Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О научной и научно-технической деятельности" (относительно оптимизации структуры и направлений государственного финансирования научной сферы)

Проект закона Украины от 25.07.2008 № 3015
Дата рассмотрения: 07.07.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2000 р., N 28, ст. 223; 2003 р., N 24, ст. 158; 2004 р., N 14, ст. 198; 2008 р., N N 5-8, ст. 78) такі зміни:

1) у статті 1:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"прикладні наукові дослідження - наукова діяльність, спрямована на одержання нових знань, що можуть бути використані для практичних цілей";

доповнити абзацами шістнадцятим - вісімнадцятим такого змісту:

"науково-технічні (експериментальні) розробки - науково-технічна діяльність, спрямована на створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, технологій, систем і надання нових послуг або на істотне вдосконалення тих, що вже виробляються (надаються) чи введені в дію;

наукова (науково-технічна) продукція - науковий та (або) науково-прикладний результат, призначений для реалізації;

грант - фінансові чи інші ресурси, надані на безоплатній і безповоротній основі юридичними, фізичними особами і міжнародними організаціями для проведення конкретних фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень за напрямами і на умовах, визначених надавачами гранта";

2) у статті 34:

доповнити новою частиною першою такого змісту:

"Фінансове забезпечення наукової і науково-технічної діяльності здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, власних або залучених коштів підприємств, установ та організацій, коштів вітчизняних та іноземних замовників робіт, грантів, інших джерел, не заборонених законом".

У зв'язку з цим частини першу - восьму вважати відповідно частинами другою - дев'ятою;

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності здійснюється шляхом фінансування основної діяльності державних наукових установ, наукових досліджень вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, фінансування окремих наукових і науково-технічних програм, проектів та надання грантів";

частину восьму доповнити абзацами п'ятим - сьомим такого змісту:

"підтримки фундаментальних наукових досліджень за грантами Державного фонду фундаментальних досліджень та інших державних фондів, створених з метою підтримки наукової і науково-технічної діяльності;

розроблення наукових засад державної політики у відповідних сферах, проведення наукової експертизи проектів нормативно-правових актів, державних програм;

розвитку матеріально-технічної бази наукової і науково-технічної діяльності";

доповнити частиною десятою такого змісту:

"Порядок формування і виконання замовлення на проведення фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та виконання науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів Державного бюджету України встановлюється Кабінетом Міністрів України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

____________

Опрос