Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно привлечения инвестиций жилищно-строительных кооперативов в массовое жилищное строительство

Проект закона Украины от 24.12.2008 № 3545
Дата рассмотрения: 04.11.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо залучення інвестицій житлово-будівельних кооперативів у масове житлове будівництво

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Статтю 384 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Член житлово-будівельного (житлового) кооперативу, який повністю вніс пайовий внесок за квартиру, стає власником цієї квартири".

2. Частину третю статті 4 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646 з наступними змінами) викласти в такій редакції:

"Об'єктами інвестиційної діяльності не можуть бути об'єкти житлового будівництва, фінансування спорудження яких здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління. Інвестування та фінансування будівництва таких об'єктів може здійснюватися виключно через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, недержавні пенсійні фонди, які створені та діють відповідно до законодавства, житлово-будівельні кооперативи, а також шляхом випуску безпроцентних (цільових) облігацій, за якими базовим товаром виступає одиниця такої нерухомості".

3. Частини шосту і сьому статті 29 Закону України "Про кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 5, ст. 35) викласти в такій редакції:

"Майно кооперативу, що залишилося після задоволення вимог кредиторів кооперативу, здійснення виплат членам кооперативу паїв та виплат на паї, кооперативних виплат, оплати праці, розрахунків з кооперативним об'єднанням, членом якого він є, розподіляється між членами кооперативу в порядку, визначеному статутом. У разі ліквідації кооперативу, що не має на меті одержання прибутку, його майно передається іншому (іншим) кооперативам, що не мають на меті одержання прибутку, або зараховується у дохід державного бюджету.

Майно неподільного фонду не підлягає поділу між його членами і передається за рішенням ліквідаційної комісії іншій (іншим) кооперативній організації (кооперативним організаціям). Майно неподільного фонду кооперативу, що не має на меті одержання прибутку, передається іншому (іншим) кооперативу (кооперативам), що не має на меті одержання прибутку, або зараховується у дохід державного бюджету. При цьому у рішенні повинні бути визначені напрями використання зазначеного майна".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 2 розділу I, який набирає чинності одночасно з набранням чинності законом, яким буде врегульовано правовий статус та діяльність житлово-будівельних кооперативів.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону, яким буде врегульовано правовий статус та діяльність житлово-будівельних кооперативів.

____________

Опрос