Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины для усиления охраны авторского и смежных прав

Проект закона Украины от 18.12.2008 № 3503
Дата рассмотрения: 18.12.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України для посилення охорони авторського й суміжних прав

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 43, ст. 214):

1) У статті 1 Закону:

визначення термінів "відеограма", "публічне виконання", "публічна демонстрації аудіовізуального твору, відеограми", "публічний показ", "публічне сповіщення (доведення до загального відома)" викласти в таких редакціях (відповідно):

"відеограма - відеозапис на відповідному матеріальному носії (магнітній стрічці, магнітному диску, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких рухомих зображень (із звуковим супроводом чи без нього). Відеограма є вихідним матеріалом для виготовлення її копій";

"публічне виконання - подання творів, виконань, фонограм, передач організацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та будь-яким іншим способом як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час";

"публічна демонстрація - публічне (одноразове чи багаторазове) представлення публіці аудіовізуального твору, відеограми або їх частини чи зафіксованого у відеограмі виконання або будь-яких рухомих зображень у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім'ї або близьких знайомих цієї сім'ї";

"публічний показ - будь-яка демонстрація оригіналу або примірника твору, виконання, фонограми, відеограми, передачі організації мовлення безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, слайда, телевізійного кадру тощо (за винятком передачі в ефір чи по кабелях) або за допомогою інших пристроїв чи процесів у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не належать до кола сім'ї чи близьких знайомих цієї сім'ї особи, яка здійснює показ, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час (публічний показ аудіовізуального твору чи відеограми означає також демонстрацію окремих кадрів аудіовізуального твору чи відеограми без дотримання їх послідовності)";

"публічне сповіщення (доведення до загального відома) - передача в ефір за допомогою радіохвиль (а також лазерних променів, гама-променів тощо), у тому числі з використанням супутників, чи передача на віддаль за допомогою проводів або будь-якого виду наземного чи підземного (підводного) кабелю (провідникового, оптоволоконного та інших видів) творів, виконань, будь-яких звуків і (або) зображень, фонограм і відеограм, програм організацій мовлення тощо, коли зазначена передача може бути сприйнята необмеженою кількістю осіб у різних місцях, віддаленість яких від місця передачі є такою, що без зазначеної передачі зображення чи звуки не можуть бути сприйняті";

2) Частину 1 статті 4 Закону доповнити абзацом 15 такого змісту:

"відповідно до ч. 5 ст. 42 та ст. 43 цього Закону визначає уповноважені організації колективного управління;"

абзац 15 ст. 4 Закону вважати абзацом 16.

3) Доповнити Закон статтею 37-1 наступного змісту:

"Стаття 37-1 Особливі випадки публічного сповіщення передач (програм) організацій мовлення через супутник

1. У випадках, коли сигнали, що несуть передачі (програми) організацій мовлення, транслюються на супутник із станції зв'язку, розміщеної на території Україні, таким чином, що публічне сповіщення цих передач (програм) поширюється за межі України, то вважається, що це публічне сповіщення через супутник відбувається в Україні, а права та обов'язки, передбачені цим Законом, стосуються даної станції зв'язку.

2. У випадках, коли організацією мовлення - резидентом України делеговано акт публічного сповіщення через супутник зі станції зв'язку, розташованої за межами території України, вважається, що такий акт здійснювався на території України за місцезнаходженням такої організації мовлення, а права та обов'язки, передбачені цим Законом, стосуються цієї організації мовлення;

3. Сигнал, що несе передачу (програму) організації мовлення вважається закодованим, якщо публічне сповіщення передачі (програми) організації мовлення стає доступним для сприйняття публікою лише після того, як цей сигнал для забезпечення можливості такого сприйняття буде оброблено за допомогою спеціального декодувального пристрою, придбаного на підставі відповідного договору, укладеного з цією організацією мовлення або з іншою особою, уповноваженої цією організацією мовлення продавати даний пристрій. Така організація мовлення і особа, що реалізує такі пристрої та/або відповідає за зв'язок з особами, яким реалізовано такі пристрої та використання декодувального пристрою, несуть солідарну відповідальність за забезпечення можливості такого використання, зокрема за дотримання вимог цього Закону.

4) у статті 39 Закону:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Майновим правом виконавців є їх виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:

1) доведення виконання до відома публіки (необмеженого кола фізичних осіб) під час його здійснення;

2) публічне сповіщення незафіксованого виконання (прямий ефір);

3) записування (фіксування) виконання під час його здійснення, якщо таке записування дає можливість сприйняття, відтворення та передачі виконання за допомогою технічних засобів;

4) відтворення запису виконання;

5) розповсюдження оригіналу чи примірника запису виконання;

6) передання в найм (прокат) оригіналу чи примірника запису виконання;

7) позичка оригіналу чи примірника запису виконання;

8) надання доступу до запису виконання";

частину другу викласти в такій редакції:

"Майнові права виконавців можуть передаватися (відчужуватися) згідно з положеннями Цивільного кодексу України".

частину четверту викласти в такій редакції:

"У разі, коли виконавець під час першої фіксації свого виконання безпосередньо дозволить виробнику фонограми чи виробнику відеограми подальше відтворення запису цього виконання у складі фонограми чи відеограми, вважається, що виконавець передав виробнику фонограми чи виробнику відеограми виключне право на розповсюдження запису свого виконання у складі цієї фонограми чи цієї відеограми та їх примірників способом першого продажу або іншого передання у власність чи володіння, а також способом здавання у майновий найм, комерційний прокат та іншого передання. При цьому виконавець зберігає право на одержання справедливої винагороди за найм (прокат) свого виконання, зафіксованого у фонограмі, відеограмі та їх примірниках.";

Доповнити ст. 39 Закону частиною 5 наступного змісту:

"Якщо записи виконання введено виконавцем чи за його згодою в цивільний обіг шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх наступне розповсюдження шляхом продажу, дарування тощо без згоди виконавця чи його правонаступника і без виплати йому винагороди. Проте й у цьому разі право здавання таких записів виконання у майновий найм чи комерційний прокат залишається виключно правом суб'єкта майнових прав на виконання".

5) у статті 40 Закону:

частину першу викласти в такій редакції:

1. До майнових прав виробників фонограм і виробників відеограм належить їх виключне право на використання своїх фонограм, відеограм і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:

1) відтворення фонограми, відеограми;

2) розповсюдження фонограми, відеограми (оригіналу чи примірника);

3) передання фонограми, відеограми (оригіналу чи примірника) в найм (прокат);

4) позичка фонограми, відеограми (оригіналу чи примірника);

5) надання доступу до фонограми, відеограми;

6) ввезення на митну територію України фонограми, відеограми та їх примірників з метою їх поширення серед публіки (необмеженого кола осіб);

7) будь-яка видозміна фонограми, відеограми;

перший абзац частини другої викласти в такій редакції:

"Майнові права виробників фонограм і виробників відеограм можуть передаватися (відчужуватися) згідно з положеннями Цивільного кодексу України".

друге речення частини третьої доповнити словами "або його правонаступника";

Частину третю доповнити абзацом такого змісту:

"Принцип вичерпання прав, зазначений у цій частині статті, не стосується надання доступу до фонограм, відеограм в електронній, у тому числі цифровій формі";

6) у статті 41 Закону:

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"До майнових прав організацій мовлення належить їх виключне право на використання своїх передач (програм) будь-яким способом і виключне право дозволяти чи забороняти іншим особам:

а) публічне сповіщення (трансляцію, ретрансляцію) своїх передач (програм);

б) записування (фіксування) своїх передач (програм), якщо таке записування дає можливість їх сприйняття, відтворення та публічного сповіщення за допомогою технічних засобів;

в) публічне виконання і публічну демонстрацію своїх програм у місцях з платним входом.

г) відтворення запису своїх передач (програм)";

перший абзац частини другої викласти в такій редакції:

"Майнові права організацій мовлення можуть передаватися (відчужуватися) згідно з положеннями Цивільного кодексу України".

7) у статті 42 Закону:

частину другу викласти в такій редакції:

"Допускається відтворення в домашніх умовах і виключно в особистих цілях творів і виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах і їх примірниках, а також фонограм (відеограм) і їх примірників без згоди автора (авторів), виконавців і виробників фонограм (відеограм) та їх правонаступників, але з виплатою їм винагороди способом, визначеним частиною четвертою цієї статті".

у частині третій після слів "суб'єктів суміжних прав" доповнити словами "можливе лише у певних спеціальних випадках і";

у частині четвертій слова "матеріальних носіїв виробниками та (або) імпортерами обладнання" замінити словами "матеріальних носіїв без запису виробниками та (або) імпортерами цифрового, аналогового та іншого обладнання", слово "виключно" виключити, після слова "творів" доповнити словом "виконань,";

частину п'яту після першого речення викласти в такій редакції:

"Ці кошти виробниками та імпортерами обладнання і (або) матеріальних носіїв перераховуються визначеним Установою організаціям колективного управління (далі-уповноваженим організаціям). Зібрані кошти розподіляються між організаціями колективного управління, які є на обліку в Установі, на основі договорів, які уповноважені організації укладають з усіма організаціями колективного управління. Митне оформлення товару здійснюється на підставі довідки про сплату відрахувань уповноваженій організації, що видається імпортеру цією організацією. Виробники повинні сплатити кошти уповноваженій організації впродовж 30 календарних днів після реалізації обладнання і (або) матеріальних носіїв";

частину шосту викласти в такій редакції:

"6. Виробники та імпортери зобов'язані самостійно надавати уповноваженій організації інформацію про виробництво, імпорт і реалізацію (продаж), зазначеного у частині четвертій цієї статті, обладнання і (або) матеріальних носіїв. Установа і визначена нею уповноважена організація мають право вимагати надання такої інформації";

Частину сьому викласти в такій редакції:

"Зібрані кошти, що зазначені у частинах другій і четвертій цієї статті, розподіляються на користь авторів, виконавців, виробників фонограм (відеограм) або їх правонаступників. Якщо договорами між організаціями колективного управління не передбачено інше, то ці кошти розподіляються у рівних пропорціях: одна третина - авторам або їх правонаступникам, одна третина - виконавцям або їх правонаступникам, одна третина виробникам фонограм (відеограм) або їх правонаступникам".

Доповнити статтю 42 частиною 8 наступного змісту:

"Уповноважена організація має право за погодженням із суб'єктами авторського права і суміжних прав самостійно утримувати із зібраних відрахувань кошти для виконання статутних завдань та компенсації витрат, що понесені або можуть бути понесені нею у зв'язку зі збором, розподілом та виплатою відрахувань".

8) Статтю 43 Закону викласти в такій редакції:

"Стаття 43. Використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою

1. У разі прямого чи опосередкованого використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм чи їх примірників та зафіксованих у них виконань шляхом:

а) публічного виконання опублікованих з комерційною метою фонограм чи їх примірників та зафіксованих у них виконань, публічної демонстрації опублікованих з комерційною метою відеограм чи їх примірників та зафіксованих у них виконань;

б) публічного сповіщення (у тому числі повторного публічного сповіщення) опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм чи їх примірників та зафіксованих у них виконань у передачах ефірного і (або) кабельного і (або) супутникового телерадіомовлення,

особа, яка здійснює таке використання, зобов'язана сплачувати за це винагороду згідно з положеннями цієї статті.

2. Розміри винагороди, зазначеної у частині першій цієї статті, порядок та умови її виплати визначаються Кабінетом Міністрів України.

3. Збирання винагороди, зазначеної у частині першій цієї статті, здійснюють виключно визначені Установою уповноважені організації колективного управління.

Зібрані кошти розподіляються уповноваженими організаціями колективного управління між відповідними суб'єктами суміжних прав у таких пропорціях: виконавцям або їх правонаступникам - 50 відсотків, виробникам фонограм (відеограм) або їх правонаступникам - 50 відсотків та виплачуються (перераховуються) цим особам або, у відповідних випадках, іншим особам, зазначеним у ст. 45 цього Закону, на основі договорів, які уповноважені організації укладають із зазначеними особами.

Уповноважені організації мають право за погодженням із зазначеними в абзаці другому особами самостійно утримувати із зібраної винагороди кошти для виконання статутних завдань та компенсації витрат, що понесені або можуть бути понесені нею у зв'язку зі збором, розподілом та виплатою винагороди.

4. Уповноваженими організаціями колективного управління, зазначеними у частині 3 цієї статті, можуть бути визначені такі організації колективного управління, що одержали від фізичних та (або) юридичних осіб - резидентів України в колективне управління майнові суміжні права на фонограми і зафіксовані у них виконання, що найчастіше сповіщуються вітчизняними радіоорганізаціями, які здійснюють ефірне мовлення, розповсюджуючи свої програми на території більшості областей України.

Порядок визначення уповноважених організацій колективного управління та позбавлення їх цього статусу визначається Кабінетом Міністрів України.

5. Платниками винагороди, зазначеної у частині першій цієї статті, є виключно суб'єкти господарювання (юридичні і фізичні особи), які є:

а) власниками закладів, у яких здійснюється пряме чи опосередковане використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм чи їх примірників та зафіксованих у них виконань публічними способами, зазначеними у частині першій цієї статті;

б) організаторами фестивалів, конкурсів, виставок та інших подібних заходів, під час проведення яких планується здійснення чи здійснюється таке використання зазначених об'єктів суміжних прав;

в) особами (у тому числі державні і комунальні телерадіоорганізації), які здійснюють публічне сповіщення (публічне повторне сповіщення) шляхом трансляції і ретрансляції зазначених об'єктів суміжних прав у передачах ефірного, супутникового, кабельного телебачення та радіомовлення або через мережу Інтернет (у тому числі провайдери програмної послуги) тощо.

6. До початку здійснення використання фонограм (відеограм) чи їх примірників та зафіксованих у них виконань публічними способами, зазначеними у частині першій цієї статті, особи, зазначені у частині п'ятій цієї статті, зобов'язані укласти з відповідною уповноваженою організацією договір про сплату винагороди за таке використання, на підставі якого сплачувати такій уповноваженій організації зазначену винагороду та надавати їй точні відомості, необхідні для її збирання та розподілу.

У разі невиконання особами, зазначеними у частині п'ятій цієї статті, обов'язку щодо укладання договору, зазначеного в абзаці першому цієї частини статті, сума винагороди, що має бути сплачена такими особами відповідно до законодавства, підлягає до сплати у подвійному розмірі за весь період неправомірного використання цими особами зазначених у частині першій цієї статті об'єктів суміжних прав.

Періодом неправомірного використання зазначених у частині першій цієї статті об'єктів суміжних прав вважається безперервний у часі період з моменту першої фіксації факту прямого чи опосередкованого використання особою опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм чи їх примірників та зафіксованих у них виконань публічним способом, зазначеним у частині першій цієї статті, і до моменту укладання цією особою з відповідною уповноваженою організацією колективного управління зазначеного у цій частині статті договору.

7. Особи, зазначені у частині п'ятій цієї статті, зобов'язані безперешкодно допускати уповноважених представників уповноважених організацій колективного управління в місця, де планується здійснення або здійснюється пряме чи опосередковане використання опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм чи їх примірників та зафіксованих у них виконань публічними способами, зазначеними у частині першій цієї статті, надавати цим особам на їх вимогу документи та інші відомості, пов'язані з таким використанням, та не перешкоджати їм здійснювати у таких місцях фіксацію фактів такого використання.".

9) Доповнити Закон статтею 43-1 такого змісту:

"Ст. 43-1. Контроль за правомірним використанням виконань, фонограм (відеограм)

1. Контроль за правомірним використанням опублікованих з комерційною метою фонограм, відеограм чи їх примірників та зафіксованих у них виконань публічними способами, зазначеними у частині першій статті 43 цього Закону, здійснюють в межах своєї компетенції визначені законодавством органи державної влади, а також визначені Установою уповноважені організації колективного управління.

2. При здійсненні контролю, зазначеного у частині першій цієї статті, уповноважені організації колективного управління мають право:

- безперешкодного входу в місця, де планується здійснення або здійснюється пряме чи опосередковане використання фонограм (відеограм) чи їх примірників та зафіксованих у них виконань публічними способами, зазначеними у частині першій статті 43 цього Закону;

- здійснювати за допомогою будь-яких технічних засобів фіксацію фактів прямого чи опосередкованого використання фонограм (відеограм) чи їх примірників та зафіксованих у них виконань публічними способами, зазначеними у частині першій статті 43 цього Закону;

- витребувати від осіб, зазначених у частині п'ятій статті 43 цього Закону, відомості щодо наявності у них зазначеного у частині шостій статті 43 цього Закону договору про виплату винагороди та належним чином завірену копію такого договору;

- витребувати від осіб, зазначених у частині п'ятій статті 43 цього Закону, які використовують виконання, фонограми (відеограми) публічними способами, зазначеними у частині першій статті 43 цього Закону, точні відомості щодо такого використання, зокрема щодо: назви виконань, фонограм (відеограм), прізвищ та імен (псевдонімів) виконавців, прізвищ та імен (найменувань) виробників фонограм (відеограм), тривалості кожного використання зазначених об'єктів, розміру одержаних доходів від діяльності, пов'язаної з використанням цих об'єктів або розміру витрат на здійснення їх використання;

- складати акти фіксації використання фонограм (відеограм) чи їх примірників та зафіксованих у них виконань публічними способами, зазначеними у частині першій статті 43 цього Закону.

3. Фіксація фактів використання виконань, фонограм (відеограм) публічними способами, зазначеними у частині першій статті 43 цього Закону, за допомогою фото-, кіно-, теле- чи відеозйомки повинні здійснюватись з дотриманням положень статті 307 Цивільного кодексу України.

4. Матеріали фіксації фактів використання особою фонограм (відеограм) чи їх примірників та зафіксованих у них виконань публічними способами, зазначеними у частині першій статті 43 цього Закону, можуть використовуватися уповноваженими організаціями колективного управління в якості доказів як при вирішенні (у тому числі і у судовому порядку) питань, пов'язаних зі стягненням з цієї особи винагороди, зазначеної у частині першій статті 43 цього Закону, у розмірі, встановленому частиною шостою статті 43 цього Закону, або зі спонуканням цієї особи до укладання договору, зазначеного у частині шостій статті 43 цього Закону, так і при вирішенні питань, пов'язаних з притягненням цієї особи до встановленої законом відповідальності.

5. Усі органи державної влади та управління, органи місцевого самоврядування, державні установи та організації зобов'язані в межах своєї компетенції сприяти діяльності уповноважених організацій колективного управління, у тому числі і шляхом надання їм відомостей, необхідних для збирання і розподілу винагороди або для її стягнення у судовому порядку.

10) У частині 1 і 2 статті 44 Закону цифри "50" скрізь замінити на "70".

11) Доповнити статтю 47 Закону частиною 6 наступного змісту:

"6. Особи, які використовують об'єкти авторського права і (або) суміжних прав, зобов'язані безперешкодно допускати уповноваженого представника організації колективного управління в місця, де планується здійснення або здійснюється використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, надавати цим особам на їх вимогу документи та інші відомості, пов'язані з таким використанням, та не перешкоджати їм здійснювати в таких місцях фіксацію фактів такого використання як шляхом аудіозапису або кіно-, теле- чи відеозйомки, так і шляхом складання відповідного акту фіксації.

Матеріали фіксації фактів використання особою об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, можуть використовуватися організацією як доказ при захисті прав і законних інтересів відповідних суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Фото-, кіно-, теле- чи відеозйомка фізичних осіб повинні здійснюватись з дотриманням положень статті 307 Цивільного кодексу України".

12) Доповнити статтю 50 Закону пунктом "з" наступного змісту:

"з) невиконання особою, яка використовує виконання, фонограми (відеограми) чи їх примірники, що зазначені у частині першій статті 43 цього Закону, обов'язку щодо укладання з уповноваженою організацією колективного управління договору про виплату винагороди за таке використання об'єктів суміжних прав та (або) ухилення від сплати вказаної винагороди, а також невиконання особою, зобов'язаною сплачувати відрахування згідно з частиною 4 ст. 42 цього Закону, обов'язку щодо сплати таких відрахувань;".

13) Доповнити частину 1 статті 52 Закону абзацами 3 і 4 такого змісту:

Виключні ліцензіати для захисту своїх інтересів від протиправних посягань будь-якої третьої особи мають право застосовувати способи цивільно-правового захисту наданих їм у межах виключної ліцензії авторського права й суміжних прав, а також способи забезпечення позову й доказів у справах про порушення авторського права й суміжних прав, які застосовуються суб'єктами авторського права і суміжних прав. Організації колективного управління, для цілей захисту майнових авторських та/або суміжних прав, що управляються такими організаціями, прирівнюються до суб'єктів авторського й суміжних прав і користуються всіма процесуальними правами таких суб'єктів.

У разі виявлення порушення свого авторського права та (або) суміжних прав (у тому числі в мережі Інтернет) суб'єкт авторського права та (або) суміжних прав, поряд з іншими способами захисту своїх прав, має право звернутись до особи, за допомогою послуг якої порушується авторське право та (або) суміжні права (в тому числі до провайдера/оператора телекомунікацій, котрий забезпечує названому суб'єктом авторського права та (або) суміжних прав порушнику його прав, доступ до мережі Інтернет або послуги з розміщення Інтернет-сайта абонента на обладнанні провайдера), з вимогою сприяти припиненню порушення авторського права та (або) суміжних прав. Протягом двох тижнів після отримання вказаного звернення така особа зобов'язана попередити названого суб'єктом авторського права та (або) суміжних прав порушника його прав про необхідність припинення ним порушень авторського права та (або) суміжних прав. У разі продовження порушень авторського права та (або) суміжних прав названим суб'єктом авторського права та (або) суміжних прав порушником його прав протягом двох тижнів після отримання попередження, особа, за допомогою послуг якої порушується авторське право та (або) суміжні права, зобов'язана припинити надання послуг названому суб'єктом авторського права та (або) суміжних прав порушнику його прав (у тому числі припинити доступ до мережі Інтернет або припинити надання послуг з розміщення Інтернет-сайта абонента на обладнанні провайдера). У разі невиконання вказаного у даній частині обов'язку вказана особа, за допомогою послуг якої порушується авторське право та (або) суміжні права, несе з порушником авторського права та (або) суміжних прав солідарну відповідальність за порушення авторського права та (або) суміжних прав".

14) Доповнити Закон статтею 54, що викласти в наступній редакції:

"Стаття 54. Відповідальність виробників та імпортерів обладнання, матеріальних носіїв без запису за несплату відрахувань

1. У випадку невиконання вимог статті 42 цього Закону щодо сплати відрахувань від вартості обладнання і (або) матеріальних носіїв без запису, із застосуванням яких можна здійснити відтворення виключно в особистих цілях у домашніх умовах фонограм, відеограм і творів, виконань, до виробників та імпортерів таких обладнання і (або) матеріальних носіїв без запису застосовуються фінансові санкції у розмірі 200 відсотків вартості виробленого або імпортованого обладнання і (або) матеріальних носіїв без запису, але не менше 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. При повторному невиконанні вимог статті 42 цього Закону до виробників та імпортерів зазначених у частині першій цієї статті обладнання і (або) матеріальних носіїв без запису фінансові санкції, визначені у частині першій цієї статті, застосовуються у подвійному розмірі.

3. Застосування фінансових санкцій не звільняє виробників та імпортерів обладнання і (або) матеріальних носіїв без запису від обов'язку зі сплати відрахувань відповідно до статті 42 цього Закону.

4. Фінансові санкції, передбачені цією статтею, стягуються у судовому порядку за позовом уповноваженої організації колективного управління. Суд може постановити рішення про накладення на порушника штрафу у розмірі десяти відсотків суми, присудженої судом на користь уповноваженої організації колективного управління. Сума такого штрафу передається у встановленому порядку до Державного бюджету України".

II. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383):

Назву Глави 11 викласти наступним чином: "Засвідчення вірності копій документів і виписок з них, копій веб-сторінок, справжності підписів і вірності перекладу".

Додати до Закону статтю 76-1 наступного змісту:

"Стаття 76-1. Засвідчення вірності копій веб-сторінок

Засвідчуючи копії веб-сторінок, нотаріуси надають роздруківку веб-сторінки та складають протокол огляду веб-сторінки. До протоколу огляду веб-сторінки може додаватись електронний носій з записом інформації всього веб-сайту, де розміщена веб-сторінка, копія якої засвідчується, або безпосередньо даної веб-сторінки".

III. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 4, ст. 28):

Пункт 1.30 статті 1 Закону викласти наступним чином:

"Роялті - платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за використання (одержання права на використання) об'єкта права інтелектуальної власності (в тому числі платежі, одержані від організацій колективного управління майновими авторськими та/або суміжними правами).

Не вважаються роялті платежі за відчуження виключних майнових прав інтелектуальної власності, коли особа, яка набула такі права, може передати (відчужити) виключні майнові права інтелектуальної власності будь-якій іншій особі".

До пункту 7.11.1 Закону додати підпункт з), який викласти наступним чином:

"організаціями колективного управління".

До пункту 7.11.7 Закону додати останній абзац, який викласти в наступній редакції:

"Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених в абзаці "з" підпункту 7.11.1, отримані у вигляді коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивних доходів, коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від провадження їх основної діяльності, дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін, разових або періодичних внесків засновників та членів".

IV. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 10, ст. 43)

Частину 3 статті 24 доповнити абзацами 6-7 такого змісту:

"копію укладеного з організацією колективного управління договору про виплату винагороди за використання об'єктів авторського права;

копію укладеного з уповноваженою організацією колективного управління договору про виплату винагороди за використання опублікованих з комерційною метою фонограм (відеограм) і зафіксованих у них виконань".

Абзац третій частини 4 статті 27 Закону доповнити словами:

"а також обов'язок дотримуватись вимог Закону України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 43, ст. 214), зокрема, щодо сплати винагороди на користь суб'єктів авторського та (або) суміжних прав у передбачених зазначеним Законом випадках, у тому числі і через організації колективного управління та уповноважені організації колективного управління;".

Частину 3 статті 40 Закону доповнити підпунктами "в", "г" такого змісту:

"в) копію укладеного договору з організацією колективного управління про виплату винагороди за використання об'єктів авторського права;

г) копію укладеного договору з уповноваженою організацією колективного управління про виплату винагороди за використання опублікованих з комерційною метою фонограм (відеограм) і зафіксованих у них виконань".

V. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, N 48, ст. 526):

Частину третю статті 42 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) надання послуг з передавання даних, що містять музичні твори, їх виконання, фонограми або їх частини.".

VII. У Законі України "Про гастрольні заходи в Україні" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 7, ст. 56):

Статтю 2 доповнити абзацом четвертим наступного змісту:

"Здійснення гастрольного заходу на території України допускається виключно після укладення організатором гастрольного заходу договорів з організацією колективного управління, що збирає винагороду за використання об'єктів авторського права, та з уповноваженою організацією колективного управління, що збирає винагороду за використання об'єктів суміжних прав".

VIII. У Законі України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 6, ст. 37):

Статтю 8 доповнити пунктом 10-1 наступного змісту:

"Сприяє у межах своєї компетенції діючим в Україні уповноваженим організаціям колективного управління у виконанні покладених на них Законом України "Про авторське право і суміжні права" обов'язків, зокрема, шляхом надання таким організаціям (відповідно до напрямків їх діяльності) на їх запити відомостей (у письмовій формі) щодо суб'єктів господарювання, зазначених у постанові Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 71 "Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати" та постанові Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 992 "Про розмір відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах".".

IX. У Декреті Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21 січня 1993 року N 7-93 (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 2000 р., N 46, ст. 398):

пункт 2 частини першої статті 4 викласти в такій редакції:

"позивачі - за позовами, що випливають із законодавства України про авторське право і суміжні права, у тому числі за позовами уповноважених організацій колективного управління до суб'єктів господарювання, а також за позовами, що випливають з права на наукові відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування інтегральних мікросхем, сорти рослин, породи тварин та раціоналізаторські пропозиції".

X. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради, 2001, N 25-26, ст. 131):

1. У статті 176:

диспозицію частини 1 викласти в такій редакції:

"1. Умисне порушення авторського права і суміжних прав, в тому числі у цифровій комп'ютерній мережі Інтернет, якщо таке порушення вчинене особою, яка за такі дії протягом року вже притягалася до адміністративної відповідальності,"

у Примітці до статті слова "в значному розмірі, якщо її розмір у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян," виключити.

2. Доповнити статтю 177 Приміткою такого змісту:

"Примітка. У статті 177 цього Кодексу значним вважається розмір, який у двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".

3. Доповнити Кодекс статтею 203-2 такого змісту:

"Стаття 203-2. Несплата винагороди або відрахувань у сфері авторського права і суміжних прав

1. Несплата у відповідності з чинним законодавством України у сфері авторського права і суміжних прав винагороди за використання об'єктів суміжних прав публічними способами особою, яка за такі дії протягом року вже притягалася до адміністративної відповідальності, -

карається штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

2. Несплата у відповідності з чинним законодавством України у сфері авторського права і суміжних прав відрахувань виробниками та імпортерами носіїв та обладнання, за допомогою яких можна здійснити відтворення в особистих цілях у домашніх умовах творів, зафіксованих у фонограмах і відеограмах, якщо така несплата має значний розмір, -

карається штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією носіїв та обладнання, з імпорту чи виробництва яких не були сплачені відрахування.

3. Дії, передбачені частиною другою цієї статті, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, -

караються штрафом від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією носіїв і обладнання, з імпорту чи виробництва яких не були сплачені відрахування.

4. Дії, передбачені частинами другою чи третьою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища або організованою групою, або в особливо великому розмірі, -

караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого та з конфіскацією носіїв і обладнання, з імпорту чи виробництва яких не були сплачені відрахування.

Примітка. Під значним розміром слід розуміти розмір несплачених відрахувань, що у двадцять і більше разів перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, під великим розміром слід розуміти розмір несплачених відрахувань, що у двісті і більше разів перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а під особливо великим розміром слід розуміти розмір несплачених відрахувань, що у тисячу разів і більше перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

XI. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122) ст. 51-2 викласти в наступній редакції:

"Стаття 51-2 Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності

Незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності (літературного чи художнього твору, їх виконання, фонограми, передачі організації мовлення, комп'ютерної програми, бази даних, наукового відкриття, винаходу, корисної моделі, промислового зразка, знака для товарів і послуг, топографії інтегральної мікросхеми, раціоналізаторської пропозиції, сорту рослин тощо), привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності, що охороняється законом, або несплата передбачених законодавством про авторське право і суміжні права винагороди чи відрахувань уповноваженим організаціям колективного управління -

тягне за собою накладення штрафу від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, які призначені для її виготовлення".

XII. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у чотиримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом прийняти необхідні нормативно-правові акти і привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

3. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

____________

 

Опрос