Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования организационно-правовых основ выявления, предупреждения и прекращения деятельности организованной преступности и коррупции

Проект закона Украины от 17.09.2008 № 3170
Дата рассмотрения: 17.09.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення організаційно-правових основ виявлення, попередження та припинення діяльності організованої злочинності та корупції

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 35, ст. 358):

1) Статтю 9 викласти у новій редакції:

"1. Спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ є Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, управління по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Севастополі, які підпорядковуються відповідно Міністру внутрішніх справ України та начальнику Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.

2. Відділи і відділення по боротьбі з організованою злочинністю у містах (крім Севастополя) створюються в міру необхідності і підпорядковуються управлінням по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях.

3. Створення і ліквідація відділів і відділень по боротьбі з організованою злочинністю в містах здійснюється рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

4. Начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України призначається на посаду і звільняється з посади рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Міністра внутрішніх справ України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, і є першим заступником Міністра внутрішніх справ України.

Строк повноважень Начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України - п'ять років.

Начальник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України може бути звільненим з посади лише в разі неналежного виконання обов'язків, неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я, набрання чинності обвинувальним вироком суду щодо нього та в інших випадках, передбачених Законом України "Про державну службу".

Припинення повноважень Кабінету Міністрів України, Міністра внутрішніх справ України не можуть бути підставою для звільнення з посади Начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України.

5. Заступники начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України призначаються і звільняються з посади Міністром внутрішніх справ України за поданням начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

6. Начальники управлінь по боротьбі з організованою злочинністю Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є відповідно першими заступниками начальників головних управлінь, управлінь внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які призначаються і звільняються з цих посад Міністром внутрішніх справ України за поданням начальника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

7. У структуру спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю входять інформаційно-аналітичні відділи, оперативно-розшукові, а також оперативно-технічні служби, слідчі підрозділи, підрозділи швидкого реагування, внутрішньої безпеки, кадрові та інші служби.

8. Головне управління, управління, відділи і відділення по боротьбі з організованою злочинністю є юридичними особами, мають самостійні кошториси, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках, печатки із зображенням Державного герба України і з своїм найменуванням".

2) у частині 6 статті 10 слова "Голови Служби безпеки Республіки Крим" замінити словами "начальника Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим";

3) у частині 3 статті 26 після слова "призначаються" перед словом "наказом" додати слова "і звільняються з посади".

2. У Законі України "Про боротьбу з корупцією" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 34, ст. 266) статтю 16 доповнити частиною другою такого змісту: "Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією погоджує призначення та звільнення керівників підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Служби безпеки України, органів прокуратури України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України та інших органів та підрозділів, що створюються для боротьби з корупцією згідно з чинним законодавством".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законів та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

А. П. ЯЦЕНЮК

Опрос