Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предупреждения негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса

Проект закона Украины от 11.11.2008 № 3353
Дата рассмотрения: 11.11.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання негативним наслідкам впливу світової фінансової кризи на розвиток агропромислового комплексу

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 2 Закону України "Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 44, ст. 389; 2001 р., N 41, ст. 203) викласти у такій редакції:

"Стаття 2. Тимчасово до 1 вересня 2009 року дозволяється вивезення насіння соняшнику, подрібненого або неподрібненого (код товару згідно з УКТ ЗЕД 1206 00), без сплати вивізного (експортного) мита, ставки якого затверджено статтею 1 цього Закону, за умови вивезення його безпосередньо сільськогосподарськими товаровиробниками або закупівлі його безпосередньо у таких товаровиробників за цінами не нижче мінімальних закупівельних цін, встановлених відповідно до законодавства, в режимі неавтоматичного ліцензування.".

2. Доповнити статтю 2 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 6, ст. 40; 2004 р., N 52, ст. 565; 2005 р., N 17-19, ст. 267, N 27, ст. 363, N 34, ст. 441) частиною такого змісту:

"20. Забороняється ввезення на митну територію України товарів групи 02 згідно з УКТЗЕД як давальницької сировини та проведення операцій, пов'язаних з її переробкою на території України.".

3. Підпункт 14.2.4 пункту 14.2 статті 14 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527) викласти у такій редакції:

"14.2.4. Зерно, яке є об'єктом державного цінового регулювання або під обсяг якого одержана бюджетна позика в межах режиму здійснення державних заставних закупівель, повинне зберігатися виключно на сертифікованому зерновому складі.

Кабінет Міністрів України встановлює щодо зазначеного зерна режим цінового регулювання вартості таких послуг:

ветеринарної медицини (проведення лабораторних досліджень, оформлення ветеринарного сертифіката або свідоцтва);

хлібної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів);

карантинної інспекції (огляд та оформлення сертифікатів, проведення фумігації);

зберігання товару на сертифікованому зерновому складі на відповідний маркетинговий період.

Рішення Кабінету Міністрів України щодо встановлення режиму цінового регулювання вартості окремих видів послуг оприлюднюється за 30 днів до початку запровадження такого режиму регулювання.".

4. Доповнити Закон України "Про митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 36-43, ст. 508) статтею 21 такого змісту:

"Стаття 21. Тимчасово до 31 грудня 2010 року застосовуються ставки ввізного мита, встановлені Законом України "Про митний тариф України" (в редакції станом на 1 січня 2008 року), на такі групи товарів і товарні позиції:

група 02 "М'ясо та їстівні субпродукти" за товарними кодами 0201 30 00 00, 0202 30 90 00, 0203 19 55 00, 0203 19 59 00, 0203 19 90 00, 0203 29 55 00, 0203 29 59 00, 0203 29 90 00, 0206 10 91 00, 0206 22 00 00, 0207 13 10 00, 0207 13 30 00, 0207 13 40 00, 0207 13 70 00, 0207 13 91 00, 0207 13 99 00, 0207 14 10 00, 0207 14 30 00, 0207 14 40 00, 0207 14 70 00, 0207 14 91 00, 0207 14 99 00, 0207 26 30 00, 0207 26 40 00, 0207 27 30 00, 0207 27 40 00, 0209 00 90 00, 0210 20 90 00;

група 15 "Жири та олії тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски тваринного або рослинного походження" за товарним кодом 1501 00 90 00;

група 16 "Готові харчові продукти з м'яса, риби або ракоподібних, молюсків або інших водяних безхребетних" за товарними кодами від 1602 31 11 00 до 1602 39 80 00.

Тимчасово до 31 грудня 2010 року встановлюється ставка ввізного мита у розмірі 1,5 євро за 1 кілограм товарів групи 05 "Інші продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені" за товарними кодами 0505 90 00 00, 0506 90 00 00.".

5. У Законі України "Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України":

доповнити статтю 1 розділу I пунктами "е" і "є" такого змісту:

"е) надання фінансової допомоги банкам з урахуванням обсягів пролонгованих кредитів, що надані підприємствам агропромислового комплексу;

є) здійснення фінансових інтервенцій на організованому аграрному ринку за об'єктами державного цінового регулювання.";

доповнити розділ III "Прикінцеві положення" пунктом 11 такого змісту:

"11. За зверненнями сільськогосподарських товаровиробників банки пролонгують на період до 1 листопада 2009 року непогашені кредити, залучені у 2005 - 2008 роках, за відсотковими ставками не вище тих, що передбачені основними кредитними договорами, без застосування штрафних санкцій.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Установити, що сільськогосподарським товаровиробникам, які зберігають зерно власного виробництва на сертифікованому зерновому складі, у 2008/09 маркетинговому році починаючи з 1 листопада поточного року за рахунок коштів державного бюджету надається часткова компенсація вартості послуг із зберігання зерна у розмірі до 70 відсотків зазначеної вартості.

3. Кабінету Міністрів України забезпечити:

фінансування видатків Міністерства аграрної політики за програмами підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу в обсягах, затверджених Міністерством фінансів у помісячному розписі асигнувань;

виплату сільськогосподарським товаровиробникам часткової компенсації вартості послуг із зберігання зерна власного виробництва на сертифікованому зерновому складі за рахунок видатків, передбачених Міністерству аграрної політики за бюджетною програмою "Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва", та затвердити порядок виплати такої компенсації.

____________

 

Опрос