Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О борьбе с терроризмом" относительно проведения антитеррористической операции за пределами территории Украины

Проект закона Украины от 23.02.2009 № 4105
Дата рассмотрения: 23.02.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про боротьбу з тероризмом" щодо проведення антитерористичної операції за межами території України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 25, ст. 180):

1. В статтю 5 закону:

1) частину першу після слів "відповідно до визначеної законодавством України компетенції" доповнити словами "як на території України так і за її межами;"

2) частину третю викласти в такій редакції:

"Міністерство оборони України, органи військового управління, об'єднання, з'єднання, військові частини Збройних Сил України забезпечують захист від терористичних посягань об'єктів Збройних Сил України, зброї масового ураження, ракетної і стрілецької зброї, боєприпасів, вибухових та отруйних речовин, що знаходяться у військових частинах або зберігаються у визначених місцях; організовують підготовку та застосування сил і засобів Сухопутних військ, Військово-Повітряних Сил та Військ Протиповітряної оборони, Військово-Морських Сил Збройних Сил України в разі вчинення терористичного акту в повітряному просторі, у територіальних водах України, на об'єктах морської виробничої діяльності, розташованих на континентальному шельфі України, для забезпечення безпеки національного морського судноплавства, а також для припинення міжнародної терористичної діяльності за межами території України; беруть участь у проведенні антитерористичних операцій на військових об'єктах та в разі виникнення терористичних загроз безпеці держави із-за меж України".

2. Доповнити закон новою статтею 51 наступного змісту:

"Ст. 51. Виконання Збройними Силами України завдань по припиненню міжнародної терористичної діяльності за межами території України

Збройні Сили України відповідно до міжнародних договорів України, цього закону та інших законами здійснюють припинення міжнародної терористичної діяльності за межами території України за допомогою

використання підрозділів Збройних Сил України.

Порядок направлення до інших держав підрозділів Збройних Сил України, на які буде покладено виконання завдань по припиненню міжнародної терористичної діяльності, та умови тимчасового перебування на території цих держав, принципи формування, організації підготовки зазначених підрозділів та гарантії соціального захисту осіб їх військового і цивільного персоналу, членів їх сімей визначає Закон України "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав".

Рішення про направлення підрозділів Збройних Сил України, на які буде покладено виконання завдань по припиненню міжнародної терористичної діяльності та проведення антитерористичних заходів приймається відповідно до ст. 7 Закону України "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав".

Рішення про відкликання підрозділів Збройних Сил України приймається Президентом України в порядку передбаченим статтею 8 Закону України "Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав" у випадку:

виконання ними поставлених завдань по припиненню міжнародної терористичної діяльності;

недоцільності їх подальшого перебування за межами території України".

3. Абзаци третій та п'ятий частини першої статті 7 закону доповнити такими словами:

"в Україні і за її межами".

4. Статтю 10 доповнити абзацом наступного змісту:

"Антитерористична операція за межами території України, проводиться виключно на умовах, зазначених у рішенні Президента України, що схвалюється Верховною Радою України у випадках, передбачених Конституцією та законами України, та у порядку, встановленому цим Законом".

5. Доповнити закон новою статтею 101 наступного змісту:

"Стаття 101. Внесення пропозиції щодо проведення антитерористичної операції за межами території України

Пропозиція щодо проведення антитерористичної операції за межами території України вноситься до Ради національної безпеки і оборони України Головою Служби зовнішньої розвідки України за погодженням з Міністерством закордонних справ України, Міністерством оборони України та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади. Пропозиція має включати наявні на момент її внесення дані про територію проведення операції, про використання сил суб'єктів боротьби з тероризмом, про їх завдання, загальну чисельність, про тип і склад озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх продовження, порядок заміни та умови виведення, про гарантії і компенсації військовослужбовцям військових формувань, працівникам Збройних Сил України, інших військових формувань, працівникам органів внутрішніх справ, інших державних органів і цивільних установ України та членам їх сімей, а також інформацію про порядок фінансування витрат, пов'язаних з проведенням анти терористичної операції.

Рада національної безпеки і оборони України, визнаючи відповідність проведення такої операції національним інтересам і законодавству України, в тому числі міжнародним зобов'язанням України відповідно до Статуту ООН, враховуючи можливості фінансування та матеріально-технічного забезпечення, рівень безпеки громадян України, які братимуть участь в антитерористичній операції, вносить пропозицію щодо проведення антитерористичної операції за межами території України на розгляд Президента України".

6. статтю 11 після частини другої доповнити двома новим частинами такого змісту:

"У разі коли терористичний акт загрожує загибеллю багатьох людей чи іншими серйозними наслідками за межами території України рішення, про проведення антитерористичної операції з використанням та направленням сил суб'єктів боротьби з тероризмом, в тому числі підрозділів Збройних Сил України, а також з питань надання матеріально-технічних ресурсів та послуг приймає Президент України з одночасним поданням до Верховної Ради України законопроекту про схвалення рішення в частині щодо направлення сил суб'єктів боротьби з тероризмом, в тому числі підрозділів Збройних Сил України до інших держав. Разом з законопроектом подається інформація, зазначена у частині першій статті 101 цього Закону.

Рішення Президента України про направлення сил суб'єктів боротьби з тероризмом, в тому числі підрозділів Збройних Сил України до іншої держави для участі в проведені антитерористичної операції, скріплене підписами Прем'єр-міністра України та міністра, відповідального за виконання цього рішення, підлягає схваленню Верховною Радою України відповідно до пункту 23 статті 85 Конституції України. Поданий Президентом України законопроект про схвалення рішення щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до іншої держави як невідкладний розглядається Верховною Радою України позачергово на закритому пленарному засіданні".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною п'ятою.

7. Статтю 12 доповнити двома новими частинами наступного змісту:"Президент України як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України і Голова Ради національної безпеки і оборони України здійснює загальне керівництво у сферах національної безпеки та оборони України

Загальне керівництво при проведені антитерористичної операції за межами території України здійснює Президент України через Раду національної безпеки та оборони України, робочим органом якої є Антитерористичний центр при Службі безпеки України".

У зв'язку з цим частини першу п'яту вважати відповідно частинами третьою сьомою.

8. Стаття 13:

1) частину першу після слів "При проведенні антитерористичної операції" доповнити словами "як на території України так і за її межами";

2) в частині першій після слів "зазначеному у частині" замінити слово "другій" на слово "четвертій".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 
В. ЛИТВИН

Опрос