Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно осуществления государственной регуляторной политики относительно законотворчества)

Проект закона Украины от 03.03.2009 № 4139
Дата рассмотрения: 03.03.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо здійснення державної регуляторної політики відносно законотворчості)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни:

1) в Законі України "Про комітети Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 19, ст. 134):

частину першу статтю 14 доповнити абзацами другим-третім наступного змісту:

"2) аналізі звітів про відстеження результативності законодавчих актів, що мають ознаку регуляторних актів та готуються регуляторними органами відповідно до статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

3) організації слухань за результатами аналізу звітів про відстеження результативності законодавчих актів, у тому числі на засіданнях Верховної Ради України, та внесенні відповідних пропозицій".

У зв'язку з цим, абзаци другий-дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим-одинадцятим;

2) в Регламенті Верховної Ради України (Відомості Верховної Ради України, 2009, N 1-2, 3-4, ст. 1):

статтю 91 доповнити частинами другою та третьою наступного змісту:

"2. Для законопроекту, проекту іншого акту, які мають ознаки регуляторного акту, пояснювальна записка має містити:

аналіз проблем, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінку важливості цієї проблеми;

обґрунтування чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання;

обґрунтування чому визначена проблеми не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів;

визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;

визначення цілій державного регулювання;

визначення та оцінку усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей, у тому числі ті з них, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;

аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей;

описання механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта;

обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта;

обґрунтування, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави;

обґрунтування, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;

оцінку можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;

оцінку ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта;

обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта;

визначення показників результативності регуляторного акта;

визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

3. До законопроекту, який має ознаку регуляторного акту та подається Президентом України, Кабінетом Міністрів України, додається довідка про дату оприлюднення та назву друкованого засобу масової інформації та/або адреса сторінки в мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу, або інформація про інший спосіб оприлюднення відповідно до вимог статей 9 та 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

У зв'язку з цим. частини другу - сьому вважати відповідно частинами четвертою - дев'ятою;

в частині четвертій слова "в частині першій" замінити словами "в частинах першій-третій";

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 
В. ЛИТВИН

Опрос