Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О налоге на добавленную стоимость" (относительно порядка начисления и уплаты налога на добавленную стоимость)

Проект закона Украины от 14.07.2008 № 2769
Дата рассмотрения: 14.07.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" (щодо порядку нарахування та сплати податку на додану вартість)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 21, ст. 156) такі зміни:

1. У статті 3:

1) у підпункті 3.2.8 пункту 3.2 третій абзац виключити;

2) у пункті 3.2 після підпункту 3.2.8 додати новий підпункт 3.2.9 наступної редакції:

"3.2.9. передачі при здійсненні спільної (сумісної) діяльності товарів (робіт, послуг) або коштів чи професійних та інших знань, навичок та вмінь в управління (на облік) платника податку, уповноваженого договором вести облік результатів такої спільної діяльності, а також розподіл результатів (прибутку) спільної діяльності при її закінченні та/або повернення попередніх вкладів учасників;".

У зв'язку з цим підпункти 3.2.9 -3.2.14 (крім підпункту 3.2.13 виключеного на підставі Закону N 2771-IV від 07.07.2005) вважати відповідно підпунктами 3.2.10 -3.2.14.

2. У статті 5:

Підпункт 5.1.17 пункту 5.1 викласти у такій редакції:

"5.1.17. продажу та передачі в користування (оренду) на підставі цивільно-правових угод, а також продажу на конкурентних засадах земельних ділянок, земельних паїв, крім тих, що знаходяться під об'єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості відповідно до законодавства (з урахуванням положень підпункту 5.1.19 пункту 5.1 статті 5 цього Закону);

орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у власності держави або територіальної громади, якщо така орендна плата повністю зараховується до відповідних бюджетів;"

3. У статті 82:

абзац другий пункту 8-2.3 викласти у такій редакції:

"При продажах культурних цінностей на публічних торгах (аукціонах) базою оподаткування за ставкою 20 відсотків є різниця між сумою, яку отримує організатор продажу на публічних торгах (аукціонах) від покупця таких культурних цінностей, та сумою, яка виплачується (підлягає сплаті) особі, яка виставила такий товар на аукціон (без урахування податку на додану вартість)."

4. У статті 11:

після пункту 11.41 додати новий пункт 11.42 в такій редакції:

"11.42. Норми пункту 4.5 статті 4 та абзацу третього підпункту 7.7.3 пункту 7.7 статті 7 цього Закону не поширюються на заборгованість, до якої застосовуються механізми списання, взаєморозрахунків, реструктуризації та/або часткової оплати на умовах, визначених Законом України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

У зв'язку з цим пункти 11.42 -11.45 вважати відповідно пунктами 11.43 -11.46.

II. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

____________

Опрос