Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О курортах"

Проект закона Украины от 03.10.2008 № 3249
Дата рассмотрения: 03.10.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про курорти"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про курорти" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 50, ст. 435) такі зміни:

1) доповнити статтю 1 після абзацу п'ятого новим абзацом такого змісту:

"лікувальні грязі (пелоїди) - торфові, сапропелеві, мулові сульфідні відкладення, сопкові утворення, що складаються з мінеральних і органічних речовин та води і відповідно до бальнеологічного висновку спеціально уповноваженої установи придатні для застосування з лікувальною метою;".

У зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

2) частину першу статті 8 викласти в такій редакції:

"Клопотання про оголошення природної території курортною можуть готувати і вносити центральні та місцеві органи виконавчої влади за поданням органу місцевого самоврядування.";

3) частину другу статті 11 викласти в такій редакції:

"Природна територія оголошується курортною територією державного значення законом за поданням Кабінету Міністрів України.";

4) доповнити частину другу статті 17 після слів "ядерної безпеки," словами "з питань діяльності курортів,";

5) абзац другий статті 23 викласти в такій редакції:

"ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів України, Державного кадастру природних територій курортів України, економічну оцінку природних лікувальних ресурсів;";

6) доповнити статтю 24 після слів "ресурсів України" словами "та Державного кадастру природних територій курортів України";

7) у першому реченні статті 27 слова "природних властивостей наявних лікувальних ресурсів, запобігання забрудненню, пошкодженню та передчасному виснаженню цих ресурсів" замінити словами "природних територій та наявних природних лікувальних ресурсів, запобігання їх забрудненню, пошкодженню та передчасному виснаженню";

8) у статті 29:

у частині першій слова "Верховною Радою України одночасно з прийняттям рішення" замінити словом "законом";

доповнити статтю після частини другої новою частиною такого змісту:

"Проекти землеустрою щодо встановлення меж округів та зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів розробляються на підставі містобудівного обґрунтування курортів з урахуванням перспективи їх розвитку.".

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;

9) частину другу статті 30 виключити;

10) доповнити частину першу статті 31 реченням такого змісту: "У разі коли ділянки природних лікувальних ресурсів розташовані на значній відстані одна від одної, перша зона (зона суворого режиму) встановлюється для кожної ділянки окремо.";

11) доповнити частину першу статті 32 реченням такого змісту: "У разі коли ділянки природних лікувальних ресурсів розташовані на значній відстані одна від одної, друга зона (зона обмежень) встановлюється для кожної ділянки окремо.";

12) доповнити пункт 2 статті 41 після слів "санітарної охорони" словами ", а також за дотриманням законодавства щодо встановлення меж та режиму округів і зон санітарної (гірничо-санітарної) охорони курортів";

13) у тексті Закону (крім частини другої статті 14 та частини третьої статті 33) слова "лікувальні грязі" та "санітарно-гігієнічна" в усіх відмінках замінити відповідно словами "лікувальні грязі (пелоїди)" та "санітарно-епідеміологічна" у відповідному відмінку.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

____________

 

Опрос