Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Национальной гвардии Министерства внутренних дел Украины

Проект закона Украины от 13.05.2008 № 2470
Дата рассмотрения: 19.05.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Національну гвардію Міністерства внутрішніх справ України

Цей Закон визначає правові засади організації та порядку діяльності Національної гвардії Міністерства внутрішніх справ України (далі - Національна гвардія МВС України), її загальну структуру та повноваження.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Призначення Національної гвардії МВС України

1. Національна гвардія МВС України - це сукупність військових з'єднань і частин та органів управління ними, основним завданням яких є охорона і оборона важливих об'єктів, участь в охороні громадського порядку, а також виконання інших завдань, що вимагають постійної оперативної готовності та підвищеної мобільності.

Стаття 2. Основні завдання Національної гвардії МВС України

1. На Національну гвардію МВС України покладаються такі основні завдання:

забезпечення захисту конституційного ладу та державної влади від спроби їх зміни або захоплення шляхом насильства;

забезпечення громадської безпеки та участь в охороні громадського порядку, боротьбі зі злочинністю, забезпеченні особистої безпеки громадян, охороні їх прав і свобод, законних інтересів;

охорона та оборона важливих державних об'єктів, участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на цих об'єктах;

охорона дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні;

здійснення заходів, пов'язаних з припиненням діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань;

конвоювання осіб, взятих під варту, підсудних, осіб, засуджених до позбавлення волі до апеляційних судів, касаційного та Верховного Судів України і охорона їх під час судового засідання;

переслідування і затримання осіб взятих під варту, підсудних і осіб, засуджених до позбавлення волі або арешту, які втекли з-під варти;

охорона та оборона центральних баз матеріально-технічного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України;

здійснення заходів, пов'язаних з припиненням терористичної діяльності, масових заворушень.

Крім того, Національна гвардія МВС України бере участь у:

ліквідації масових заворушень, проявів групової непокори в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах;

забезпеченні громадського порядку в умовах надзвичайного стану і під час ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

здійсненні заходів територіальної оборони, заходів, спрямованих на дотримання правового режиму воєнного стану;

забезпеченні, разом з уповноваженими державними органами, охорони навколишнього природного середовища, природних ресурсів і ліквідації будь-яких протизаконних дій, які порушують природоохоронне законодавство.

Забороняється використання Національної гвардії МВС України для виконання завдань, не передбачених цим Законом.

2. Національна гвардія МВС України виконує покладені на неї завдання у взаємодії з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, регіональними органами управління і органами охорони державного кордону, органами Служби безпеки України, Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями, органами прокуратури, громадськими організаціями, адміністрацією об'єктів, що охороняються, і населенням.

Стаття 3. Принципи діяльності Національної гвардії МВС України

1. Діяльність Національної гвардії МВС України ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гуманізму, позапартійності, безперервності, дотримання прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина, гласності, відкритості для демократичного цивільного контролю, централізованого керівництва та єдиноначальності, взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями при здійсненні покладених на Національну гвардію МВС України завдань.

Стаття 4. Правова основа діяльності Національної гвардії МВС України

1. Правовою основою діяльності Національної гвардії МВС України є Конституція України, цей Закон, інші акти законодавства, які стосуються діяльності Національної гвардії МВС України.

Розділ II
ПОВНОВАЖЕННЯ І ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО КЕРІВНИЦТВА І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ МВС УКРАЇНИ

Стаття 5. Верховна Рада України

1. Верховна Рада України здійснює законодавчу, контрольну та інші функції щодо організації та порядку діяльності Національної гвардії МВС України відповідно до Конституції та законів України.

Стаття 6. Повноваження Президента України

1. Президент України як Верховний головнокомандувач Збройних Сил України:

здійснює керівництво Національною гвардією МВС України у сферах національної безпеки та оборони держави;

призначає на посаду та звільняє з посади Командувача Національної гвардії МВС України за погодженням з Міністром внутрішніх справ України;

здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.

Стаття 7. Кабінет Міністрів України

1. Кабінет Міністрів України:

затверджує статути бойової служби Національної гвардії МВС України; перелік ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, спеціальних вантажів та об'єктів державного значення, які підлягають охороні та обороні Національною гвардією МВС України; перелік видів зброї і боєприпасів до неї, техніки, спеціальних засобів, що використовуються Національною гвардією МВС України;

забезпечує постачання Національній гвардії МВС України боєприпасів, техніки, спеціальних засобів, а також інших матеріально-технічних ресурсів;

приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації вищих навчальних закладів Національної гвардії МВС України III - IV рівнів акредитації;

здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.

Стаття 8. Міністерство внутрішніх справ України

1. Міністерство внутрішніх справ України:

забезпечує реалізацію державної політики щодо боротьби із злочинністю;

організовує та координує діяльність органів внутрішніх справ та Національної гвардії України щодо захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки;

вживає відповідно до законодавства заходів щодо забезпечення правового і соціального захисту військовослужбовців та працівників Національної гвардії МВС України, пенсіонерів із числа військовослужбовців, членів їхніх сімей, розробляє пропозиції з цих питань і вносить їх на розгляд відповідних органів;

організовує в установленому порядку матеріально-технічне забезпечення діяльності Національної гвардії МВС України, контролює правильність використання нею матеріально-технічних ресурсів і коштів;

організовує в системі МВС України роботу з питань фінансування, праці, заробітної плати, економічного прогнозування, бухгалтерського обліку і звітності, контрольно-ревізійної діяльності;

забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у Національній гвардії МВС України;

виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

2. Керівництво Національною гвардією МВС України здійснюється Міністром внутрішніх справ України відповідно до своїх повноважень, передбачених законодавством України, положенням про Міністерство внутрішніх справ України.

3. Міністр внутрішніх справ України вносить подання Президенту України про призначення та звільнення з посади Командувача Національною гвардією МВС України.

Стаття 9. Функції центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

1. Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції створюють належні умови для діяльності Національної гвардії МВС України.

2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, крім функцій, зазначених у частині першій цієї статті:

надають органам та підрозділам Національної гвардії МВС України службові приміщення відповідно до законодавства;

організовують на договірних засадах надання комунально-побутових та інших послуг Національній гвардії МВС України відповідно до законодавства.

Розділ III
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ГОЛОВНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ МВС УКРАЇНИ

Стаття 10. Загальна структура Національної гвардії МВС України

1. До складу Національної гвардії МВС України входять:

Головне управління Національної гвардії МВС України;

регіональні органи управління Національної гвардії МВС України (далі - регіональні управління);

військові частини оперативного призначення;

спеціальні моторизовані військові частини з охорони громадського порядку;

військові частини спеціального призначення;

військові частини та підрозділи з охорона та оборона важливих державних об'єктів;

військові частини та підрозділи з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні;

військові частини та підрозділи з конвоювання;

навчальні заклади, навчальні військові частини, авіаційні частини, органи і підрозділи забезпечення (медичні, зв'язку тощо).

Загальна чисельність Національної гвардії МВС України визначається законом.

2. Створення, реорганізація і ліквідація регіональних управлінь, військових частин, органів забезпечення Національної гвардії МВС України здійснюється Командувачем Національної гвардії МВС України.

3. Визначення, функції, порядок діяльності та застосування військових частин оперативного призначення, спеціальних моторизованих військових частин з охорони громадського порядку, військових частин спеціального призначення, військових частин та підрозділів з охорони та оборони важливих державних об'єктів, військових частин та підрозділів з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, військових частин та підрозділів з конвоювання, встановлюються статутами бойової служби Національної гвардії МВС України.

5. Головне управління Національної гвардії МВС України, регіональні управління, військові частини оперативного призначення, спеціальні моторизовані військові частини з охорони громадського порядку, військові частини спеціального призначення, військові частини та підрозділи з охорони та оборони важливих державних об'єктів, військові частини та підрозділи з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, військові частини та підрозділи з конвоювання, а також навчальні заклади, навчальні військові частини, авіаційні частини, органи і підрозділи забезпечення є юридичними особами, мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, рахунки в органах Державного казначейства України.

Стаття 11. Головне управління Національної гвардії МВС України

1. Головне управління Національної гвардії МВС України:

здійснює реалізацію державної політики у сфері забезпечення діяльності Національної гвардії МВС України;

здійснює керівництво регіональними управліннями, військовими частинами оперативного призначення, спеціальними моторизованими військовими частинами з охорони громадського порядку, військовими частинами спеціального призначення, військовими частинами та підрозділами з охорона та оборона важливих державних об'єктів, військовими частинами та підрозділами з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, військовими частинами та підрозділами з конвоювання, навчальними закладами, навчальними військовими частинами, авіаційними частинами, органами і підрозділами забезпечення, готує пропозиції щодо їх створення, забезпечення функціонування, реорганізації та ліквідації;

здійснює заходи щодо забезпечення діяльності Національної гвардії МВС України, її оперативної готовності, підготовки до виконання покладених на неї завдань, комплектування особовим складом та його підготовки, постачання необхідного озброєння, боєприпасів, спеціальних засобів, техніки, інших матеріально-технічних і фінансових ресурсів згідно з потребами та в межах видатків, передбачених державним бюджетом на утримання Національної гвардії МВС України, контролює їх використання;

взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, регіональними органами управління і органами охорони державного кордону, органами Служби безпеки України, Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями, органами прокуратури, громадськими організаціями, адміністрацією об'єктів, що охороняються, і населенням;

заохочує матеріально і морально осіб, які подають Національній гвардії МВС України допомогу у виконанні покладених на неї завдань;

здійснює за узгодженням з МВС України та в межах своїх повноважень співробітництво з відповідними органами інших держав.

Стаття 12. Командувач Національної гвардії МВС України

1. Безпосереднє керівництво Національною гвардією МВС України та діяльністю Головного управління Національної гвардії МВС України здійснює Командувач Національної гвардії МВС України. Командувач Національної гвардії МВС України несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Національну гвардію МВС України. Командувач Національної гвардії МВС України має перших заступників та заступників.

Розділ IV
ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ І ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ГВАРДІЇ МВС УКРАЇНИ

Стаття 13. Особовий склад Національної гвардії МВС України

1. Особовий склад Національної гвардії МВС України складається з військовослужбовців та працівників Національної гвардії МВС України.

2. Комплектування Національної гвардії МВС України військовослужбовцями здійснюється на підставі Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу". Уповноважені посадові особи Національної гвардії МВС України попередньо вивчають склад призовників та здійснюють їх добір у військових комісаріатах.

Не можуть бути прийняті на військову службу до Національної гвардії МВС України особи, які раніше засуджувались за вчинення злочину.

3. Порядок проходження військової служби військовослужбовцями Національної гвардії МВС України, їх статус, обов'язки і права, порядок переміщення по службі, присвоєння військових звань, проведення атестації, звільнення зі служби та пенсійного забезпечення визначаються законами України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист", цим Законом, положеннями про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців та іншими нормативно-правовими актами.

4. Трудові відносини працівників Національної гвардії МВС України регулюються законодавством про працю та державну службу.

Стаття 14. Підготовка кадрів Національної гвардії МВС України

1. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації офіцерів для Національної гвардії МВС України проводиться згідно з державним замовленням у вищих навчальних закладах відповідно до законодавства.

2. Підготовка прапорщиків, сержантів і спеціалістів проводиться у відповідних навчальних закладах та підрозділах Національної гвардії МВС України та органів внутрішніх справ, а також на договірних засадах у навчальних частинах Збройних Сил України та інших військових формувань.

Стаття 15. Обмеження політичної діяльності в Національній гвардії МВС України

1. Військовослужбовці та працівники Національної гвардії МВС України на період військової служби та роботи зупиняють членство в політичних партіях.

2. Військовослужбовці та працівники Національної гвардії МВС України можуть бути членами громадських організацій не політичної спрямованості та статутні положення яких не суперечать засадам діяльності Національної гвардії МВС України, і можуть брати участь у їх роботі у вільний від виконання службових обов'язків час.

3. Організація військовослужбовцями та працівниками Національної гвардії МВС України страйків та/або участь у їх проведенні не допускаються.

Розділ V
ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ МВС УКРАЇНИ

Стаття 16. Права особового складу Національної гвардії МВС України

1. Особовий склад Національної гвардії МВС України під час виконання покладених на нього службових обов'язків має право:

1) затримувати і доставляти в органи внутрішніх справ громадян, підозрюваних у вчиненні злочинів, і тих, які вчинили адміністративні правопорушення, складати протоколи про адміністративні правопорушення та реалізовувати інші права, передбачені Законом України "Про міліцію" для працівників міліції;

2) у випадках та в порядку, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, передавати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про такі адміністративні правопорушення;

3) затримувати в разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити та передавати органам внутрішніх справ, адміністрації об'єктів щодо яких здійснюється спеціальна охорона, осіб, які порушили встановлений для цих об'єктів пропускний режим;

4) оточувати (блокувати) окремі ділянки місцевості, будівлі та об'єкти під час розшуку та затримання осіб, які брали участь у масових заворушеннях, вчинили злочини, а також у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

5) проводити огляд на контрольно-пропускних пунктах об'єктів, щодо яких здійснюється спеціальна охорона, транспортних засобів і вантажів; здійснювати перевірку документів у громадян під час оточення (блокування) окремих ділянок місцевості, будівель та об'єктів у випадках, передбачених пунктом 4 частини першої цієї статті;

6) зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю;

7) вимагати від громадян і посадових осіб дотримання громадського порядку, припинення правопорушень і дій, що перешкоджають виконанню особовим складом Національної гвардії МВС України своїх службових обов'язків;

8) переслідувати, проводити затримання і передавати органам внутрішніх справ, Служби безпеки України або Військової служби правопорядку в Збройних Силах України осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, а також осіб, які вчинили напад на об'єкт, що охороняється, варту, наряд;

9) затримувати військовослужбовців, які порушують громадський порядок, і передавати їх органам Військової служби правопорядку в Збройних Силах України або військовослужбовцям, які є уповноваженими представниками військової частини, де вони проходять військову службу;

10) позачергове придбання квитків на всі види транспорту під час службових відряджень. У разі невідкладних службових поїздок особовий склад Національної гвардії МВС України забезпечується квитками на проїзд незалежно від наявності місць;

11) користуватися на договірних засадах службовими приміщеннями підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, військових частин, а також житловими та іншими приміщеннями громадян;

12) використовувати у невідкладних випадках безперешкодно засоби електричного зв'язку центральних та місцевих органів виконавчої влади, а щодо використання засобів зв'язку, які належать органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форми власності, окремим громадянам, - за згодою останніх;

13) використовувати з наступною компенсацією за згодою громадян, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, транспортні і плавні засоби, що їм належать, (крім транспортних засобів дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, транспортних засобів спеціального призначення) для припинення злочину, проїзду до місця події, стихійного лиха, доставки до лікувальних закладів осіб, що потребують термінової медичної допомоги, для переслідування правопорушників та їх доставки в органи внутрішніх справ;

Стаття 17. Право застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї та техніки

Військовослужбовці Національної гвардії МВС України мають право в порядку і випадках, передбачених статтями 12 - 15 Закону України "Про міліцію", статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами, застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, вогнепальну зброю та техніку, а також зберігати, носити спеціальні засоби і зброю, використовувати і застосовувати їх самостійно або у складі підрозділів.

Стаття 18. Відповідальність особового складу Національної гвардії МВС України

1. Особовий склад Національної гвардії МВС України несе за свої протиправні дії або бездіяльність відповідальність згідно із законом.

Розділ VI
ПРАВОВИЙ СТАТУС, СОЦІАЛЬНИЙ І ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ МВС УКРАЇНИ І ЧЛЕНІВ ЙОГО СІМЕЙ

Стаття 19. Правовий статус особового складу Національної гвардії МВС України. Формений одяг і знаки розрізнення

1. Особовий склад Національної гвардії МВС України під час виконання покладених на них службових обов'язків діють від імені держави і перебувають під її захистом.

2. Ніхто, крім уповноважених посадових осіб державних органів у передбачених Конституцією та законами України випадках, не вправі втручатися в законну діяльність особового складу Національної гвардії МВС України.

3. В інтересах особистої безпеки особового складу Національної гвардії МВС України і членів його сімей не допускається поширення в публічних виступах, засобах масової інформації відомостей про особовий склад, який брав участь у знешкодженні озброєних злочинців, припиненні діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (груп), диверсій чи терористичних актів, та відомостей про членів його сімей.

4. Законні вимоги і розпорядження особового складу Національної гвардії МВС України під час виконання ним службових обов'язків є обов'язковими для виконання громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, посадовими і службовими особами. У разі невиконання законних вимог особового складу Національної гвардії МВС України, вчинення інших дій, що перешкоджають виконанню ним службових обов'язків, винні особи притягаються до відповідальності згідно із законом.

5. Військовослужбовці Національної гвардії МВС України забезпечуються форменим одягом і знаками розрізнення, зразки якого затверджуються Кабінетом Міністрів України, і службовими посвідченнями.

Стаття 20. Соціальний і правовий захист особового складу Національної гвардії МВС України і членів його сімей

1. Держава забезпечує соціальний і правовий захист особового складу Національної гвардії МВС України та членів його сімей відповідно до законодавства.

2. Військовослужбовці Національної гвардії МВС України користуються правовими і соціальними гарантіями відповідно до Закону України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", цього Закону, інших актів законодавства.

3. Військовослужбовці Національної гвардії МВС України, які забезпечують громадську безпеку, беруть участь в охороні громадського порядку та боротьбі зі злочинністю, припиненні масових заворушень користуються правовим і соціальним захистом відповідно до Закону України "Про міліцію".

4. На військовослужбовців Національної гвардії МВС України, які беруть участь в охороні та обороні ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, спеціальних вантажів, крім зазначеного в частині другій цієї статті, поширюються гарантії соціального захисту та компенсації, передбачені для працівників цих об'єктів відповідно до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку".

5. На військовослужбовців Національної гвардії МВС України, які беруть участь в охороні об'єктів державного значення, крім зазначеного в частині другій цієї статті, поширюються гарантії соціального захисту та компенсації, передбачені для працівників цих об'єктів за особливі умови праці.

6. Особовий склад Національної гвардії МВС України забезпечується житловими приміщеннями відповідно до встановлених норм у порядку, визначеному законами та іншими нормативно-правовими актами, місцевими органами виконавчої влади, а також на договірних засадах державними підприємствами, установами та організаціями, об'єкти яких охороняються Національною гвардією МВС України.

7. Пенсійне забезпечення військовослужбовців Національної гвардії МВС України здійснюється відповідно до законодавства.

8. Умови грошового забезпечення особового складу Національної гвардії МВС України визначаються законодавством.

9. Медичне забезпечення особового складу Національної гвардії МВС України та членів його сімей здійснюється відповідно до законодавства. На медичне обслуговування в лікувальних закладах Міністерства внутрішніх справ України має право весь особовий склад Національної гвардії МВС України.

10. Соціальний захист працівників Національної гвардії МВС України забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про працю.

Розділ VII
ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ МВС УКРАЇНИ.

Стаття 21. Фінансування Національної гвардії МВС України

1. Національна гвардія МВС України фінансується за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, визначених законодавством.

Стаття 22. Матеріально-технічне забезпечення Національної гвардії МВС України

1. Матеріально-технічне забезпечення регіональних управлінь, військових частин оперативного призначення, спеціальних моторизованих військових частин з охорони громадського порядку, військових частин спеціального призначення, військових частин та підрозділів з охорони та оборони важливих державних об'єктів, військових частин та підрозділів з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, військових частин та підрозділів з конвоювання, навчальних закладів, навчальних військових частин, авіаційних частин, органів і підрозділів забезпечення Національної гвардії МВС України здійснюється Головним управлінням Національної гвардії МВС України відповідно до законодавства.

2. Будівництво та/або надання приміщень для військових частин і підрозділів з охорони та оборони важливих державних об'єктів, а також ремонт та утримання житлового фонду, інших будівель здійснюються за встановленими законодавством нормами за рахунок центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, яким належать об'єкти, що охороняються Національною гвардією МВС України.

3. Будівництво та/або надання приміщень для розташування Головного управління Національної гвардії МВС України, регіональних управлінь, військових частин оперативного призначення, спеціальних моторизованих військових частин з охорони громадського порядку, військових частин спеціального призначення, військових частин та підрозділів з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, військових частин та підрозділів з конвоювання, навчальних закладів, навчальних військових частин, авіаційних частин, органів і підрозділів забезпечення Національної гвардії МВС України, навчальних закладів здійснюються за рахунок коштів державного бюджету.

4. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування сприяють Національній гвардії МВС України в розв'язанні житлових та інших соціально-побутових проблем, забезпеченні транспортними засобами і зв'язком. Національна гвардія МВС України звільняється від сплати місцевим державним адміністраціям або органам місцевого самоврядування пайових внесків, компенсацій та інших обов'язкових платежів і відрахувань, а також від передачі частини житла, побудованого за рахунок цільових державних капітальних вкладень та інших коштів. Житло державного житлового фонду, що звільняється особовим складом Національної гвардії МВС України, передається Національній гвардії МВС України в установленому порядку для повторного заселення.

Розділ VIII
КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ МВС УКРАЇНИ

Стаття 23. Контроль та нагляд за діяльністю Національної гвардії МВС України

1. Контроль та нагляд за дотриманням законності в діяльності Національної гвардії МВС України здійснюються відповідно до законодавства.

Розділ IX
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. З набранням чинності цим Законом утрачає чинність Закон України "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 397; 1995 р., N 42, ст. 304; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р., N 10, ст. 79; 2001 р., N 9, ст. 38).

3. До приведення у відповідність із Законом України "Про Національну гвардію Міністерства внутрішніх справ України" інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Головне управління Національної гвардії МВС України, регіональні управління, військові частини оперативного призначення, спеціальні моторизовані військові частини з охорони громадського порядку, військові частини спеціального призначення, військових частин та підрозділів з охорони та оборони важливих державних об'єктів, військові частини та підрозділи з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, військові частини та підрозділи з конвоювання, а також навчальні заклади, навчальні військові частини, авіаційні частини, органи і підрозділи забезпечення Національної гвардії МВС України є правонаступниками відповідних органів управління та військових частин внутрішніх військ, створюються на їх основі, у тому числі матеріально-технічній базі.

5. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова
Верховної Ради України

  

Опрос