Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины

Проект закона Украины от 20.02.2009 № 4100
Дата рассмотрения: 20.02.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінально-процесуальному кодексі України:

1) доповнити частину другу статті 112 після цифр "2322," цифрами "2323,", а після цифр "344," - цифрами "3501,";

2) доповнити статтю 178 частиною такого змісту:

"Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.".

2. У Кодексі торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 47-52, ст. 349):

1) у частині першій статті 71 слова "чи державної нотаріальної контори" виключити;

2) у статті 292 слова "шляхом здійснення нотаріального виконавчого напису" і "Для цього нотаріальній конторі" замінити відповідно словами "на підставі виконавчого напису нотаріуса" і "Для вчинення виконавчого напису нотаріусу".

3. Доповнити Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) статтями 2323 і 3501 такого змісту:

"Стаття 2323. Розголошення нотаріальної таємниці

Умисне розголошення нотаріальної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів і завдало істотної матеріальної шкоди інтересам юридичних чи фізичних осіб, -

карається штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.";

"Стаття 3501. Втручання в діяльність нотаріуса

1. Втручання в діяльність нотаріуса з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов'язків або спонукання до вчинення ним неправомірних дій -

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.

2. Ті самі дії, вчинені особою з використанням свого службового становища, -

караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.".

4. Частину другу статті 89 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 21-22, ст. 135) після слів "нотаріальної контори" доповнити словами "або приватного нотаріуса".

5. У частині третій статті 197 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18-22, ст. 144; 2005 р., N 16, ст. 257):

у першому реченні слова "нотаріальної контори, яка повідомляє" замінити словами "нотаріальної контори або приватного нотаріуса, які повідомляють";

друге речення після слів "нотаріальної контори" доповнити словами "або приватного нотаріуса".

6. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 40-44, ст. 356):

1) у частині третій статті 245:

в абзаці другому слова "робітника, службовця" замінити словом "працівника";

абзац третій після слів "начальником місця позбавлення волі" доповнити словами "(начальником слідчого ізолятора)";

2) у назві і тексті статті 1251 слово ", службовою" виключити;

3) у частині четвертій статті 1252 слова "робітника, службовця, члена їхніх сімей" замінити словами "працівника, члена його сім'ї";

4) у частині першій статті 1269, частині другій статті 1272 та частині першій статті 1273 слова "до нотаріальної контори" замінити словом "нотаріусу".

7. У першому реченні частини третьої статті 23 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89; 1999 р., N 26, ст. 213; 2004 р., N 23, ст. 320; 2005 р., N 16, ст. 263) після слова "військовослужбовці," доповнити словом "нотаріуси,", а слова "державного нотаріату," виключити.

8. У Законі України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642; 1998 р., N 2, ст. 3; 2001 р., N 10, ст. 44):

1) частину третю статті 5 після слів "нотаріальної контори" доповнити словами ", приватного нотаріуса";

2) частину другу статті 13 викласти в такій редакції:

"У випадках, коли предметом застави є нерухоме майно, транспортні засоби, що підлягають державній реєстрації, космічні об'єкти, договір застави повинен бути нотаріально посвідчений на підставі відповідних правовстановлюючих документів. Нотаріальне посвідчення договору застави нерухомого майна, транспортних засобів провадиться за місцезнаходженням (місцем реєстрації) цього майна або за місцезнаходженням (місцем реєстрації) однієї із сторін договору, договору застави космічних об'єктів - за місцем реєстрації цих об'єктів.".

9. У третьому реченні абзацу третього частини четвертої статті 3 Закону України "Про промислово-фінансові групи в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 23, ст. 88) слова "у державній нотаріальній конторі" замінити словом "нотаріусом".

10. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2006 р., N 1, ст. 18):

1) абзац третій частини сьомої статті 48 після слів "нотаріальної контори" доповнити словами "або приватного нотаріуса";

2) абзаци перший і дев'ятий частини першої статті 49 після слів "нотаріальної контори" доповнити словами "або приватного нотаріуса".

11. У частині четвертій статті 17 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142) слова "нотаріальну контору" замінити словом "нотаріуса".

12. В абзаці третьому частини п'ятої статті 21 Закону України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101; 2005 р., N 16, ст. 259) слова "державним нотаріальним конторам" замінити словом "нотаріусам".

13. У Законі України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313; 2006 р., N 13, ст. 110):

1) у частині п'ятій статті 47 слова "свідоцтво про придбання нерухомого майна" замінити словами "свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів)";

2) друге речення частини першої статті 49 після слів "цього Закону" доповнити словами ", а нотаріус на підставі такого акта видає свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися".

14. Частину четверту статті 5 Закону України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 1, ст. 1; 2006 р., N 13, ст. 110) після слів "за місцезнаходженням" доповнити словами "(місцем реєстрації)".

15. Абзац перший частини першої статті 62 Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50-51, ст. 384) після слова "військовослужбовці," доповнити словом "нотаріуси,".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім підпункту 4 пункту 6 розділу I, який набирає чинності з 1 червня 2009 року.

____________

 

Опрос