Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения начисления штрафных балов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения

Проект закона Украины от 29.12.2008 № 3573
Дата рассмотрения: 29.12.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження нарахування штрафних балів за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) доповнити абзац другий пункту 21 частини першої статті 11 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст. 526; 2000 р., N 27, ст. 213; 2005 р., N 1, ст. 1, N 10, ст. 187; із змінами, внесеними Законом України від 24 вересня 2008 року N 586-VI) після слів "або користування транспортними засобами," словами "нараховувати у встановленому порядку штрафні бали за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху,".

2) у Законі України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; із змінами, внесеними Законом України від 24 вересня 2008 року N 586-VI):

частину десяту статті 15 доповнити реченням такого змісту: "Після закінчення строку позбавлення права керування транспортними засобами посвідчення водія транспортного засобу повертається його власнику за умови успішного складення ним в установленому порядку теоретичного і практичного іспиту у відповідних підрозділах Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України або в уповноваженому органі Міністерства аграрної політики України.";

у частині третій статті 34 слова ", що використовуються на автомобільних дорогах державного значення" виключити;

доповнити Закон статтею 421 такого змісту:

"Стаття 421. Порядок нарахування штрафних балів

У разі вчинення водієм транспортного засобу правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху йому в порядку, встановленому цим Законом, нараховуються штрафні бали.

Кількість штрафних балів визначається з урахуванням характеру правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, відповідальність за яке передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення:

стаття 81 - п'ять балів;

стаття 121: частина перша - п'ять балів; частина друга - сім балів; частина третя - п'ятнадцять балів; частина четверта - три бали; частина п'ята - сім балів; частина шоста - п'ятнадцять балів;

стаття 1211 - вісім балів;

стаття 1212: частина перша - п'ять балів; частина друга - сім балів; частина третя - п'ять балів;

стаття 122: частина перша - п'ять балів; частина друга - сім балів; частина третя - десять балів; частина четверта - п'ятнадцять балів;

стаття 1222 - п'ятнадцять балів;

стаття 1224 - двадцять балів;

стаття 1225 - десять балів;

стаття 123: частина перша - десять балів; частина друга - п'ять балів; частина третя - п'ятнадцять балів;

стаття 124 - десять балів;

стаття 1241- п'ять балів;

стаття 126: частина перша - п'ять балів; частина друга (щодо передачі водієм керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом) - п'ять балів;

стаття 130: частина перша (у разі накладення стягнення у вигляді штрафу, громадських робіт або адміністративного арешту) - двадцять п'ять балів; частина друга (у разі накладення на водіїв стягнення у вигляді громадських робіт або адміністративного арешту) - тридцять балів; частина четверта (у разі накладення стягнення у вигляді адміністративного арешту) - двадцять п'ять балів;

стаття 1321 - десять балів.

Штрафні бали нараховуються підрозділами Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України, які ведуть облік правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, на підставі винесеної в установленому законом порядку постанови про накладення адміністративного стягнення.

Відомості про нараховані водієві транспортного засобу штрафні бали вносяться до автоматизованої інформаційної системи реєстрації, обліку та контролю транспортних засобів, їх власників та правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та ідентифікуються на талоні до посвідчення водія транспортного засобу, на якому нанесений відповідний носій ідентифікаційних даних (магнітна смужка, мікросхема тощо) і який одночасно може застосовуватися як платіжна картка для сплати штрафів.

Порядок ведення автоматизованої інформаційної системи реєстрації, обліку та контролю транспортних засобів, їх власників та адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху визначається Міністерством внутрішніх справ України.

Якщо водій транспортного засобу у п'ятнадцятиденний строк з моменту набрання законної сили постановою про накладення адміністративного стягнення сплатив штраф, сума нарахованих балів за це правопорушення зменшується на два бали.

У разі скасування або зміни постанови про накладення адміністративного стягнення за порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху вищестоящий орган (вищестояща посадова особа) або суд, який прийняв таке рішення, у десятиденний строк повідомляє підрозділ Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України за місцем винесення попереднього рішення. Відповідно до рішення, прийнятого за результатами оскарження постанови про накладення адміністративного стягнення, кількість нарахованих штрафних балів скасовується або змінюється.

У разі коли протягом року з дня вчинення водієм транспортного засобу правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху йому нараховано 30 і більше штрафних балів, він зобов'язаний протягом 30-ти днів скласти теоретичний іспит з перевірки знань правил дорожнього руху. Якщо водій протягом зазначеного строку не склав теоретичний іспит або склав його незадовільно посвідчення водія транспортного засобу і талон до нього тимчасово вилучаються в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, і повертаються власникові лише за умови успішного складення ним іспиту. Повторний іспит призначається не раніше ніж через п'ять днів. Водій, який тричі не склав теоретичний іспит, може бути допущений до чергового іспиту лише після прослуховування теоретичного курсу з правил дорожнього руху.

Якщо на день закінчення річного строку після вчинення правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху сума штрафних балів, нарахованих водієві транспортного засобу, становитиме менш як 30, штрафні бали за це порушення вважаються погашеними. Штрафні бали також погашаються у разі успішного складення водієм теоретичного іспиту з перевірки знань правил дорожнього руху, в тому числі після закінчення строку позбавлення його права керування транспортними засобами.";

у частині першій статті 521:

доповнити абзац третій після слів "та обліку транспортних засобів" словами "нарахування у встановленому порядку штрафних балів водіям транспортних засобів за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, ";

в абзаці одинадцятому слова "та про їх власників" замінити словами "про їх власників і правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху";

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

____________

 

Опрос