Идет загрузка документа (97 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об Общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004 - 2010 годы"

Проект закона Украины от 18.04.2008 № 2399
Дата рассмотрения: 18.04.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 46, ст. 512) такі зміни:

1) у назві та пункті 1 Закону цифри "2004 - 2010" замінити цифрами "2009-2013";

2) Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки, затверджену зазначеним Законом, та додатки до неї викласти у редакції, що додається.

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.

 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2013 роки

I. Сучасний стан житлово-комунального господарства

Впродовж останнього десятиліття проблеми, що пов'язані з функціонуванням житлово-комунального комплексу, перебувають у фокусі пильної політичної уваги, проте серйозних позитивних зрушень у цій сфері досі не відбулося.

Ситуація у житлово-комунальному господарстві продовжує ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у становленні ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції та залученні приватних інвестицій до підприємств галузі.

Неефективність реформування галузі привела до критичного стану основних фондів підприємств житлово-комунального господарства. Недосконала тарифна політика та практика встановлення цін і тарифів зумовила хронічну і постійно зростаючу збитковість діяльності підприємств. Недосконалість системи управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, недостатня розвиненість системи регулювання природних монополій призвели до того, що підприємства галузі неспроможні ефективно працювати в ринкових умовах і надавати споживачам послуги належної якості.

Брак як власних, так і бюджетних фінансових ресурсів, їх неефективне розміщення, відсутність дієвого механізму залучення позабюджетних коштів не сприяють вирішенню завдань технічного переоснащення житлово-комунальних підприємств та розвитку комунальної інфраструктури. Не налагоджено ефективну співпрацю з приватними інвесторами, міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями, не створено сприятливого інвестиційного клімату. Сьогодні інвестиційні потреби підприємств значно перевищують фактично освоєні кошти. Значними і постійно зростаючими є втрати води і теплової енергії. Питомі витрати енергетичних ресурсів під час виробництва і надання житлово-комунальних послуг майже удвічі перевищують відповідні показники країн Європейського Союзу.

Недосконалість системи соціального захисту населення у сфері надання житлово-комунальних послуг, недостатня поінформованість населення, неузгодженість норм законодавства щодо регулювання взаємовідносин споживачів і виробників/виконавців житлово-комунальних послуг зумовлює зростання незадоволення серед населення.

Про відсутність реальних зрушень та зволікання з належною реалізацією житлово-комунальної реформи яскраво свідчить статистика. Так, станом на 1 січня 2008 року дебіторська та кредиторська заборгованість у галузі становила відповідно 8,8 млрд. та 9,2 млрд. гривень. Збитки підприємств за підсумками роботи у 2007 році складали 1,8 млрд. гривень.

Кожен третій житловий будинок потребує капітального ремонту. В аварійному стані перебувають більше третини водопровідно-каналізаційних та теплових мереж, близько 30 відсотків теплопунктів, понад 20 відсотків мостів та шляхопроводів.

Потребують заміни 87 відсотків рухомого складу міського електричного транспорту, 70 відсотків автотранспорту, який використовується у сфері благоустрою, близько 40 відсотків насосного обладнання та котлів, більше 20 тисяч ліфтів тощо.

Не відповідають санітарним нормам близько половини полігонів для твердих побутових відходів. Щороку утворюється значна кількість несанкціонованих сміттєзвалищ.

Сьогодні є очевидним той факт, що головної мети житлово-комунальної реформи - підвищення якості та надійності надання житлово-комунальних послуг шляхом розвитку економічних відносин, відкриття ринку цих послуг для приватного бізнесу, ефективного регулювання природних монополій, стимулювання ресурсозбереження, розвитку ініціативи власників житла - досягнуто не було. Причиною цього є серйозні системні недоліки, на подолання яких і спрямовані заходи, що передбачені цією Програмою.

II. Мета Програми та основні принципи державної політики реформування житлово-комунального господарства

1. Мета Програми полягає у визначенні засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

2. Заходи Програми покликані охопити сфери:

1) утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;

2) надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

3) виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води;

4) ремонту приміщень, будинків, споруд;

5) благоустрою населених пунктів;

6) міського електротранспорту.

3. Державна політика реформування житлово-комунального господарства базується на таких основних принципах:

1) спільна відповідальність держави та органів місцевого самоврядування за якісне виконання Програми та ефективність сфери житлово-комунального господарства в цілому;

2) доступність для всіх верств населення житлово-комунальних послуг, які відповідають вимогам державних стандартів;

3) партнерство між органами державної влади, місцевого самоврядування та приватним сектором;

4) стимулювання інвестицій в оновлення інфраструктури житлово-комунального господарства;

5) дотримання державних соціальних стандартів (норм та нормативів) у сфері житлово-комунального обслуговування;

6) ефективне використання людських, грошових та матеріальних ресурсів виробниками/виконавцями та споживачами житлово-комунальних послуг;

7) пріоритетність інноваційного розвитку в життєзабезпеченні населених пунктів, сприяння науково-технічному прогресу у сфері житлово-комунального господарства;

8) гласність, громадський контроль, прозорість та участь громадян у прийнятті рішень з питань реформування та розвитку житлово-комунального господарства, інформування населення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень щодо основних принципів та завдань державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

9) створення рівних умов для всіх суб'єктів підприємницької діяльності у сфері житлово-комунального господарства, забезпечення рівних умов для всіх інвесторів.

III. Основні завдання Програми та засоби, необхідні для їх виконання

1. Основними завданнями Програми є:

1) створення системи ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток системи державного регулювання природних монополій у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг;

2) поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства на потенційно конкурентних ринках житлово-комунальних послуг;

3) забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

4) технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів необхідних для виробництва житлово-комунальних послуг;

5) залучення інвестицій та співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями;

6) забезпечення широкої громадської підтримки державної політики реформування та розвитку житлово-комунального господарства.

2. Виконання завдань Програми потребує:

1) нормативно-правового та науково-технічного забезпечення;

2) організаційного забезпечення та проведення моніторингу виконання Програми;

3) фінансового забезпечення.

IV. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення

1. Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення виконання завдань Програми передбачає:

1) розроблення проектів нормативно-правових актів з питань регулювання відносин у сфері житлово-комунального господарства;

2) створення нормативно-правової бази необхідної для впровадження нового ефективного механізму фінансування розвитку галузі та визначення стратегічно важливих напрямів співпраці з міжнародними фінансовими інституціями та донорськими організаціями;

3) гармонізація національних стандартів та інших нормативних актів у сфері житлово-комунального господарства з директивами та стандартами Європейського Союзу;

4) проведення науково-технічних досліджень з питань тарифної політики, визначення економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з виробництвом житлово-комунальних послуг, фінансово-економічної діяльності житлово-комунальних підприємств, експлуатації та технічного обслуговування об'єктів житлово-комунального господарства, міського електротранспорту, благоустрою населених пунктів, захисту територій від шкідливої дії вод;

5) розроблення та впровадження новітніх технологій і обладнання, необхідних для технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів;

6) налагодження виробництва нових зразків техніки та обладнання для потреб житлово-комунального господарства;

7) внесення змін до будівельних норм і правил, забезпечення технічного регулювання та стандартизації у сфері житлово-комунального господарства для більш активного використання науково-технічних досягнень та оновлення на їх базі основних засобів підприємств галузі;

8) розроблення і забезпечення виконання програм стимулювання економного використання споживачами питної води і теплової енергії.

2. Заходи щодо нормативно-правового та науково-технічного забезпечення виконання завдань Програми наведено у додатку 1.

V. Організаційне забезпечення та проведення моніторингу виконання Програми

1. Організацію виконання Програми здійснюють відповідно до своїх повноважень:

1) на державному рівні - центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень;

2) на регіональному рівні - структурні підрозділи з питань житлово-комунального господарства Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

3) на місцевому рівні - структурні підрозділи/посадові особи виконавчих органів міських, селищних, сільських рад.

2. Забезпечення взаємодії та організація діяльності міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, пов'язаної з виконанням Програми, здійснюється Міжвідомчою комісією з проведення реформування житлово-комунального господарства на чолі з Віце-прем'єр-міністром України.

3. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації щороку розробляють та подають для затвердження відповідним місцевим радам план заходів щодо реалізації регіональних і місцевих програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства за підсумками попереднього року та з урахуванням можливостей їх фінансування.

4. Моніторинг виконання програми проводиться щороку на базі даних державних і галузевих статистичних спостережень, спеціальних досліджень, вивчення громадської думки щодо рівня житлово-комунального обслуговування та стану реформування житлово-комунального господарства, стосовно пріоритетів такого реформування:

1) на державному рівні - центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;

2) на регіональному рівні - структурними підрозділами з питань житлово-комунального господарства Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

5. Форми проведення державних статистичних спостережень за станом реформування житлово-комунального господарства та відповідні інструкції з їх заповнення розробляє і затверджує центральний орган виконавчої влади з питань статистики за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. Центральний орган виконавчої влади з питань статистики встановлює строки подання територіальними органами державної статистики інформації за затвердженою формою та забезпечує її узагальнення.

6. Результати моніторингу оприлюднюються в засобах масової інформації.

7. Заходи щодо організаційного забезпечення виконання передбачених Програмою завдань наведено у додатку 2.

VI. Фінансове забезпечення

1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, коштів підприємств та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

2. Кошти Державного бюджету України спрямовуються на фінансування заходів щодо:

1) розроблення нормативно-правового та науково-технічного забезпечення;

2) реалізації інвестиційних проектів з реконструкції та капітального ремонту житлового фонду, систем централізованого тепло-, водопостачання та водовідведення, а також у сфері благоустрою і комунального обслуговування, розвитку міського електротранспорту, спрямованих на технічне переоснащення об'єктів житлово-комунального господарства;

3) реалізації пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства, спрямованих на удосконалення системи управління житловим фондом, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів;

4) забезпечення широкої громадської підтримки державної політики реформування та розвитку житлово-комунального господарства;

5) розбудови інституційної системи щодо залучення інвестицій міжнародних фінансових організацій та ресурсів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на реформування житлово-комунального господарства.

3. Фінансування Програми з реалізації інвестиційних проектів, у тому числі пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства, здійснюється шляхом:

1) цільового фінансування відібраних на конкурсній основі проектів;

2) часткового/або повного відшкодування відсоткових ставок за кредитами на реалізацію проектів;

3) повного відшкодування відсоткових ставок за кредитами або часткового погашення основної суми кредитів, що надаються суб'єктам малого та середнього бізнесу, об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків для реалізації інвестиційних проектів з енергозбереження у житлових будинках.

4. Рішення про виділення коштів на зазначені цілі приймається у разі, коли:

1) підтверджено співфінансування проектів з місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, крім проектів, що реалізуються об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, у такому співвідношенні:

для проектів, що реалізуються у містах Києві, Севастополі, столиці Автономної Республіки Крим та обласних центрах, - не менш як 60 відсотків суми коштів Державного бюджету України;

для проектів, що реалізуються у містах республіканського, Автономної Республіки Крим та обласного значення, - не менш як 30 відсотків суми коштів Державного бюджету України;

для проектів, що реалізуються у районних центрах, - не менш як 10 відсотків суми коштів Державного бюджету України;

2) підтверджено співфінансування проектів з реконструкції та капітального ремонту житлових будинків, в яких функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, власниками житлових та нежитлових приміщень у відповідних будинках - не менш як 10 відсотків суми коштів, що спрямовується з Державного бюджету України.

5. Порядок конкурсного відбору проектів з технічного переоснащення об'єктів житлово-комунального господарства, спрямованих на скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів під час виробництва та надання житлово-комунальних послуг, у сфері благоустрою і комунального обслуговування та міського електротранспорту, реконструкції і капітального ремонту житлових будинків, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

6. Прогнозний обсяг фінансового забезпечення виконання передбачених програмою завдань з Державного бюджету України наведено у додатку 3.

VII. Контроль за виконанням Програми

1. Контроль за виконанням цієї Програми, а також регіональних і місцевих програм здійснюють центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи місцевого самоврядування.

2. Громадський контроль за ходом виконання Програми здійснюється представниками громадських організацій, статутом яких передбачено провадження діяльності у сфері житлово-комунальних послуг.

3. Центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства подає щороку Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання завдань, визначених Програмою.

4. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в установленому порядку.

VIII. Очікувані результати

1. Виконання Програми дасть змогу:

1) забезпечити реалізацію державної політики щодо регіонального розвитку, насамперед у сфері житлово-комунального господарства;

2) завершити розроблення необхідних нормативно-правових актів, які забезпечать стале функціонування галузі в ринкових умовах господарювання;

3) запровадити ефективну систему державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сфері водо-, теплопостачання і водовідведення;

4) створити сприятливі умови для накопичення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення підприємств житлово-комунального господарства та розвитку комунальної інфраструктури;

5) створити сприятливі умови для залучення позабюджетних коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства, а також ефективний механізм подальшого його реформування із залученням іноземних інвестицій, кредитів, коштів фізичних і юридичних осіб;

6) провести комплексну модернізацію та технічне переоснащення підприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання і дотримання екологічних нормативів та норм протипожежного захисту;

7) зменшити до рівня експлуатаційної безпеки знос основних фондів у житлово-комунальному комплексі та витрати і втрати під час виробництва житлово-комунальних послуг;

8) забезпечити поступове виведення з експлуатації аварійних житлових будинків та відбудову аварійних об'єктів комунального господарства на умовах співфінансування з державного та місцевих бюджетів;

9) забезпечити сталу та ефективну роботу підприємств житлово-комунального господарства, підвищити рівень безпеки систем життєзабезпечення населених пунктів;

10) забезпечити надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів, гармонізованих з міжнародними або регіональними;

11) забезпечити широку суспільну підтримку виконання основних завдань у рамках реформи житлово-комунального господарства.

Основні очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 4.

 

ЗАХОДИ
щодо нормативно-правового та науково-технічного забезпечення виконання завдань з реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2013 роки

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання, роки

Відповідальні за виконання

1. Створення системи ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток системи державного регулювання природних монополій у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг

1) розроблення проектів законів та інших нормативно-правових актів з метою гармонізації національних стандартів з директивами і стандартами ЄС

2009 - 2011

Мінжитлокомунгосп
Мін'юст
Держспоживстандат

2) розроблення проекту закону щодо державного регулювання у сфері житлово-комунальних послуг

2009

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Антимонопольний комітет

3) розроблення та затвердження нормативно-правового акту з питань встановлення порядку визначення меж прибудинкових територій та передачі їх об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків

2009

Держкомзем
Мінжитлокомунгосп
Мінрегіонбуд

4) розроблення проектів нормативно-правових актів з питань:
контролю за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами і постачання теплової енергії

- " -

Мінжитлокомунгосп
Мінпаливенерго
НКРЕ
Держкомпідприємництво
Мін'юст

порядку проведення моніторингу виконання завдань Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2013 роки та формування рейтингу регіонів

- " -

Мінжитлокомунгосп

5) розроблення механізму визначення форми та проведення державних статистичних спостережень за станом реформування і розвитку житлово-комунального господарства

- " -

Держкомстат
Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки

7) розроблення навчальних програм:
з підготовки управителів майном житлового комплексу
підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників комунальних підприємств та голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків з питань реформування і розвитку житлово-комунального господарства питань реформування і розвитку житлово-комунального господарства

2009

Мінжитлокомунгосп

8) розроблення методичних рекомендацій щодо запровадження системи управління якістю у сфері житлово-комунальних послуг

2009 - 2011

- " -

9) розроблення проекту нормативно-правового акта з питань створення інформаційно-аналітичної системи збору, передачі, аналізу та моніторингу інформації про реформування житлово-комунального господарства

2009

- " -

2. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства на потенційно конкурентних ринках житлово-комунальних послуг

1) розроблення проектів Законів України щодо:
особливостей передачі в оренду, концесію об'єктів тепло-, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності

2009

Мінжитлокомунгосп
Мінфін
Мінекономіки
Фонд державного майна
Держкомпідприємництво
Мін'юст

корпоратизації підприємств комунальної власності, що провадять діяльність на ринку житлово-комунальних послуг

2009

Мінжитлокомунгосп
Мінфін
Мінекономіки
Фонд державного майна
Мін'юст
Держкомпідприємництво

2) розроблення проектів нормативно-правових актів з питань:
запровадження інституту управителів майном житлового комплексу
визначення переліку та порядку надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків
установлення порядку доступу виробників і постачальників теплової енергії до теплових мереж

2009 - 2010

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Держспоживстандат
Держкомпідприємництво
Мін'юст

3) розроблення методичних рекомендацій з організації та проведення конкурсів на право надання житлово-комунальних послуг

2009

Мінжитлокомунгосп
Антимонопольний комітет

3. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства

1) проведення комплексних досліджень фінансово-економічного стану суб'єктів господарювання у сфері житлово-комунальних послуг та розроблення фінансової моделі розвитку галузі з урахуванням основних напрямів інвестиційної політики, необхідності приведення рівня якості надання житлово-комунальних послуг та питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів на їх виробництво у відповідність з вимогами ЄС

2009 - 2010

Мінжитлокомунгосп

2) розроблення проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань економічного стимулювання енергозбереження у житлово-комунальному господарстві

2009 - 2010

Мінжитлокомунгосп
НАЕР
Мінекономіки
Мінфін
Держкомпідприємництво
Держспоживстандат
Антимонопольний комітет

3) розроблення та удосконалення проектів нормативно-правових актів з питань:
встановлення єдиного порядку здійснення перерахунку розміру плати за житлово-комунальні послуги (в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості)

2009

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мінфін
Мінпаливенерго
Держкомпідприємництво
Держспоживстандат
Антимонопольний комітет
Мін'юст

нормування витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби

2010

 

4) розроблення навчальних програм:
здійснення довгострокового фінансового планування на підприємствах житлово-комунального господарства
застосування та супроводження програмного забезпечення під час проведення розрахунку двоставкових тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води

2009 - 2010

Мінжитлокомунгосп

5) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження примірного договору участі власників та/або орендарів (користувачів) нежитлових приміщень в утриманні житлового будинку та прибудинкової території

2009 - 2010

Мінжитлокомунгосп
Мінекономіки
Мін'юст

4. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, пов'язаних з виробництвом житлово-комунальних послуг

1) створення:
бази даних новітніх технологій та обладнання вітчизняного виробництва, що можуть бути використані у сфері житлово-комунального господарства і економічні показники яких не нижчі від зарубіжних аналогів
атласу доступних альтернативних джерел енергії в розрізі регіонів, його щорічне оновлення та оприлюднення

2010 - 2013

Мінжитлокомунгосп

2) внесення змін до будівельних норм і правил, правил експлуатації та технологічних регламентів з питань житлово-комунального господарства, спрямованих на врахування науково-технічних досягнень, стимулювання технічного переоснащення галузі, підвищення рівня житлово-комунальних послуг, скорочення питомих витрат матеріальних та енергетичних ресурсів

2009 - 2010

Мінжитлокомунгосп
Мінрегіонбуд
Держспоживстандат
Держкомпідприємництво
Мін'юст

3) розроблення та затвердження правил експлуатації квартирних систем опалення з урахуванням вимог до їх сервісного обслуговування

2010

Мінпаливенерго
НКРЕ
Мінжитлокомунгосп
Держспоживстандарт

4) розроблення методичних рекомендацій щодо:
розрахунку питомих норм витрат електроенергії, пов'язаних з технологічними потребами підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення
розроблення міських планів забезпечення тепловою енергією споживачів
проведення енергетичного аудиту систем централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення
розрахунків водного балансу питного водопостачання населених пунктів і здійснення гідравлічного моделювання водопровідних розподільних мереж
впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання на об'єктах житлово-комунального господарства

2009 - 2010

Мінжитлокомунгосп

5. Залучення інвестицій і співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями

1) розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо:

 

 

розбудови інституційної системи щодо залучення інвестицій міжнародних фінансових організацій та ресурсів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на реформування житлово-комунального господарства

2009

Мінжитлокомунгосп

6. Забезпечення широкої громадської підтримки державної політики реформування та розвитку житлово-комунального господарства

1) розроблення методичних рекомендацій щодо:
вивчення органами місцевого самоврядування громадської думки з питань проведення реформи у сфері житлово-комунальних послуг
проведення органами місцевого самоврядування соціологічного опитування серед населення про рівень якості надання житлово-комунальних послуг

2009

Мінжитлокомунгосп

2) розроблення та виконання програм інформаційно-пропагандистського, освітнього та просвітницького забезпечення проведення реформ у сфері житлово-комунальних послуг

2011 - 2013

- " -

  

ЗАХОДИ
щодо організаційного забезпечення виконання завдань з реформування
і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2013 роки

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання, роки

Відповідальні за виконання

1. Створення системи ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток системи державного регулювання природних монополій у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг

1) проведення інвентаризації комунального майна у сфері житлово-комунальних послуг, створення реєстрів майнових комплексів, що перебувають у власності територіальних громад сіл, селищ, міст та спільній власності територіальних громад районів і областей

2009 - 2010

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування

2) розроблення науково-обґрунтованих ефективних моделей забезпечення житлово-комунальними послугами сільського населення з урахуванням регіональних особливостей

2010

Мінжитлокомунгосп
Мінагрополітики
Держводгосп
Мінприроди

3) стимулювання діяльності щодо утворення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (надання з місцевих бюджетів одноразової фінансової допомоги у разі організації об'єднання, надання допомоги на обладнання будинків приладами обліку, фінансування робіт з капітального ремонту житлових будинків)

2009 - 2013

органи місцевого самоврядування

4) розроблення ефективної системи використання бюджетних коштів на основі застосування програмно-цільового підходу та середньострокового планування

2009 - 2013

Мінжитлокомунгосп
Мінфін
органи місцевого самоврядування

5) запровадження в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах програм з питань дбайливого ставлення до житлового фонду, ощадливого споживання тепла, питної води та енергоресурсів

2010 - 2013

МОН
Мінжитлокомунгосп
органи місцевого самоврядування

6) підготовка та видання навчально-методичного посібника для посадових осіб органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади з питань управління житловим фондом

2009 - 2010

Мінжитлокомунгосп

7) проведення навчання:
голів об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, працівників управителів майном житлового комплексу з питань, пов'язаних з управлінням багатоквартирними будинками
посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників комунальних підприємств з питань, пов'язаних з реформуванням і розвитком житлово-комунального господарства

2009 - 2013

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування

8) утворення Міжвідомчої робочої групи з питань удосконалення статистичної звітності про стан реформування і розвитку житлово-комунального господарства

2009

Держкомстат Мінжитлокомунгосп Мінекономіки

9) проведення державних статистичних спостережень за станом реформування і розвитку житлово-комунального господарства

2009 - 2011

Держкомстат
місцеві статистичні управління

10) створення інформаційно-аналітичної системи збору, передачі, аналізу та моніторингу інформації про реформування житлово-комунального господарства

2010 - 2011

Мінжитлокомунгосп

11) проведення моніторингу виконання завдань, установлених Загальнодержавною програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2013 роки, визначення рейтингу регіонів

2010 - 2013

- " -

12) запровадження на регіональному рівні моніторингу стану реформування і розвитку житлово-комунального господарства в межах своїх повноважень

2009 - 2013

Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації

13) проведення соціологічних опитувань населення щодо рівня якості надання житлово-комунальних послуг та стану реформування житлово-комунального господарства територіальних громад відповідно до затвердженої методології

2010 - 2013

органи місцевого самоврядування

2. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства на потенційно конкурентних ринках житлово-комунальних послуг

1) складення та оприлюднення переліків об'єктів житлово-комунального господарства, що можуть бути корпоратизовані чи приватизовані відповідно до закону

2009 - 2013

Верховна Рада Автономної Республіки Крим органи місцевого самоврядування

2) підвищення ефективності управління підприємствами житлово-комунального господарства, залучення інвестицій за рахунок передачі підприємств в оренду та концесію

2009 - 2013

органи місцевого самоврядування

3) стимулювання розвитку ринку послуг з управління житловим фондом, формування інституту управителів майном житлового комплексу та органів самоорганізації населення

2009 - 2013

органи місцевого самоврядування

4) впровадження державних соціальних стандартів (норм та нормативів) у сфері житлово-комунальних послуг

2010 - 2013

Мінжитлокомунгосп
Мінпраці

5) розроблення та забезпечення виконання місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами

2009 - 2013

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування

3. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства

1) забезпечення виконання вимог закону щодо відшкодування суб'єктам господарювання різниці між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами, пов'язаними з наданням (виробництвом) житлово-комунальних послуг та послуг з перевезень пасажирів міським електричним транспортом

2009 - 2013

органи місцевого самоврядування

2) сприяння запровадженню в містах програмних засобів автоматизації розрахунків за житлово-комунальні послуги

2009 - 2013

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування

3) забезпечення оплати житлово-комунальних послуг споживачами на рівні, не нижчому 98 відсотків

- " -

місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування підприємства

4) впровадження фінансових механізмів стимулювання застосування енергозберігаючих технологій і обладнання для скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів

- " -

Мінжитлокомунгосп
Держкоменергозбереження

5) проведення навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників комунальних підприємств з питань довгострокового фінансового планування на підприємствах житлово-комунального господарства, застосування програмного забезпечення під час проведення розрахунку двоставкових тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води

2009 - 2013

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування

4. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг

1) забезпечення проведення технічного обстеження об'єктів житлово-комунального господарства, експертизи витрат та втрат, пов'язаних з виробництвом і наданням житлово-комунальних послуг суб'єктами господарювання

- " -

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування
Мінжитлокомунгосп
Держкоменергозбереження

2) сприяння розробленню та реалізації інноваційних проектів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій, удосконалення системи управління у житловому фонді

- " -

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування

3) забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії із залученням бюджетних коштів, а також коштів інших джерел

2009 - 2013

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування

4) розроблення і виконання стратегічних планів розвитку житлово-комунального господарства на середньострокову перспективу (зокрема, планів капітальних інвестицій)

- " -

органи місцевого самоврядування

5) поступове виведення з експлуатації об'єктів житлового фонду, які перебувають в аварійному стані

- " -

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування

6) забезпечення капітального ремонту житла, відновлення та ефективної експлуатації ліфтового господарства, впровадження сучасних систем автоматичного пожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості

- " -

- " -

 

7) забезпечення розроблення і виконання місцевих програм стимулювання економного використання споживачами питної води і теплової енергії

- " -

органи місцевого самоврядування

8) проведення перевірки дотримання суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо (1) централізованого водопостачання та водовідведення; (2) виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії

2009 - 2013
(згідно із затвердженими графіками)

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
обласні держадміністрації

5. Залучення інвестицій і співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями

Розбудова інституційної системи щодо залучення інвестицій міжнародних фінансових організацій та ресурсів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на реформування житлово-комунального господарства

2009 - 2013

Мінжитлокомунгосп

6. Забезпечення організації широкої громадської підтримки державної політики реформування і розвитку житлово-комунального господарства

1) забезпечення проведення інформаційних і просвітницьких заходів з метою популяризації реформи житлово-комунального господарства та інформування громадян і представників засобів масової інформації про її пріоритети

- " -

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування

2) проведення консультацій з громадськістю з питань реалізації державної політики у сфері реформування і розвитку житлово-комунального господарства, вирішення місцевих питань у цій сфері шляхом організації громадських слухань, засідань за круглим столом, конференцій, семінарів, зустрічей, зборів, інтернет-конференцій тощо

2009 - 2013

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування

3) забезпечення функціонування інформаційно-аналітичних систем, призначених для проведення реформи житлово-комунального господарства (Інтернет-сайти, періодичні видання, інформаційно-просвітницькі матеріали, міжвідомчий електронний бюлетень, передачі на радіо та телебаченні тощо)

2009 - 2011

- " -

4) забезпечення діяльності громадської ради при Мінжитлокомунгоспі

2009 - 2013

Мінжитлокомунгосп

5) створення прес-центрів (регіональних) з питань пропагування кращого досвіду реалізації реформи у житлово-комунальному господарстві

2009 - 2010

Мінжитлокомунгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
місцеві держадміністрації
органи місцевого самоврядування

 

6) залучення громадськості, наукових та ділових кіл до участі в розробленні та виконанні регіональних та місцевих програм (заходів) з реформування житлово-комунального господарства

2009 - 2013

Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації органи місцевого самоврядування

 

ПРОГНОЗНИЙ ОБСЯГ
фінансового забезпечення виконання завдань Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2013 роки за рахунок коштів Державного бюджету України

(млн. гривень)

Найменування завдання

Найменування заходу

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань

У тому числі за роками

2009

2010

2011

2012

2013

1.

Створення системи ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток системи державного регулювання природних монополій у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг

навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників комунальних підприємств з питань, пов'язаних з реформуванням і розвитком житлово-комунального господарства

2,1

0,5

0,5

0,5

0,4

0,2

2.

Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

31960,9

7036,9

7183,8

8262,9

6398,8

3078,5

 

у тому числі

1) стимулювання реалізації інвестиційних проектів з:

 

 

 

 

 

 

 

 

реконструкції та капітального ремонту житлових будинків із застосуванням енергозберігаючих технологій і обладнання

2368,0

627,2

493,1

439,5

420,0

388,2

 

 

реконструкції централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням енергоощадного обладнання та технологій

1415,2

586,5

340,3

227,6

140,8

120,0

 

 

енергозбереження, розвитку та реконструкції систем теплопостачання

2850,8

1182

686,3

458,7

283,8

240,0

 

 

благоустрою територій

3163,9

1345,9

799,1

546,6

352,3

120,0

 

 

енергозбереження, розвитку міського електричного транспорту

932

180

192

204

204

152

 

 

2) забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії

1042,2

444,1

262,7

179,7

115,7

40,0

 

 

3) сприяння розробленню та реалізації пілотних (інноваційних) проектів у житлово-комунальному господарстві, спрямованих на удосконалення системи управління житловим фондом, зменшення технологічних витрат і втрат ресурсів, впровадження прогресивних технологій

308,3

185,8

49,5

32,9

22,0

18,1

 

 

4) надання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів з технічного переоснащення та капітального ремонту житлових будинків, в яких утворюються нові або вже функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

13880,5

1685,4

3560,8

4373,9

3060,2

1200,2

 

 

5) часткове погашення основної суми кредитів, відсотків за кредитами, лізингових платежів

6000

800

800

1800

1800

800

3.

Залучення інвестицій і співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

8

2

2

2

1

1

 

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) розроблення інституціонального механізму взаємодії з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями через ресурсний центр інституційного розвитку

8

2

2

2

1

1

4.

Забезпечення широкої громадської підтримки державної політики реформування і розвитку житлово-комунального господарства

 

9

3

2

2

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Нормативно-правове та науково-технічне забезпечення виконання завдань

 

20

10,0

6,5

2,0

1,0

0,5

 

Разом

 

32000,0

7052,4

7194,8

8269,4

6402,2

3081,2

  

ОСНОВНІ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2013 роки

Найменування показника

Одиниця виміру

Роки

2009

2010

2011

2012

2013

I. Створення системи ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток системи державного регулювання природних монополій у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг

1.

Загальна кількість утворених об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (станом на кінець року)

об'єднання

11215

14580

20140

32950

45530

2.

Частка загальної площі багатоквартирного (п'ять та більше поверхів) житлового фонду, що обслуговується об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків

відсоток

17,2

22,4

31,4

50,7

70,0

3.

Частка підприємств, які розробили і виконують стратегічні плани дій (зокрема, плани капітальних інвестицій):

 

 

 

 

 

 

 

водопровідно-каналізаційні підприємства

- " -

25

70

90

100

100

 

теплопостачальні підприємства

- " -

27

75

90

100

100

II. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства на потенційно конкурентних ринках житлово-комунальних послуг

4.

Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що передана в управління управителям майном житлового комплексу

відсоток

29,2

38,0

50,0

65,0

80,0

5.

Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що перебуває в управлінні комунальних підприємств

- " -

59,8

56,0

44,0

35,0

20,0

III. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства

6.

Рівень оплати населенням послуг з:

 

 

 

 

 

 

 

централізованого водопостачання та водовідведення

- " -

93

95

98

98

98

 

централізованого теплопостачання

- " -

92

94

98

98

98

 

утримання будинків, споруд і прибудинкової території

- " -

97

98

98

98

98

7.

Рівень відшкодування доходами витрат операційної діяльності підприємств з виробництва та надання послуг:

 

 

 

 

 

 

 

централізованого водопостачання та водовідведення

- " -

96

100

100

100

100

 

централізованого теплопостачання

- " -

94

98

100

100

100

 

утримання будинків і прибудинкової території

відсоток

97

100

100

100

100

 

перевезення пасажирів міським електротранспортом

- " -

80

88

96

100

100

8.

Рівень рентабельності основної діяльності підприємств:

 

 

 

 

 

 

 

водопровідно-каналізаційних

відсоток до чистого доходу

- 3,0

0 - 3

3 - 5

5 - 7

7 - 12

 

теплопостачальних

- 5,0

0

0 - 5

5 - 7

7 - 12

IV. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства

9.

Частка ветхих і аварійних об'єктів житлового фонду

відсоток

0,6

0,5

0,5

0,4

0,4

10.

Частка ветхих і аварійних теплових мереж у загальній протяжності мереж

- " -

15

13,5

12,7

11,3

10,2

11.

Частка пасажирського рухомого складу строком експлуатації, що перевищує нормативний

- " -

87

78

70

50

45

12.

Обладнання багатоквартирних будинків приладами обліку та регуляторами температури:

 

 

 

 

 

 

 

холодної води

- " -

45,4

62,6

76,4

860

92

 

теплової енергії

- " -

23,5

42,2

53,4

61,2

66,4

13.

Питомі витрати умовного палива на відпуск тепла

кг/Гкал

169,7

167,2

164,6

162

159,5

14.

Питомі витрати електроенергії на 1 м3 поданої води

Квт-год/м3

0,99

0,66

0,613

0,58

0,566

15.

Питомі витрати електроенергії на очищення і транспортування 1 м3 стічних вод

- " -

0,58

0,539

0,518

0,497

0,476

16.

У сфері благоустрою:

 

 

 

 

 

 

 

протяжність реконструйованих вулиць райцентрів та міст обласного значення

тис. кілометрів

0,565

1,13

1,695

2,26

 

 

протяжність переоснащених мереж зовнішнього освітлення вулиць райцентрів та міст обласного значення

- " -

1,13

2,26

3,39

 

 

 

кількість обладнаних дитячих майданчиків у райцентрах та містах обласного значення

дитячий майданчик

565

1130

1695

2260

 

 

кількість нових прибиральних машин

прибиральна машина

475

706

 

 

 

 

кількість нових сміттєвозів

сміттєвоз

565

659

 

 

 

 

кількість нових контейнерів для вивезення сміття

тис. контейнерів

565

 

 

 

 

____________

Опрос