Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования финансирования партий

Проект закона Украины от 14.05.2008 № 2475
Дата рассмотрения: 26.01.2009 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання фінансування партій

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до законодавчих актів України такі зміни:

1. У Законі України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради, 2001, N 23, ст. 118):

1) статтю 14 доповнити новими частинами четвертою - дев'ятою такого змісту:

"Джерелами фінансування політичних партій можуть бути:

1) власні кошти (членські внески, прибутки отримані у формі дивідендів від заснованих політичною партією засобів масової інформації, доходи від видавницької діяльності, інших партійних заходів дозволених законом);

2) приватне фінансування (добровільні пожертвування фізичних та юридичних осіб);

3) державне фінансування.

Члени політичної партії сплачують обов'язкові вступні, періодичні (поточні), а також інші внески у розмірах, терміни та відповідно до порядку, визначеному статутом політичної партії.

Добровільні пожертвування фізичних та юридичних осіб є будь-якою свідомою дією щодо надання економічної чи іншої вигоди політичній партії. Добровільні пожертвування можуть здійснюватись у грошовій та негрошовій формі.

Державне фінансування передбачає виділення коштів з Державного бюджету України на відповідний рік на умовах і в порядку, встановленому законом. Невикористані обсяги державних коштів, що були виділені в поточному фінансовому році, мають бути повернені на рахунки державного казначейства не пізніше початку наступного фінансового року.

Фінансування політичних партій за рахунок інших ніж зазначені у цій статті джерел, заборонено.";

2) у статті 15:

пункт 5 частини першої викласти в такій редакції:

"5) особами без громадянства, анонімними особами або під псевдонімом;";

частину першу доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

"7) суб'єктами господарювання, які є постачальниками товарів, робіт, послуг для потреб органів державної влади та органів місцевого самоврядування";

після частини першої доповнити статтю новою частиною такого змісту:

"Фізичні або юридичні особи, що бажають здійснити добровільне пожертвування на користь певної політичної партії, повинні здійснювати пожертвування безпосередньо політичним партіям, які виявили бажання їх отримати. В Україні забороняється будь-яка посередницька діяльність як вид підприємницької діяльності юридичних або фізичних осіб, що пов'язана із наданням посередницьких послуг щодо передачі добровільних пожертвувань на користь політичних партій.".

3) доповнити Закон новими статтями 15-1 - 15-7 такого змісту:

"Стаття 15-1. Особливості приватного фінансування політичних партій у негрошовій формі

Добровільні пожертвування у негрошовій формі передбачають передачу на користь політичної партії майна - матеріальних об'єктів, будівель та споруд, включаючи їх невід'ємні частини, машин, обладнання, транспортних засобів тощо, паїв, цінних паперів, нематеріальних активів, в тому числі об'єктів права інтелектуальної власності, цілісних майнових комплексів тощо, майнових прав, надання безоплатно або за цінами нижче ринкових товарів, робіт, послуг та інших цінностей.

При здійсненні добровільних пожертвувань у негрошовій формі особа, що здійснює пожертвування, повинна мати акт незалежної оцінки майна (майнових прав, вигоди тощо), що є предметом пожертвувань.

Порядок, умови передачі та механізм обліку та зарахування добровільних пожертвувань фізичними та юридичними особами, що здійснюються у негрошовій формі, визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 15-2. Особливості приватного фінансування політичних партій у грошовій формі

Добровільні пожертвування у грошовій формі передбачають передачу на користь політичної партії у національній валюті готівки або перерахування коштів у безготівковій формі.

Фізичні або юридичні особи, що бажають здійснити добровільне пожертвування на користь політичної партії, мають право у будь-який час письмово звернутися до політичної партії із пропозицією здійснити на її користь добровільне пожертвування.

У зверненні до політичної партії фізична особа обов'язково вказує своє прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання та (або) місце постійної реєстрації, місце роботи (якщо фізична особа, що бажає здійснити пожертвування, є суб'єктом підприємницької діяльності, то вказуються номер, серія та дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності), паспортні дані, ідентифікаційний код та суму пожертвування. На вимогу політичної партії фізична особа, що має бажання здійснити добровільне пожертвування, додає до свого звернення копії паспорта, ідентифікаційного коду та свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи (якщо є суб'єктом підприємницької діяльності).

У зверненні до політичної партії юридичної особи обов'язково вказується повне найменування юридичної особи, її місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних

осіб, банківські реквізити поточного рахунку юридичної особи, сума пожертвування. На вимогу політичної партії юридична особа, що має бажання здійснити добровільне пожертвування, додає до свого звернення копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та копію витягу з Єдиного державного реєстру про прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційні номери фізичних осіб - платників податків, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Політична партія, що отримала від фізичної або юридичної особи пропозицію здійснити на її користь добровільне пожертвування, на протязі 10 робочих днів з дня отримання такої пропозиції, зобов'язана повідомити цю особу про бажання отримати або відмовитися від отримання добровільного пожертвування.

Якщо органи політичної партії, визначені у її статуті, прийняли рішення про згоду на прийняття добровільного пожертвування, то особа, що має намір здійснити добровільне пожертвування, повинна бути офіційно письмово повідомлена про згоду на прийняття такого пожертвування.

У такому повідомленні вказуються реквізити Єдиного накопичувального рахунку добровільних пожертвувань політичної партії. До повідомлення обов'язково додається заповнений на особу, що бажає здійснити пожертвування, та завірений печаткою політичної партії лист збору пожертвувань - бланк документу, що має технологічні заходи захисту, а також присвоєні під час виготовлення серію та номер.

Стаття 15-3. Єдиний накопичувальний рахунок добровільних пожертвувань на користь політичної партії та його функціонування

Політична партія відкриває Єдиний накопичувальний рахунок добровільних пожертвувань в установі банку України у місті Києві в національній валюті виключно для акумуляції коштів добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб та їх перерахування на:

1) накопичувальний рахунок виборчого фонду політичної партії (блоку) для фінансування витрат на передвиборчу агітацію партії (блоку) у період проведення виборчої кампанії з урахуванням вимог Закону України "Про вибори народних депутатів України";

2) накопичувальний рахунок виборчого фонду кандидата на пост Президента України для фінансування витрат на фінансування витрат на виборчу кампанію відповідно до вимог Закону України "Про вибори Президента України";

3) рахунки виборчих фондів місцевих організацій партії (блоку), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови для фінансування витрат на передвиборчу агітацію у період проведення виборчої кампанії з урахуванням вимог Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів";

4) на поточний банківський рахунок (рахунки) політичної партії для використання коштів для виконання партійних заходів та здійснення поточних статутних завдань.

Інформація про відкриття (закриття) Єдиного накопичувального рахунку добровільних пожертвувань та його реквізити розміщується на офіційному сайті політичної партії в мережі "Інтернет" та оприлюднюється у партійному друкованому засобі масової інформації.

Політична партія із числа своїх членів призначає розпорядників (розпорядника) Єдиного накопичувального рахунку добровільних пожертвувань, в тому числі особу - відповідальну за укладання фінансового звіту про доходи і видатки та своєчасне подання річної декларації добровільних пожертвувань на користь політичної партії.

Установа банку, в якій відкрито Єдиний накопичувальний рахунок добровільних пожертвувань на користь політичної партії, на підставі відповідного звернення розпорядника Єдиного накопичувального рахунку добровільних пожертвувань перераховує кошти з Єдиного накопичувального рахунку на рахунок (рахунки), зазначені у зверненні.

Установа банку, в якій відкрито Єдиний накопичувальний рахунок добровільних пожертвувань, надає розпорядникам (розпорядникові) коштів відповідного рахунку потижнево або за їх зверненням відомості про розміри пожертвувань та осіб, що їх здійснили, рух коштів, а також їх залишки.

Установа банку здійснює прийняття (перерахування) добровільних пожертвувань на Єдиний накопичувальний рахунок лише за умови подання заповненого на відповідну особу та завіреного печаткою політичної партії листа збору пожертвувань, а також пред'явлення фізичною особою паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України, а юридичною особою - завіреної у встановленому порядку довіреності або іншого документу, що засвідчує право здійснення платіжних операцій від імені юридичної особи. Лист збору пожертвувань з відповідною відміткою банку про дату, час та місце здійснення пожертвувань надсилається установою банку на адресу політичної партії, вказаної у цьому листі збору пожертвувань.

Забороняється прийняття (перерахування) на Єдиний накопичувальний рахунок добровільних пожертвувань від юридичних осіб, що здійснюються через філії та представництва, які розташовані за межами України.

Розпорядники (розпорядник) Єдиного накопичувального рахунку добровільних пожертвувань зобов'язаний відмовитися від добровільних пожертвувань у разі порушення особою, що здійснила пожертвування, вимог цього Закону, про що розпорядник подає відповідну заяву та платіжний документ до установи банку, в якій відкрито Єдиний накопичувальний рахунок добровільних пожертвувань. Таке добровільне пожертвування повертається особі, що його здійснила, за рахунок її добровільного пожертвування, а в разі неможливості такого повернення - перераховується до Державного бюджету України.

Оплата послуг установ банків, пов'язаних з відкриттям і закриттям політичними партіями єдиних накопичувальних рахунків добровільних пожертвувань та їх функціонуванням, а також сплата відсотків за користування коштами здійснюється на договірних засадах.

Порядок відкриття і закриття єдиних накопичувальних рахунків добровільних пожертвувань на користь політичних партій встановлюється Національним банком України за погодженням із Державною податковою адміністрацією України та Центральною виборчою комісією.

Стаття 15-4. Добровільні пожертвування на користь політичної партії у грошовій формі від фізичних осіб

Кожний громадянин України за виключенням осіб, визначених у частині третій статті 6 та у пунктах 3 і 5 частини першої статті 15 цього Закону, може здійснювати добровільні пожертвування на протязі календарного року в обсязі, який не перевищує ста шістдесяти мінімальних розмірів заробітної плати на користь однієї політичної партії.

Якщо протягом поточного календарного року проводиться виборча кампанія, граничний розмір добровільних пожертвувань, зазначених у частині першій цієї статті, збільшується на 50 відсотків.

Політична партія зобов'язана невідкладно розміщати на своєму офіційному сайті в мережі "Інтернет" та оприлюднювати у партійному друкованому засобі масової інформації інформацію щодо осіб, загальна сума добровільних пожертвувань яких на протязі календарного року перевищує шістнадцять мінімальних розмірів заробітної плати із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові особи, що здійснила пожертвування, її ідентифікаційного коду та суми пожертвування, а також на вимогу фінансових та податкових органів невідкладно повідомляти ці органи та надсилати на їх адресу завірену печаткою політичної партії копію листа збору пожертвувань.

Стаття 15-5. Добровільні пожертвування на користь політичної партії у грошовій формі від юридичних осіб

Юридичні особи, за виключенням тих, що визначені у частині першій статті 15 цього Закону, можуть здійснювати добровільні пожертвування на протязі календарного року в обсязі, який не перевищує однієї тисячі шестисот мінімальних розмірів заробітної плати на користь однієї політичної партії.

Якщо протягом поточного календарного року проводиться виборча кампанія, граничний розмір добровільних пожертвувань, зазначених у частині першій цієї статті, збільшується на 50 відсотків.

Політична партія зобов'язана невідкладно розміщати на своєму офіційному сайті в мережі "Інтернет" та оприлюднювати у партійному друкованому засобі масової інформації інформацію щодо усіх без винятку юридичних осіб, що здійснили добровільні пожертвування на користь політичної партії, із зазначенням повного найменування, місцезнаходження особи, що здійснила пожертвування, її ідентифікаційного коду та суми пожертвування, а також на вимогу фінансових та податкових органів невідкладно повідомляти ці органи та надсилати на їх адресу завірену печаткою політичної партії копію листа збору пожертвувань.

Стаття 15-6. Облік та звітність щодо надходжень та використання коштів добровільних пожертвувань на користь політичної партії

Особливості обліку надходжень та розподілу коштів, спрямованих з Єдиного накопичувального рахунку добровільних пожертвувань на рахунки, визначені пунктами 1 - 3 частини першої статті 15-3 цього Закону, а також порядок складання звітів щодо руху коштів по цим рахункам встановлюються законами України, що регламентують проведення відповідних виборчих кампаній.

Витрачання коштів, що надходять з Єдиного накопичувального рахунку добровільних пожертвувань на поточний банківській рахунок (рахунки) політичної партії для виконання партійних заходів та здійснення поточних статутних завдань, проводиться відповідно до статуту, програми партії та рішень її керівних органів з додержанням фінансової дисципліни та обов'язковим документуванням усіх платіжно-розрахункових операцій.

Розпорядники (розпорядник) коштів поточного банківського рахунку (рахунків) політичної партії зобов'язані вести облік використання коштів відповідного рахунку. Розпорядники (розпорядник) поточного банківського рахунку (рахунків) політичної партії зобов'язані до 10 січня подати розпоряднику Єдиного накопичувального рахунку добровільних пожертвувань - особі, відповідальній за укладання фінансового звіту про доходи і видатки та своєчасне подання річної декларації добровільних пожертвувань на користь політичної партії, фінансовий звіт про використання коштів відповідного поточного банківського рахунку (рахунків) політичної партії за минулий рік.

Розпорядник коштів Єдиного накопичувального рахунку добровільних пожертвувань - особа, відповідальна за укладання фінансового звіту про доходи і видатки та своєчасне подання річної декларації добровільних пожертвувань на користь політичної партії, зобов'язана до 20 січня подати до Державної податкової адміністрації фінансовий звіт про доходи і видатки та річну декларацію добровільних пожертвувань на користь політичної партії.

Форма, вимоги до складання та порядок подачі та оприлюднення річної декларації добровільних пожертвувань на користь політичної партії встановлюється Державною податковою адміністрацією України за погодженням з Центральною виборчою комісією.

Неподання декларації добровільних пожертвувань на користь політичної партії до Державної податкової адміністрації України тягне за собою накладення штрафу у розмірі, що складає 50 відсотків від загальної річної суми, яку отримала політична партія у формі добровільних пожертвувань.

Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів єдиних накопичувальних рахунків добровільних пожертвувань на користь політичних партій здійснюється Державною податковою адміністрацією, Центральною виборчою комісією, та установою банку, в якій відкрито Єдиний накопичувальний рахунок добровільних пожертвувань.

Стаття 15-7. Пільги щодо оподаткування добровільних пожертвувань на користь політичних партій

Добровільні пожертвування фізичних та юридичних осіб на користь політичної партії у грошовій та негрошовій формі звільняються від оподаткування.";

4) статтю 17 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Фінансовий звіт про доходи і видатки включає річну декларацію добровільних пожертвувань на користь політичної партії за відповідний фінансовий рік, перелік добровільних пожертвувань фізичних осіб, що перевищують суму, визначену частинами першою - другою статті 15-4 цього Закону із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові осіб, їх ідентифікаційних кодів та сум пожертвувань, а також перелік усіх добровільних пожертвувань юридичних осіб із зазначенням повного найменування юридичної особи, її місцезнаходження, ідентифікаційного коду та сум пожертвувань.";

5) частину першу статті 18 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

"3) податкові органи - за джерелами і розмірами надходжень, а також правильністю складання фінансового звіту, в тому числі річної декларації добровільних пожертвувань на користь політичної партії.";

6) доповнити Закон новою статтею 22-1 такого змісту:

"Стаття 22-1. Відповідальність за порушення законодавства про політичні партії щодо приватного фінансування політичних партій

За порушення вимог цього Закону щодо напрямів використання коштів добровільних пожертвувань на користь політичної партії до посадової особи - розпорядника коштів відповідного рахунку та посадової особи відповідної установи банку, застосовуються штраф у розмірі від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За порушення вимог цього Закону відносно прийняття добровільних пожертвувань на користь політичної партії понад граничні розміри до посадової особи - розпорядника коштів відповідного рахунку застосовується штраф у розмірі від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За порушення вимог цього Закону щодо перевищення граничних розмірів добровільних пожертвувань на користь політичної партії до громадянина України, що здійснив добровільне пожертвування або посадової особи, що здійснила добровільне пожертвування від імені юридичної особи, застосовується штраф у розмірі від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не більше суми, що перевищує граничні розмірів добровільних пожертвувань.

За порушення вимог цього Закону щодо внесення (перерахування) добровільних пожертвувань особами, що не мали права на їх здійснення до цих осіб застосовуються штраф у розмірі від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За порушення вимог цього Закону щодо строків подання річної декларації добровільних пожертвувань на користь політичних партій до розпорядника коштів Єдиного накопичувального рахунку добровільних пожертвувань - особи, відповідальної за укладання фінансового звіту про доходи і видатки та своєчасне подання річної декларації добровільних пожертвувань на користь політичної партії, застосовуються штраф у розмірі від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За порушення вимог цього Закону відносно неподання річної декларації добровільних пожертвувань на користь політичних партій до розпорядника коштів Єдиного накопичувального рахунку добровільних пожертвувань - особи, відповідальної за укладання фінансового звіту про доходи і видатки та своєчасне подання річної декларації добровільних пожертвувань на користь політичної партії, застосовується штраф у розмірі від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а до політичної партії застосовується штрафу у розмірі 50 відсотків річної суми, яку отримала політична партія у вигляді добровільних пожертвувань.

За порушення вимог цього Закону відносно порядку функціонування єдиних накопичувальних рахунків добровільних пожертвувань на користь політичних партій до осіб, що порушили відповідні правила та заборони, застосовується штраф у розмірі від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

2. У статті 53 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (Відомості Верховної Ради України, 2005, N 38-39, ст. 449):

1) у частині першій слова "добровільних внесків фізичних осіб (далі - добровільний внесок)" замінити словами "коштів, що надходять з Єдиного накопичувального рахунку добровільних пожертвувань партії (єдиних накопичувальних рахунків добровільних пожертвувань партій, що входять до виборчого блоку)";

2) доповнити статтю новою частиною 1-1 такого змісту:

"1-1. Порядок здійснення добровільних пожертвувань на єдині накопичувальні рахунки партій, вимоги до осіб, що можуть їх здійснювати, обмеження щодо граничної суми пожертвувань встановлюються Законом України "Про політичні партії в Україні".";

3) частину другу викласти у такій редакції:

"2. Власні кошти партії (блоку) та кошти з Єдиного накопичувального рахунку добровільних пожертвувань партії (єдиних накопичувальних рахунків добровільних пожертвувань партій, що входять до виборчого блоку), які перераховуються на накопичувальний рахунок, не підлягають обмеженням за сумою і кількістю перерахувань.";

4) частини третю - четверту, шосту - восьму та тринадцяту виключити;

5) частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Кошти з Єдиного накопичувального рахунку добровільних пожертвувань партії (єдиних накопичувальних рахунків добровільних пожертвувань партій, що входять до виборчого блоку) перераховується установою банку на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку) не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії (блоку) не повинен перевищувати двох банківських днів.".

3. У статті 53 Закону України "Про вибори Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 20-21, ст. 291):

1) частину першу після слів "коштів партії" доповнити словами "в тому числі коштів, що надходять з Єдиного накопичувального рахунку добровільних пожертвувань партії (єдиних накопичувальних рахунків добровільних пожертвувань";

2) доповнити статтю новою частиною 1-1 такого змісту:

"1-1. Порядок здійснення добровільних пожертвувань на єдині накопичувальні рахунки партій, вимоги до осіб, що можуть їх здійснювати, обмеження щодо граничної суми пожертвувань встановлюються Законом України "Про політичні партії в Україні".".

4. У статті 86 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 30-31, ст. 382):

1) частину першу викласти в такій редакції:

"1. Виборчий фонд місцевої організації партії (блоку) формується за рахунок коштів місцевих організацій партії (блоку), коштів, що надходять з Єдиного накопичувального рахунку добровільних пожертвувань партії (єдиних накопичувальних рахунків добровільних пожертвувань партій, що входять до виборчого блоку), а також добровільних внесків фізичних осіб, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі формуються за рахунок їх власних коштів та добровільних внесків фізичних осіб, а кандидата у депутати в одномандатному окрузі, висунутого місцевою організацією партії (блоку), - також і за рахунок коштів цих організацій та коштів, що надходять з Єдиного накопичувального рахунку добровільних пожертвувань партії (єдиних накопичувальних рахунків добровільних пожертвувань партій, що входять до виборчого блоку).";

2) доповнити статтю новою частиною 1-1 такого змісту:

"1-1. Порядок здійснення добровільних пожертвувань на єдині накопичувальні рахунки партій, вимоги до осіб, що можуть їх здійснювати, обмеження щодо граничної суми пожертвувань встановлюються Законом України "Про політичні партії в Україні".".

5. У Кодексі України про адміністративні правопорушення:

1) доповнити Кодекс новою статтею 166-13 такого змісту:

"Стаття 166-13. Порушення законодавства про політичні партії щодо приватного фінансування політичних партій

Порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо напрямів використання коштів добровільних пожертвувань на користь політичної партії

тягне за собою накладання штрафу на посадову особу - розпорядника коштів відповідного рахунку та посадову особу відповідної установи банку від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні" відносно прийняття добровільних пожертвувань на користь політичної партії понад граничні розміри

тягне за собою накладання штрафу на посадову особу - розпорядника коштів відповідного рахунку від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо перевищення граничних розмірів добровільних пожертвувань на користь політичної партії

тягне за собою накладання штрафу на громадянина України, що здійснив добровільне пожертвування або посадову особу, що здійснила добровільне пожертвування від імені юридичної особи, від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не більше суми, що перевищує граничні розмірів добровільних пожертвувань.

Порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо внесення (перерахування) добровільних пожертвувань особами, що не мали права на їх здійснення

тягне за собою накладання штрафу на від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо строків подання річної декларації добровільних пожертвувань на користь політичних партій

тягне за собою накладання штрафу на розпорядника коштів Єдиного накопичувального рахунку добровільних пожертвувань - особу, відповідальну за укладання фінансового звіту про доходи і видатки та своєчасне подання річної декларації добровільних пожертвувань на користь політичної партії, від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні" відносно неподання річної декларації добровільних пожертвувань на користь політичних партій

тягне за собою накладання штрафу на розпорядника коштів Єдиного накопичувального рахунку добровільних пожертвувань - особу, відповідальну за укладання фінансового звіту про доходи і видатки та своєчасне подання річної декларації добровільних пожертвувань на користь політичної партії, від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення вимог Закону України "Про політичні партії в Україні" відносно порядку функціонування єдиних накопичувальних рахунків добровільних пожертвувань на користь політичних партій

тягне за собою накладання штрафу на осіб, що порушили відповідні правила та заборони, від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

2) у частині першій статті 221 цифри "166-12" замінити цифрами "166-13";

3) у пункті 1 частини першої статті 255 абзац

"органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 163-1 - 163-4, 164, 164-5, 177-2);"

замінити абзацом такого змісту:

"органів державної податкової служби (статті 51-2, 155-1, 163-1 - 163-4, 164, 164-5, 166-13, 177-2);".

II. Прикінцеві положення

1. Цей закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня опублікування цього Закону:

розробити та затвердити порядок, умови передачі та механізм обліку та зарахування добровільних пожертвувань фізичними та юридичними особами, що здійснюються у негрошовій формі;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

3. Національному банку України разом із Державною податковою адміністрацією України та Центральною виборчою комісією розробити та затвердити порядок відкриття і закриття єдиних накопичувальних рахунків добровільних пожертвувань на користь політичних партій.

4. Державній податковій адміністрації України за погодженням з Центральною виборчою комісією розробити та затвердити форму, вимоги до складання та порядок подачі та оприлюднення річної декларації добровільних пожертвувань на користь політичної партії.

____________

Опрос