Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предупреждения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса

Проект закона Украины от 11.11.2008 № 3353
Дата рассмотрения: 16.01.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

2. У Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527; 2005 р., N 29, ст. 381):

1) пункт 9.2 статті 9 доповнити підпунктом 9.2.6 такого змісту:

"9.2.6. З метою забезпечення надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету Аграрний фонд має право здійснювати реалізацію об'єктів державного цінового регулювання, використовуючи сприятливу ринкову кон'юнктуру";

2) у статті 14:

у пункті 14.2:

підпункт 14.2.4 викласти у такій редакції:

"14.2.4. Зерно, яке є об'єктом державного цінового регулювання або під обсяг якого була одержана бюджетна позика у режимі державних заставних закупівель, зберігається виключно у сертифікованому зерновому складі (зерносховищі, елеваторі). Плата за таке зберігання не може перевищувати 2 відсотки від вартості такого зерна, розрахованої від мінімальної закупівельної ціни (у розрахунку за кожні 30 календарних днів такого зберігання кожної метричної одиниці виміру її обсягу)";

доповнити підпунктом 14.2.5 такого змісту:

"14.2.5. Кабінет Міністрів України встановлює режим цінового

регулювання вартості таких послуг:

а) ветеринарної медицини (проведення лабораторних досліджень, оформлення ветеринарного сертифіката або свідоцтва);

б) хлібної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів);

в) карантинної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів, проведення фумігації).

При цьому вартість таких послуг не може перевищувати ціну, розраховану за 20-відсотковою нормою рентабельності до понесених витрат на їх надання. Недотримання вимог цієї статті тягне за собою відповідальність, встановлену законом";

4) у статті 17:

назву викласти у такій редакції:

"Стаття 17. Аграрні біржі";

у пункті 17.1:

підпункт "б" виключити;

у першому реченні підпункту "в" слова "є Кабінет Міністрів" замінити словами "може бути Кабінет Міністрів", а у другому реченні слова "за рахунок свого резервного фонду" виключити;

абзац перший підпункту "ґ" викласти у такій редакції:

"ґ) якщо засновником аграрної біржі є Кабінет Міністрів України в особі Аграрного фонду, то інші, ніж Аграрний фонд, члени аграрної біржі не мають права приймати рішення щодо";

5) пункт 5 статті 18 виключити.

3. У розділі III "Прикінцеві положення" Закону України від 31 жовтня 2008 року N 639-VI "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України":

1) пункт 2 доповнити словами і цифрами "крім пунктів 4, 5 та 11 розділу II цього Закону";

4. Абзац сімнадцятий пункту 1 частини першої статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 25, ст. 241) викласти в такій редакції:

"забезпечує проведення державної політики цін та здійснює державне регулювання ціноутворення з обов'язковим інформуванням Антимонопольного комітету України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

1-1. Встановити, що норми Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" не поширюються на товари, які підпадають під визначення 1 - 24 груп УКТЗЕД.

2. Кабінету Міністрів України:

забезпечити фінансування видатків за програмами підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу у помісячному розписі асигнувань;

станом на 1 лютого 2009 року на підставі даних Національного банку України провести аналіз розрахунків за кредитами, наданими на користь сільськогосподарських товаровиробників, та у разі необхідності невідкладно подати до Верховної Ради України законопроект для продовження процедури врегулювання заборгованості за такими кредитами у спосіб, передбачений пунктом 11 розділу III "Прикінцеві положення" Закону України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України";

забезпечити введення в дію протягом 15 днів з дня набрання чинності цим Законом розроблених першочергових державних стандартів на м'ясну продукцію: ДСТУ 4427: 2005 "Ковбаси сирокопчені та сиров'ялені. Загальні технічні умови"; ДСТУ 4433: 2005 "Ковбаси смажені. Загальні технічні умови"; ДСТУ 4435: 2005 "Ковбаси напівкопчені. Загальні технічні умови"; ДСТУ 4436: 2005 "Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хлібці м'ясні. Загальні технічні умови".

3. У статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст.156, із наступними змінами) включити пункт 11.21 такого змісту:

"11.21. Сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі. Порядок обліку зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України".

____________

 

Опрос