Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об обращениях граждан"

Проект закона Украины от 17.06.2008 № 2650
Дата рассмотрения: 17.06.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян"

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1996, N 47, ст. 256, 1999, N 26, ст. 219, 2004, N 13, ст. 181, 2005, N 11, ст. 200) такі зміни:

1. У статті 5:

У частині другій після слів: місце проживання громадянина доповнити словами "(або адреса електронної поштової скриньки заявника)".

У частині третій після слів: надісланих поштою доповнити словами: "чи по інформаційних системах загального доступу".

Доповнити частинами шостою і сьомою такого змісту:

"У разі потреби на підтвердження своїх доводів громадянин додає до письмового або усного звернення документи і матеріали або їх копії.

Звернення, що надійшло в державний орган, орган місцевого самоврядування або посадовій особі по інформаційних системах загального доступу, підлягає розгляду в порядку встановленому цим законом.".

Частину шосту вважати частиною восьмою.

2. У статті 7:

Доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"У випадку неможливого направлення скарги,у відповідності до частини четвертої цієї статті, вона направляється для розгляду органам та посадовим особам вищого рівня або повертається громадянинові з роз'ясненням його права оскаржити відповідні рішення, дії (бездіяльність) в установленому порядку до суду.".

3. У статті 8:

Доповнити частинами третьою, четвертою і шостою такого змісту:

"Не розглядаються письмові звернення в яких містяться нецензурні або образливі вирази, погрози життю, здоров'ю і майну посадової особи, а також членів його сім'ї. Таке звернення надсилається у відповідні правоохоронні органи.

У випадку, якщо текст письмового звернення не піддається прочитанню, відповідь на звернення не дається і воно не підлягає направленню для розгляду в державний орган, орган місцевого самоврядування або посадовій особі відповідно до їх компетенції.

Не розглядаються звернення, які надійшли по інформаційних системах загального доступу без зазначення адреси електронної поштової скриньки заявника та з порушенням вимог частини другої статті п'ятої цього Закону.".

Частину третю вважати частиною п'ятою.

4. У статтях 14, 15, 16 після слів Героїв Соціалістичної Праці доповнити словами: "Героїв України".

5.У статті 17:

У частині першій слова "одного місяця" замінити словами "тридцяти днів".

6. У статті 18:

Частину сьому викласти у такій редакції:

"одержати письмову(електронну) відповідь про результати розгляду заяви чи скарги або повідомлення про надіслання письмового звернення в державний орган, орган місцевого самоврядування або посадовій особі, в компетенцію яких входить вирішення поставлених у зверненні питань;".

Доповнити статтю частиною десятою такого змісту:

"звертатися із заявою про припинення розгляду звернення.".

7. У статті 20:

У частині першій слова "одного місяця" замінити словами "тридцяти днів" і слово "місячний" замінити "тридцятиденний".

8. У статті 22:

Доповнити частиною третьою такого змісту:

При особистому прийомі громадянин пред'являє документ що засвідчує особу а також довіреність, якщо громадянин представляє інтереси іншої особи.

У частині п'ятій останнє речення викласти у такій редакції:

"У випадку, якщо викладені в усному зверненні факти і обставини є очевидними і не вимагають додаткової перевірки, відповідь на звернення з відома громадянина може бути дана усно в ході особистого прийому, про що робиться в картці особистого прийому громадянина.".

Доповнити частиною шостою такого змісту:

"Керівник має право відмовити в особистому прийомі громадянину, якщо порушенні ним питання вже розглядалися керівником і заявник отримав відповідь (роз'яснення) по суті.".

 

Голова Верховної Ради
України

 
А. ЯЦЕНЮК

Опрос