Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" (относительно совершенствования избирательных процедур)

Проект закона Украины от 18.09.2008 № 3186
Дата рассмотрения: 09.10.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (щодо вдосконалення виборчих процедур)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 38-39, ст. 449; 2006, N 10-11, ст. 98, N 33, ст. 285; 2007 р., N 28, ст. 383) такі зміни:

1. Частину дев'яту статті 27 викласти в такій редакції:

"9. Голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії мають бути представниками різних партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу".

2. Частину одинадцяту статті 28 викласти в такій редакції:

"11. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії мають бути представниками різних партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу".

3. Частину сьому статті 33 доповнити реченням такого змісту: "Розподіл обов'язків між членами виборчої комісії здійснюється відповідно до рішення цієї комісії".

4. У статті 34:

1) частину другу доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) народні депутати України";

2) частину третю доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6) працівники Секретаріату Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців".

5. У статті 37:

1) пункт 2 частини третьої викласти у такій редакції:

"2) поданням про його відкликання, внесеним не пізніш ніж за п'ять днів до дня виборів суб'єктом, що вносив подання про його призначення;

2) частину четверту доповнити реченням такого змісту: "У випадку, передбаченому пунктом 2 частини третьої цієї статті, подання про відкликання члена виборчої комісії вноситься відповідним суб'єктом одночасно з поданням про внесення іншої кандидатури".

6. Частину третю статті 64 викласти у такій редакції:

"3. У разі прийняття рішення, зазначеного у частині другій цієї статті, після виготовлення виборчих бюлетенів Центральна виборча комісія приймає рішення про внесення відповідних змін до виборчих бюлетенів у порядку, встановленому частиною восьмою статті 79 цього Закону".

7. Частину восьму статті 78 доповнити словами "(з урахуванням технологічної особливості виготовлення бюлетенів - кратності бюлетенів на поліграфічному листі)".

8. У статті 79:

1) частину сьому виключити;

2) у частині восьмій слова "за десять або менше днів до дня виборів" замінити словами "після затвердження Центральною виборчою комісією форми і тексту виборчого бюлетеня".

9. У статті 89:

1) у частині першій:

після другого речення доповнити новим реченням такого змісту: "Бланк протоколу має містити порядок його заповнення";

цифри "100" замінити цифрами "50";

2) частину третю викласти у такій редакції:

"3. Протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці складається дільничною виборчою комісією у п'яти примірниках. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу";

3) у частині восьмій:

слова "а решта по одному примірнику протоколу видається членам дільничної виборчої комісії" виключити;

доповнити реченням такого змісту: "Члени дільничної виборчої комісії можуть отримати копію протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, засвідчену головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплену печаткою виборчої комісії".

10. У частині третій статті 90 цифри "16" виключити.

11. У статті 92:

1) у частині тринадцятій слова та цифри "(за винятком пункту 12)" замінити словами та цифрами "(за винятком пунктів 12, 14, 15)";

2) перше речення частини чотирнадцятої викласти у такій редакції:

"14. Протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складається окружною виборчою комісією у п'яти примірниках";

3) у частині шістнадцятій слова та цифри "зазначені у пунктах 1 - 13, 16 та 20 - 22" замінити словами та цифрами "зазначені у пунктах 1 - 11, 13 та 20 - 22";

4) у частині сімнадцятій:

слова "а решта по одному примірнику видається членам окружної виборчої комісії" виключити;

доповнити реченням такого змісту: "Члени окружної виборчої комісії можуть отримати копію протоколу окружної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, засвідчену головою і секретарем окружної виборчої комісії та скріплену печаткою виборчої комісії".

12. Частини дев'яту та десяту статті 102 виключити.

13. У статті 1022:

1) у частині другій слова "та з дотриманням рівного представництва коаліції депутатських фракцій та опозиції (сукупності депутатських фракцій, які не входять до коаліції), сформованих у Верховній Раді України поточного скликання, і рівної кількості кандидатур від кожної фракції окремо у межах представництва коаліції та опозиції" виключити;

2) друге речення частини третьої викласти в такій редакції: "При цьому голова, заступник голови та секретар окружної виборчої комісії мають бути представниками різних фракцій";

3) частину четверту виключити;

4) у частині п'ятій статті 1022 слово "четвертою" замінити словом "першою";

5) друге речення частини десятої викласти в такій редакції: "При цьому голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії мають бути представниками різних фракцій".

14. У статті 1023:

1) пункт 9 частини восьмої виключити;

2) частину дев'яту виключити;

3) у частині десятій слова "частинами восьмою та дев'ятою" замінити словами "частиною восьмою";

4) у частині вісімнадцятій друге і третє речення виключити.

15. У частині третій статті 1025 слова "Міжвідомчою комісією з питань державних закупівель" замінити словами "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос