Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в отдельные статьи Хозяйственного процессуального кодекса Украины (относительно усовершенствования и приведения в соответствие с процессуальным законодательством Украины)

Проект закона Украины от 21.04.2008 № 2417
Дата рассмотрения: 21.04.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін та доповнень до окремих статей Господарського процесуального кодексу України (щодо удосконалення та приведення у відповідність з процесуальним законодавством України)

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 6, ст. 56)

(Вводиться в дію Постановою ВР N 1799-XII від 06.11.91, ВВР, 1992, N 6, ст. 57)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3345-XII від 30.06.93, ВВР, 1993, N 33, ст. 347; N 82/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995; N 14, ст. 90; N 54/96-ВР від 20.02.96, ВВР, 1996, N 9, ст. 44; N 251/97-ВР від 13.05.97, ВВР, 1997, N 25, ст. 171; N 784-XIV від 30.06.99, ВВР, 1999, N 42 - 43, ст. 378; N 1664-III від 20.04.2000, ВВР, 2000, N 30, ст. 233; N 2056-III від 19.10.2000, ВВР, 2000, N 50, ст. 436; N 2181-III від 21.12.2000 - набирає чинності з 1 квітня 2001 року, ВВР, 2001, N 10, ст. 44; N 2249-III від 18.01.2001, ВВР, 2001, N 11, ст. 56; N 2413-III від 17.05.2001, ВВР, 2001, N 31, ст. 147; N 2539-III від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 36, ст. 188; N 2922-III від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 17, ст. 117; N 3092-III від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 32, ст. 221; N 761-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст. 246; N 850-IV від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст. 271; N 1255-IV від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 11, ст. 140; N 1892-IV від 24.06.2004, ВВР, 2004, N 50, ст. 538; N 2456-IV від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст. 260; N 2705-IV від 23.06.2005, ВВР, 2005, N 33, ст. 427; N 2875-IV від 08.09.2005, ВВР, 2005, N 52, ст. 562; N 2900-IV від 22.09.2005, ВВР, 2006, N 1, ст. 1; N 3538-IV від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст. 295; N 3541-IV від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст. 296; N 424-V від 01.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст. 67; N 483-V від 15.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст. 77; N 1012-V від 11.05.2007, ВВР, 2007, N 35, ст. 483)

такі зміни:

1. Статтю 106 доповнити частинами другою і третьою такого змісту:

"Окремо від рішення місцевого господарського суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали щодо:

1) вжиття запобіжних заходів, відмови в задоволенні заяви про вжиття запобіжних заходів, залишення без змін ухвали про вжиття запобіжних заходів, зміни чи скасування ухвали про вжиття запобіжних заходів;

2) відмови у відновленні пропущеного строку;

3) відмови у прийнятті позовної заяви;

4) повернення позовної заяви;

5) забезпечення позову;

6) зупинення провадження у справі;

7) припинення провадження у справі;

8) залишення позову без розгляду;

9) додаткова ухвала;

10) окрема ухвала;

11) відмови у прийнятті заяви у справі про банкрутство;

12) повернення заяви про порушення справи про банкрутство без розгляду;

13) припинення провадження у справі про банкрутство;

14) усунення керівника боржника від посади;

15) призначення розпорядника майна боржника;

16) припинення повноважень керівника або органів управління боржника;

17) проведення санації боржника та призначення керуючого санацією;

18) звільнення керуючого санацією боржника;

19) затвердження плану санації боржника;

20) затвердження звіту керуючого санацією або відмови в затвердженні зазначеного звіту чи продовження санації або затвердження мирової угоди;

21) відмови у затвердженні мирової угоди у справі про банкрутство;

22) визнання мирової угоди у справі про банкрутство недійсною;

23) переліку майна громадянина-підприємця, яке виключається із складу ліквідаційної маси;

24) введення процедури розпорядження майном фермерського господарства;

25) повернення заяви про перегляд рішення, ухвали, постанови за нововиявленими обставинами;

26) перегляду ухвал за нововиявленими обставинами;

27) поновлення пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання;

28) відстрочки або розстрочки виконання рішення, ухвали, постанови, зміни способу та порядку їх виконання;

29) розгляду скарг на дії (бездіяльність) органів Державної виконавчої служби.

Ухвали місцевого господарського суду, перелік яких не передбачений частиною другою цієї статті, оскарженню не підлягають. Апеляційні чи касаційні скарги на такі ухвали залишаються без розгляду і приєднуються до матеріалів справи".

У зв'язку з цим, частини другу - четверту статті 106 вважати відповідно частинами четвертою - шостою.

3. Частину першу статті 11113 після слів "апеляційного господарського суду" доповнити словами: ", перелік яких наведено у частині другій статті 106 цього Кодексу," і далі за текстом.

4. Частину 2 статті 11117 після слів "Верховного Суду України" доповнити словами: "у складі не менше п'яти суддів".

5. Доповнити статтю 11117 частиною четвертою такого змісту:

"Якщо виявлено неоднакове застосування судами касаційної інстанції одного і того самого положення закону, то справа розглядається колегією суддів на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України. Судовий склад спільного засідання палат формується головами відповідних палат у рівній кількості. Головує на спільному засіданні Голова Верховного Суду України або один з його заступників, чи за їх дорученням - почергово голова відповідної палати".

6. Доповнити частину першу статті 11118 пунктами 4 і 5 такого змісту:

"4) скасувати постанову чи ухвалу і залишити в силі рішення місцевого господарського суду чи постанову апеляційного суду, що були помилково скасовані, не передаючи справу на новий розгляд;

5) скасувати рішення, постанову чи ухвалу і ухвалити нову постанову або змінити постанову чи ухвалу, не передаючи справу на новий розгляд".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос