Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"

Проект закона Украины от 22.12.2008 № 3521
Дата рассмотрения: 25.03.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 49-51, ст. 376; 2005 р., N 6, ст. 141, N 17-19, ст. 267; 2007 р., N 7-8, ст. 66; 2008 р., N 5-8, ст. 78, N 42-43, ст. 293) такі зміни:

1. Частину третю статті 24 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Особам, які протягом календарного року відпрацювали повний сезон на роботах, передбачених списком сезонних робіт і сезонних галузей, що затверджується Кабінетом Міністрів України, за їх бажанням до страхового стажу зараховуються повні 12 місяців роботи, якщо протягом цього року були сплачені страхові внески у сумі не менше 12 розмірів мінімального страхового внеску, визначеного відповідно до цього Закону. У разі коли сума сплачених страхових внесків за календарний рік є меншою, ніж 12 розмірів мінімального страхового внеску, стаж роботи розраховується пропорційно до сплачених внесків у порядку, передбаченому цією частиною.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим.

2. У статті 40:

абзац третій частини першої викласти в такій редакції:

"За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу підряд за умови, що зазначений період становить не більш як 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. Крім того, додатково за бажанням особи можуть бути виключені із страхового стажу періоди, коли особи підлягали загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до пунктів 8, 13 і 14 статті 11 цього Закону. В усіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини, період, за який враховується заробітна плата, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців.";

частину другу після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії особам, які виявили бажання зараховувати страховий стаж відповідно до абзацу восьмого частини третьої статті 24 цього Закону, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять другий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять третім.

3. Підпункт 4 пункту 8 розділу XV "Прикінцеві положення" викласти у такій редакції:

"4) фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), та члени сімей зазначених осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, на період дії законодавчих актів з питань особливого способу оподаткування сплачують страхові внески в порядку, визначеному цим Законом.

Сума страхового внеску встановлюється зазначеними особами самостійно для себе та членів їх сімей, які беруть участь у провадженні такими особами підприємницької діяльності та не перебувають з ними у трудових відносинах. При цьому сума страхового внеску з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду України, повинна становити не менше мінімального розміру страхового внеску за кожну особу та не більше розміру страхового внеску, обчисленого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, з якої сплачуються страхові внески;".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

2. Кабінетові Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

____________

 

Опрос