Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О защите прав потребителей" (относительно уточнения определения сроков и положений закона относительно прав потребителей)

Проект закона Украины от 07.07.2008 № 2714
Дата рассмотрения: 07.07.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84) такі зміни:

1. По тексту Закону слова "нормативно-правовий акт" та "нормативний документ" у всіх відмінках і числах замінити словами "закон" та "технічний регламент" у відповідному відмінку та числі.

2. У статті 1:

пункт перший викласти у такій редакції:

"1) безпечна продукція - продукція, яка протягом очікуваного терміну придатності при звичайних умовах використання за призначенням, зберігання, транспортування та знищення (утилізації) становить прийнятний ризик для життя, здоров'я, майна споживача і навколишнього природного середовища, за умови:

виконання правил експлуатації щодо монтажу, введення в експлуатацію та технічного обслуговування продукції, дотримання вказівок, інструкцій або попереджень, наданих виробником;

продукція залишається безпечною при її використанні разом з іншою продукцією, якщо існує можливість обґрунтованого прогнозу виробника щодо застосування такої продукції або її використання разом з іншою продукцією.".

у пункті тринадцятому слова "нормативно-правових актах і нормативних документах, та" замінити словами "законі і технічних регламентах, та/або";

доповнити статтю після пункту чотирнадцятого новим пунктом такого змісту:

"15) Національний знак відповідності - знак, який засвідчує відповідність позначеної ним продукції вимогам закону або технічних регламентів, які поширюються на неї;";

у зв'язку з цим пункт п'ятнадцятий вважати пунктом шістнадцятим;

пункт шістнадцятий вилучити;

доповнити статтю абзацом такого змісту:

"Терміни "процедура оцінки відповідності", "ризик", "технічне регулювання", "технічний регламент", "декларація про відповідність", "сертифікат відповідності" застосовуються у значеннях, визначених Законом України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності.".

3. У частині першій статті 4:

пункт третій викласти у такій редакції:

"3) безпечну продукцію;";

пункт п'ятий викласти у такій редакції:

"5) відшкодування шкоди (збитків), майнової та моральної (немайнової) шкоди, завданих небезпечною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, у випадках, передбачених законодавством;".

4. Назву статті 14 викласти у наступній редакції:

"Стаття 14. Право споживача на безпечну продукцію (безпечні товари, наслідки робіт)";

абзац другий частини першої вилучити;

в частині четвертій:

в абзаці першому слова "актами законодавства або іншими нормативними документами" замінити словами "законом або технічними регламентами";

в абзаці четвертому слова "цим Законом та іншими законодавчими актами" замінити словом "законом";

частини шосту вилучити;

частину сьому вважати частиною шостою.

5. У статті 15:

пункт другий частини першої вилучити;

пункти третій - дванадцятий вважати пунктами другим - одинадцятим.

6. У пункті сьомому частини першої статті 26:

підпункт "а" вилучити;

в підпункті "г" слова "нормативних документів" замінити словами "нормативно-правових актів";

підпункти "б" - "ґ" вважати підпунктами "а" - "г".

7. У частині першої статті 28:

пункти четвертий та п'ятий вилучити;

пункт шостий вважати пунктом четвертим.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

А. П. ЯЦЕНЮК

Опрос