Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" (относительно порядка действий эмитента и инвесторов)

Проект закона Украины от 30.12.2008 № 3584
Дата рассмотрения: 30.12.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268; із змінами, внесеними Законом України від 17 вересня 2008 року N 514-VI) такі зміни:

1) доповнити частину третю статті 3 абзацами такого змісту:

"Емісійні цінні папери одного випуску можуть існувати лише в одній формі.

Неемісійні цінні папери можуть існувати виключно в документарній формі.";

2) у статті 6:

у частині першій:

після слова "товариств" доповнити словами ", і законодавством про інститути спільного інвестування";

доповнити частину абзацом такого змісту:

"Акція є неподільною.";

доповнити частину третю абзацом такого змісту:

"Емітент повинен обрати одну форму існування акцій.";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Акціонерне товариство розміщує тільки іменні акції. У разі існування акцій у документарній формі власникові акцій видається сертифікат акції (акцій).

У сертифікаті акції (акцій) зазначаються вид цінного папера, найменування акціонерного товариства, серія і номер сертифіката, міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера, тип і клас акцій, номінальна вартість акції, кількість акцій, що належить власникові за таким сертифікатом, ім'я (найменування) власника, підпис керівника емітента або іншої уповноваженої особи, засвідчений печаткою емітента (уповноваженої особи).

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку можуть встановлюватися додаткові реквізити сертифіката акції (акцій).";

3) доповнити абзац перший частини другої статті 28 після слова "осіб" словами і цифрами ", кількість яких не перевищує 100";

4) доповнити частину п'яту статті 32 і частину сьому статті 33 абзацом такого змісту:

"Протягом 60 днів з дня завершення розміщення цінних паперів, зазначеного в проспекті емісії таких цінних паперів, орган емітента, уповноважений приймати відповідне рішення, повинен затвердити результати розміщення цінних паперів.";

5) частину першу статті 35 викласти у такій редакції:

"1. Емітент акцій подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у 15-денний строк з дня реєстрації статуту (змін до статуту) в органах державної реєстрації звіт про результати відкритого (публічного) розміщення акцій, а також інші документи, визначені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що необхідні для реєстрації звіту.

Емітент цінних паперів (крім акцій) подає Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у 15-денний строк з дня затвердження результатів розміщення цінних паперів (крім акцій) органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, звіт про результати розміщення цінних паперів (крім акцій), а також інші документи, визначені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що необхідні для реєстрації звіту.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює вимоги до розкриття інформації, що міститься у звіті про результати відкритого (публічного) розміщення цінних паперів.";

6) доповнити статтю 36 частиною такого змісту:

"7. У разі визнання емісії недійсною або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, емітент цінних паперів зобов'язаний повернути інвесторам гроші (майно, майнові права), що надійшли як плата за розміщені цінні папери, а інвестори зобов'язані повернути емітентові сертифікат (сертифікати) цінних паперів у разі його (їх) отримання в порядку та строки, встановлені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

____________

 

Опрос