Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам государственной регистрации договоров аренды земли

Проект закона Украины от 21.04.2008 № 2412
Дата рассмотрения: 21.04.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державної реєстрації договорів оренди землі

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 46 - 47, ст. 280; із наступними змінами):

1) Частину першу статті 19 викласти в такій редакції:

Строк дії договору оренди землі визначається за згодою сторін, але не може перевищувати 5 років при короткостроковій оренді та 50 років при довгостроковій оренді.

2) статтю 20 викласти в такій редакції:

1. Укладений договір оренди землі підлягає державній реєстрації.

2. Державна реєстрація договорів оренди є офіційним визнанням і підтвердженням державою факту виникнення або припинення права оренди земельних ділянок.

3. Державна реєстрація договорів оренди землі проводиться виконавчим комітетом сільської, селищної та міської ради, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за місцем розташування земельної ділянки.

4. Забезпечення реєстрації договорів оренди покладається на відповідні державні органи земельних ресурсів:

районні і міські (міст обласного значення) управління земельних ресурсів;

Київське і Севастопольське міське управління земельних ресурсів.

5. Для державної реєстрації договорів оренди юридична або фізична особа (заявник) подає особисто або надсилає поштою до відповідного державного органу земельних ресурсів:

заяву про державну реєстрацію договору оренди;

договір оренди (у трьох примірниках);

план (схему) земельної ділянки, яка надається в оренду (у трьох примірниках);

рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання в оренду земельної ділянки, що перебуває у державній або комунальній власності;

результати конкурсу чи аукціону - у разі набуття права на оренду земельної ділянки на конкурентних засадах;

копію державного акта на право власності на землю, що перебуває у власності фізичних або юридичних осіб.

Крім зазначених документів до заяви додаються:

акт перенесення меж земельної ділянки, яка надається в оренду, на місцевість - у разі невизначення їх у натурі;

проект відведення земельної ділянки - у разі надання її в оренду із зміною цільового призначення.

6. У разі державної реєстрації договору суборенди земельної ділянки до заяви про державну реєстрацію договору суборенди додається договір (у трьох примірниках) та акт перенесення меж ділянки на місцевість - якщо передається не визначена в натурі частина орендованої земельної ділянки.

7. У договорі оренди відповідно до статті 14 цього Закону мають бути зазначені такі істотні умови:

1) об'єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки);

2) термін договору оренди;

3) орендна плата (розмір, індексація, форми платежу, терміни та порядок внесення і перегляду);

4) цільове призначення, умови використання і збереження якості землі;

5) умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;

6) існуючі обмеження та обтяження щодо використання земельної ділянки;

7) сторона (орендодавець чи орендар), яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини;

8) відповідальність сторін.

За згодою сторін у договорі оренди земельної ділянки можуть бути зазначені й інші умови (якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов'язань сторін, а також обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення договору оренди тощо).

8. Відсутність у договорі оренди однієї з істотних умов, передбачених пунктом 7 цієї статті, порушення вимог статей 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15 цього Закону є підставою для відмови у державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до законів України.

9. Усі подані заявником документи формуються в окрему реєстраційну справу.

10. Державний орган земельних ресурсів у 20-денний термін перевіряє подані документи на відповідність чинному законодавству та за результатами перевірки готує висновок про державну реєстрацію або обгрунтований висновок про відмову у такій реєстрації і передає реєстраційну справу відповідно виконавчому комітету сільської, селищної та міської ради, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за місцем розташування земельної ділянки для засвідчення факту державної реєстрації або відмови у такій реєстрації.

11. Факт державної реєстрації засвідчується у 10-денний термін гербовою печаткою та підписом голови відповідної ради, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації або уповноваженої ними посадової особи.

Печатка та підпис ставляться на всіх примірниках договору оренди (суборенди).

12. Після засвідчення факту державної реєстрації договір оренди землі реєструється місцевим органом державної реєстрації прав в базі даних обліку земельних ділянок виключно за місцем знаходження земельної ділянки, а саме: в містах Києві та Севастополі, місті обласного значення, районі.

13. Датою реєстрації договору оренди в базі даних обліку земельних ділянок є дата засвідчення факту державної реєстрації.

14. Рішення про відмову у державній реєстрації приймає у 10-денний термін голова відповідної ради або голова Київської, Севастопольської міської державної адміністрації. До рішення додається обгрунтований висновок державного органу земельних ресурсів про таку відмову.

15. Рішення про відмову у державній реєстрації може бути оскаржено у судовому порядку.

Один зареєстрований примірник договору оренди зберігається у реєстраційній справі, яка передається до архіву місцевого органу державної реєстрації прав, другий передається орендарю, а третій - орендодавцю.

16. У разі внесення змін до договору оренди він підлягає перереєстрації.

Перереєстрація, а також поновлення договорів оренди проводиться в порядку, встановленому для їх державної реєстрації.

3) Частину третю статті 21 викласти в такій редакції:

Обчислення розмірів орендної плати за землю здійснюється щорічно з урахуванням індексів інфляції.

4) Частину другу статті 23 викласти в такій редакції:

Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, переглядається щорічно з урахуванням індексів інфляції.

5) Доповнити частину першу статті 31 абзацом п'ятим такого змісту:

смерті фізичної особи - орендодавця в разі відмови спадкоємців від продовження дії договору оренди землі;.

6) Частину четверту статті 32 викласти в такій редакції:

Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи - орендодавця є підставою для зміни умов або розірвання договору оренди землі.

2. Доповнити частину першу статті 12 Земельного кодексу України підпунктом д1 такого змісту:

д1 здійснення виконавчим комітетом сільської, селищної, міської ради державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок, розташованих на відповідній території;

3. Статтю 19 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" доповнити абзацом сьомим такого змісту:

договір оренди землі, зареєстрований в установленому законом порядку виконавчим комітетом відповідної сільської, селищної, міської ради;.

4. Підпункт 2 пункту "б" частини першої статті 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" викласти в такій редакції:

2) здійснення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок, розташованих на відповідній території;.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.

2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 
 А. ЯЦЕНЮК 

Опрос