Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пересмотра санкций и определения полномочий по регулированию отношений в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Проект закона Украины от 21.04.2008 № 2410
Дата рассмотрения: 21.04.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо перегляду санкцій та визначення повноважень з регулювання відносин у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 1998 р., N 10, ст. 36; 2002 р., N 29, ст. 194; 2004 р., N 13, ст. 181; 2005 р., N 42, ст. 466; 2006 р., N 13, ст. 110, N 16, ст. 134, N 31, ст. 268):

доповнити частину другу статті 7 пунктом 38 такого змісту:

"38) виконує інші завдання відповідно до закону.";

доповнити статтю 8 пунктом 30 такого змісту:

"30) здійснювати інші права, передбачені законом.";

частину третю статті 11 викласти у такій редакції:

"У разі несплати штрафу протягом 15 днів примусове стягнення штрафів здійснюється на підставі відповідного рішення суду за позовом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.".

2. У статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 1, ст. 2):

частину третю замінити частинами такого змісту:

"У разі невиконання (неналежного виконання) суб'єктом первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють його діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на нього в установленому законом порядку може бути накладено штраф:

за порушення вимог щодо ідентифікації осіб у випадках, передбачених законодавством, - у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за невиявлення, несвоєчасне виявлення та порушення порядку реєстрації фінансових операцій, що відповідно до законодавства підлягають фінансовому моніторингу, - у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання недостовірної інформації спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу про фінансові операції, що відповідно до законодавства підлягають такому моніторингу, - у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за порушення порядку зупинення фінансових операцій - у розмірі від 900 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за порушення інших обов'язків, встановлених цим Законом та/або нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність суб'єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, - у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі відсутності згоди щодо сплати штрафу рішення про накладення штрафу чи відмову в такому накладенні приймається судом за поданням органу, що регулює діяльність суб'єкта первинного фінансового моніторингу та видає ліцензії або інший спеціальний дозвіл.".

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

частину п'яту викласти у такій редакції:

"Повторне (неодноразове) порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють його діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 1000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

доповнити статтю частинами такого змісту:

"Крім застосування штрафних санкцій за повторне (неодноразове) порушення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють його діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, суб'єкт державного фінансового моніторингу може обмежити, тимчасово припинити дію чи анулювати ліцензію або інший спеціальний дозвіл на право провадження певних видів діяльності в порядку, встановленому законодавством.

Санкції до суб'єктів первинного фінансового моніторингу, передбачені цієї статтею, застосовуються суб'єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють регулювання і нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу, в межах їх компетенції.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

____________

Опрос