Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" (относительно введения пропорциональной избирательной системы с открытыми списками кандидатов в депутаты)

Проект закона Украины от 24.09.2008 № 3209
Дата рассмотрения: 10.12.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (щодо запровадження пропорційної виборчої системи з відкритими списками кандидатів у депутати)

Верховна Рада постановляє:

I. Внести такі зміни та доповнення до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2004, N 27-28, стор. 366):

1. Викласти частину третю статті 1 в такій редакції:

"3. Вибори депутатів здійснюються на засадах пропорційної системи з обранням депутатів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (далі - загальнодержавний округ) за відкритими виборчими списками кандидатів у депутати (далі - виборчі списки) від політичних партій, виборчих блоків політичних партій (далі - партії (блоки). Виборчі списки формуються партіями (блоками) шляхом закріплення за кожним територіальним виборчим округом від одного до трьох кандидатів у депутати (крім закордонного виборчого округу) та включення до виборчого списку п'ятьох кандидатів у депутати від партії (блоку), які очолюють виборчий список і за територіальними виборчими округами не закріплюються".

2. Викласти частину другу статті 18 в такій редакції:

"2. Для проведення виборів територія України поділяється на територіальні виборчі округи у кількості від 200 до 250.

Кількість та межі таких округів у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням їх адміністративно-територіального устрою.

Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст. На території великих міст може бути утворено більше ніж один територіальний виборчий округ. Не допускається включення до одного територіального виборчого округу частин території іншої області, міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим.

Територіальні виборчі округи утворюються з приблизно рівною кількістю виборців: відхилення орієнтовної середньої чисельності виборців у територіальних виборчих округах у межах території України повинне дорівнювати не більше ніж п'ять відсотків".

3. Доповнити частину другу статті 30 пунктом 11-1 такого змісту:

"11-1) у відповідності до встановлених підсумків голосування по територіальних виборчих округах затверджує остаточні виборчі списки партій (блоків), визначаючи у них черговість кандидатів у депутати".

4. Частину першу статті 57 виключити.

5. Викласти частину п'яту статті 57 в такій редакції:

"5. Висування кандидатів у депутати здійснюється у вигляді відкритого виборчого списку кандидатів у депутати від партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.

Усі кандидати у депутати, висунуті партією (блоком), включаються до попереднього відкритого виборчого списку (далі - виборчий список) партії (блоку).

Очолюють виборчий список перші п'ять кандидатів (далі - лідери виборчого списку), черговість яких визначається на з'їзді (зборах, конференції).

Всі інші кандидати включаються до виборчого списку шляхом закріплення за кожним територіальним виборчим округом (крім закордонного виборчого округу) у кількості від одного до трьох кандидатів у депутати. Лідери виборчого списку не закріплюються за виборчими округами.

Особа може бути включена до виборчого списку лише однієї партії (одного блоку)".

6. Викласти частину сьому статті 57 в такій редакції:

"7. У протоколі з'їзду (зборів, конференції) партії, міжпартійного з'їзду (зборів, конференції) партій, що входять до блоку, зазначаються: дата його проведення, порядок денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, відомості про освіту, посада (заняття), місце роботи, місце проживання, виборчий округ, за яким закріплений кандидат), підсумки голосування щодо виборчого списку кандидатів у депутати. Протокол підписується головуючим на з'їзді (зборах, конференції), а виборчий список кандидатів у депутати - керівником партії (керівниками партій, що входять до блоку). Вказані документи скріплюються печаткою партії (печатками партій, що входять до блоку)".

7. Викласти частину другу статті 78 у такій редакції:

"2. Форма і текст виборчого бюлетеня затверджуються Центральною виборчою комісією не пізніш як за тридцять два дні до дня виборів. Виборчі бюлетені у межах територіального виборчого округу (закордонного виборчого округу) повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом. Ступінь захисту виборчого бюлетеня встановлюється Центральною виборчою комісією".

8. Викласти частину четверту статті 78 у такій редакції:

"4. Назви партій (блоків) у виборчому бюлетені розміщуються у порядку їх номерів, визначених жеребкуванням, яке проводить Центральна виборча комісія за участю представників партій (блоків) у цій комісії після закінчення реєстрації кандидатів у депутати від партій (блоків) перед затвердженням форми і тексту бюлетеня.

У виборчому бюлетені зазначаються:

- визначений жеребкуванням номер кожної партії (блоку);

- повна назва відповідної партії (блоку з обов'язковим зазначенням назв партій, що входять до блоку);

- прізвища, імена, по батькові лідерів виборчого списку партії (блоку), що не закріплені за виборчими округами;

- прізвища, імена, по батькові кандидатів від партії (блоку), закріплених за територіальним виборчим округом (крім закордонного виборчого округу);

- порожні квадрати для голосування.

Після переліку партій (блоків) розміщується відділений від переліку партій (блоків) неперервною лінією текст: "Не підтримую жодного кандидата". Ліворуч біля цього тексту розташовується порожній квадрат.

Форма виборчого бюлетеня встановлюється з урахуванням обов'язкових даних, передбачених частинами другою та третьою цієї статті, розміщених в наступному порядку:

- номер партії (блоку) та її назва розміщуються одним рядком (назва - з правого боку від номера);

- знизу під назвою кожної партії (блоку) розміщуються прізвища, імена, по батькові лідерів виборчого списку партії (блоку);

- знизу під прізвищами, іменами, по батькові лідерів виборчого списку партії (блоку) розміщуються порожні квадрати один під одним у кількості, що відповідає кількості кандидатів у депутати, які закріплені за відповідним територіальним виборчим округом від партії (блоку);

- навпроти кожного з квадратів в алфавітному порядку від верхнього до нижнього квадрату відповідно зазначаються відомості про кандидатів у депутати, які закріплені за територіальним виборчим округом від партії (блоку): прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце проживання, місце праці та партійна належність кандидата".

9. Викласти частину п'ятнадцяту статті 88 у такій редакції:

"15. Виборчі бюлетені, які підлягають врахуванню, розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків назви партій (блоків) та прізвище, ім'я, по батькові кандидата, закріпленого за округом (окрема табличка на кожного кандидата), зазначених у виборчому бюлетені, написи "недійсні", "проти всіх". При розкладанні виборчих бюлетенів визначений дільничною виборчою комісією член дільничної виборчої комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам виборчої комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів у членів виборчої комісії щодо змісту виборчого бюлетеня виборча комісія вирішує це питання шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право особисто оглянути виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється".

10. Викласти пункт 18 частини другої статті 89 у такій редакції:

"18) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчого списку кожної партії (блоку) (за кожного кандидата, закріпленого за виборчим округом, окремо)".

11. Викласти пункт 19 частини першої статті 93 у такій редакції:

"19) кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати від кожної партії (блоку) (за кожного кандидата, закріпленого за виборчим округом, окремо)".

12. Викласти статтю 96 у такій редакції:

"Стаття 96. Встановлення результатів виборів депутатів

1. Центральна виборча комісія на своєму засіданні на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах відповідних територіальних виборчих округів, у тому числі з поміткою "Уточнений", та протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки голосування у закордонному виборчому окрузі не пізніше ніж на п'ятнадцятий день з дня виборів встановлює результати виборів депутатів, про що складає протокол. До протоколу про результати виборів депутатів заносяться прописом та цифрами такі відомості:

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення Центральної виборчої комісії;

2) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених Центральною виборчою комісією;

3) кількість виборчих бюлетенів, одержаних окружними виборчими комісіями;

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених окружними виборчими комісіями;

5) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями;

6) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених дільничними виборчими комісіями;

7) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями;

8) загальна кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

9) загальна кількість зіпсованих виборчих бюлетенів;

10) кількість виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях;

11) кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців на виборчих дільницях;

12) кількість виборців, внесених до списків виборців для голосування за відкріпними посвідченнями;

13) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування;

14) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування;

15) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на підставі відкріпних посвідчень;

16) загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

17) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні у приміщенні для голосування;

18) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні за місцем перебування;

19) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях;

20) загальна кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

21) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

22) відсоток виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні;

23) кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата від партії (блоку);

24) відсоток голосів виборців, поданих за кожного кандидата від партії (блоку);

25) кількість голосів виборців, поданих за кожну партію (блок);

26) відсоток голосів виборців, поданих за кожну партію (блок), що визначається у відношенні кількості виборців, що проголосували за партію (блок) до загальної кількості виборців виборчого округу, що взяли участь у голосуванні;

27) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата;

28) відсоток голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата, у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у голосуванні.

2. Відомості про підсумки голосування цифрами та прописом заносяться до протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів депутатів.

3. Відомості, зазначені у пунктах 3 - 28 частини першої цієї статті, вносяться цифрами по кожному територіальному виборчому округу (включно з закордонним виборчим округом), а також сумарно цифрами та прописом по загальнодержавному виборчому округу.

4. Право на участь у розподілі депутатських мандатів за результатами голосування в загальнодержавному виборчому окрузі набувають партії (блоки), що отримали три та більше відсотки голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

5. Партія (блок), яка (який) отримала менший відсоток голосів виборців, ніж визначений пунктом 4 цієї статті, права на участь у розподілі депутатських мандатів не має.

6. Депутатські мандати розподіляються між партіями (блоками), які зазначені в частині четвертій цієї статті, у порядку, визначеному частинами сьомою - дванадцятою цієї статті, пропорційно до кількості отриманих голосів виборців.

7. Центральна виборча комісія на підставі відомостей, зазначених у пункті 25 частини першої цієї статті, встановлює сумарну кількість голосів виборців, поданих за партії (блоки), що отримали відсоток голосів виборців, який дає право на розподіл депутатських мандатів відповідно до пункту 4 цієї статті.

8. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (далі - виборча квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості голосів виборців, визначеної відповідно до частини сьомої цієї статті, на число депутатських мандатів, яке дорівнює кількісному складу Верховної Ради України, визначеному Конституцією України (далі - загальна кількість депутатських мандатів).

9. Кількість голосів виборців, поданих за окрему партію (блок), ділиться на виборчу квоту. Ціла частина отриманого числа становить кількість депутатських мандатів, що отримала партія (блок) у Верховній Раді України. Дробові залишки враховуються при розподілі відповідно до частини десятої цієї статті решти депутатських мандатів.

10. Партії (блоки), числа депутатських мандатів яких мають більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення відповідно до частини дев'ятої цієї статті, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з партії (блоку), що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше партій (блоків) однакові, першою додатковий депутатський мандат отримує та партія (блок), за яку було віддано більшу кількість голосів виборців. Розподіл додаткових депутатських мандатів закінчується після вичерпання загальної кількості депутатських мандатів.

11. Центральна виборча комісія формує остаточні виборчі списки партій (блоків), які отримали депутатські мандати, для кожної партії (блоку) окремо рішенням, про що зазначається в протоколі про встановлення результатів виборів.

В остаточний виборчий список партії (блоку) включаються:

- лідери виборчого списку - перші п'ять кандидатів у депутати з виборчого списку, поданого партією (блоком) (у тій же послідовності);

- кандидати від партії (блоку), що були закріплені за територіальними виборчими округами в черговості, яка визначається залежно від відсотку голосів виборців, поданих за кандидатів у територіальних виборчих округах.

Вище місце отримує кандидат, в якого відсоток голосів виборців, поданих за нього в територіальному виборчому окрузі, більший.

У випадку однакового відсотка голосів виборців у двох чи більше кандидатів місце в остаточному виборчому списку отримує кандидат, за якого проголосувала більша кількість виборців.

У випадку однакових кількості та відсотка голосів виборців у двох чи більше кандидатів місце в остаточному виборчому списку між такими кандидатами визначається жеребкуванням, яке проводиться Центральною виборчою комісією.

12. Результатом виборів депутатів є визначення в порядку черговості у виборчих списках партій (блоків) осіб, обраних депутатами від партій (блоків), відповідно до кількості депутатських мандатів, отриманих партіями (блоками).

13. Після встановлення кількості депутатських мандатів, отриманих партіями (блоками), формування остаточних виборчих списків та визначення відповідно до вимог частини одинадцятої цієї статті осіб, обраних депутатами, Центральна виборча комісія в протоколі про результати виборів депутатів зазначає:

1) загальну кількість голосів виборців, поданих за партії (блоки), що взяли участь у розподілі депутатських мандатів;

2) виборчу квоту;

3) кількість депутатських мандатів, отриманих кожною партією (блоком);

4) прізвища, імена, по батькові, рік народження, професію, посаду (заняття), місце роботи, місце проживання, партійність обраних депутатів та виборчий округ, за яким закріплений депутат.

14. Протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів депутатів складається у двох примірниках. Протокол підписується Головою, заступниками Голови, секретарем та іншими членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні Центральної виборчої комісії, та засвідчується печаткою Центральної виборчої комісії. У протоколі зазначаються дата і час (години і хвилини) його підписання членами Центральної виборчої комісії. Член Центральної виборчої комісії, присутній на засіданні, зобов'язаний підписати протокол про результати виборів депутатів. У разі своєї незгоди із встановленими результатами виборів, зафіксованими у протоколі Центральної виборчої комісії, член Центральної виборчої комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про результати виборів депутатів. У разі відсутності у протоколі підпису члена Центральної виборчої комісії проти його прізвища зазначається причина відсутності члена Центральної виборчої комісії на її засіданні. Перший примірник протоколу мають право підписати кандидати у депутати, представники партій (блоків) у Центральній виборчій комісії, уповноважені особи партій (блоків) у загальнодержавному виборчому окрузі, які були присутні при встановленні результатів виборів народних депутатів України. Зміст протоколу невідкладно оприлюднюється на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

15. Центральна виборча комісія зобов'язана встановити результати виборів депутатів незалежно від кількості виборчих дільниць, в яких голосування було визнано недійсним".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос