Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно совершенствования процедур осуществления конфискации

Проект закона Украины от 22.01.2009 № 3642
Дата рассмотрения: 22.01.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо вдосконалення процедур здійснення конфіскації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України такі зміни:

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

1) Загальну частину доповнити розділом XIV-I такого змісту:

"Розділ XIV-I
СПЕЦІАЛЬНА КОНФІСКАЦІЯ

Стаття 961. Спеціальна конфіскація

Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом.

Стаття 962. Випадки застосування спеціальної конфіскації

1. Спеціальна конфіскація застосовується у випадках, коли гроші, цінності та інше майно:

а) одержані внаслідок вчинення злочину або є доходами від такого майна;

б) призначалися для фінансування та матеріального забезпечення злочинів або винагороди за їх вчинення;

в) були предметом злочину;

г) використовувалися як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

2. У разі коли гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті "а" частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно та (або) приєднані до майна, одержаного законним шляхом, спеціальній конфіскації підлягає частково або повністю перетворене майно та (або) частина майна, що відповідає вартості приєднаних майна і доходів від нього. Якщо конфіскація грошей, цінностей та іншого майна, зазначеного у пункті "а" частини першої цієї статті, на момент прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок їх використання, продажу або з інших причин, суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, яка відповідає вартості такого майна.

3. Спеціальна конфіскація застосовується також у разі, коли особа не підлягає або звільняється від кримінальної відповідальності чи покарання з підстав, передбачених цим Кодексом.

4. Гроші, цінності та інше майно, зазначене в цій статті, передане обвинуваченим або засудженим іншій особі (організації), підлягає спеціальній конфіскації, якщо особа, яка прийняла майно, знала або повинна була знати, що воно отримано внаслідок злочинних дій.

5. Спеціальна конфіскація не застосовується до грошей, цінностей та іншого майна, зазначеного у цій статті, які згідно із законом підлягають поверненню власнику або законному володільцю, потерпілому, цивільному позивачу або призначені для відшкодування шкоди, завданої злочином.";

2) в абзаці другому частин одинадцятої та дванадцятої статті 158 слова "та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинене несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи" виключити;

3) у статті 176 виключити:

в абзаці другому частин першої та другої слова ", з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення";

в абзаці другому частини третьої слова "та з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для їх виготовлення";

4) у статті 177 виключити:

в абзаці другому частин першої та другої слова ", з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення";

в абзаці другому частини третьої слова "та з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення";

5) у статті 201 виключити:

в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією предметів контрабанди";

в абзаці другому частини другої слова "з конфіскацією предметів контрабанди та";

6) у статті 2031 виключити:

в абзаці другому частини першої слова "із конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва";

в абзаці другому частини другої слова "з конфіскацією та знищенням дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання чи сировини для їх виробництва";

7) у статті 204 виключити:

в абзаці другому частин першої та другої слова ", з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання для її виготовлення";

в абзаці другому частини третьої слова "та з конфіскацією обладнання для її виготовлення";

8) у статті 208 виключити:

в абзаці другому частини першої слова ", з конфіскацією валютних цінностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках";

в абзаці другому частини другої слова "та з конфіскацією валютних цінностей, що знаходяться на зазначених вище рахунках";

9) в абзаці другому частин першої-третьої статті 209 слова "з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та" виключити;

10) в абзаці другому частини другої статті 216 слова "з конфіскацією товарів, промаркованих підробленими марками чи голографічними захисними елементами" виключити;

11) у статті 229 виключити:

в абзаці другому частин першої та другої слова ", з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для її виготовлення";

в абзаці другому частини третьої слова "та з конфіскацією та знищенням відповідної продукції та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення";

12) в абзаці другому частини другої статті 240 слова ", з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування" виключити;

13) у статті 244 виключити:

в абзаці другому частини першої слова ", з конфіскацією всіх знарядь, якими користувалася винувата особа для вчинення злочину або без такої";

в абзаці другому частини другої слова ", з конфіскацією обладнання";

14) в абзаці другому статті 246 слова ", з конфіскацією незаконно добутого" виключити;

15) в абзаці другому частин першої та другої статті 248 слова ", з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого" виключити;

16) в абзаці другому частин першої та другої статті 249 слова ", з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого" виключити;

17) у статті 300 виключити:

в абзаці другому частини першої слова ", з конфіскацією творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, засобів їх виготовлення та розповсюдження";

в абзаці другому частини другої слова ", з конфіскацією кіно- та відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, засобів її виготовлення і демонстрування";

в абзаці другому частини третьої слова "та з конфіскацією творів, кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, засобів їх виготовлення і демонстрування";

18) у статті 301 виключити:

в абзаці другому частини першої слова ", з конфіскацією порнографічних предметів та засобів їх виготовлення і розповсюдження";

в абзаці другому частини другої слова ", з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування";

в абзаці другому частини третьої слова "та з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування";

19) у статті 305 виключити:

в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що були предметом контрабанди";

в абзаці другому частини другої слова "з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що були предметом контрабанди, та";

в абзаці другому частини третьої слова "із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що були предметом контрабанди, та";

20) в абзаці другому частини першої статті 306 слова "з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та" виключити;

21) у статті 332 виключити:

в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину";

в абзаці другому частини другої слова "з конфіскацією засобів вчинення злочину";

22) в абзаці другому статті 334 слова ", із конфіскацією повітряного судна" виключити;

23) в абзаці другому частин першої та другої статті 361 слова "та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи" виключити;

24) в абзаці другому частин першої та другої статті 3611 слова ", з конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи" виключити;

25) в абзаці другому частин першої та другої статті 3612 слова "з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, які є власністю винної особи" виключити;

26) у статті 362 виключити:

в абзаці другому частини першої слова "з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації, які є власністю винної особи";

в абзаці другому частини другої слова "та з конфіскацією програмних чи технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, які є власністю винної особи";

в абзаці другому частини третьої статті "та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено несанкціоновані дії з інформацією, які є власністю винної особи";

27) в абзаці другому частини другої статті 3631 слова "та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, які є власністю винної особи" виключити.

2. У Кримінально-процесуальному кодексі України:

1) у статті 29:

доповнити назву статті після слів "конфіскації майна" словами "та спеціальної конфіскації";

доповнити частину четверту після слів "конфіскації майна" словами та цифрами "або спеціальна конфіскація відповідно до статті 961 Кримінального кодексу України,";

2) у статті 78 слова "інші речі, нажиті злочинним шляхом" замінити словами "інше майно, що одержані внаслідок вчинення злочину";

3) статтю 79 викласти у такій редакції:

"Стаття 79. Зберігання речових доказів

Речові докази повинні бути уважно оглянуті, по можливості сфотографовані, докладно описані у протоколі огляду із складенням відповідної фототаблиці та приєднані до справи постановою особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора або ухвалою суду.

Речові докази зберігаються при справі, за винятком громіздких предметів, які зберігаються в органах дізнання, досудового слідства і в суді.

Речові докази, які не можуть зберігатися при справі або в органах дізнання, досудового слідства і в суді та стосовно яких до закриття справи або набрання чинності вироком суду не може бути вжито заходи, передбачені статтею 81 цього Кодексу, передаються для зберігання відповідному підприємству, установі чи організації під розписку про отримання та зобов'язання належного зберігання переданого майна.

При передачі справи від одного органу дізнання чи досудового слідства до іншого, направленні справи прокуророві чи до суду, а також при передачі справи з одного суду до іншого речові докази передаються разом із справою.

В окремих випадках речові докази можуть бути до вирішення справи в суді повернуті їх володільцям, якщо це можливо без шкоди для успішного провадження у справі.";

4) у статті 80:

частину четверту викласти у такій редакції:

"Речові докази, які можуть швидко зіпсуватися чи втратити свою вартість або зберігання яких потребує значних коштів і які не можуть бути повернуті власнику або законному володільцю, невідкладно здаються відповідним торговельним організаціям для реалізації. Передача для реалізації речових доказів, які можуть швидко зіпсуватися, проводиться за постановою слідчого з повідомленням про це прокурора протягом 24 годин, а речових доказів, які можуть втратити свою вартість або зберігання яких потребує значних коштів, - за постановою судді за поданням слідчого, погодженим з прокурором. У разі виникнення необхідності в поверненні зазначених речових доказів власнику або законному володільцю організації, які їх одержали, повертають взамін такі самі речі або сплачують їх вартість за державними регульованими цінами або відпускними цінами виробника, але не вище звичайних цін, установлених на момент повернення.";

доповнити статтю частиною п'ятою такого змісту:

"Порядок передачі, оцінки та реалізації речових доказів, які можуть швидко зіпсуватися чи втратити свою вартість або зберігання яких потребує значних коштів і які не можуть бути повернуті власнику або законному володільцю, повернення взамін таких самих речей або сплати їх вартості встановлюється Кабінетом Міністрів України.";

5) статтю 81 викласти у такій редакції:

"Стаття 81. Вирішення питання про речові докази та майно, яке підлягає спеціальній конфіскації

Питання про речові докази вирішується вироком, ухвалою чи постановою суду, постановою органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи. Питання про спеціальну конфіскацію відповідно до статті 961 Кримінального кодексу України та про речові докази, які підлягають конфіскації, вирішується вироком, ухвалою чи постановою суду. При цьому:

1) гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення злочину, доходи від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються;

2) гроші, цінності та інше майно, які призначалися для фінансування та матеріального забезпечення злочинів або винагороди за їх вчинення, конфіскуються;

3) гроші, цінності та інше майно, які були предметом злочину, конфіскуються;

4) гроші, цінності та інше майно, які використовувалися як засоби чи знаряддя вчинення злочину, конфіскуються;

5) гроші, цінності та інше майно, які були об'єктом злочинних дій, повертаються власникам або законним володільцям, а якщо їх не встановлено, таке майно переходить у власність держави;

6) майно, вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується;

7) майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується або може бути передано заінтересованим особам на їх прохання.

Під час вирішення питання щодо спеціальної конфіскації майна відповідно до статті 961 Кримінального кодексу України в першу чергу повинне бути вирішене питання про повернення майна власнику або законному володільцю, потерпілому, цивільному позивачу та (або) про відшкодування шкоди, завданої злочином. У разі відсутності у винного майна, на яке може бути звернене стягнення, крім зазначеного у частинах першій та другій статті 962 Кримінального кодексу України, збитки, завдані потерпілому, цивільному позивачу, відшкодовуються за рахунок коштів від реалізації конфіскованого майна, а частина, що залишилася, звертається на користь держави.

У разі коли стосовно грошей, цінностей та іншого майна, зазначених у пункті 4 частини першої цієї статті, була застосована спеціальна конфіскація відповідно до статті 961 Кримінального кодексу України, законний власник такого майна, якщо він не знав і не міг знати про його незаконне використання, має право вимагати повернення належного йому майна або коштів з державного бюджету, отриманих від реалізації такого майна.

Спір про належність майна вирішується в порядку цивільного судочинства.

Порядок проведення оцінки, реалізації і знищення речових доказів та майна, щодо якого застосовується спеціальна конфіскація відповідно до статті 961 Кримінального кодексу України, повернення власнику або законному володільцю з державного бюджету коштів, отриманих від реалізації такого майна, а також відшкодування вартості майна, цінність якого під час проведення експертизи була знижена або втрачена, встановлюється Кабінетом Міністрів України.";

6) у статті 125 доповнити:

назву статті після слів "конфіскації майна" словами "та спеціальної конфіскації";

частину другу після слів "конфіскація майна" словами та цифрами "або спеціальна конфіскація відповідно до статті 961 Кримінального кодексу України";

7) у статті 126:

доповнити назву статті після слів "конфіскації майна" словами "та спеціальної конфіскації";

у першому реченні частини першої слова "можливої конфіскації майна" замінити словами та цифрами "можливої конфіскації майна та спеціальної конфіскації відповідно до статті 961 Кримінального кодексу України";

8) доповнити перше речення частини першої статті 186 після слів "конфіскації майна" словами та цифрами "та спеціальної конфіскації відповідно до статті 961 Кримінального кодексу України";

9) доповнити частину першу статті 214 після слів "конфіскації майна" словами та цифрами "та спеціальної конфіскації відповідно до статті 961 Кримінального кодексу України";

10) у пункті 3 частини першої статті 224, пункті 9 статті 228, пункті 8 частини першої статті 324 та останній частині статті 335 слова "і можливої конфіскації майна" замінити словами та цифрами "конфіскації майна та спеціальної конфіскації відповідно до статті 961 Кримінального кодексу України";

11) у частині першій статті 248 слова "і конфіскації майна" замінити словами та цифрами "конфіскації майна та спеціальної конфіскації відповідно до статті 961 Кримінального кодексу України".

II. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.

____________

Опрос