських виробників і експортерів до обігового капіталу та інвестицій в основні фонди підприємств;

підвищення конкурентоспроможності товарів українського походження на світових ринках, зокрема шляхом надання підтримки, в тому числі фінансової, українським виробникам та експортерам під час їх участі у міжнародних тендерах за кордоном;

захист українських виробників та експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов'язаних з здійсненням експорту товарів українського походження.

Державна підтримка національного експорту України здійснюється шляхом:

надання експортних кредитів:

- українським експортерам для здійснення експортних операцій згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами (контрактами);

- українським виробникам на стадії виробничого циклу для забезпечення виробництва продукції згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами (контрактами);

- іноземним покупцям або банкам іноземних покупців під зобов'язання закупівлі ними товарів (робіт, послуг) українського походження.

захисту українських експортерів від комерційних та некомерційних ризиків для забезпечення страхового покриття у разі невиконання іноземним покупцем зобов'язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом);

страхування та перестрахування експортних кредитів, наданих українському експортеру банками-кредиторами (резидентами) від комерційних та некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування у разі невиконання іноземним покупцем зобов'язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом).

Державна підтримка національного експорту України також здійснюється:

у формі гарантування участі українських виробників та експортерів у тендерах за кордоном, що реалізується шляхом надання державою гарантій незмінності тендерної пропозиції українських експортерів під час участі в тендерах за кордоном або фінансового забезпечення, наданого уповноваженою фінансовою установою, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

часткової компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами, які надаються в національній та іноземній валюті, залежно від різниці кредитних ставок в Україні та країні покупця у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кабінет Міністрів України щорічно визначає перелік пріоритетних галузей економіки та номенклатуру товарів (робіт, послуг), в межах яких здійснюватиметься державна підтримка та стимулювання зростання національного експорту.

Порядок визначення переліку пріоритетних галузей економіки та номенклатури товарів (робіт, послуг), в межах яких здійснюватиметься державна підтримка та стимулювання зростання національного експорту, визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 3. Заходи по створенню системи державної підтримки національного експорту

Створення системи державної підтримки національного експорту здійснюється шляхом:

утворення та забезпечення функціонування державної акціонерної страхової компанії "Українська компанія страхування експорту" (далі - Компанія);

утворення або визначення у порядку передбаченому законодавством фінансової установи як уповноваженої державою установи з реалізації державної політики щодо підтримки кредитування та гарантування національного експорту.

Компанія є державною небанківською фінансовою установою, яка утворюється державою в особі Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства України та діє на підставі статуту, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Компанія здійснює свою діяльність в межах суми державних гарантій, що надаються в рамках стимулювання збільшення експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

Компанія здійснює діяльність за такими напрямами:

страхування та перестрахування експортних кредитів, наданих банками-кредиторами (резидентами) українському виробнику або експортеру для забезпечення виконання умов зовнішньоекономічного договору (контракту), у тому числі на стадії виробництва продукції, від некомерційних та комерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання іноземним покупцем зобов'язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом);

страхування та перестрахування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) українських експортерів від комерційних або некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання іноземним покупцем зобов'язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом);

страхування експортних кредитів, наданих іноземному покупцю банками-кредиторами (резидентами) від комерційних та некомерційних ризиків у разі невиконання іноземним покупцем зобов'язань за кредитами, наданими йому під зобов'язання закупівлі товарів українських експортерів.

Страхування експортних контрактів та експортних кредитів здійснюється за умови надання:

іноземними покупцями або банками-нерезидентами українському експортеру за експортним контрактом або банку-кредитору (резиденту) за кредитним договором державних гарантій країни, резидентами якої є іноземний покупець або банк-нерезидент;

гарантій іноземної держави Компанії за зовнішньоекономічним договором (контрактом) українського експортера;

гарантій іноземного покупця або банку-нерезидента, який є резидентом держави, що має інвестиційний кредитний рейтинг провідних міжнародних рейтингових агентств не нижчий за рейтинг інвестиційного класу.

Страхова виплата не може перевищувати 90 відсотків розміру суми зовнішньоекономічного договору (контракту) або експортного кредиту в разі настання некомерційного ризику та 85 відсотків у разі настання комерційних ризиків.

Компанія не здійснює страхування фізичних осіб.

Компанія отримує ліцензію на здійснення відповідних видів страхової діяльності і здійснює свою діяльність у відповідності до вимог законодавства.

Уповноважена фінансова установа утворюється державою в особі Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства України та діє на підставі статуту, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Уповноважена фінансова установа отримує ліцензію на здійснення кредитування національного експорту і здійснює свою діяльність у відповідності до вимог законодавства.

Визначення уповноваженої фінансової установи здійснюється на конкурсних засадах у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

В разі необхідності, Кабінет Міністрів може надати відповідні повноваження у повному обсязі або частково декільком фінансовим установам у відповідності до їх спеціалізації та наявності відповідних ліцензій на здійснення окремих видів діяльності.

Уповноважена фінансова установа здійснює діяльність за такими напрямами:

надання експортних кредитів українським експортерам для здійснення експортних операцій згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами (контрактами);

надання експортних кредитів українським виробникам на стадії виробничого циклу для забезпечення виробництва продукції згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами (контрактами);

надання експортних кредитів іноземним покупцям або банкам іноземних покупців під зобов'язання закупівлі ними товарів українського походження;

надання довгострокових кредитів українським виробникам на оновлення та модернізацію основних виробничих фондів;

часткова компенсація відсоткової ставки за експортними кредитами, які надаються в національній та іноземній валюті, в межах асигнувань, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік;

рефінансування українським банкам експортних кредитів українським виробникам та експортерам;

рефінансування українським банкам експортних кредитів іноземним покупцям;

гарантування повернення авансових платежів іноземним покупцям;

гарантування незмінності пропозицій українських виробників та експортерів під час участі в тендерах за кордоном.

Кошти для фінансового забезпечення участі українських виробників та експортерів у тендерах за кордоном передбачаються у державному бюджеті на відповідний рік та використовуються виключно на поворотній основі.

Гарантія незмінності тендерних пропозицій надається тільки при наявності угоди між уповноваженою фінансовою установою і українським експортером із зобов'язанням українського експортера щодо відшкодування можливих збитків у разі невиконання ним тендерних пропозицій.

Часткова компенсація відсоткової ставки за наданими експортними кредитами здійснюється у строки сплати відсотків за користування кредитами, передбачені відповідними кредитними договорами.

Стаття 4. Контроль за здійсненням державної політики у сфері підтримки національного експорту

З метою здійснення дієвого контролю за реалізацією державної політики у сфері підтримки національного експорту, а також забезпечення нагляду з боку держави за діяльністю Компанії, створюється Наглядова рада Компанії.

До складу Наглядової ради Компанії входять по одному представнику із складу керівництва Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства палива та енергетики, Міністерства промислової політики, Міністерства аграрної політики, Міністерства вугільної промисловості, Міністерства закордонних справ, Національного банку, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Служби безпеки, Голова Компанії. В разі необхідності, Кабінет Міністрів України має право збільшити або зменшити кількість членів Наглядової ради.

Порядок діяльності та персональний склад Наглядової ради, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Фінансування заходів із забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки національного експорту

Кошти на компенсацію відсоткових ставок, забезпечення операцій страхування за експортними контрактами та експортними кредитами відповідно до цього Закону передбачаються у державному бюджеті на відповідний рік.

Граничний обсяг страхових сум не може перевищувати сум гарантій, передбачених на забезпечення операцій із страхування експортних контрактів та експортних кредитів у державному бюджеті на відповідний рік.

Поточна діяльність Компанії фінансується з державного бюджету на відповідний рік.

Кошти, отримані Компанією за результатами її діяльності, протягом фінансового року зараховуються до доходів загального фонду державного бюджету на відповідний рік.

Стаття 6. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести такі зміни та доповнення до Законів України:

у Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189):

частину першу статті 87 доповнити новим пунктом 21 такого змісту:

"21) державна підтримка страхування та кредитування експорту."

пункт 21 вважати пунктом 22;

статтю 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 40, ст. 364) доповнити другою частиною:

"Виконання зовнішньоекономічного договору (контракту), термін дії якого перевищує 2 роки та який застраховано державною акціонерною компанією "Українська компанія страхування експорту" у порядку, визначеному Законом України " Про систему державної підтримки експорту товарів (робіт, послуг) українського походження", не потребує отримання відповідного висновку центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики";

У Законі України "Про страхування" (в редакції Закону України від 4 жовтня 2001 року N 2745-III, ВВР, 2002, N 7, ст. 50) останнє речення частини тринадцятої статті 2 після слів "страхування з боку держави" доповнити словами " крім випадків, прямо передбачених законами України".

4. Кабінету Міністрів України та Національному банку України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:

підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають з нього;

забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

5. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:

утворити державну акціонерну страхову компанію "Українська компанія страхування експорту";

утворити або визначити уповноважену фінансову установу для здійснення підтримки, в тому числі і фінансової, національного експорту;

під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачити кошти, необхідні для:

забезпечення операцій страхування за експортними контрактами та експортними кредитами у розмірі 700000 тис. гривень;

компенсації відсоткових ставок у розмірі 200000 тис. гривень;

фінансового забезпечення участі українських підприємств у тендерах за кордоном у розмірі 150000 тис. гривень;

забезпечення поточної діяльності Компанії у розмірі 50000 тис. гривень;

під час підготовки проектів законів про Державний бюджет України на наступні роки передбачати щорічне збільшення розміру сум на фінансування заходів з реалізації державної політики у сфері підтримки національного експорту.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос