Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Хозяйственный кодекс Украины относительно физических лиц и физических лиц - предпринимателей

Проект закона Украины от 18.04.2008 № 2398
Дата рассмотрения: 06.12.2011 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 18-22, ст. 144) такі зміни:

1) у тексті Кодексу слова "громадянин - підприємець" замінити словами "фізична особа - підприємець"

2) у частині першій статті 2, у частині першій статті 17, у частині третій статті 33, в абзаці дев'ятому частини першої та частині другій статті 39, у частині третій статті 45, у частині першій статті 46, у частині четвертій статті 47, у частині третій статті 53, у частині першій статті 56, у першому реченні частин першої та другої статті 79, у частині першій статті 95, в абзаці другому частини першої статті 96, у частинах першій, другій та першому реченні частини третьої статті 98, у частині третій статті 107, у назві глави 13, у назві, частині першій, абзаці першому частини третьої та першому реченні частини четвертої статті 128, у частині першій, першому реченні частини другої статті 130, у частині першій статті 131, в абзаці восьмому частини першої статті 140, у першому реченні частини першої статті 143, у частині першій статті 146, у частині третій статті 147, у частині другій статті 151, у частині першій статті 164, у частині першій статті 170, у частині третій статті 175, у частині першій статті 201, у частині другій статті 216, в абзаці першому частини першої та частині другій статті 252, у частині четвертій статті 281, у частині другій статті 295, у частині другій статті 334, в абзаці п'ятому частини першої статті 392 у частині першій статті 416 слово "громадянин" у всіх відмінках і числах замінити словами "фізична особа" у відповідному відмінку і числі;

3) абзац другий частини першої статті 63 викласти в такій редакції:

"приватне підприємство, що діє на основі приватної власності фізичних чи юридичних осіб";

4) у статті 94:

в частині першій слово "громадян" замінити словами "фізичних осіб та/або юридичних осіб";

в абзаці другому частини другої слово "громадяни" замінити словами "фізичні особи";

5) перше речення частини першої статті 97, перше речення частини першої статті 113, частину першу статті 114, частину першу статті 150 після слова "громадянин" у всіх відмінках і числах доповнити словом "України";

6) у частині другій статті 5 слово "громадянин" виключити.

7) у статті 148:

у частині другій слово "громадянин" замінити словами "громадянин України, іноземець, особа без громадянства";

у частині третій слово "громадянами" замінити словами "громадянин України, іноземець, особа без громадянства";

8) частину п'яту статті 65, частину п'яту статті 164, перше речення частини другої статті 336, частину першу статті 344, частину першу статті 345 після слова "юридичні" у всіх відмінках доповнити словами "та фізичні" у відповідному відмінку, а слова "громадяни", "та громадяни" у відповідному відмінку виключити;

9) у частині першій статті 50 слово "громадянами" замінити словом "іноземцями";

10) перше речення абзацу першого частини п'ятої статті 75, перше речення частини другої статті 340, абзац другий частини першої статті 392 після слова "юридичні" у всіх відмінках доповнити словами "чи фізичні" у відповідному відмінку, а слова "чи громадяни" у відповідному відмінку виключити;

11) частину першу статті 352 після слова "юридичним" доповнити словами "або фізичним", а слова "або громадянам" виключити;

12) у частині п'ятій статті 47 слова "громадянин, який", "може бути залучений" замінити відповідно словами "фізична особа, яка", "можуть бути залучені"

13) у першому реченні частини восьмої статті 65 слова "усі громадяни" замінити словами "фізичні особи";

14) в абзаці сьомому частини другої статті 66 слова "організацій та громадян" замінити словами " фізичних осіб";

15) у назві та частині першій статті 67 слова "підприємствами, організаціями, громадянами" замінити словами "юридичними та фізичними особами";

16) у другому реченні частини третьої статті 86 фразу "а майновий стан засновників - фізичних осіб має бути підтверджений довідкою органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію), завіреною відповідним податковим органом." - виключити.

17) у статті 128:

у абзаці другому частини третьої, першому реченні частини четвертої, абзаці першому частини сьомої слово "ним" замінити словом "нею";

у абзаці третьому частини шостої слово "його" замінити словом "її";

у абзаці другому частини сьомої слово "визнаний" замінити словом "визнана";

18) у частині першій статті 362 слова "громадян та організацій" замінити словами "фізичних та юридичних осіб".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос