Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка выдачи документов разрешительного характера

Проект закона Украины от 28.03.2008 № 2287
Дата рассмотрения: 28.03.2008 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку видачі документів дозвільного характеру

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 2001 р., N 21, ст. 103; 2002 р., N 29, ст. 194; 2005 р., N 42, ст. 466; 2006 р., N 13, ст. 110, N 16, ст. 134, N 31, ст. 268):

1) доповнити статтю 3 абзацом такого змісту:

"ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.";

2) доповнити частину другу статті 7 пунктом 38 такого змісту:

"38) визначає порядок, здійснює формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, а також видає свідоцтво про включення до цього реєстру.";

3) пункт 3 статті 8 викласти в такій редакції:

"3) встановлювати плату за видачу ліцензій, реєстрацію документів, видачу документів дозвільного характеру, надання інформації за запитами юридичних та фізичних осіб із спрямуванням отриманих коштів до Державного бюджету України;".

2. Доповнити Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 21, ст. 103) статтею 61 такого змісту:

"Стаття 61. Свідоцтво про внесення інституту спільного інвестування до реєстру ІСІ

Реєстрація ІСІ та видача свідоцтва про його внесення до реєстру ІСІ здійснюється Комісією у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Підставою для внесення ІСІ до реєстру є зареєстрований в установленому Комісією порядку регламент відповідного фонду.

Реєстрація ІСІ здійснюється шляхом внесення відповідного запису до реєстру та присвоєння реєстраційного коду.

Реєстрація регламенту ІСІ або реєстрація змін до нього здійснюється протягом 30 днів від дати надходження до Комісії відповідних документів згідно із встановленим нею переліком.

Реєстрація регламенту ІСІ та його внесення до реєстру здійснюється за плату, розмір якої встановлюється Комісією.

Видача свідоцтва про реєстрацію звіту про результати розміщення першого випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду здійснюється одночасно з реєстрацією регламенту цього фонду та видачею йому свідоцтва про внесення ІСІ до реєстру.

До моменту реєстрації звіту про результати розміщення першого випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду засновникам цього фонду необхідно внести плату у розмірі 100 відсотків статутного фонду в установленому законодавством порядку.

Реєстрація звіту про результати розміщення першого випуску акцій під час створення корпоративного інвестиційного фонду та реєстрація регламенту ІСІ здійснюється протягом 45 днів від дати надходження до Комісії відповідних документів згідно із встановленим нею переліком.

Підставою для відмови в реєстрації регламенту та внесення ІСІ до реєстру є:

1) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

2) наявність у поданих документах недостовірної інформації;

3) відмова Комісії у реєстрації звіту про результати розміщення першого випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду.

Діяльність із спільного інвестування здійснюється після внесення ІСІ до реєстру та видачі відповідного свідоцтва.

Внесення ІСІ до реєстру здійснюється протягом семи днів від дати реєстрації його регламенту.

Підставою для анулювання свідоцтва про внесення ІСІ до реєстру є:

1) припинення діяльності ІСІ;

2) недосягнення ІСІ протягом встановленого цим Законом строку нормативів діяльності.".

3. Статтю 37 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268) викласти в такій редакції:

"Стаття 37. Розміщення цінних паперів іноземних емітентів на території України та українських емітентів за межами України

1. Особливості розміщення та обігу на території України цінних паперів іноземних емітентів визначаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно із законодавством України.

2. Українські емітенти можуть розміщувати цінні папери за межами України лише на підставі дозволу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, крім облігацій зовнішніх державних позик України.

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про видачу дозволу на розміщення цінних паперів українських емітентів за межами України або про відмову в його видачі не пізніше ніж через 30 календарних днів від дати надходження заяви про видачу такого документа. Видача дозволу на розміщення цінних паперів українських емітентів за межами України здійснюється за плату, розмір якої встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Дозвіл на розміщення за межами України цінних паперів українських емітентів видається за умови:

проведення реєстрації випуску цінних паперів;

проведення процедури лістингу цінних паперів українського емітента із занесенням їх у біржовий реєстр до відповідного котирувального списку за рівнем лістингу на одній з українських фондових бірж;

відповідності кількості цінних паперів, які розміщуються за межами України, нормативу, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. Підставою для відмови у видачі дозволу на розміщення цінних паперів за межами України є:

1) невідповідність поданих документів вимогам, встановленим законодавством;

2) подання недостовірної інформації або не в повному обсязі.

Підставою для анулювання дозволу на розміщення цінних паперів українських емітентів за межами України є:

1) скасування свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;

2) припинення українського емітента;

3) делістинг цінних паперів українського емітента на одній з українських фондових бірж.

4. Порядок припинення розміщення цінних паперів українськими емітентами за межами України в разі анулювання дозволу на розміщення цінних паперів українських емітентів за межами України встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.".

II. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.

____________

Опрос