Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обеспечении граждан доступным жильем

Проект закона Украины от 27.02.2009 № 4124
Дата рассмотрения: 24.03.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про забезпечення громадян доступним житлом

Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади державної політики щодо забезпечення громадян доступним житлом.

Стаття 1. Доступне житло

1. Доступне житло - збудовані і такі, що споруджуються за державної підтримки, житлові будинки (комплекси), в тому числі садибні (одноквартирні) житлові будинки, квартири в багатоквартирних житлових будинках.

2. Доступне житло створюється шляхом будівництва нового житла, придбання на вторинному ринку, реконструкції житлових будинків, а також переобладнання нежитлових будинків у житлові.

3. Вартість будівництва 1 кв. метра загальної площі доступного житла в регіоні визначається проектно-кошторисною документацією з урахуванням державних будівельних норм.

4. Придбання житла на вторинному ринку здійснюється за умови, що його вартість не перевищує вартості будівництва доступного житла в розрахунку на 1 кв. метр залежно від регіону.

5. Архітектурно-планувальні і технічні вимоги до доступного житла з обов'язковим урахуванням вимог до енергозбереження встановлюються державними будівельними нормами.

6. Доступне житло використовується за призначенням відповідно до встановлених Кабінетом Міністрів України правил користування приміщеннями житлових будинків.

Стаття 2. Право на доступне житло

1. Право на доступне житло мають громадяни, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, середньомісячний сукупний дохід яких в розрахунку на одну особу (члена сім'ї) не дає права на отримання соціального житла та дохід яких не перевищує чотирикратного розміру середньомісячної заробітної плати в регіоні за даними центрального органу виконавчої влади у галузі статистики.

2. Громадяни та члени їх сімей можуть скористатися правом на доступне житло лише один раз. Зазначене право вважається використаним з моменту отримання громадянином доступного житла у власність.

Стаття 3. Облік громадян, які мають право на доступне житло

1. Облік громадян, які мають право на доступне житло, ведеться органами місцевого самоврядування за місцем проживання таких громадян після набуття ними повної цивільної дієздатності відповідно до закону.

2. У разі будівництва житлового будинку, що відповідає вимогам статті 1 цього Закону, списки громадян, які братимуть участь у фінансуванні будівництва доступного житла, формуються з урахуванням черговості взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов. При цьому враховується право громадян на позачергове чи першочергове поліпшення житлових умов.

Для громадян, які мають позачергове і першочергове право на поліпшення житлових умов, передбачається не більш як по 20 відсотків загальної кількості квартир зазначеного житлового будинку, для громадян, які потребують поліпшення житлових умов на загальних підставах, - решта квартир.

3. Порядок ведення обліку громадян, які мають право на доступне житло, визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Інформація про громадян, які відповідно до цього Закону мають право на доступне житло, вноситься до Єдиного державного реєстру громадян, які мають право на доступне житло (далі - Реєстр).

Реєстр - автоматизована система збирання, накопичення та надання інформації про громадян, які відповідно до цього Закону мають право на доступне житло, функціонування якої забезпечує центральний орган виконавчої влади, що є головним розпорядником бюджетних коштів, передбачених для будівництва (придбання) доступного житла.

Стаття 4. Умови здешевлення будівництва доступного житла

1. Будівництво доступного житла може бути здешевлене, зокрема, шляхом:

надання органами місцевого самоврядування в користування замовнику будівництва (забудовнику) земельної ділянки під будівництво доступного житла без проведення аукціону з установленням річного розміру плати за користування земельними ділянками на рівні розміру земельного податку, що встановлюється Законом України "Про плату за землю". Проектні та будівельно-монтажні роботи на таких земельних ділянках розпочинаються не пізніше ніж через три роки з дня надання земельної ділянки. У разі коли протягом цього строку роботи не розпочато, земельна ділянка повертається органам місцевого самоврядування;

звільнення замовника будівництва (забудовника) від пайової участі (внеску) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;

визначення архітектурно-планувальних та технічних норм і вимог до доступного житла;

здешевлення іпотечних житлових кредитів шляхом здійснення рефінансування уповноважених банків Державною іпотечною установою під заставу іпотечних активів та Національним банком України під заставу емітованих Державною іпотечною установою облігацій;

зменшення податкового навантаження на громадян в результаті поширення дії механізму податкового кредиту на здійснені ними видатки для будівництва (придбання) доступного житла;

будівництва житла із застосуванням економічних і теплоефективних технологій на основі типових проектів;

залучення до виконання робіт суб'єктів інвестиційно-інноваційної діяльності (технопарки, технополіси та зони інвестиційно-інноваційного розвитку, створені у регіонах);

застосування раціональних конструктивних та інженерних рішень, запровадження енергоефективних інноваційних технологій, у тому числі нанотехнологій;

використання місцевої сировини, матеріалів і виробів вітчизняного виробництва.

Стаття 5. Державна підтримка будівництва (придбання) доступного житла

1. Державна підтримка будівництва (придбання) доступного житла (далі - державна підтримка) надається громадянам шляхом:

сплати за рахунок бюджетних коштів частини вартості будівництва (придбання) доступного житла;

надання пільгового іпотечного житлового кредиту (фінансовий кредит, що надається громадянинові для будівництва (придбання) доступного житла уповноваженим банком, рефінансування якого здійснює Державна іпотечна установа або Національний банк України, з урахуванням вимог уповноваженого банку до позичальника);

виплати премій громадянам - членам житлово-будівельних кооперативів, які здійснили накопичення житлових заощаджень на перший внесок для будівництва доступного житла.

2. Порядок надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Державна підтримка надається на підставі відповідного свідоцтва.

Свідоцтво про право на державну підтримку є документом суворої звітності, форму, порядок видачі, обліку та обігу якого визначає Кабінет Міністрів України.

4. Державна підтримка надається з розрахунку не більш як на 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково на 10,5 кв. метра на сім'ю. Решту вартості житла сплачує громадянин, який уклав договір про будівництво (придбання) доступного житла, за власні кошти.

5. Спільне фінансування будівництва (придбання) доступного житла за рахунок бюджетних коштів та коштів громадян здійснюється відповідно до законодавства.

6. Сплата за рахунок бюджетних коштів частини вартості будівництва (придбання) доступного житла та виплата премій громадянам - членам житлово-будівельних кооперативів, які здійснили накопичення житлових заощаджень на перший внесок для будівництва доступного житла, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Фінансування будівництва (придбання) доступного житла

1. Державна підтримка надається за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, інших джерел.

2. Розподіл коштів державного бюджету для надання державної підтримки між регіонами здійснюється:

пропорційно кількості громадян, які мають право на доступне житло та інформація про яких внесена до Реєстру;

з урахуванням фактичних обсягів видатків місцевих бюджетів на будівництво (придбання) доступного житла.

3. Кошти, передбачені у державному бюджеті для надання державної підтримки, використовуються з урахуванням оптимізації кількості бюджетних програм шляхом концентрації видатків за єдиним головним розпорядником бюджетних коштів, передбачених Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

4. Громадяни, яким видано свідоцтво про право на державну підтримку, відкривають в уповноваженому банку поточні рахунки, на яких розміщуються власні кошти громадян, необхідні для будівництва (придбання) доступного житла, та кошти, надані як державна підтримка.

Кошти, за рахунок яких надається державна підтримка, перераховуються на поточний рахунок, відкритий громадянином в уповноваженому банку, за умови, що між громадянином та уповноваженим банком укладено договір про кредитування будівництва (придбання) житла або громадянином внесено на зазначений поточний рахунок кошти у сумі не меншій, ніж різниця між вартістю будівництва (придбання) житла та обсягом коштів, наданих як державна підтримка.

5. Уповноваженим банком є фінансова установа, що відповідає нормативам, установленим Національним банком України, та методологічним вимогам, установленим Державною іпотечною установою.

Уповноважений банк укладає з Державною іпотечною установою договір про обсяги рефінансування пільгових іпотечних житлових кредитів.

6. Кошти, розміщені на поточному рахунку громадянина в уповноваженому банку, спрямовуються на будівництво (придбання) доступного житла відповідно до Законів України "Про інвестиційну діяльність" і "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

7. Громадянин, який протягом трьох місяців не виконував зобов'язань за кредитом, наданим для будівництва (придбання) доступного житла, втрачає на один рік право на отримання такого житла.

У такому разі припиняється договір про надання кредиту і громадянину відповідно до умов зазначеного договору повертаються кошти, сплачені ним для погашення кредиту.

Право на отримання житла надається наступному громадянину відповідно до встановленої черговості.

8. До участі у фінансуванні будівництва (придбання) доступного житла допускаються фінансові установи, що:

мають досвід іпотечного кредитування на будівництво житла не менш як три роки;

здійснюють іпотечне кредитування згідно з методологічними вимогами, встановленими Державною іпотечною установою.

9. Відсоткова ставка фінансування за кредитами на будівництво (придбання) доступного житла встановлюється у розмірі облікової ставки Національного банку України плюс два відсотки.

Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері будівництва (придбання) доступного житла

1. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері будівництва (придбання) доступного житла належать:

забезпечення реалізації державної політики у цій сфері;

координація діяльності центральних органів виконавчої влади щодо будівництва (придбання) доступного житла;

здійснення інших повноважень у зазначеній сфері відповідно до цього Закону.

Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури

1. Центральний орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури в межах своєї компетенції:

забезпечує реалізацію державної політики у сфері будівництва (придбання) доступного житла;

координує діяльність місцевих органів виконавчої влади з питань будівництва (придбання) доступного житла;

здійснює нормативне і методичне забезпечення будівництва (придбання) доступного житла;

готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо визначення обсягу коштів державного бюджету, які необхідно спрямувати на будівництво (придбання) доступного житла;

здійснює контроль за дотриманням державних будівельних норм у сфері будівництва (придбання) доступного житла;

бере участь у визначенні на конкурсних засадах замовника будівництва (забудовника) доступного житла.

Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства

1. Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства в межах своєї компетенції здійснює:

нормативне і методичне забезпечення обліку громадян, які мають право на доступне житло;

контроль за дотриманням законодавства у сфері забезпечення доступним житлом.

Стаття 10. Повноваження органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади

1. Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади сприяють розвитку будівництва доступного житла для громадян.

2. Органи місцевого самоврядування:

виділяють земельні ділянки під будівництво доступного житла відповідно до можливостей державного та місцевого бюджетів щодо надання державної підтримки і забезпечують дотримання замовниками будівництва (забудовниками) вимог закону в процесі будівництва доступного житла;

забезпечують резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла площею, яка згідно з проведеним органом місцевого самоврядування розрахунком відповідає не менш як 20-річній перспективній потребі у будівництві доступного житла для конкретного населеного пункту, з обов'язковим зазначенням таких земель на генеральних планах населених пунктів;

ведуть облік громадян, які мають право на доступне житло, яким надано державну підтримку і які поліпшили свої житлові умови, та подають дані такого обліку до Реєстру;

видають свідоцтва про право на державну підтримку;

складають списки громадян, які мають право на доступне житло;

приймають рішення про надання земельних ділянок під будівництво доступного житла без проведення аукціонів та звільнення замовників будівництва (забудовників) такого житла від пайової участі (внеску) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів;

визначають обсяги будівництва, потребу в коштах державного та місцевих бюджетів для будівництва (придбання) доступного житла.

3. Місцеві органи виконавчої влади:

оприлюднюють інформацію про перспективи будівництва доступного житла та можливості його придбання;

проводять роз'яснювальну роботу стосовно прав та умов будівництва (придбання) громадянами доступного житла;

забезпечують розроблення містобудівної документації для земельних ділянок під будівництво доступного житла;

беруть участь у визначенні на конкурсних засадах замовника будівництва (забудовника) доступного житла;

забезпечують контроль за будівництвом та прийняттям в експлуатацію доступного житла;

вирішують інші питання, пов'язані з будівництвом (придбанням) та наданням громадянам доступного житла.

Стаття 11. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Статтю 4 Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва" викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Державна підтримка будівництва (придбання) доступного житла

1. Державна підтримка будівництва (придбання) доступного житла здійснюється відповідно до Закону України "Про забезпечення громадян доступним житлом".".

4. Органам місцевого самоврядування у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

організувати облік громадян, які мають право на доступне житло, отримали державну підтримку на будівництво (придбання) доступного житла та поліпшили свої житлові умови;

забезпечити резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла загальною площею, яка згідно з проведеним органом місцевого самоврядування розрахунком відповідає не менш як 20-річній перспективній потребі у будівництві доступного житла для конкретного населеного пункту, з обов'язковим зазначенням таких земель на генеральних планах населених пунктів;

прийняти рішення щодо унеможливлення використання замовниками будівництва (забудовниками) земельних ділянок, які надані під будівництво доступного житла, для інших цілей, зокрема будівництва елітного житла.

____________

 

Опрос