Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно статуса депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов

Проект закона Украины от 02.04.2008 № 2310
Дата рассмотрения: 18.04.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради, 1998, N 29, ст. 191, 2007, N 13, ст. 134):

1) у статті 6:

виключити частину шосту: "Повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим припиняються достроково без рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим у разі відкликання його політичною партією (виборчим блоком політичних партій), за виборчими списками відповідної організації якої його обрано депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим".

У зв'язку з цим частини восьму та дев'яту вважати відповідно частинами сьомою та восьмою;

2) статтю 7 викласти у такій редакції:

"Стаття 7. Підстави для відкликання депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Депутат Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути відкликаний виборцями та відповідною політичною партією (виборчим блоком політичних партій), за виборчими списками відповідної організації якої його обрано депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата є:

1) порушення депутатом Конституції і законів України, інших актів законодавства України, Конституції та нормативно-правових актів Автономної Республіки Крим;

2) незадовільне виконання депутатських обов'язків, визначених цим Законом та іншими законами України;

3) використання депутатського мандата в особистих та корисливих цілях, систематичне порушення норм етики і моралі.

Підставою для відкликання відповідною політичною партією (виборчим блоком політичних партій), за виборчими списками відповідної організації якої було обрано депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, є невходження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраного за виборчим списком відповідної організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами Автономної Республіки Крим, до складу депутатської фракції місцевої організації відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій.

У разі невходження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраного за виборчим списком відповідної організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами Автономної Республіки Крим, до складу депутатської фракції місцевої організації відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) його повноваження припиняють достроково за рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком якої він був обраний депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку політичних партій) приймає рішення про відкликання та дострокове припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якщо такий депутат не подав заяву до Верховної Ради Автономної Республіки Крим про входження його до складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчими списками якої його було обрано депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим вважаються припиненими достроково з моменту прийняття відповідного рішення вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчими списками відповідної організації якої його було обрано депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за рішенням якого у порядку, визначеному цим Законом, достроково припинено повноваження депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обраного за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій), зобов'язаний негайно оприлюднити зазначене рішення шляхом його публікації в друкованих засобах масової інформації, повідомити територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим та направити їй рішення вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій) про дострокове припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

3) статтю 151 виключити.

2. У Законі України "Про статус депутатів місцевих рад" (Відомості Верховної Ради, 2002, N 40, ст. 290, 2004, N 14, ст. 196, 2004, N 22, ст. 316, 2005, N 51, ст. 552, 2006, N 16, ст. 133, 2006, N 21, ст. 171, 2007, N 12, ст. 110, 2007, N 13, ст. 134)

1) пункт другий частини першою статті 5 викласти в наступній редакції:

відкликання його політичною партією (виборчим блоком політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої його було обрано депутатом місцевої ради, у разі невходження депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради), обраного за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчих блоків політичних партій) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідної ради, до складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій).

2) частини 4 - 6 викласти статті 5 викласти в наступній редакції:

"4. У разі невходження депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради), обраного за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчих блоків політичних партій) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами відповідної ради, до складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій) його повноваження припиняють достроково за рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої він був обраний депутатом місцевої ради.

5. Вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку політичних партій) приймає рішення про відкликання та дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради), якщо такий депутат не подав заяву до місцевої ради про входження його до складу депутатської фракції відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчими списками відповідної місцевої організації якої його було обрано депутатом місцевої ради.

Повноваження депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради) вважаються припиненими достроково з моменту прийняття відповідного рішення вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчими списками відповідної місцевої організації якої його було обрано депутатом місцевої ради.

6. Вищий керівний орган політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за рішенням якого у порядку, визначеному цим Законом, достроково припинено повноваження депутата місцевої ради (крім депутата сільської, селищної ради), обраного за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій), зобов'язаний негайно оприлюднити зазначене рішення шляхом його публікації в друкованих засобах масової інформації та повідомити територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради та направити їй рішення вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій) про дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради".

3) статтю 27 викласти у такій редакції:

"Стаття 27. Депутатські фракції

1. Депутатські фракції місцевих рад формуються на партійній основі депутатами місцевих рад (крім депутатів сільських, селищних рад), обраними за виборчим списком відповідної місцевої організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій).

2. Депутати сільських та селищних рад на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції місцевих рад. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати сільської та селищної ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

3. Порядок вступу до депутатської фракції місцевих рад або виходу з неї визначається рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої він був обраний депутатом місцевої ради, та цим Законом.

4. Депутат місцевої ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні відповідної місцевої ради інформує депутатів місцевої ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.

5. Інші питання створення та діяльності депутатських фракцій визначаються регламентом місцевої ради";

4) з пункту 3 частини першої статті 37 виключити слова "а також програми політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком якої він був обраний депутатом місцевої ради".

3. У Законі України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 30 - 31, ст. 382; 2006 р., N 5 - 6, ст. 75):

1) у статті 23 виключити пункт п'ятий:

"5) у разі невиконання відповідною територіальною виборчою комісією вимог частини другої статті 78 цього Закону за поданням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій) визнає обраним, реєструє наступного за черговістю у виборчому списку відповідної організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій) кандидата у депутати до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради (крім сільської, селищної ради) замість депутата, повноваження якого достроково припинено за рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої він був обраний депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом місцевої ради (крім депутатів сільської, селищної ради) та видає тимчасове посвідчення депутата відповідної ради";

У зв'язку з цим пункт шостий вважати пунктом п'ятим.

2) у статті 78 виключити частину другу:

"2. У разі дострокового припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради (крім депутатів сільської, селищної ради) за рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої він був обраний депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом місцевої ради (крім депутатів сільської, селищної ради), відповідна територіальна виборча комісія в терміновому порядку, але не пізніше трьох днів від дня одержання рішення вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій) про дострокове припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради (крім депутатів сільської, селищної ради), визнає обраним, реєструє наступного за черговістю кандидата у депутати у виборчому списку відповідної організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій) та видає тимчасове посвідчення депутата відповідної ради".

У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами другою - п'ятою.

4. У Законі України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 448):

1) у статті 21 виключити пункт вісім:

"8) у разі невиконання відповідною територіальною виборчою комісією вимог частини другої статті 78 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" за поданням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій) визнає обраним, реєструє наступного за черговістю у виборчому списку відповідної організації політичної партії (виборчого блоку політичних партій) кандидата у депутати до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради (крім сільської, селищної ради) замість депутата, повноваження якого достроково припинено за рішенням вищого керівного органу політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної місцевої організації якої він обраний депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом місцевої ради (крім депутатів сільської, селищної ради), та видає тимчасове посвідчення депутата відповідної ради".

У зв'язку з цим пункт дев'ять вважати пунктом вісім.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і його дія поширюється на депутатів місцевих рад (крім депутатів сільських, селищних рад), обраних 26 березня 2006 року відповідно до Закону України від 6 квітня 2004 року "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Відомості Верховної Ради, 2004, N 30 - 31, ст. 382, 2005, N 35 - 36, ст. 446, 2006, N 5 - 6, ст. 75, 2006, N 10 - 11, ст. 97, 2006, N 10 - 11, ст. 98, 2006, N 33, ст. 284, 2007, N 13, ст. 134).

2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

____________

Опрос