Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения права граждан на безоплатную приватизацию земельных участков

Проект закона Украины от 22.04.2008 № 2427
Дата рассмотрения: 22.04.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права громадян на безоплатну приватизацію земельних ділянок

З метою посилення правових гарантій забезпечення реалізації громадянами конституційного права власності на землю, включаючи відповідно до Земельного кодексу України на безоплатну приватизацію земельних ділянок для ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства, садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів,

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3 - 4, ст. 27):

1) статтю 13 після пункту "е" доповнити пунктом е1 такого змісту:

1 забезпечення задоволення потреб громадян у одержанні земельних ділянок для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів, які можуть бути безоплатно приватизовані відповідно до норм, визначених цим Кодексом, розроблення за рахунок коштів державного бюджету територіальних схем розміщення необхідних для цього земель, зокрема за рахунок земель запасу, інших земель, що перебувають у державній та комунальній власності, а також проектів відповідних загальнодержавних програм використання земель для таких потреб, виконання таких програм у встановлені ними терміни".

2) у статті 118:

частину одинадцяту викласти у такій редакції:

"11. У разі, якщо відповідний орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування відмовили громадянину у передачі земельної ділянки у власність або залишили заяву без розгляду, такий громадянин може звернутись до іншого органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування чи до центрального органу виконавчої влади з питань регіонального розвитку з відповідною заявою щодо одержання іншої земельної ділянки або до суду для вирішення спору у судовому порядку".

доповнити статтю частиною дванадцятою такого змісту:

"12. Центральний орган виконавчої влади з питань регіональної політики у місячний строк з урахуванням консультацій із заявником надає йому рекомендації щодо земельних ділянок, які можуть бути надані для задоволення його потреб, передбачених частиною шостою цієї статті. Такі рекомендації надаються на основі матеріалів землевпорядкування, даних земельного кадастру, відповідних схем планування територій, а також територіальних схем розміщення земельних ділянок, які можуть бути надані громадянам для забезпечення їх потреб у веденні фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів. Передбачені цією частиною територіальні схеми розміщення земельних ділянок затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за поданням відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій після погодження з центральним органом виконавчої влади з питань регіональної політики".

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити статтею 533 такого змісту:

"Стаття 533. Незабезпечення надання громадянинові пропозицій щодо земельних ділянок, які можуть бути безоплатно приватизовані

Незабезпечення надання громадянинові пропозицій щодо земельних ділянок, які відповідно до законодавства можуть бути безоплатно приватизовані, -

тягне за собою накладання штрафу на посадову особу від ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

II. Прикінцеві положення

1. Цей закон набуває чинності з дня офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України після офіційного опублікування цього Закону:

- привести у двомісячний строк свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;

- організувати у шестимісячний строк разом з Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, сільськими, селищними, міськими радами облік заяв громадян про їх бажання одержати безоплатно у власність земельні ділянки для потреб, передбачених частиною шостою статті 118 цього Кодексу;

- забезпечити протягом 2008 - 2009 років розроблення нових або оновлення раніше розроблених і затверджених територіальних схем розміщення земельних ділянок Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, які можуть бути надані громадянам для забезпечення їх потреб у веденні фермерського господарства, особистого селянського господарства, садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів.

____________

Опрос