Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О статусе и социальной защите многодетных семей в Украине

Проект закона Украины от 14.05.2008 № 2474
Дата рассмотрения: 14.05.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про статус і соціальний захист багатодітних сімей в Україні

Цей Закон визначає правові, організаційні та соціальні засади та гарантії державної підтримки багатодітних сімей в Україні

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

багатодітна сім'я - сім'я, що складається з батьків, опікунів, усиновлювачів (або одного з батьків, опікунів, усиновлювачів) і трьох та більше дітей. Терміни "багатодітна сім'я" та "багатодітна родина" є рівнозначними.

дитина - особа віком до 18 років, якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше; а також особа, що навчається за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах до досягнення 23 років, у зв'язку з цим потребує матеріальної допомоги і яка не утворила власної сім'ї.

особа, на яку поширюється чинність цього Закону - один з батьків або особа, яка їх замінює, яка виховує трьох та більше дітей та є громадянином України.

члени сім'ї - дружина або чоловік, їхні неповнолітні діти, а також неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами II групи, що проживають разом з ними.

Стаття 2. Законодавство України про статус і соціальний захист багатодітних сімей в Україні

Законодавство України про статус і соціальний захист багатодітних сімей складається з цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини, пов'язані з наданням пільг та матеріальної, соціальної та правової допомоги.

Стаття 3. Основні завдання Закону

Цей закон спрямований на захист та підтримку багатодітних сімей шляхом:

створення належних умов для їх життєдіяльності та всебічного розвитку;

заохочення багатодітності шляхом надання пільг, переваг та соціальних гарантій для багатодітних родин.

Стаття 4. Державна підтримка багатодітних сімей в Україні

Багатодітна родина знаходиться під особливим захистом держави.

Розвиток, підтримка і допомога багатодітним родинам визнаються пріоритетними напрямами державної політики стосовно сім'ї та демографічного розвитку.

Стаття 5. Посвідчення для осіб, на яких поширюється чинність цього Закону

Особам, на яких поширюється чинність цього Закону, видаються відповідні посвідчення.

Порядок виготовлення та видачі посвідчень встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Розділ II
ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ

Стаття 6. Пільги багатодітним сім'ям та гарантії їх соціального захисту

Особам, на яких поширюється чинність цього Закону, надаються такі пільги:

1) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) в межах норм, передбачених чинним законодавством;

2) 50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб, в межах норм, передбачених чинним законодавством;

3) одержання пільгового кредиту на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

4) щорічне безкоштовне медичне обстеження означених осіб, а також членів їх сімей, із залученням необхідних спеціалістів;

5) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів від середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;

6) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років в розмірі 100 процентів від середньої заробітної плати за весь період хвороби, якщо за висновком лікаря дитина потребує догляду;

7) право на щорічну відпустку повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на підприємстві, в установі чи в організації;

8) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової щорічної оплачуваної відпустки із збереженням заробітної плати строком 10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів;

9) звільнення від сплати податку з власників транспортних засобів, земельного податку, на підставах, визначених відповідними законами;

10) позачергове встановлення квартирних телефонів з оплатою 20 процентів від вартості основних робіт;

11) встановлення абонентної плати за користування телефоном у розмірі 20 процентів від затверджених тарифів;

12) звільнення від сплати за харчування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

13) призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною;

14) виплата підвищеної на 100 процентів стипендії дітям, що виховуються у багатодітних сім'ях та навчаються у навчальних закладах та наукових установах за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, у навчальних закладах, що перебувають у власності Автономної Республіки Крим, та комунальних навчальних закладах за рахунок коштів відповідних бюджетів;

15) першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва.

Особи, на яких поширюється чинність цього Закону, та які виховують чотирьох дітей, крім пільг, встановлених частиною першою цієї статті, також мають право на надання додаткової щомісячної грошової допомоги на кожну дитину, у порядку і розмірах, встановлених законом.

Виплату щомісячної грошової допомоги здійснюють органи праці та соціального захисту населення через відділення зв'язку або через установи банків (шляхом перерахування на особовий рахунок отримувача).

Особи, на яких поширюється чинність цього Закону, та які виховують п'ятьох чи більше дітей, крім пільг, встановлених частинами першою та другою цієї статті, також мають право на:

1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

2) надання у разі потреби двох вільних від роботи днів на місяць з оплатою в розмірі середнього денного заробітку в порядку, визначеному законодавством;

3) звільнення від оподаткування отриманих доходів на умовах і в порядку, визначеному Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб";

4) звільнення від сплати за навчання дітей у державних дитячо-юнацьких спортивних школах, дитячих школах естетичного виховання та гуртках, студіях і секціях при державних та комунальних дошкільних, позашкільних і культурно-освітніх закладах.

Пільги, передбачені цією статтею, надаються одному з батьків (усиновителів, опікунів) за їх вибором, окрім пільг, передбачених пунктами 7 та 8 частини першої цієї статті, які надаються обом батькам.

Стаття 7. Державна підтримка жінок, удостоєних почесного звання "Мати-героїня"

Жінки, удостоєні почесного звання "Мати-героїня", користуються пільгами, що передбачені цим Законом, в повному обсязі, окрім випадків, передбачених статтею 8 цього Закону

Щорічно до Дня матері жінкам, удостоєним почесного звання "Мати-героїня" виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених Законом про Державний бюджет України. Щорічну виплату разової грошової допомоги до Дня Матері здійснюють органи праці та соціального захисту населення через відділення зв'язку або через установи банків (шляхом перерахування на особовий рахунок отримувача).

Стаття 8. Випадки обмеження права на отримання пільг

Особи, на яких поширюється чинність цього Закону, втрачають право на пільги, передбачені статтею 6 Закону, якщо:

- означена особа та члени її сім'ї, що проживають разом з нею, мають у

своєму володінні більше ніж одне жиле приміщення, загальна площа яких перевищує встановлені законодавством норми;

- означена особа, а також члени її сім'ї мають у своєму володінні більше одного автомобіля, або іншого транспортного засобу;

- у володінні означеної особи або членів її сім'ї знаходиться земельна ділянка, у разі, якщо її площа перевищує норми безоплатної передачі земельних ділянок, встановлені Земельним кодексом України для кожного виду використання;

- хоча б один із членів сім'ї виїхав на постійне проживання за межі України.

Право на пільги втрачається з моменту настання хоча б однієї з означених умов.

Умови частини першої цієї статті не поширюються на пільги, передбачені пунктами 3 - 4, 7 - 8, 10, 13 - 14 частини першої статті 6, а також на пільги, передбачені пунктами 1 - 4 частини третьої статті 6 цього Закону.

Стаття 9. Реалізація права на пільги особами, на яких поширюється чинність цього Закону та членами їх сімей

Особи, на яких поширюється чинність цього Закону та члени їх сімей поряд з пільгами, передбаченими цим Законом, користуються пільгами, встановленими для них іншими нормативно-правовими актами.

У разі, коли право на одну і ту саму пільгу передбачено різними нормативно-правовими актами, ця пільга надається по одному із них за вибором особи, на яку поширюється чинність цього Закону.

Центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, органи соціального захисту зобов'язані надавати особам, на яких поширюється чинність цього Закону, безоплатно допомогу з питань, що стосуються реалізації прав, визначених цим Законом.

Права та пільги для багатодітних сімей, встановлені цим Законом та законодавством України і законодавством колишнього Союзу РСР, не можуть бути скасовані без їх рівноцінної заміни.

Дія положень цього Закону, що стосується надання пільг багатодітним

родинам, не може призупинятися іншими законами, крім законів про внесення змін до цього Закону.

Органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації мають право за рахунок власних коштів встановлювати додаткові пільги та гарантії соціального захисту багатодітних сімей.

Розділ III
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 10. Відповідальність посадових осіб та громадян

Особи, винні у порушенні законодавства про соціальний захист багатодітних родин, несуть відповідальність згідно з законодавством України.

Стаття 11. Порядок оскарження рішень підприємств, установ і організацій, які надають пільги

Рішення підприємств, установ і організацій, які надають пільги, можуть бути оскаржені до вищестоящого органу або до суду.

Особи, на яких поширюється чинність цього Закону, звільняються від сплати судового збору за позовами, пов'язаними з розглядом питань щодо соціального захисту багатодітних сімей.

Стаття 12. Фінансування виплат, пов'язаних з реалізацією цього Закону

Покриття витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону, здійснюється за рахунок субвенцій державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Розділ IV
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2010 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк із дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) Частину першу статті 182-1 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) викласти у наступній редакції:

"Особі, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус та соціальний захист багатодітних сімей в Україні", жінці, яка працює і має двох дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу).".

2) Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102) доповнити розділом IV-A такого змісту:

"Розділ IV-A. ЩОМІСЯЧНА ГРОШОВА ДОПОМОГА БАГАТОДІТНИМ СІМ'ЯМ

Стаття 15-1. Право на щомісячну грошову допомогу багатодітним сім'ям

Право на щомісячну грошову допомогу багатодітним сім'ям мають особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус та соціальний захист багатодітних сімей в Україні", на підставах, визначених цим законом.

Стаття 15-2. Умови призначення щомісячної грошової допомоги багатодітним сім'ям

Щомісячна грошова допомога багатодітним сім'ям призначається та

виплачується органами праці та соціального захисту населення.

Щомісячна грошова допомога багатодітним сім'ям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги, передбачених цим або іншими законами.

Припинення надання щомісячної грошової допомоги багатодітним сім'ям може мати місце виключно на підставах, встановлених законом.

Стаття 15-3. Розмір щомісячної грошової допомоги багатодітним сім'ям

Щомісячна грошова допомога багатодітним сім'ям призначається у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму на кожну дитину відповідного віку.".

3) Частину першу статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; з наступними змінами) доповнити пунктом 48 такого змісту:

"48) Особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус та соціальний захист багатодітних сімей в Україні", - за позовами, пов'язаними з розглядом питань щодо соціального захисту багатодітних сімей".

4) У частині другій статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2003 р., N 30, ст. 243; 2005 р., N 17, ст. 267) слова "громадян, які виховують трьох і більше дітей" замінити словами "осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус та соціальний захист багатодітних сімей в Україні".

5) В Законі України "Про відпустки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 2, ст. 4; 2000 р., N 51-52, ст. 449; 2003 р., N 15, ст.110; 2005 р., N 2, ст. 36):

частину сьому статті 10 доповнити новим пунктом 11 наступного змісту:

"11) особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус та соціальний захист багатодітних сімей в Україні;"

у зв'язку з цим пункт 11 вважати пунктом 12

у частині тринадцятій статті 10 пункт 2 викласти у наступній редакції:

"2) інвалідам або особам, що виховують дитину-інваліда;"

У частині тринадцятій статті 10 пункт 4 викласти у наступній редакції:

"4) жінкам, які мають двох дітей віком до 15 років та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус та соціальний захист багатодітних сімей в Україні;"

частину першу статті 19 викласти у такій редакції:

"Особі, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус та соціальний захист багатодітних сімей в Україні", жінці, яка працює і має двох дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України)."

6) Пункт 8 статті 1 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293; 2005, N 29, ст. 382) викласти у наступній редакції:

"8) особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус та соціальний захист багатодітних сімей в Україні".

7) В Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 14, ст. 71; 2005 р., N 5, ст. 120, Офіційний вісник України, 2007 р., N 42, ст. 1663):

абзац перший частини третьої статті 35 після слів "але не більш як за 14 календарних днів" доповнити словами: "Особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус та соціальний захист багатодітних сімей в Україні" за весь час, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду".

абзац п'ятий статті 37 після слів "Закону України "Про донорство крові та її компонентів" доповнити словами: "…, особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус та соціальний захист багатодітних сімей в Україні".

8) Абзац другий частини п'ятої статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 49, ст. 259) після слів "не перевищував прожиткового мінімуму" доповнити словами: "…, а також особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус та соціальний захист багатодітних сімей в Україні"

9) В Законі України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308; 2004 р., N 37, ст. 459; 2004 р., N 52, ст. 564; 2004 р., N 25, ст. 345; 2005 р., N 13, ст. 230; 2005 р., N 17, ст. 267; 2005 р., N 21, ст. 302; 2006 р., N 26, ст. 212):

пункт 4.3 статті 4 доповнити підпунктом 4.3.37 наступного змісту:

"4.3.37. суми доходу, передбаченого п. 4.2.1, отриманого платником податку у випадках, передбачених Законом України "Про статус та соціальний захист багатодітних сімей в Україні"

підпункт "в" підпункту 6.1.2 пункту 6.1 статті 6 виключити.

10) В Законі України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 9, ст. 68) частину першу статті 4 доповнити новим пунктом такого змісту:

"д) особи, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус та соціальний захист багатодітних сімей в Україні" - щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об'ємом циліндрів двигуна до 2500 куб.см або одного мотоцикла з об'ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м.".

 

Голова Верховної Ради
України

 
А. ЯЦЕНЮК

Опрос