Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" (относительно повышения эффективности деятельности управления государственной охраны Украины)

Проект закона Украины от 22.01.2009 № 3640
Дата рассмотрения: 22.01.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 35, ст. 236) такі зміни:

1. Статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Основні поняття

1. У цьому законі застосовуються наступні основні поняття:

1) державна охорона органів державної влади України та посадових осіб (далі - державна охорона) - це система організаційно-правових, режимних, оперативно-розшукових, інженерно-технічних та інших заходів, які здійснюються спеціально уповноваженими державними органами з метою забезпечення нормального функціонування органів державної влади України, безпеки посадових осіб та об'єктів, визначених цим Законом;

2) об'єкти державної охорони - Президент України та визначені цим законом особи, які займають державні посади України та підлягають державній охороні відповідно до цього закону, а також глави іноземних держав і урядів і інші особи іноземних держав під час перебування на території України;

3) охоронювані об'єкти - будинку, будови й спорудження, у яких розміщені органі державної влади, що прилягають до зазначених будинків, будов і спорудженням території й акваторії, що підлягають захисту з метою забезпечення безпеки об'єктів державної охорони, а також будинку, будови й спорудження, що прилягають до них території й акваторії, що перебувають в оперативному управлінні органів державної охорони;

4) охоронні заходи - сукупність дій для забезпечення безпеки об'єктів державної охорони й захисту охоронюваних об'єктів, здійснюваних Управлінням державної охорони, у тому числі із залученням інших державних органів забезпечення безпеки;

5) пропускний режим - порядок проходу осіб, проїзду транспортних засобів, проносу й провозу речей на охоронювані об'єкти, установлюваний відповідними особами, що заміщають державні посади в органах державної влади, разом з Управлінням державної охорони.

2. Не вважаються державною охороною, регульованою цим Законом, заходи охоронного характеру, які здійснюються державними органами з метою забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, інших осіб та об'єктів, крім визначених цим Законом".

2. Викласти частину 1 статті 2 у такій редакції: "1. Правову основу державної охорони становлять Конституція України, міжнародні договори України, цей та інші закони України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, відомчі та міжвідомчі нормативно-правові акти та міжнародні договори України що регулюють відносини у сфері державної охорони".

3. Частину 1 статті 3 викласти в такій редакції:

"1. Державна охорона здійснюється на принципах:

1) законності;

2) поваги і дотримання прав і свобод людини та громадянина;

3) взаємодії державних органів забезпечення безпеки; безперервності;

4) єдиноначальності;

5) підконтрольності та піднаглядності."

4. Статтю 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Державна охорона органів державної влади України

1. Державна охорона здійснюється щодо:

1) Верховної Ради України;

2) Кабінету Міністрів України;

3) Конституційного Суду України;

4) Верховного Суду України;

5) Генеральної прокуратури України".

5. Частину 2 статті 5 викласти в такій редакції:

"2. Протягом строку повноважень Президента України також забезпечується безпека членів його сім'ї, які проживають разом з ним.".

6. Частину 3 статті 5 викласти в такій редакції: "Після припинення повноважень Президент України забезпечується державною охороною протягом 10 років після припинення повноважень, але за умови, що він перебував на цьому посту протягом конституційного терміну, на який його було обрано, та не був усунений з поста в порядку імпічменту".

7. Частину 1 статті 6 викласти в такій редакції:

"1. У місцях постійного і тимчасового перебування забезпечується безпека:

1) Голови Верховної Ради України;

2) Прем'єр-міністра України."

8. Частину 2 статті 6 викласти в такій редакції:

"2. Протягом строку повноважень зазначених у цій статті посадових осіб також забезпечується безпека членів їхніх сімей, які проживають разом з ними".

9. Частину 3 статті 6 викласти в такій редакції:

"3. Після припинення повноважень зазначені посадові особи забезпечуються державною охороною протягом року, крім випадків, коли особа перебувала на цій посаді менше терміну конституційних повноважень органу, який призначав чи обирав цю особу, дострокового припинення перебування на посаді, або набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них".

10. Частину 2 статті 7 викласти в такій редакції:

"Безпека глав іноземних держав і урядів, керівників міжнародних організацій та членів їх родин у період перебування на території України забезпечується управлінням державної охорони відповідно до міжнародних договорів України, а також його угодами з уповноваженими органами іноземних держав та міжнародних організацій".

11. Частину 3 статті 7 викласти в такій редакції:

"Охорона у разі наявності загрози життю чи здоров'ю щодо народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду України, Голови Національного банку України, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим здійснюється іншими правоохоронними органами на підставі Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".

12. Вилучити частину 4 статті 7:

"Рішення про доцільність здійснення державної охорони щодо осіб, зазначених у частині третій цієї статті, приймає Президент України за поданням посадових осіб, уповноважених виступати від імені відповідних органів державної влади, або за поданням Начальника Управління державної охорони України".

13. Частину 1 статті 9 викласти в такій редакції:

"Державна охорона здійснюється щодо будинків, де працюють Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Генеральна прокуратура України споруд і спеціальних транспортних засобів, що перебувають в їх користуванні, інших місць постійного і тимчасового перебування осіб, які охороняються відповідно до цього Закону".

14. Частину 1 статті 11 викласти в такій редакції:

"Управління державної охорони України є державним правоохоронним органом спеціального призначення, який входить до складу Служби безпеки України.

15. Частину 2 статті 11 викласти в такій редакції: "Загальну структуру, чисельність та визначення функцій Управління державної охорони України затверджує Верховна Рада України, а організаційна структура Управління державної охорони України визначається Головою Служби безпеки України".

16. Частину 4 статті 11 викласти в такій редакції:

"Керівництво діяльністю Управління державної охорони України здійснює заступник Голови Служби безпеки України - Начальник Управління державної охорони України, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом Голови Служби безпеки України. Згідно штатного розпису звання Начальника Управління державної охорони України не може бути вище - генерал-лейтенанта".

17. Частину 5 статті 11 викласти в такій редакції:

"Керівництво діяльністю Управління державної охорони України здійснює заступник Голови Служби безпеки України - Начальник Управління державної охорони України, який призначається на посаду і звільняється з посади наказом Голови Служби безпеки України.".

18. Частину 6 статті 11 викласти в такій редакції:

"Інші посадові особи Управління державної охорони України призначаються на посаду та звільняються з посади Начальником Управління державної охорони України за результатами атестації, або у інший спосіб, передбачений законом".

19. Абзац 4 частини 1 статті 12 викласти в такій редакції:

"запобігання протиправним посяганням на посадових осіб і членів їхніх сімей та об'єкти, визначених цим Законом, щодо яких здійснюється державна охорона, їх виявлення та припинення;".

20. Абзац 2 частини 1 статті 13 викласти в такій редакції:

"одержувати в установленому порядку від керівників органів державної влади України, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності за письмовим запитом Начальника Управління або його заступників відомості, необхідні для здійснення державної охорони, окрім інформації, яка містить банківську таємницю;".

21. Абзац 4 викласти в такій редакції:

"проводити у порядку, визначеному Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", гласні та негласні оперативні заходи з метою запобігання посяганням на посадових осіб і членів їхніх сімей та об'єкти, щодо яких здійснюється державна охорона, виявлення і припинення таких посягань, у тому числі кіно-, фотозйомку, аудіо- і відеозапис;".

22. Абзац 5 викласти в такій редакції:

"проводити охорону об'єктів, визначених цим Законом. Оформлення та видачу перепусток на об'єкти охорони здійснюють співробітники апаратів (секретаріатів) органів чи посадових осіб, об'єкти, яких охороняються. Використання для оформлення цих документів співробітників Управління державної охорони України забороняється;".

23. Вилучити абзац 8 частини 1 статті 13 "прикомандировувати в установленому порядку військовослужбовців Управління державної охорони України для здійснення державної охорони до органів державної влади, підприємств, установ і організацій, перелік яких визначається Президентом України;"

24. Абзац 10 частини 1 статті 13 викласти в такій редакції:

"підрозділи адміністративно-господарського характеру діяльність яких спрямована на виконання завдань, покладених цим Законом на Управління державної охорони України, утворюються в межах визначеної структури та затвердженої чисельності".

25. Абзац 1 частини 1 статті 15 викласти в такій редакції:

"1) пошуку і фіксації даних про протиправну діяльність окремих осіб або груп, яка загрожує нормальному функціонуванню органів державної влади України, життю чи здоров'ю, честі та гідності посадових осіб і членів їхніх сімей, визначених цим Законом для вжиття заходів щодо їх припинення;".

26. Частину 3 статті 16 викласти в такій редакції:

"Не може бути прийнятий на службу (роботу) в Управління державної охорони України громадянин, який мав судимість, був звільнений з попереднього місця роботи за вчинки, що дискредитують звання рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військових підрозділів, або якому відповідно до вимог чинного законодавства не може бути надано допуск до державної таємниці".

27. Частину 5 статті 16 викласти в такій редакції:

"Соціальний захист працівників, які уклали трудовий договір із Управлінням державної охорони України, забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про працю.".

28. Ввести нову статтю 16-а такого змісту:

"Стаття 16-а. Позапартійність співробітників та службовців Управління державної охорони України

1. Використання Управління державної охорони України в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається.

2. Діяльність партій, рухів та інших громадських об'єднань, що мають політичні цілі, в Управлінні державної охорони України забороняється.

3. Громадяни України, яких прийнято на службу (роботу) до Управління державної охорони України, не мають права перебувати в політичних партіях.

4. Як виняток, дозволяється членство працівників, які уклали трудовий договір із Управлінням державної охорони України, у професійних спілках".

29. Абзац 3 частини 1 статті 18 викласти в такій редакції:

"3) спільно з відповідними підрозділами міліції тимчасово обмежувати або забороняти під час здійснення охоронних заходів рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, а також глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом, не допускати громадян на пов'язані із цим окремі ділянки місцевості та об'єкти, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх;".

30. Абзац 5 частини 1 статті 18 викласти в такій редакції:

"5) у невідкладних випадках під час проведення охоронних заходів, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, заходити в житлові та інші приміщення, що належать громадянам, на територію і в приміщення державних органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності з наступним повідомленням про це прокурора протягом 24 годин;".

31. Частину 2 статті 21 викласти в такій редакції:

"У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовослужбовцю Управління державної охорони України під час виконання ним обов'язків військової служби, а також інвалідності, що настала в період проходження служби або після звільнення зі служби внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби, пов'язаного з виконанням службових обов'язків, залежно від ступеня втрати працездатності йому виплачується одноразова грошова допомога в розмірі до п'ятирічного грошового забезпечення за останньою посадою в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Визначення ступеня втрати працездатності військовослужбовцем Управління державної охорони України у період проходження служби у кожному випадку ушкодження здоров'я здійснюється в індивідуальному порядку відповідно до законодавства".

32. Частину 1 статті 24 викласти в такій редакції:

"Матеріально-технічне забезпечення Управління державної охорони України здійснюється через державні замовлення в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до вимог чинного законодавства про проведення закупівлі за державні кошти".

33. Статтю 25 викласти в такій редакції:

"Стаття 25. Контроль Верховної Ради України за діяльністю Управління державної охорони України

1. Верховна Рада України здійснює контроль за діяльністю Управління державної охорони України, виконанням законів та витрачанням коштів. За дорученням Верховної Ради України безпосередньо загальний контроль за дотриманням Управління державної охорони України законодавства здійснюється Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, а також за використанням бюджетних коштів - Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

2. Начальник Управління державної охорони України регулярно, не рідше одного разу у півроку, письмово інформує Верховну Раду України, і особисто - Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони - про діяльність Управління державної охорони України, стан державної безпеки, дотримання чинного законодавства, забезпечення прав і свобод людини та з інших питань, а Комітет Верховної Ради України з питань бюджету - про використання бюджетних коштів, які за результатами цих звітів приймають відповідні рішення, можливість ознайомлення із якими, з дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю", невідкладно надається народним депутатам України апаратом Верховної Ради України.

3. Управління державної охорони України зобов'язана відповідати на запити комітетів і комісій Верховної Ради України, звернення та запити народних депутатів України у порядку, встановленому законодавством, порушення порядку надання відповідей тягне за собою вирішення питання щодо відповідності Начальника Управління державної охорони України займаній посаді.

4. Начальник Управління державної охорони України щорічно до 10 лютого кожного року подає Верховній Раді України звіт про діяльність Управління державної охорони України у минулому році, можливість ознайомлення із яким, із дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю", невідкладно надається народним депутатам України, апаратом Верховної Ради України.

5. Неподання звіту до Верховної Ради України у термін, встановлений цим Законом, тягне за собою звільнення Начальника Управління державної охорони".

34. Частину 1 статті 26 викласти в такій редакції:

"1. Президент України здійснює контроль за діяльністю Управління державної охорони України через механізми здійснення контролю за діяльністю Служби безпеки України, систематичне отримання інформації з основних питань діяльності Управління та щорічного письмового звіту про діяльність Управління державної охорони України."

35. Частину 1 статті 27 викласти в такій редакції:

"Контроль за використанням Управлінням державної охорони України коштів Державного бюджету України та адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Управління державної охорони України здійснюється Міністерством фінансів України, підпорядкованими йому органами та Рахунковою палатою України відповідно до їхніх повноважень, встановлених законодавством України".

36. Вилучити частину 2 статті 27 "Контроль за фінансовою та адміністративно-господарською діяльністю Управління державної охорони України здійснюється в порядку, визначеному Президентом України".

37. Частину 1 статті 27 викласти в такій редакції:

"Нагляд за додержанням і застосуванням законів Управлінням державної охорони України здійснює Генеральний прокурор України та уповноважені ним прокурори в порядку, визначеному цим Законом, Конституцією і законами України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос