Идет загрузка документа (114 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Украины относительно предвыборной агитации и освещения избирательного процесса в средствах массовой информации

Проект закона Украины от 11.07.2008 № 2764
Дата рассмотрения: 11.07.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін та доповнень до деяких законів України щодо передвиборчої агітації та висвітлення виборчого процесу у засобах масової інформації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни та доповнення до деяких законів України.

1. Розділ VIII Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 27 - 28, ст. 366) викласти у такій редакції:

"Розділ VIII. Передвиборна агітація

Стаття 65. Загальний порядок проведення передвиборної агітації

1. Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або проти певного суб'єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми партій (блоків), політичні, ділові та особистісні якості кандидатів у депутати, вести агітацію за або проти партій (блоків), кандидатів у депутати.

2. Передвиборна агітація відповідно до вимог цього Закону розпочинається з моменту прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку).

3. До прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), партії мають право проводити масові акції, розповсюджувати друковані матеріали на свою підтримку та закликати голосувати за чи проти, за винятком поширення таких матеріалів і закликів у засобах масової інформації та на носіях реклами.

4. У період з дня оголошення виборчої кампанії до дня прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), забороняється реклама або спонсорство політичних партій та блоків, а також органів державної влади і місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

5. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.

6. Передвиборна агітація напередодні дня виборів та в день виборів забороняється. У цей же період забороняються участь кандидатів у народні депутати України у масових акціях, проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) від імені партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу, розповсюдження агітаційних матеріалів, а також публічні оголошення про підтримку партією (блоком) чи окремими кандидатами у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань чи інших публічних заходів.

7. Фінансова підтримка партією (блоком) - суб'єктом виборчого процесу чи кандидатом у депутати проведення концертів, вистав, спортивних змагань чи інших заходів може здійснюватися лише за рахунок коштів виборчого фонду відповідної партії (блоку). Спонсорство телерадіопрограм забороняється.

8. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів для цілей, визначених цим Законом, та коштів виборчих фондів партій (блоків). Використання власних коштів кандидатів у депутати чи коштів з інших джерел для проведення передвиборної агітації, у тому числі з ініціативи виборців, забороняється.

9. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за зверненням відповідної окружної виборчої комісії надають приміщення, придатні для проведення публічних заходів передвиборної агітації, які організовує окружна виборча комісія. При цьому окружна виборча комісія зобов'язана забезпечити рівні можливості для всіх партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. Оплата використання наданих приміщень здійснюється в порядку, встановленому статтею 54 цього Закону.

10. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право на договірній основі за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації.

11. У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми власності було надано для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації одній партії (блоку), власник (користувач) цього будинку (приміщення) не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншій партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу. Зазначена вимога не стосується приміщень, що перебувають у власності чи постійному користуванні партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.

Стаття 66. Висвітлення виборчого процесу у засобах масової інформації

1. Засоби масової інформації здійснюють висвітлення виборчого процесу з метою забезпечення прав виборців на вільний та поінформований вибір. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів. Засоби масової інформації мають право висвітлювати виборчий процес, аналізувати та оцінювати передвиборні програми партій (блоків) та особистісні якості кандидатів, організовувати дебати за участю кандидатів на умовах, визначених цим Законом.

2. Висвітлення виборчого процесу телерадіоорганізаціями усіх форм власності та державними і комунальними друкованими засобами масової інформації має здійснюватися на засадах об'єктивності, неупередженості та збалансованості. Принцип збалансованого висвітлення передбачає пропорційну увагу до політичних партій (блоків) залежно від їх популярності. Приватні друковані засоби масової інформації у власних матеріалах мають право віддавати перевагу одному чи кільком політичним партіям (блокам), а також висловлювати свої політичні уподобання за умови відсутності прямих закликів голосувати за або проти.

3. Державні та комунальні засоби масової інформації у своїх програмах та матеріалах не мають права аналізувати передвиборні програми, коментувати дії кандидатів, партій, блоків оцінювати їх дії та особистісні якості.

4. Повідомлення про дії кандидатів у депутати, які є посадовими особами або працівниками органів державної влади або місцевого самоврядування і пов'язані з виконанням ними своїх посадових обов'язків повинні бути відокремлені від повідомлень про їх дії як кандидатів у народні депутати України. Державні та комунальні засоби масової інформації у своїх програмах та матеріалах розміщених у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" не мають права коментувати або оцінювати дії кандидатів у народні депутати України, пов'язані з виконанням ними посадових осіб.

5. Телерадіоорганізації мають право надавати можливість партіям та блокам напряму подавати інформацію виборцям. З цією метою телерадіоорганізації можуть надавати безкоштовно ефірний час політичним партіям (блокам) для висвітлення положень своїх передвиборних програм за умови, що всі політичні партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу отримають на таких же умовах однакову кількість ефірного часу. Порядок надання такого ефірного часу повинен передбачати неупереджене ставлення до всіх суб'єктів виборчого процесу, максимально однаковий за якістю ефірний час та рівні можливості при розподілі черговості отримання часу.

6. Телерадіоорганізації зобов'язані забезпечувати рівні можливості кандидатів брати участь у телепрограмах. Телерадіоорганізація, яка транслювала зображення чи голос кандидата, за винятком програм новин та дебатів, зобов'язана надати такий же час всім іншим політичним партіям (блокам) - суб'єктам виборчого процесу на таких же умовах. Принцип рівних можливостей поширюється на програми новин лише в частині запрошення кандидатів бути гостем студії.

7. Телерадіоорганізації мають право організовувати теле та радіодебати. Дебати відбуваються за власний кошт телерадіоорганізації. Телерадіоорганізації самостійно визначають формат дебатів, за умови, що такий формат забезпечує дотримання принципу рівності можливостей політичних партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. Дебати проводяться у прямому ефірі.

8. Правила участі у дебатах мають бути повідомлені заздалегідь і передбачати право участі у дебатах щонайменше всіх політичних партій (блоків), що подолали виборчий бар'єр на попередніх виборах до Верховної Ради України. Якщо склад блоку змінився, право участі у дебатах зберігається за блоком, який зібрав більше ніж 50% народних депутатів України блоку, що подолав виборчий бар'єр на попередніх виборах. Також право участі має бути гарантоване партіям та блокам, які за усередненими результатами оприлюднених соціологічних досліджень набирають понад 2 % голосів виборців.

9. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами депутатів, зобов'язані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кількість опитаних, метод збору інформації, точне формулювання питання, статистичну оцінку можливої похибки.

10. Журналіст телерадіоорганізації, що був зареєстрований у якості кандидата у народні депутати України, не може вести телевізійні та радіо програми. Доступ до ефіру таких журналістів здійснюється з дотриманням принципу рівних можливостей всіх кандидатів у народні депутати України.

11. Представникам засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день виборів - на умовах, визначених частинами другою і третьою статті 34 цього Закону. Виборчі комісії, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень надавати представникам засобів масової інформації інформацію щодо підготовки і проведення виборів депутатів.

12. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, кандидат у депутати мають право звернутися до засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку партія (блок) або кандидат вважають недостовірною, з вимогою опублікувати їх відповідь. Засіб масової інформації, що оприлюднив відповідний матеріал, не пізніш як через три дні після дня звернення з вимогою про відповідь, але не пізніш останнього дня перед днем виборів зобов'язаний надати партії (блоку), кандидату у депутати, щодо яких поширено недостовірну інформацію, можливість оприлюднити відповідь: надати такий же ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий партією (блоком) чи кандидатом матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "відповідь" на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Відповідь повинна містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на інформацію, що спростовується. Відповідь не повинна містити прямих закликів до голосування за або проти певної партії (блоку). Відповідь має бути оприлюднена без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації. Відповідь на відповідь не надається.

13. Засіб масової інформації вправі відмовити у наданні відповіді у таких випадках: а) якщо відповідь не містить посилання на інформацію, що спростовується; б) якщо обсяг відповіді перевищує обсяг першого матеріалу; в) якщо відповідь подана іншою мовою; г) якщо публікація відповіді спричинить до порушення закону; д) якщо публікація відповіді порушить законні права третьої особи. Відмова у наданні відповіді може бути оскаржена.

Стаття 67. Інформаційні плакати та матеріали передвиборної агітації

1. Центральна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. Ці плакати повинні містити передвиборні програми партій (блоків), подані ними при реєстрації кандидатів у депутати, виборчий список партії (блоку) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності включених до нього кандидатів у депутати, а також фотографії перших п'яти кандидатів у депутати. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюються Центральною виборчою комісією.

2. Центральна виборча комісія погоджує з представником партії (блоку) у Центральній виборчій комісії текст та поліграфічне виконання інформаційного плаката.

3. Центральна виборча комісія забезпечує виготовлення однакової кількості інформаційних плакатів партій (блоків) із розрахунку не менш як по два примірники кожного плаката на кожну виборчу дільницю. Виготовлені інформаційні плакати партій (блоків) в установленому Центральною виборчою комісією порядку передаються відповідним виборчим комісіям.

4. Інформаційні плакати передаються відповідним виборчим комісіям не пізніш як за двадцять днів до дня виборів.

5. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу на власний розсуд може виготовляти матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду партії (блоку). Партія може виготовляти друкований матеріал своєї передвиборної агітації (передвиборної агітації блоку, до якого вона входить) із застосуванням обладнання, що їй належить. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам закону.

6. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу зобов'язана подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) та/або із застосуванням обладнання, що їй належить, не пізніш як через п'ять днів з дня його виготовлення до Центральної виборчої комісії.

7. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити вказівку на партію (блок), від імені якої розповсюджуються матеріали, а також відомості про установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання, що належить партії, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

8. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як за сто днів до дня виборів відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації.

Стаття 68. Загальний порядок поширення передвиборної агітації у засобах масової інформації

1. Передвиборна агітація у засобах масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом.

2. Держава надає можливість всім партіям (блокам) - суб'єктам виборчого процесу поширити агітаційні матеріали у засобах масової інформації державної та комунальної форм власності, в порядку та на умовах, визначених цим Законом. Порядок надання такого ефірного часу та друкованих площ встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто днів до дня виборів.

3. Передвиборна агітація в засобах масової інформації за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі.

4. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для поширення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як за сто тридцять днів до дня виборів. Вартість одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу має бути не більшою за звичайну ціну комерційної реклами (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) на аналогічній одиниці друкованої площі або одиниці ефірного часу у відповідному засобі масової інформації. Ціна може бути різною залежно від часу трансляції або сторінки видання.

5 Загальнодержавні засоби масової інформації офіційно надсилають встановлені відповідно до вимог цієї статті розцінки вартості одиниці друкованої площі або ефірного часу до Центральної виборчої комісії не пізніш як за сто десять днів до дня виборів, а регіональні та місцеві засоби масової інформації - окружним виборчим комісіям не пізніш як через п'ять днів після їх утворення. Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії оприлюднюють надіслані розцінки на своєму офіційному веб-сайті та надають їх на запит зацікавлених осіб. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижки або встановлювати надбавки на оплату друкованої площі чи ефірного часу партіям (блокам) - суб'єктам виборчого процесу.

6. Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу одній партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншій партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу. Засіб масової інформації може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу в разі, якщо він має обґрунтовані підстави вважати, що надані для поширення матеріали не відповідають вимогам частини п'ятої чи дев'ятої статті 71 цього Закону.

7. Вимоги, встановлені цієї статтею, не поширюються на засоби масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу (партії, що входять до блоку - суб'єкта виборчого процесу).

8. Забороняється розміщення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації.

Стаття 69. Порядок поширення передвиборної агітації в електронних (аудіовізуальних) засобах масової інформації

1. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право за рахунок коштів свого виборчого фонду розміщувати передвиборну агітацію в електронних (аудіовізуальних) засобах масової інформації. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) надається партії (блоку) на підставі угоди, що укладається від імені партії (блоку) розпорядником поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) з телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу партії (блоку) забороняється.

2. Замовниками передвиборної агітації під час виборчої кампанії для демонстрації телерадіоорганізаціями можуть бути тільки партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу. Протягом демонстрації передвиборної агітації обов'язково демонструється повна назва її замовника у формі текстового повідомлення, яке має займати не менше п'ятнадцяти відсотків площі екрану і бути виконане контрастним кольором до фону та бути сприйнятним для глядача.

3. Телерадіоорганізації зобов'язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігати їх протягом тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.

4. Телерадіоорганізація за письмовим запитом Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язана надати всю інформацію про виділення ефірного часу партії (блоку) для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації.

5. З метою забезпечення права громадян України на отримання інформації про політичні партії (блоки) Національна телекомпанія України (далі - НТКУ) та Національна радіокомпанія України (далі - НРКУ) виділяють на час виборчої кампанії щонайменше 1200 хвилин ефірного часу, які надають політичним партіям (блокам) для передвиборної агітації та висвітлення ними своїх передвиборних програм. Цей час розподіляється в порядку, встановленому цим законом. НТКУ та НРКУ мають право прийняти рішення про виділення більшого за обсягом ефірного часу, про що вони повідомляють Центральну виборчу комісію.

6. Загальний ефірний час, виділений НТКУ та НРКУ розподіляється між політичними партіями (блоками) за таким принципом. 80 % ефірного часу розподіляється між політичними партіями (блоками), які подолали виборчий бар'єр на попередніх виборах до Верховної Ради України, пропорційно до кількості місць у Верховній Раді України. Якщо склад виборчого блоку змінився для цілей цієї статті правонаступником вважається партія (блок), до якої входить найбільше народних депутатів України з блоку, склад якого змінився. Решта 20 % ефірного часу розподіляються у рівних частках між усіма іншими партіями (блоками) - суб'єктами виборчого процесу.

7. Ефірний час, виділений НТКУ та НРКУ, надається телерадіоорганізаціями між дев'ятнадцятою і двадцять другою годинами. Розподіл ефірного часу затверджується Центральною виборчою комісією. Центральна виборча комісія не пізніш як за сто днів до дня виборів затверджує порядок надання ефірного часу НТКУ та НРКУ. До розробки цього порядку залучаються представники НТКУ, НРКУ та політичних партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.

Стаття 70. Порядок поширення передвиборної агітації у друкованих засобах масової інформації

1. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право за рахунок коштів свого виборчого фонду розміщувати передвиборну агітацію у друкованих засобах масової інформації.

2. Матеріали передвиборної агітації розміщуються у друкованих засобах масової інформації на підставі договору, який укладається від імені партії (блоку) розпорядником поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку) з редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації. Без укладання договору та надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації розміщення цих матеріалів забороняється. Ця вимога не застосовується до засобу масової інформації, засновником (власником) якого є партія - суб'єкт виборчого процесу (партія, що входить до складу блоку - суб'єкта виборчого процесу).

3. Друковані засоби масової інформації, за винятком державних та комунальних, мають право відмовити суб'єкту передвиборної агітації в розміщенні передвиборної агітації, якщо це суперечить редакційній політиці цього засобу масової інформації.

4. Редакції (видавці) друкованих засобів масової інформації за письмовими запитами Центральної виборчої комісії зобов'язані надавати їй усю інформацію про використання друкованої площі для розміщення передвиборної агітації, за необхідності - надати їй копії відповідних договорів, платіжних документів, а також відповідні матеріали передвиборної агітації.

5. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу має право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому для всіх партій (блоків) поліграфічному виконанні у спеціальному випуску газети "Голос України" свою передвиборну програму обсягом не більше семи тисяч восьмисот друкованих знаків. Договір про публікацію вказаних матеріалів із редакцією газети "Голос України" укладається Центральною виборчою комісією. Редакція газети "Голос України" отримує лише компенсацію своїх затрат на виробництво та розповсюдження спеціального випуску.

6. Спеціальний випуск газети "Голос України", що містить передвиборні програми, видається не пізніш як за десять днів з моменту завершення реєстрації партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. Черговість друкування передвиборних програм у спеціальному випуску газети "Голос України" встановлюється Центральною виборчою комісією шляхом жеребкування за участю представників партій (блоків). Форма спеціального випуску затверджується Центральною виборчою комісією.

7. Спеціальний випуск газети "Голос України" містить лише передвиборні програми та матеріали, надані Центральною виборчою комісією. Розміщення передвиборних програм на першій та останній сторінці спеціального випуску забороняється.

Стаття 71. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації

1. Участь у передвиборній агітації забороняється:

1) іноземцям та особам без громадянства, у тому числі у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати;

2) органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам;

3) посадовим і службовим особам органів, зазначених у пункті 2 цієї частини, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом у депутати;

4) членам виборчих комісій протягом строку їх повноважень у відповідних виборчих комісіях.

2. У військових частинах (формуваннях) та в установах кримінально-виконавчої системи передвиборна агітація обмежується. Відвідання військових частин (формувань) та установ кримінально-виконавчої системи окремими кандидатами у депутати чи уповноваженими особами партій (блоків) забороняється. Зустрічі цих осіб з виборцями організовуються відповідною окружною виборчою комісією спільно з командиром військової частини (формування) або керівником установи кримінально-виконавчої системи з обов'язковим повідомленням не пізніш як за три дні до дня зустрічі всіх уповноважених осіб партій (блоків) у відповідному територіальному виборчому окрузі.

3. Забороняється використання приміщень органів державної влади та органів місцевого самоврядування для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів партій (блоків).

4. Забороняється розміщення агітаційних матеріалів на будинках і в приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

5. Забороняється поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до: ліквідації незалежності України, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, пропаганду війни, розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі.

6. Державним та комунальним засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частини першої статті 69 і частини другої статті 70 цього Закону, забороняється агітувати за або проти партій (блоків), висунутих ними кандидатів у депутати, а також давати оцінки виборчим програмам чи кандидатам, або віддавати кандидатам перевагу у будь-який спосіб

7. Забороняється розміщення передвиборної агітації в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою.

8. Розміщення носіїв передвиборної агітації, а також розповсюдження передвиборної агітації через радіотрансляційні або інші мережі сповіщення пасажирів, у транспортних засобах громадського користування, на станціях метрополітену, вокзалах, портах та аеропортах забороняється.

9. Забороняється розповсюдження завідомо недостовірних наклепницьких відомостей про партію (блок) - суб'єкта виборчого процесу або про кандидата у депутати.

10. У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору грубого порушення засобом масової інформації вимог цього Закону суд вправі прийняти рішення про тимчасове (до закінчення виборчого процесу) зупинення дії ліцензії або про тимчасову заборону (до закінчення виборчого процесу) випуску друкованого видання. Грубим вважається умисне порушення пунктів 5 та 9 цієї статті, а також умисне невиконання рішення суду у виборчому спорі, що набуло законної сили.

11. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення своїм рішенням припиняє трансляцію на території України, у тому числі операторами телекомунікацій, іноземних телеканалів, у діяльності яких систематично порушується законодавство України щодо виборів, і при цьому такі порушення можуть вплинути на результати виборів.

12. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапору партії (партії, що входить до складу блоку; блоку), за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки мінімального розміру заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за певну партію (блок) або згадуванням назви партії (блоку) чи імені кандидата, вважається непрямим підкупом виборців, зазначеним у пункті 2 частини четвертої статті 64 цього Закону.

13. Центральна виборча комісія забезпечує розміщення в загальнодержавних засобах масової інформації, передбачених цією частиною, роз'яснення щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапору партії (партії, що входить до складу блоку; блоку), за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки мінімального розміру заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу). Текст роз'яснення затверджується Центральною виборчою комісією і двічі на тиждень друкується в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" на першій сторінці, а також транслюється в ефірі Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України, починаючи за шістдесят днів до дня виборів.

14. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) передвиборних агітаційних матеріалів партій (блоків) забороняється. Усі матеріали передвиборної агітації повинні бути відокремленими від інших матеріалів і позначені як такі.

15. Забороняється переривати передачі передвиборних програм партій (блоків) рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.

16. Забороняється протягом останніх п'яти днів перед днем виборів поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.

17. Забороняється розміщення матеріалів передвиборної агітації, а також повідомлень про перебіг виборчого процесу, на об'єктах культурної спадщини.

18. Кандидатам у депутати, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, у правоохоронних органах чи судах, на державних, комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб за місцем роботи чи інших осіб, що перебувають у службовій залежності чи адміністративному підпорядкуванні від них (у робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.

19. Забороняється виготовлення та розповсюдження (у тому числі на носіях зовнішньої реклами) друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та про партію (блок) замовника матеріалів.

20. З часу припинення передвиборної агітації відповідно до частини п'ятої статті 65 цього Закону забороняються проведення агітаційних заходів, розповсюдження передвиборних агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, розповсюдження виборчих листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації, публічні заклики голосувати за чи проти партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п'ятниці перед днем виборів відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

21. Забороняється оприлюднення в день виборів результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до його закінчення. Способи проведення таких опитувань повинні забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного виборця.

22. Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також порушення встановленого законом порядку проведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.

23. Засоби масової інформації не несуть відповідальності за зміст передвиборної агітації, яка була розміщена відповідно до угод із замовниками, крім випадків, передбачених частинами п'ятою та дев'ятою цієї статті. Засоби масової інформації не несуть відповідальність за відмову у розміщенні матеріалів передвиборної агітації, якщо вони мали обґрунтовані підстави припускати, що такі матеріали порушують пункти 5 та 9 цієї статті.

24. У разі надходження до Центральної виборчої комісії або окружної виборчої комісії заяви, скарги чи іншого повідомлення щодо порушень вимог цієї статті, які мають ознаки вчинення злочину чи адміністративного правопорушення, відповідна виборча комісія невідкладно звертається до відповідних правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного повідомлення та реагування відповідно до законів України."

2. Розділ VIII Закону України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 14, ст. 81) викласти у такій редакції:

"Розділ VIII. Передвиборна агітація

Стаття 57. Загальний порядок проведення передвиборної агітації

1. Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або проти певного кандидата на пост Президента України. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів на пост Президента України, їхні політичні, ділові та особистісні якості, вести агітацію за або проти кандидатів на пост Президента України.

2. Передвиборна агітація відповідно до вимог цього Закону розпочинається з моменту прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України. Передвиборна агітація перед повторним голосуванням розпочинається з дня, наступного після призначення повторного голосування.

3. До прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України, партії (блоки) та/або громадяни мають право проводити масові акції, розповсюджувати друковані матеріали на підтримку тієї чи іншої особи на пост Президента України та закликати голосувати за чи проти, за винятком поширення таких матеріалів і закликів у засобах масової інформації та на носіях реклами.

4. У період з дня оголошення виборчої кампанії до дня прийняття Центральною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата на пост Президента України забороняється реклама або спонсорство політичних партій та блоків, а також органів державної влади і місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, окремих громадян.

5. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів. Передвиборна агітація перед повторним голосуванням закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем повторного голосування.

6. Передвиборна агітація напередодні дня виборів/повторного голосування та в день виборів/повторного голосування забороняється. У цей же період, забороняється участь кандидатів на пост Президента України у масових акціях, проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) від імені кандидатів на пост Президента України, а також партій (блоків), які висунули свого кандидата на пост Президента України, розповсюдження агітаційних матеріалів, а також публічні оголошення про підтримку кандидатом на пост Президента України, а також партією (блоком), які висунули свого кандидата на пост Президента України, проведення концертів, вистав, спортивних змагань чи інших публічних заходів.

7. Фінансова підтримка кандидатом на пост Президента України проведення концертів, вистав, спортивних змагань чи інших заходів може здійснюватися лише за рахунок коштів виборчого фонду відповідного кандидата. Спонсорство телерадіопрограм кандидатами на пост Президента України забороняється.

8. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів Президента України для цілей, визначених цим Законом, та коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України. Використання власних коштів кандидатів на пост Президента України чи коштів з інших джерел для проведення передвиборної агітації, у тому числі з ініціативи виборців, забороняється.

9. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за зверненням відповідної територіальної виборчої комісії надають приміщення, придатні для проведення публічних заходів передвиборної агітації, які організовує територіальна виборча комісія. При цьому територіальна виборча комісія зобов'язана забезпечити рівні можливості для всіх кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією. Оплата за використання наданих приміщень здійснюється у порядку, встановленому у частині другій статті 39 цього Закону.

10. Кандидат на пост Президента України, зареєстрований Центральною виборчою комісією, має право на договірній основі за рахунок коштів виборчого фонду орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації.

11. У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми власності було надано для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації за одного кандидата на пост Президента України, власник (користувач) цього будинку (приміщення) не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншому кандидату на пост Президента України. Зазначена вимога не стосується приміщень, що перебувають у власності чи постійному користуванні партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу.

Стаття 58. Висвітлення виборчого процесу у засобах масової інформації

1. Засоби масової інформації здійснюють висвітлення виборчого процесу з метою забезпечення прав виборців на вільний та поінформований вибір. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів. Засоби масової інформації мають право висвітлювати виборчий процес, аналізувати та оцінювати передвиборні кандидатів на пост Президента України, їхні особистісні якості, організовувати дебати за участю кандидатів на умовах, визначених цим Законом.

2. Висвітлення виборчого процесу телерадіоорганізаціями усіх форм власності та держаними і комунальними друкованими засобами масової інформації має здійснюватися на засадах об'єктивності, неупередженості та збалансованості. Принцип збалансованого висвітлення передбачає пропорційну увагу до кандидатів на пост Президента України залежно від їх популярності. Приватні друковані засоби масової інформації у власних матеріалах мають право віддавати перевагу одному чи кільком кандидатам на пост Президента України, а також висловлювати свої політичні уподобання за умови відсутності прямих закликів голосувати за або проти.

3. Державні та комунальні засоби масової інформації у своїх програмах та матеріалах не мають права аналізувати передвиборні програми, коментувати дії кандидатів на пост Президента України, оцінювати їх дії та особистісні якості.

4. Повідомлення про дії кандидатів на пост Президента України, які є посадовими особами або працівниками органів державної влади або місцевого самоврядування і пов'язані з виконанням ними своїх посадових обов'язків, повинні бути відокремлені від повідомлень про їх дії як кандидатів на пост Президента України. Державні та комунальні засоби масової інформації у своїх програмах та матеріалах, розміщених у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" не мають права коментувати або оцінювати дії кандидатів на пост Президента України, пов'язані з виконанням ними посадових осіб.

5. Телерадіоорганізації мають право надавати можливість кандидатам на пост Президента України напряму подавати інформацію виборцям. З цією метою телерадіоорганізації можуть надавати безкоштовно ефірний час кандидатам на пост Президента України для висвітлення ними положень своїх передвиборних програм за умови, що всі кандидати на пост Президента України отримають на таких же умовах однакову кількість ефірного часу. Порядок надання такого ефірного часу повинен передбачати неупереджене ставлення до всіх кандидатів на пост Президента України, максимально однаковий за якістю ефірний час та рівні можливості при розподілі черговості отримання часу.

6. Телерадіоорганізації зобов'язані забезпечувати рівні можливості кандидатів на пост Президента України брати участь у телерадіопрограмах. Телерадіоорганізація, яка транслювала зображення чи голос кандидата на пост Президента України, за винятком програм новин та дебатів, зобов'язана надати такий же час всім іншим кандидатам на пост Президента України на таких же умовах. Принцип рівних можливостей поширюється на програми новин лише в частині запрошення кандидатів на пост Президента України бути гостем студії.

7. Телерадіоорганізації мають право організовувати теле- та радіодебати. Дебати відбуваються за власний кошт телерадіоорганізації. Телерадіоорганізації самостійно визначають формат дебатів за умови, що такий формат забезпечує дотримання принципу рівності можливостей кандидатів на пост Президента України. Дебати проводяться у прямому ефірі.

8. Правила участі у дебатах мають бути повідомлені заздалегідь і передбачати право участі у дебатах щонайменше всіх кандидатів на пост Президента України, які за усередненими результатами оприлюднених соціологічних досліджень набирають понад 5 % голосів виборців.

9. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами Президента України, зобов'язані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кількість опитаних, метод збору інформації, точне формулювання питання, статистичну оцінку можливої похибки.

10. Журналіст телерадіоорганізації, що був зареєстрований в якості кандидата на пост Президента України, не може вести телевізійні та радіопрограми. Доступ до ефіру таких журналістів здійснюється з дотриманням принципу рівних можливостей всіх кандидатів на пост Президента України.

11. Представникам засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день виборів/повторного голосування - на умовах, визначених частиною дев'ятою статті 28 цього Закону. Виборчі комісії, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень надавати представникам засобів масової інформації інформацію щодо підготовки і проведення виборів Президента України.

12. Кандидат на пост Президента України має право звернутися до засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку кандидат вважає недостовірною, з вимогою опублікувати свою відповідь. Засіб масової інформації, що оприлюднив відповідний матеріал, не пізніш як через три дні після дня звернення з вимогою про відповідь, але не пізніш останнього дня перед днем виборів/повторного голосування зобов'язаний надати кандидату на пост Президента України, щодо якого на його думку поширено недостовірну інформацію, можливість оприлюднити відповідь: надати такий же ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий кандидатом на пост Президента України матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "відповідь" на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Відповідь повинна містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на інформацію, що спростовуються. Відповідь не повинна містити прямих закликів до голосування за або проти певної партії (блоку). Відповідь має бути оприлюднена без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації. Відповідь на відповідь не надається.

13. Засіб масової інформації вправі відмовити у наданні відповіді у таких випадках: а) якщо відповідь не містить посилання на інформацію, що спростовується; б) якщо обсяг відповіді перевищує обсяг першого матеріалу; в) якщо відповідь подана іншою мовою; г) якщо публікація відповіді спричинить до порушення закону; д) якщо публікація відповіді порушить законні права третьої особи; е) якщо відповідь містить прямі заклики до голосування за або проти певної партії (блоку). Відмова у наданні відповіді може бути оскаржена.

Стаття 59. Інформаційні плакати та матеріали передвиборної агітації

1. Центральна виборча комісія за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення виборів депутатів, не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів забезпечує виготовлення інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України, зареєстрованих Центральною виборчою комісією, із розрахунку по п'ять примірників на кожну виборчу дільницю. Ці плакати повинні містити передвиборні програми кандидатів на пост Президента України, подані ними до Центральної виборчої комісії при реєстрації кандидатів, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності кандидата, а також фотографію кандидата. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюються Центральною виборчою комісією.

2. Центральна виборча комісія погоджує з кандидатом на пост Президента України або його уповноваженим представником текст та поліграфічне виконання інформаційного плаката.

3. Інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України повинні бути однаковими за формою, розміром, поліграфічним виконанням, встановленими Центральною виборчою комісією.

4. Виготовлені інформаційні плакати кандидатів на пост Президента України з розрахунку по п'ять примірників кожного плаката на кожну виборчу дільницю у встановленому Центральною виборчою комісією порядку передаються відповідним виборчим комісіям, решта - кандидату або його уповноваженому представнику. Інформаційні плакати передаються на виборчі дільниці не пізніш як за тридцять днів до дня виборів.

5. Кандидат на пост Президента України може на власний розсуд виготовляти матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду кандидата. Партія, яка висунула кандидата (партія, що входить до блоку, який висунув кандидата), може виготовляти друкований матеріал передвиборної агітації кандидата з використанням майна, що їй належить. Кандидат на пост Президента України може у такий же спосіб виготовляти матеріали своєї передвиборної агітації. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам закону.

6. Кандидат на пост Президента України, партія (блок), яка висунула кандидата, зобов'язані подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду та з використанням майна, що їм належить, не пізніш як на сьомий день з дня його виготовлення до Центральної виборчої комісії.

7. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити вказівку на кандидата на пост Президента України, від імені якого розповсюджуються матеріали, а також відомості про установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням майна відповідно кандидата на пост Президента України або партії, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

8. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як за сто двадцять днів до дня виборів відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації.

Стаття 60. Загальний порядок поширення передвиборної агітації у засобах масової інформації

1. Передвиборна агітація у засобах масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом.

2. Держава надає можливість всім кандидатам на пост Президента України поширити агітаційні матеріали у засобах масової інформації державної та комунальної форм власності, в порядку та на умовах, визначених цим Законом. Порядок надання такого ефірного часу та друкованих площ встановлюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за сто днів до дня виборів.

3. Передвиборна агітація в засобах масової інформації за рахунок коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі.

4. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для поширення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як за сто тридцять днів до дня виборів. Вартість одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу має бути не більшою за звичайну ціну комерційної реклами (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) на аналогічній одиниці друкованої площі або одиниці ефірного часу у відповідному засобі масової інформації. Ціна може бути різною залежно від часу трансляції або сторінки видання.

5 Загальнодержавні засоби масової інформації офіційно надсилають встановлені відповідно до вимог цієї статті розцінки вартості одиниці друкованої площі або ефірного часу до Центральної виборчої комісії не пізніш як за сто десять днів до дня виборів, а регіональні та місцеві засоби масової інформації - територіальним виборчим комісіям не пізніш як через п'ять днів після їх утворення. Центральна виборча комісія, територіальні виборчі комісії оприлюднюють надіслані розцінки на своєму офіційному веб-сайті та надають їх на запит зацікавлених осіб. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижки або встановлювати надбавки на оплату друкованої площі чи ефірного часу кандидатам на пост Президента України.

6. Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу одному кандидату на пост Президента України, не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншому кандидату на пост Президента України. Засіб масової інформації може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі кандидату на пост Президента України у разі, якщо він має обґрунтовані підстави вважати, що надані для поширення матеріали не відповідають вимогам частини п'ятої чи дев'ятої статті 64 цього Закону.

7. Вимоги, встановлені цієї статтею, не поширюються на засоби масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії (блоки), що висунули свого кандидата на пост Президента України.

8. Забороняється розміщення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації.

Стаття 61. Порядок поширення передвиборної агітації в електронних (аудіовізуальних) засобах масової інформації

1. Кандидат на пост Президента України має право за рахунок коштів свого виборчого фонду розміщувати передвиборну агітацію в електронних (аудіовізуальних) засобах масової інформації. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України надається кандидату на пост Президента України на підставі угоди, що укладається від імені такого кандидата розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата з телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу кандидату на пост Президента України забороняється.

2. Замовниками передвиборної агітації під час виборчої кампанії для демонстрації телерадіоорганізаціями можуть бути тільки кандидати на пост Президента України. Протягом демонстрації передвиборної агітації обов'язково демонструється повна назва її замовника у формі текстового повідомлення, яке має займати не менше п'ятнадцяти відсотків площі екрану і бути виконане контрастним кольором до фону та бути сприйнятним для глядача.

3. Телерадіоорганізації зобов'язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігати їх протягом тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.

4. Телерадіоорганізація за письмовим запитом Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення зобов'язана надати всю інформацію про виділення ефірного часу кандидату на пост Президента України для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та/або інших носіях інформації.

5. З метою забезпечення права громадян України на отримання інформації про кандидатів на пост Президента України Національна телекомпанія України (далі - НТКУ) та Національна радіокомпанія України (далі - НРКУ) виділяють на час виборчої кампанії щонайменше 1000 хвилин ефірного часу, які надають кандидатам на пост Президента України для передвиборної агітації та висвітлення ними своїх передвиборних програм. Цей час розподіляється в порядку, встановленому цим законом. НТКУ та НРКУ мають право прийняти рішення про виділення більшого за обсягом ефірного часу, про що вони повідомляють Центральну виборчу комісію.

6. Загальний ефірний час, виділений НТКУ та НРКУ, розподіляється між кандидатами на пост Президента України за таким принципом: 80 % ефірного часу розподіляється між кандидатами на пост Президента України, які за усередненими результатами оприлюднених соціологічних досліджень набирають понад 2 % голосів виборців. Решта 20 % ефірного часу розподіляються у рівних частках між усіма іншими кандидатами на пост Президента України.

7. Ефірний час, виділений НТКУ та НРКУ, надається телерадіоорганізаціями між дев'ятнадцятою і двадцять другою годинами. Розподіл ефірного часу затверджується Центральною виборчою комісією. Центральна виборча комісія не пізніш як за сто днів до дня виборів затверджує порядок надання ефірного часу НТКУ та НРКУ. До розробки цього порядку залучаються представники НТКУ, НРКУ та кандидатів на пост Президента України.

Стаття 62. Порядок проведення передвиборних теледебатів Національною телекомпанією України

1. У разі, якщо прийнято рішення про проведення повторного голосування, за п'ять днів до дня повторного голосування у прямому ефірі Національної телекомпанії України між 19 та 22 годинами організовуються теледебати між кандидатами на пост Президента України, включеними до виборчого бюлетеня для повторного голосування, тривалістю не менше ста хвилин. Такі теледебати обов'язково транслюються в ефірі Національної радіокомпанії України та можуть безкоштовно транслюватися іншими каналами мовлення.

2. Кандидати на пост Президента України беруть участь в теледебатах особисто. У разі відмови одного з кандидатів на пост Президента України взяти участь в теледебатах або неможливості його участі у них виділений для теледебатів час надається іншому кандидату на пост Президента України для проведення передвиборної агітації.

3. Телерадіоорганізаціям забороняється переривати трансляцію теледебатів.

Стаття 63. Порядок поширення передвиборної агітації у друкованих засобах масової інформації

1. Кандидат на пост Президента України має право за рахунок коштів свого виборчого фонду розміщувати передвиборну агітацію у друкованих засобах масової інформації.

2. Матеріали передвиборної агітації розміщуються у друкованих засобах масової інформації на підставі договору, який укладається від імені кандидата на пост Президента України розпорядником поточного рахунку виборчого фонду такого кандидата з редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації. Без укладання договору та надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації розміщення цих матеріалів забороняється. Ця вимога не застосовується до засобу масової інформації, засновником (власником) якого є партія, яка висунула свого кандидата на пост Президента України.

3. Друковані засоби масової інформації, за винятком державних та комунальних, мають право відмовити кандидату на пост Президента України в розміщенні передвиборної агітації, якщо це суперечить редакційній політиці цього засобу масової інформації.

4. Редакції (видавці) друкованих засобів масової інформації за письмовими запитами Центральної виборчої комісії зобов'язані надавати їй усю інформацію про використання друкованої площі для розміщення передвиборної агітації, за необхідності - надати їй копії відповідних договорів, платіжних документів, а також відповідні матеріали передвиборної агітації.

5. Кандидат на пост Президента України має право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому для всіх кандидатів на пост Президента України поліграфічному виконанні у спеціальному випуску газети "Голос України" свою передвиборну програму обсягом не більше двадцяти тисяч друкованих знаків. Договір про публікацію вказаних матеріалів із редакцією газети "Голос України" укладається Центральною виборчою комісією. Редакція газети "Голос України" отримує лише компенсацію своїх затрат на виробництво та розповсюдження спеціального випуску.

6. Спеціальний випуск газети "Голос України", що містить передвиборні програми, видається не пізніш як за десять днів з моменту завершення реєстрації кандидатів на пост Президента України. Черговість друкування передвиборних програм у спеціальному випуску газети "Голос України" встановлюється Центральною виборчою комісією шляхом жеребкування за участю представників кандидатів на пост Президента України. Форма спеціального випуску затверджується Центральною виборчою комісією.

7. Спеціальний випуск газети "Голос України" містить лише передвиборні програми та матеріали, надані Центральною виборчою комісією. Розміщення передвиборних програм на першій та останній сторінці спеціального випуску забороняється.

Стаття 64. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації

1. Участь у передвиборній агітації забороняється:

1) іноземцям та особам без громадянства, у тому числі у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки кандидата на пост Президента України або партії (блоку), які висунули свого кандидата на пост Президента України;

2) органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам;

3) посадовим і службовим особам органів, зазначених у пункті 2 цієї частини, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом на пост Президента України;

4) членам виборчих комісій протягом строку їх повноважень у відповідних виборчих комісіях.

2. У військових частинах (формуваннях) та в установах кримінально-виконавчої системи передвиборна агітація обмежується. Відвідання військових частин (формувань) та установ кримінально-виконавчої системи окремими кандидатами на пост Президента України чи їх довіреними особами кандидатів на пост Президента України забороняється. Зустрічі цих осіб з виборцями організовуються відповідною територіальною виборчою комісією спільно з командиром військової частини (формування) або керівником установи кримінально-виконавчої системи з обов'язковим повідомленням не пізніш як за три дні до дня зустрічі всіх довірених осіб кандидатів на пост Президента України у відповідному територіальному окрузі.

3. Забороняється використання приміщень органів державної влади та органів місцевого самоврядування для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України.

4. Забороняється розміщення агітаційних матеріалів на будинках і в приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

5. Забороняється поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до: ліквідації незалежності України, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, пропаганду війни, розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі.

6. Державним та комунальним засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частини першої статті 61 і частини другої статті 62 цього Закону, забороняється агітувати за або проти кандидатів на пост Президента України, а також давати оцінки виборчим програмам чи кандидатам, або віддавати кандидатам перевагу у будь-який спосіб.

7. Забороняється розміщення передвиборної агітації в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою.

8. Розміщення носіїв передвиборної агітації, а також розповсюдження передвиборної агітації через радіотрансляційні або інші мережі сповіщення пасажирів, у транспортних засобах громадського користування, на станціях метрополітену, вокзалах, портах та аеропортах забороняється.

9. Забороняється розповсюдження завідомо недостовірних наклепницьких відомостей про кандидата на пост Президента України.

10. У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору грубого порушення засобом масової інформації вимог цього Закону суд вправі прийняти рішення про тимчасове (до закінчення виборчого процесу) зупинення дії ліцензії або про тимчасову заборону (до закінчення виборчого процесу) випуску друкованого видання. Грубим вважається умисне порушення пунктів 5 та 9 цієї статті, а також умисне невиконання рішення суду у виборчому спорі, що набуло законної сили.

11. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення своїм рішенням припиняє трансляцію на території України, у тому числі операторами телекомунікацій, іноземних телеканалів, у діяльності яких систематично порушується законодавство України щодо виборів, і при цьому такі порушення можуть вплинути на результати виборів.

12. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за певного кандидата на пост Президента України або згадуванням імені кандидата, вважається непрямим підкупом виборців, зазначеним у пункті 2 частини третьої статті 56 цього Закону.

13. Центральна виборча комісія забезпечує розміщення в загальнодержавних засобах масової інформації, передбачених цією частиною, роз'яснення щодо заборони надання виборцям, закладам, установам, організаціям, а також виборчим комісіям та їх членам товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей (непрямого підкупу). Текст роз'яснення затверджується Центральною виборчою комісією і двічі на тиждень друкується в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" на першій сторінці, а також транслюється в ефірі (НТКУ та НРКУ) Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України, починаючи за тридцять днів до дня виборів.

14. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) передвиборних агітаційних матеріалів кандидатів на пост Президента України забороняється. Усі матеріали передвиборної агітації повинні бути відокремленими від інших матеріалів і позначені як такі.

15. Забороняється переривати передачі передвиборних програм кандидатів на пост Президента України рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.

16. Забороняється протягом останніх п'яти днів перед днем виборів/повторного голосування поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо кандидатів на пост Президента України.

17. Забороняється розміщення матеріалів передвиборної агітації, а також повідомлень про перебіг виборчого процесу на об'єктах культурної спадщини.

18. Кандидатам на пост Президента України, які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, у правоохоронних органах чи судах, на державних, комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб за місцем роботи чи інших осіб, що перебувають у службовій залежності чи адміністративному підпорядкуванні від них (у робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.

19. Забороняється виготовлення та розповсюдження (у тому числі на носіях зовнішньої реклами) друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та про кандидата на пост Президента України - замовника матеріалів.

20. З часу припинення передвиборної агітації відповідно до частини п'ятої статті 57 цього Закону забороняються проведення агітаційних заходів, розповсюдження передвиборних агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, розповсюдження виборчих листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації, публічні заклики голосувати за чи проти кандидата на пост Президента України або публічна оцінка їхньої діяльності. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п'ятниці перед днем виборів відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

23. Забороняється оприлюднення в день виборів/повторного голосування результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до його закінчення. Способи проведення таких опитувань повинні забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного виборця.

24. Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також порушення встановленого законом порядку проведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.

25. Засоби масової інформації не несуть відповідальності за зміст передвиборної агітації, яка була розміщена відповідно до угод із замовниками, крім випадків, передбачених частинами п'ятою та дев'ятою цієї статті. Засоби масової інформації не несуть відповідальність за відмову у розміщенні матеріалів передвиборної агітації, якщо вони мали обґрунтовані підстави припускати, що такі матеріали порушують пункти 5 та 9 цієї статті.

26. У разі надходження до Центральної виборчої комісії або територіальної виборчої комісії заяви, скарги чи іншого повідомлення щодо порушень вимог цієї статті, які мають ознаки злочину чи адміністративного правопорушення, відповідна виборча комісія невідкладно звертається до відповідних правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного повідомлення та реагування відповідно до законів України."

3. Розділ VIII Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 30 - 31, ст. 382) викласти у такій редакції:

"Розділ VIII. Передвиборна агітація

Стаття 50. Загальний порядок проведення передвиборної агітації

1. Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або проти певного суб'єкта виборчого процесу. Передвиборна агітація може здійснюватися в будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України. Громадяни України мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми партій (блоків), політичні, ділові та особисті якості кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, вести агітацію за або проти партій (блоків), кандидатів у депутати кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

2. Передвиборна агітація відповідно до вимог цього Закону розпочинається з моменту прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови

3. До прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, політичні партії, громадяни України мають право проводити масові акції, розповсюджувати друковані матеріали на свою підтримку та закликати голосувати за чи проти, за винятком поширення таких матеріалів та закликів у засобах масової інформації та на носіях реклами.

4. У період з дня оголошення виборчої кампанії до дня прийняття відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, включених до виборчого списку партії (блоку), кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови забороняється реклама або спонсорство політичних партій та блоків, та окремих громадян, а також органів державної влади та місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

5. Передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем виборів.

6. Передвиборна агітація напередодні дня виборів та в день виборів забороняється. У цей же період забороняються участь кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови у масових акціях, проведення масових акцій (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, пікетів) від їх імені або від імені партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу, розповсюдження агітаційних матеріалів, а також публічні оголошення про підтримку партією (блоком) чи окремими кандидатами у депутати, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови проведення концертів, вистав, спортивних змагань чи інших публічних заходів.

7. Фінансова підтримка партією (блоком) - суб'єктом виборчого процесу, кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови проведення концертів, вистав, спортивних змагань чи інших заходів може здійснюватися лише за рахунок коштів виборчого фонду відповідної партії (блоку), кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. Спонсорство телерадіопрограм забороняється.

8. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів депутатів для цілей, визначених цим Законом, та коштів виборчих фондів партій (блоків), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. Використання власних коштів кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови чи коштів з інших джерел для проведення передвиборної агітації, у тому числі з ініціативи виборців, забороняється.

9. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за зверненням відповідної територіальної виборчої комісії надають приміщення, придатні для проведення публічних заходів передвиборної агітації, які організовує відповідна територіальна виборча комісія. При цьому територіальна виборча комісія зобов'язана забезпечити рівні можливості для всіх партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. Оплата використання наданих приміщень здійснюється в порядку, встановленому статтею 87 цього Закону.

10. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови мають право на договірній основі за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) орендувати будинки і приміщення усіх форм власності для проведення зборів, мітингів, дебатів, дискусій та інших публічних заходів передвиборної агітації.

11. У разі якщо будинок (приміщення) незалежно від форми власності було надано для проведення передвиборного публічного заходу чи передвиборної агітації одній партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу, кандидату у депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови, власник (користувач) цього будинку (приміщення) не має права відмовити в його наданні на тих же умовах іншій партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу, кандидату у депутати, кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови. Зазначена вимога не стосується приміщень, що перебувають у власності чи постійному користуванні партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.

Стаття 51. Висвітлення виборчого процесу у засобах масової інформації

1. Засоби масової інформації здійснюють висвітлення виборчого процесу з метою забезпечення прав виборців на вільний та поінформований вибір. Засоби масової інформації зобов'язані об'єктивно висвітлювати хід підготовки і проведення виборів. Засоби масової інформації мають право висвітлювати виборчий процес, аналізувати та оцінювати передвиборні програми партій (блоків), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та їх особистісні якості, організовувати дебати за участю кандидатів на умовах, визначених цим Законом.

2. Висвітлення виборчого процесу телерадіоорганізаціями усіх форм власності та у держаними і комунальними друкованими засобами масової інформації має здійснюватися на засадах об'єктивності, неупередженості та збалансованості. Принцип збалансованого висвітлення передбачає пропорційну увагу до політичних партій (блоків), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови залежно від їх популярності. Приватні друковані засоби масової інформації у власних матеріалах мають право віддавати перевагу одному чи кільком політичним партіям (блокам), кандидатам у депутати, кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови, а також висловлювати свої політичні уподобання за умови відсутності прямих закликів голосувати за або проти.

3. Державні та комунальні засоби масової інформації у своїх програмах та матеріалах не мають права аналізувати передвиборні програми, коментувати дії кандидатів, партій, блоків оцінювати їх дії та особистісні якості.

4. Повідомлення про дії кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, які є посадовими особами або працівниками органів державної влади або місцевого самоврядування і пов'язані з виконанням ними своїх посадових обов'язків повинні бути відокремлені від повідомлень про їх дії як кандидатів у депутати. Державні та комунальні засоби масової інформації у своїх програмах та матеріалах розміщених у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" не мають права коментувати або оцінювати дії кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, пов'язані з виконанням ними посадових осіб.

5. Телерадіоорганізації мають право надавати політичним партіям та блокам, кандидатам у депутати, кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови можливість подавати напряму інформацію виборцям. З цією метою телерадіоорганізації можуть надавати безкоштовно ефірний час для висвітлення положень передвиборних програм за умови, що всі політичні партії (блоки) суб'єкти виборчого процесу, кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови отримають на таких само умовах однакову кількість ефірного часу. Порядок надання такого ефірного часу повинен передбачати неупереджене ставлення до всіх суб'єктів виборчого процесу, максимально однаковий за якістю ефірний час та рівні можливості при розподілі черговості отримання часу.

6. Телерадіоорганізації зобов'язані забезпечувати рівні можливості кандидатів брати участь у телепрограмах. Телерадіоорганізація, яка транслювала зображення чи голос кандидата, за винятком програм новин та дебатів, зобов'язана надати такий же час всім іншим кандидатам чи політичним партіям (блокам) - суб'єктам виборчого процесу на таких же умовах. Принцип рівних можливостей поширюється на програми новин лише в частині запрошення кандидатів бути гостем студії.

7. Телерадіоорганізації мають право організовувати теле- та радіо дебати. Дебати відбуваються за власний кошт телерадіоорганізації. Телерадіоорганізації самостійно визначають формат дебатів, за умови, що такий формат забезпечує дотримання принципу рівності можливостей політичних партій (блоків) учасників виборчого процесу. Дебати проводяться у прямому ефірі.

8. Правила участі у дебатах мають бути повідомлені заздалегідь. Участь у дебатах має бути гарантована партіям, блокам - суб'єктам виборчого процесу, кандидатам у депутати, що подолали виборчий бар'єр на попередніх виборах. Якщо склад блоку змінився, право участі у дебатах зберігається за блоком, який зібрав більше ніж 50% депутатів блоку, що подолав виборчий бар'єр на попередніх виборах. Участь у дебатах має бути гарантована всім кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови.

9. Засоби масової інформації у разі оприлюднення результатів опитування громадської думки, пов'язаного з виборами депутатів, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, зобов'язані зазначити організацію, що проводила опитування, час його проведення, кількість опитаних, метод збору інформації, точне формулювання питання, статистичну оцінку можливої похибки.

10. Журналіст телерадіоорганізації, що був зареєстрований в якості кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, не може вести телевізійні та радіопрограми. Доступ до ефіру таких журналістів здійснюється з дотриманням принципу рівних можливостей всіх кандидатів.

11. Представникам засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ на всі публічні заходи, пов'язані з виборами, а на засідання виборчих комісій та на виборчу дільницю у день виборів - на умовах, визначених частиною дев'ятою статті 26 цього Закону. Виборчі комісії, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов'язані в межах своїх повноважень надавати їм інформацію щодо підготовки і проведення виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів

12. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, мають право звернутися до засобу масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку партія (блок) або кандидат вважають недостовірною, з вимогою опублікувати їх відповідь. Засіб масової інформації, що оприлюднив відповідний матеріал, не пізніш як через три дні після дня звернення з вимогою про відповідь, але не пізніш останнього дня перед днем виборів зобов'язаний надати партії (блоку), кандидату у депутати, щодо яких на їхню думку поширено недостовірну інформацію, можливість оприлюднити відповідь: надати такий самий ефірний час відповідно на телебаченні чи радіо або опублікувати в друкованому засобі масової інформації наданий партією (блоком) чи кандидатом матеріал, який повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою "відповідь" на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Відповідь повинна містити посилання на відповідну публікацію в друкованому засобі масової інформації, передачу на телебаченні, радіо та на інформацію, що спростовуються. Відповідь не повинна містити прямих закликів до голосування за або проти певної партії (блоку), кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. Відповідь має бути оприлюднена без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватися за рахунок засобу масової інформації. Відповідь на відповідь не надається.

13. Засіб масової інформації вправі відмовити у наданні відповіді, у таких випадках: а) якщо відповідь не містить посилання на інформацію, що спростовується; б) якщо обсяг відповіді перевищує обсяг першого матеріалу; в) якщо відповідь подана іншою мовою; г) якщо публікація відповіді спричинить до порушення закону; д) якщо публікація відповіді порушить законні права третьої особи; е) якщо відповідь містить прямі заклики до голосування за або проти певної партії (блоку), кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. Відмова у наданні відповіді може бути оскаржена.

Стаття 52. Інформаційні плакати та матеріали передвиборної агітації

1. Відповідна територіальна виборча комісія за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України на підготовку і проведення виборів депутатів, селищних, сільських та міських голів не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів забезпечує виготовлення інформаційних плакатів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. Ці плакати повинні містити передвиборні програми кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, що були подані ними при реєстрації. Плакати мають містити прізвища, імені, по батькові кандидатів у депутатів, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, із зазначенням року народження, посади (заняття), місця роботи та проживання, партійності. До інформації про партію (блок) - суб'єкту виборчого процесу включається виборчий список партії (блоку), а також фотографії перших п'яти кандидатів у депутати. Форма, розмір та поліграфічне виконання інформаційних плакатів встановлюються відповідною територіальною виборчою комісією.

2. Відповідна територіальна виборча комісія погоджує з уповноваженим представником партії (блоку), кандидатами у депутати, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови текст та поліграфічне виконання інформаційного плаката.

3. Відповідна територіальна виборча комісія забезпечує виготовлення однакової кількості інформаційних плакатів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутатів, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, із розрахунку не менш як по два примірники кожного плаката на кожну виборчу дільницю. Виготовлені інформаційні плакати партій (блоків) в установленому відповідною територіальною виборчою комісією порядку передаються відповідним виборчим дільницям не пізніш як за двадцять днів до дня виборів.

4. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови на власний розсуд можуть виготовляти матеріали передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів виборчого фонду партії (блоку). Партія чи кандидат - суб'єкти виборчого процесу можуть виготовляти друковані матеріали своєї передвиборної агітації (передвиборної агітації блоку) із застосуванням обладнання, що їм належить. Відомості, що містяться у цих матеріалах, повинні відповідати вимогам закону.

5. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови зобов'язані подати по одному примірнику кожного друкованого матеріалу передвиборної агітації, виготовленого за рахунок коштів виборчого фонду та/або із застосуванням обладнання, що їм належить, не пізніш як через п'ять днів з дня його виготовлення до відповідної виборчої комісії.

6. Друковані матеріали передвиборної агітації повинні містити вказівку на партію (блок) - суб'єкта виборчого процесу, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, від імені яких розповсюджуються матеріали, а також відомості про установу, що здійснила друк, або вказівку, що друк здійснено з використанням обладнання, що належить партії чи кандидату, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

7. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не пізніш як за сто днів до дня виборів відводять місця та обладнують стенди, дошки оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації.

Стаття 53. Загальний порядок поширення передвиборної агітації у засобах масової інформації

1. Передвиборна агітація у засобах масової інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом.

2. Держава надає можливість всім партіям (блокам) - суб'єктам виборчого процесу, кандидатам у депутати, кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови поширити агітаційні матеріали у засобах масової інформації державної та комунальної форм власності в порядку та на умовах, визначених цим Законом. Порядок надання такого ефірного часу та друкованих площ встановлюється відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше ніж через 10 днів з моменту її утворення.

3. Передвиборна агітація в засобах масової інформації за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку), кандидата здійснюється на умовах рівної оплати за одиницю ефірного часу чи друкованої площі.

4. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для поширення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови встановлюються відповідним засобом масової інформації не пізніш як за сто тридцять днів до дня виборів. Вартість одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу має бути не більшою за звичайну ціну комерційної реклами (рекламу, розповсюдження якої має на меті отримання прибутку) на аналогічній одиниці друкованої площі або одиниці ефірного часу у відповідному засобі масової інформації. Ціна може бути різною залежно від часу трансляції або сторінки видання.

5 Регіональні і місцеві засоби масової інформації надсилають встановлені відповідно до вимог цієї статті розцінки вартості одиниці друкованої площі або ефірного часу до відповідної виборчої комісії не пізніш ніж через п'ять днів після утворення такої комісії. Відповідна територіальна виборча комісія оприлюднює надіслані розцінки через офіційний веб-сайт та надає їх на запит зацікавлених осіб. Розцінки вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації не можуть змінюватися протягом виборчого процесу. Засіб масової інформації не може надавати знижки або встановлювати надбавки на оплату друкованої площі чи ефірного часу партіям (блокам) - суб'єктам виборчого процесу, кандидатам у депутати, кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови.

6. Засіб масової інформації, який надав ефірний час або друковану площу одній партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу, кандидатам у депутати, кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови не може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих же умовах іншій партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу, кандидатам у депутати, кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови. Засіб масової інформації може відмовити у наданні ефірного часу чи друкованої площі в разі, якщо він має обґрунтовані підстави вважати, що надані для поширення матеріали не відповідають вимогам частини п'ятої чи дев'ятої статті 56 цього Закону.

7. Вимоги, встановлені цієї статтею, не поширюються на засоби масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії - суб'єкти виборчого процесу (партії, що входять до блоку - суб'єкта виборчого процесу).

8. Забороняється розміщення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації.

Стаття 54. Порядок поширення передвиборної агітації у електронних (аудіовізуальних) засобах масової інформації

1. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови має право за рахунок коштів свого виборчого фонду розміщувати передвиборну агітацію у електронних (аудіовізуальних) засобах масової інформації. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду партії (блоку) надається партії (блоку) чи кандидату на підставі угоди, що укладається від їх імені розпорядником поточного рахунку виборчого фонду партії (блоку), кандидата з телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та надходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу партії (блоку) - суб'єкту виборчого процесу забороняється.

2. Замовниками передвиборної агітації під час виборчої кампанії для демонстрації телерадіоорганізаціями можуть бути тільки партії (блоки) - суб'єкти виборчого процесу, кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови. Протягом демонстрації передвиборної агітації обов'язково демонструється повна назва її замовника у формі текстового повідомлення, яке має займати не менше п'ятнадцяти відсотків площі екрану і бути виконане контрастним кольором до фону та бути сприйнятним для глядача.

3. Телерадіоорганізації зобов'язані здійснювати аудіо-, відеозаписи усіх передач, що містять передвиборну агітацію, і зберігати їх протягом тридцятиденного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів.

4. Телерадіоорганізація за письмовим запитом відповідної територіальної виборчої комісії, Центральної виборчої комісії, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення чи її представника, зобов'язана надати всю інформацію про виділення ефірного часу партії (блоку) чи кандидату для проведення передвиборної агітації, а в разі необхідності - копії відповідних угод, платіжних документів і передач у запису на плівці та інших носіях інформації.

5. З метою забезпечення права громадян України на отримання інформації про політичні партії (блоки) та кандидатів державні телерадіомовні компанії та телекомпанії комунальної форми власності мають право виділити ефірний час для надання політичним партіям (блокам) чи кандидатам для передвиборної агітації та висвітлення своїх передвиборних програм. Цей час розподіляється в порядку, встановленому цим законом.

6. Загальний ефірний час, виділений державними та комунальними телекомпаніями розподіляється між політичними партіями за таким принципом: 80 % ефірного часу розподіляється між політичними партіями (блоками), які подолали виборчий бар'єр на попередніх виборах до місцевих рад, пропорційно до кількості місць у відповідній раді. Якщо склад виборчого блоку змінився для цілей цієї статті правонаступником вважається партія (блок) до якої входить найбільше депутатів з блоку, склад якого змінився. Решта 20 % ефірного часу розподіляються у рівних частках між усіма іншими партіями (блоками) - суб'єктами виборчого процесу. Ефірний час на виборах сільського, селищного, міського голови розподіляється у рівних обсягах між усіма кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови.

7. Ефірний час, виділений для передвиборчої агітації, надається телерадіоорганізаціями між дев'ятнадцятою і двадцять третьою годинами. Відповідна територіальна виборча комісія визначає порядок надання ефірного часу державними та комунальними засобами масової інформації не пізніш як через 10 днів після утворення До розробки цього порядку залучаються представники телерадіоорганізацій та політичних партій (блоків) - учасників виборчого процесу, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

Стаття 55. Порядок поширення передвиборної агітації у друкованих засобах масової інформації

1. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови мають право за рахунок коштів власного виборчого фонду розміщувати передвиборну агітацію у друкованих засобах масової інформації.

2. Матеріали передвиборної агітації розміщуються у друкованих засобах масової інформації на підставі договору, який укладається від імені партії (блоку) чи кандидата розпорядником поточного рахунку виборчого фонду з редакцією (видавцем) друкованого засобу масової інформації. Без укладання договору та надходження коштів на рахунок редакції (видавця) друкованого засобу масової інформації розміщення цих матеріалів забороняється. Ця вимога не застосовується до засобу масової інформації, засновником (власником) якого є партія - суб'єкт виборчого процесу (партія, що входить до складу блоку - суб'єкта виборчого процесу), кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голов.

3. Друковані засоби масової інформації, за винятком державних та комунальних, мають право відмовити суб'єкту передвиборної агітації в розміщенні передвиборної агітації, якщо це суперечить редакційній політиці цього засобу масової інформації.

4. Редакції (видавці) друкованих засобів масової інформації за письмовими запитами відповідної виборчої комісії зобов'язані надавати їй усю інформацію про використання друкованої площі для розміщення передвиборної агітації, за необхідності - надати їй копії відповідних договорів, платіжних документів, а також відповідні матеріали передвиборної агітації.

5. Партія (блок) - суб'єкт виборчого процесу, кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови має право за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення виборів, опублікувати в однаковому для всіх партій (блоків) поліграфічному виконанні в додатку до місцевого друкованого засобу масової інформації свою передвиборну програму обсягом не більше п'яти тисяч восьмисот друкованих знаків. Договір про публікацію вказаних матеріалів із редакцією газети укладається відповідною територіальною виборчою комісією. Редакція газети отримує лише компенсацію своїх затрат на виробництво та розповсюдження спеціального додатку.

6. Спеціальний додаток, що містить передвиборні програми, видається не пізніш як через десять днів з моменту завершення реєстрації партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. Друкований засіб масової інформації обирається відповідною територіальною виборчою комісією, за погодженням не менш ніж з двома третинами партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. Форма поліграфічного виконання затверджується відповідною територіальною виборчою комісією.

7. Додаток до друкованого місцевого засобу масової інформації може містити лише передвиборні програми та матеріали, надані відповідною територіальною виборчою комісією. Розміщення передвиборних програм на першій та останній сторінці спеціального додатку забороняється.

Стаття 56. Обмеження щодо ведення передвиборної агітації

1. Участь у передвиборній агітації забороняється:

1) іноземцям та особам без громадянства, у тому числі у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки партії (блоку) - суб'єкта виборчого процесу чи кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови;

2) органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам;

3) посадовим і службовим особам органів, зазначених у пункті 2 цієї частини, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом у депутати;

4) членам виборчих комісій протягом строку їх повноважень у відповідних виборчих комісіях.

2. У військових частинах (формуваннях) та в установах кримінально-виконавчої системи передвиборна агітація обмежується. Відвідання військових частин (формувань) та установ кримінально-виконавчої системи окремими кандидатами чи уповноваженими особами партій (блоків) забороняється. Зустрічі цих осіб з виборцями організовуються відповідною виборчою комісією спільно з командиром військової частини (формування) або керівником установи кримінально-виконавчої системи з обов'язковим повідомленням не пізніш як за три дні до дня зустрічі всіх уповноважених осіб партій (блоків) у відповідному територіальному виборчому окрузі.

3. Забороняється використання приміщень органів державної влади та органів місцевого самоврядування для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів виборчих фондів партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.

4. Забороняється розміщення агітаційних матеріалів на будинках і в приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

5. Забороняється поширення у будь-якій формі матеріалів, що містять заклики до: ліквідації незалежності України, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, пропаганду війни, розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі.

6. Державним та комунальним засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог частини першої статті 54 і частини другої статті 55 цього Закону, забороняється агітувати за або проти партій (блоків), кандидатів у депутати, а також давати оцінки виборчим програмам чи кандидатам, або віддавати кандидатам перевагу у будь-який спосіб

7. Забороняється розміщення передвиборної агітації в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою.

8. Розміщення носіїв передвиборної агітації, а також розповсюдження передвиборної агітації через радіотрансляційні або інші мережі сповіщення пасажирів, у транспортних засобах громадського користування, на станціях метрополітену, вокзалах, портах та аеропортах забороняється.

9. Забороняється розповсюдження завідомо недостовірних наклепницьких відомостей про партію (блок) - суб'єкта виборчого процесу, про кандидата у депутати або про кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.

10. У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору грубого порушення засобом масової інформації вимог цього Закону суд вправі прийняти рішення про тимчасове (до закінчення виборчого процесу) зупинення дії ліцензії або про тимчасову заборону (до закінчення виборчого процесу) випуску друкованого видання. Грубим вважається умисне порушення пунктів 5 та 9 цієї статті, а також умисне невиконання рішення суду у виборчому спорі, що набуло законної сили.

11. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення своїм рішенням припиняє трансляцію на території України, у тому числі операторами телекомунікацій, іноземних телеканалів, у діяльності яких систематично порушується законодавство України щодо виборів, і при цьому таке порушення може вплинути на результати виборів.

12. Забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапору партії (партії, що входить до складу блоку; блоку), за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки мінімального розміру заробітної плати), послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за певну партію (блок) або згадуванням назви партії (блоку) чи імені кандидата, вважається непрямим підкупом виборців.

13. Включення до інформаційних теле- і радіопрограм (випусків новин) передвиборних агітаційних матеріалів партій (блоків) чи окремих кандидатів забороняється. Усі матеріали передвиборної агітації повинні бути відокремленими від інших матеріалів і позначені як такі.

14. Забороняється переривати передачі передвиборних програм партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями.

15. Забороняється протягом останніх трьох днів перед днем виборів поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови

16. Забороняється розміщення матеріалів передвиборної агітації, а також повідомлень про перебіг виборчого процесу, на об'єктах культурної спадщини.

17. Кандидатам у депутати, кандидатам на посаду сільського, селищного, міського голови які займають посади, у тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, у правоохоронних органах чи судах, на державних, комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах (формуваннях), забороняється залучати для передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням передвиборної агітації, підлеглих їм осіб за місцем роботи чи інших осіб, що перебувають у службовій залежності чи адміністративному підпорядкуванні від них (у робочий час), службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, а також використовувати службові чи виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації.

18. Забороняється виготовлення та розповсюдження (у тому числи на носіях зовнішньої реклами) друкованих передвиборних агітаційних матеріалів, що не містять відомостей про установу, яка здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та про партію (блок) чи кандидата замовника матеріалів.

19. З часу припинення передвиборної агітації відповідно до частини п'ятої статті 50 цього Закону забороняються проведення агітаційних заходів, розповсюдження передвиборних агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, розповсюдження виборчих листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації, публічні заклики голосувати за чи проти партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п'ятниці перед днем виборів відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

20. Забороняється оприлюднення в день виборів результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до його закінчення. Способи проведення таких опитувань повинні забезпечувати збереження таємниці голосування опитуваного виборця.

21. Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також порушення встановленого законом порядку проведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.

22. Засоби масової інформації не несуть відповідальності за зміст передвиборної агітації, яка була розміщена відповідно до угод із замовниками, крім випадків, передбачених частинами п'ятою та дев'ятою цієї статті. Засоби масової інформації не несуть відповідальність за відмову у розміщенні матеріалів передвиборної агітації, якщо вони мали обґрунтовані підстави припускати, що такі матеріали порушують пункти 5 та 9 цієї статті.

23. У разі надходження до Центральної виборчої комісії або відповідної територіальної виборчої комісії заяви, скарги чи іншого повідомлення щодо порушень вимог цієї статті, які мають ознаки злочину чи адміністративного правопорушення, Відповідна територіальна виборча комісія невідкладно звертається до відповідних правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного повідомлення та реагування відповідно до законів України."

II. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

А. П. ЯЦЕНЮК

Опрос