Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения осуществления дознания правоохранительными органами

Проект закона Украины от 11.07.2008 № 2756
Дата рассмотрения: 11.07.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування здійснення дізнання правоохоронними органами

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінально-процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1961 р., N2, ст. 15):

пункт 4 статті 101 виключити.

2. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 38 - 39, ст. 288):

1) частину першу статті ст. 3 викласти у новій редакції:

"Порядок переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, митне регулювання, пов'язане з встановленням та справлянням податків і зборів, процедури митного контролю та оформлення, виявлення, попередження та припинення порушень митних правил, спрямовані на реалізацію митної політики України, становлять митну справу";

2) пункт 10 частини другої статті 11 викласти у новій редакції:

"виявлення, попередження та припинення порушень митних правил";

3) у частині четвертій статті 26 слова "або контрабанду" видалити;

4) статтю 26 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Органи охорони державного кордону України, правоохоронні органи ти митні органи повідомляють Службу безпеки України про виявлення контрабанди";

5) пункт 4 статті 37 викласти у новій редакції:

"проведення спільних заходів, спрямованих на запобігання, виявлення і припинення порушень митних правил";

6) у частині першій статті 38 слова "контрабанди і" видалити;

7) у статті 39 слова "контрабанду та" видалити;

8) у статті 48 слова "контрабанди та" видалити;

9) у частині першій статті 57 слова "предмети контрабанди чи" видалити;

10) назву Розділу XVII викласти в такій редакції: "Сприяння запобіганню контрабанді";

11) доповнити статтею 3161 "Взаємодія зі Службою безпеки України щодо запобігання контрабанді" такого змісту:

"З метою запобігання контрабанді митні органи взаємодіють зі Службою безпеки України, всебічно сприяючи здійсненню їх повноважень у цій сфері";

12) частину першу статті 317 викласти в такій редакції:

"Відповідно до законів України митні органи за дорученням органів Служби безпеки України з метою виявлення джерел і каналів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які беруть участь у цьому, разом з іншими державними органами (підрозділами), що мають право здійснювати оперативно-розшукову діяльність, можуть використовувати метод контрольованої поставки зазначених засобів, речовин і прекурсорів";

13) у статті 342 слова "контрабанду та" видалити;

14) пункт 2 статті 359 виключити;

15) статтю 362 викласти у новій редакції:

"Провадження у справі про порушення митних правил здійснюють посадові особи зазначені у п. 1 ст. 359, в зоні діяльності якої було вчинено або виявлено таке порушення.

Посадові особи регіональної митниці можуть здійснювати провадження у будь-якій справі про порушення митних правил, порушеній підпорядкованими регіональній митниці митними органами.

Посадові особи центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи можуть здійснювати провадження у будь-якій справі про порушення митних правил, порушеній будь-яким митним органом України";

16) частину другу статті 373 викласти у новій редакції:

"Питання про передачу такої справи іншій посадовій особі органу вирішується керівником цього органу або його заступником";

17) частину третю статті 373 викласти у новій редакції:

"Якщо керівник підрозділу, в якому здійснюється провадження у справі про порушення митних правил, є родичем особи, яка притягується до відповідальності, її представника, інших осіб, які беруть участь у провадженні у справі, а також коли існують інші обставини, які дають підстави вважати, що керівник зазначеного підрозділу може бути особисто заінтересованим у розгляді справи, справа підлягає передачі до іншого митного органу";

18) частину другу статті 374 викласти у новій редакції:

"Адміністративне затримання громадянина, який вчинив порушення митних правил, здійснюється посадовою особою митного органу за рішенням керівника цього органу або його заступника, керівника митного поста або його заступника, а в разі їх відсутності (в нічний час, у вихідні та святкові дні тощо) - начальника чергового відділу або старшого чергової зміни";

19) статтю 387 викласти у новій редакції:

"Від імені регіональних митниць та митниць справи про порушення митних правил розглядаються керівниками цих митних органів або їх заступниками, а від імені спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи - уповноваженими на це керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи або його заступниками";

20) пункт 4 частини першої статті 391 викласти у новій редакції:

"про передачу матеріалів до відповідних підрозділів Служби безпеки України для вирішення питання згідно з кримінальним та кримінально-процесуальним законодавством";

21) у частині другій статті 411 слова "боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил" замінити словами "виявлення, попередження та припинення порушень митних правил";

22) у пункті 5 частини першої статті 425 слова "предмети контрабанди та" видалити.

3. У Законі України "Про службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 27, ст. 382):

1) частину другу статті 2 викласти у такій редакції:

"До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції, організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки, контрабанди та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До приведення законів та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

А. П. ЯЦЕНЮК

Опрос