Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обеспечении коммерческого учета природного газа

Проект закона Украины от 25.07.2008 № 3013
Дата рассмотрения: 25.07.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про забезпечення комерційного обліку природного газу

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади комерційного обліку природного газу для усіх категорій споживачів з метою здійснення контролю за використанням ресурсів імпортованого природного газу та природного газу власного видобутку для задоволення потреби у ньому населення та підприємств теплоенергетики, що надають послуги населенню з використанням цього газу.

Стаття 1. Визначення термінів

1. Терміни, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення:

1) засіб обліку споживання природного газу - засіб або комплекс засобів вимірювальної техніки, вимоги до яких встановлюються нормативно-правовими актами і нормативно-технічними документами та які використовуються для комерційного обліку природного газу;

2) комерційний облік газу - визначення за допомогою засобів обліку природного газу об'ємів його споживання та/або реалізації, на підставі яких здійснюються взаєморозрахунки;

3) лічильник газу - засіб вимірювальної техніки, призначений для вимірювання об'єму природного газу, що переміщується через перетин трубопроводу;

4) споживачі природного газу - фізичні особи (підприємці і населення) та юридичні особи, що відповідно до договору користуються послугами з газопостачання та використовують природний газ для приготування їжі, опалення, підігріву води та власних виробничих і невиробничих потреб.

Стаття 2. Організація роботи із запровадження комерційного обліку природного газу

1. Постачання природного газу всім категоріям споживачів здійснюється з 1 жовтня 2009 року за умови його комерційного обліку.

2. Введення в експлуатацію новозбудованих та/або реконструйованих багатоквартирних житлових будинків і об'єктів виробничого та невиробничого призначення (промисловість, бюджетна сфера, сфера соціально-побутового та культурного призначення тощо) провадиться за наявності лічильників газу.

Стаття 3. Джерела фінансування

1. Джерелами фінансування робіт з оснащення засобами обліку споживання природного газу є:

1) для населення - власні, запозичені та залучені кошти суб'єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території;

2) для інших споживачів - кошти фізичних осіб - підприємців, що відповідно до договору користуються послугами з газопостачання для провадження підприємницької діяльності, та кошти юридичних осіб, що відповідно до договору користуються послугами з газопостачання.

Стаття 4. Виконавці робіт із встановлення засобів обліку споживання природного газу

1. Виконавцями робіт із встановлення засобів обліку споживання природного газу є суб'єкти господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території провадження ліцензованої діяльності.

Стаття 5. Відповідальність споживачів природного газу

1. У разі відмови населення від встановлення суб'єктами господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл, лічильника газу постачання природного газу таким споживачам припиняється з 1 жовтня 2009 року.

2. Відмова фізичних осіб - підприємців, що користуються послугами з газопостачання для провадження підприємницької діяльності, та юридичних осіб від встановлення до 1 жовтня 2009 року лічильників газу є підставою для суб'єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл, для розірвання в судовому порядку договору на постачання та/або розподіл природного газу.

Стаття 6. Обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл

1. Суб'єкти господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території, зобов'язані:

1) забезпечити встановлення до 1 жовтня 2009 року лічильників газу споживачам;

2) припинити з 1 жовтня 2009 року постачання та/або розподіл природного газу споживачам, які використовують природний газ без його комерційного обліку, у разі відмови таких споживачів від встановлення лічильників газу.

2. У разі невстановлення лічильників газу та/або неприпинення постачання та/або розподілу природного газу споживачам, використання природного газу споживачами без його комерційного обліку Національна комісія регулювання електроенергетики України застосовує до суб'єкта господарювання, що здійснює постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території, такі санкції:

застереження;

штраф в розмірі до 50 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

призначення тимчасового керуючого (адміністрації) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

зупинення дії ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання природного газу та/або його розподіл на відповідній території.

3. Національна комісія регулювання електроенергетики України за наявності в діяльності суб'єктів господарювання, що здійснюють постачання природного газу за регульованим тарифом та/або його розподіл на відповідній території, порушень, передбачених цим Законом, видає у межах своїх повноважень на підставі акта перевірки, оформленого в установленому порядку, постанови про накладення штрафів за встановленою формою.

Оскарження дій щодо накладення штрафів провадиться у судовому порядку.

Суми стягнених штрафів зараховуються до Державного бюджету України.

Стаття 7. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

____________

 

Опрос